آريايی
اخبار روز و مقالات نو
آهنگهای آديويی ـ ويديويی
شاعران
کتاب
کتابهای رايگان
زبان فارسی
قانون اساسی
تقويم سال 1396
غذا های افغانی
ملا نصرالدين
کارتون
پست کارتهای افغانی
تاريخ واقعی
طنز ها
ترور های سياسی
سرگرمی ها
و مطالب بيشتر

English


Daily News
gallery
forum
history
Bonn Agreement
Who is Osama
Afgan Warlords
children
buzkashi
amnesty
Ahmad Rashid
humanrights
poem 1
poem 2
photos
Afghan music
women
cartons
my photos
links
and more

Svenska

nyheterna

Hamed Karzai
Handelserna
Nya makthavarna
Afghanistan
historia
mer historia
en rese
utbildning
kvinnor
foto
nau roz
skicka brev
och merپوهندوی دوکتور سیدحسام مل

ولی دامریکي متحده ایالات په افغانستان کي دخپلو ټولو غټ غیر اتومی بمب وکارول

آخرين اخبار و گزارشها


احمد سعیدی

آیندۀ سیاسی ببرهای کاغذی

اخبار روز و مقالات نو


محمد عالم افتخار

ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟

اخبار روز و مقالات نو


فرزاد رمضانی بونش


چشم انداز همکاری پاکستان با ائتلاف نظامی ناتوی اسلامی


 • آثار گرانبها و ماندگار عالم افتخار

 • آثار گرانبهای سراج اديب
 • پخش زنده تلويزيون های افغانی
 • تلويزيونها و راديوهای ايران
 • علامه استاد کهزاد : تاريخ افغانستان
 • کابل زمين

 • افغانستان يا خراسان؟

 • پژوهش درگسترهً زبان فارسی

 • Information About ARIAYE معلومات در مورد آريايی

  Aziz Jorat عزيزجراًت
   E- mail : azizjorat@yahoo.se

  LATEST NEWS
  آخرين اخبار و گزارشها
  سياسی

  اجتماعی

  فرهنگی

  مطالب خبری

  زن

  تاريخی

  علمی

  فارو

  طنز

  داستان

  « پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید

  حکايات هفت سلطان وگلهای معرفت

  قصه های فولکلوريک ميهن ما

  آريايی يک نشريه انترنتی خبری ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی است
  آريايی وابسته به هيچ جريان سياسی نبوده و مشی مستقل را در دفاع از دموکراسی و آزادی تبليغ می نمايد.
  آريايی مدافع فرهنگ عالی انسانی بوده و هرگونه تنگ نظری قومی، فرقه ای و عقيدتی را رد می کند.
  مطالب مطرح شده دراين سايت ، الزاما ديدگاه آريايی نيست

  AFGHANISTAN TODAY


  PICTURE GALLERY

  Ahmad Rashid`s view about the situations
  By Aziz Jorat

  Afghanistan during the 20`s
  Aziz Jorat
  عزيز جرئت
  Copyright ©ariaye 2002_2017
  استفاده از مطالب آريايی با ذکر ماخذ آزاد است