سپاس فراوان ازدوستانی که بمناسبت چهارمين سالگرد آريايی پيام فرستاده اند
دوم ******* سوم******* چهارم****** پنجم ****** ششم ******* هفتم
نظريات تعدادی از صاحبنظران درمورد سايت آريايی

داکتر سليم مجاز

محترم فروتن

داکتر هارون اميرزاده

محترم انديشمند

 
 

آريايی چهار ساله شد

 

چهارسال قبل درهمین روز خبر اغاز فعالیتهای نشراتی سایت آریا یی نشر شد.

نشریه ایکه برای فراگيری آن سه سال تمام تلاش پر امید کرده بودم.

در پایان سال 2001 م  تصمیمم را در بارهً نشر این سایت با یکی از دوستان خویش مطرح کردم او ظاهرا  سکوت کرد ولی در زمینه ء موفقیت این نشریهً انترنیتی چندان اطمینانی نداشت. چند ماهی سپری شد این دوستم با شگفتی از نشر اخبار ورویدادهای مهم در سایت آریایی ابراز خورسندی کرد و برای نشر نوشته هایش تمایل نشان داد . من باجبین گشاده نه تنها پیشنهاد اورا پذیرفتم بل برای نشر مقالات بیشتری آمادگی  گرفتم .  دران زمان فونت زبان دری  دربسیاری پروگرامهای کمپیوتری  شامل نبود  وغا لبا اکثرهمکاران قلمی مطالب خویش را برایم پو ست میکردند ومن ناگزیر روزها  مضامین وارده را تایب اصلاح ونشر میکردم. پس از چند ماهی باز متوجه این ضرورت زمان شدم که درمیان تمام هفته نامه ها ونشریه های بیرون مرزی  جای هفته نامه ای که آخرین اخبار وتازه ترین اطلاعات ورویداد ها وقايع مهم سياسی و اجتماعی جهان را به خواننده وبیننده  برساند خالی است. با شناخت  این نیاز روزمره ونوبه نو مجله اطلاعات هفتگی  درسايت آريايی گنجانيده شد. در سال دوم نشراتی بخش موزيک سايت ترتيب گرديد. و  اینک اکنون سایت آریایی  پرطرفدارترین نشرات درون مرزی  وبیرون مرزی کشور است  وبا افتخاروسر افرازی میتوانم به عرض برسانم که این روزنه  درحال حاضر  جایگاه بسیار ارجمندی نزد روشنفکران،  ترقیخواهان ونسل جوان کشور کسب نموده است.

من با دوستان وهمکاران قلمی خویش  برنامه های بیشتری برای سایت آریایی داریم وتلاش  پر امید داریم که روزنه ء امید ما وملیونها  هموطن ما  روزی  به بز رگترین وقابل اعتماد ترین  سایت خبری  رویدادهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی افغانستان مبدل شود .

سایت آریا یی ندای وجدان  خرد  وتعهد میهنی گرداننده  وهمکاران قلمی وخامه بدستان فرهیختهء  تمامی گروههای قومی وزبانهای ملی گوشه گوشه ء میهن است. بهمین دلیل عقول وقلوب بیشترین  بیننده گان درون مرزی وبیرون مرزی مارا تسخیر کرده است.  بنا برین این موفقیت را  برای  تمامی همکاران قلمی آریایی صمیمانه تبریک میگویم.

همچنین سایت آریایی   به مرکز با اعتبار  ومستقل پخش  آگاهی  ،پیام رسانی معرفت وگسترش اندیشه های متفکران و  آزاد  اندیشان کشور مبدل گردیده است.

سایت آریایی هیچگاه در خدمت  دولت یا این وآن  نیروی تجاوزکارجهانی ودر خدمت این یا آن ایدویو لوژی نامردمی قرار نداشته ودر آینده نیز درمقام شجاعانه تفکر و آزادیهای دموکراتیک ، آثار ومقالات ارزش مندی را نشر میکند. 

سایت آریا یی با رعایت موازین  نامه نگاری  وکمال عفت  قلم  به کار روشنگرانهً خود  ادامه میدهد وزیر هیچ با ری به بیراهه نه میرود .

سایت آریا یی در راه روشن آزادی ،دموکراسی ، ترقی ، صلح ، تساوی حقوق همه گروههای قومی واقلیتهای ملی ومذهبی کشور به یویژه در راه  برابری حقوق زنان با مردان  باز هم بدون  ترس ولرز وپس نگری گام می نهد  وازافشاگری فرهنگ تزویر وتقلب  ومردابهای پرورش آن  تا جاییکه توان داشته باشد دریغ نخواهدکرد.

سال گذشته  بهنگام  تجلیل از سومین سالگرد  سایت آریایی  دهها پیشنهاد، نظر ، برنامه و آرزومندی بسیار  برای بهتر شدن  این سایت در سر داشتیم . شادم که به یاری ، همکاری و رهنمایی  دوستان توانستیم تا به  بخش  قابل توجه آن پیشنهادها  ونظریات دست یابیم . هنوز راه درازی برای نیل برای برنامه های بهتر درپیش است ولی دلگرم به مهر وهمکاری دوستان خویشم  واطمینان قوی دارم که سال  آینده  با برنامه ریزی  بهتر تلاش  بیشتر  وهمیاری دوستان وهمکاران قلمی  شاهد فعالیتهای سازنده تر و بیداری آفرین تر این سایت خواهیم بود. افزایش  شمار همکاران قلمی  مهمترین  وارزش مند ترین  دست آورد  سال گذشتهء  سایت آریا یی بوده است.  سایت آریایی به همکاری قلمی  نویسنده گان ، شاعران جوان  و نسلی از فعالان سیاسی و استادان دانشگاههای افغانستان چشم امید دارد. نوشته های آنان سرچشمه ء آفرینش امید والهام  برای همکاران قلمی دیاران غربت میشود وسرنوشت آفرینشگران  تبعیدی میهن را با سرنوشت  مردم  بلادیده ء افغانستان پیوند وجوشش خلل ناپذیر  می بخشد.

درطول سال گذشته چه کارهايی انجام يافت :

ـ  يکی ازابتکارات بزرگ سايت آريايی در سال گذشته ، نشر فراخوان پيرامون مسايل بسيار مهم کشور بود. اين فراخوان ها با پذيرايی وسيع هموطنان مواجه گرديد که نمونه های آنرا ذيلا مطالعه ميفرماييد :

  1 ـ فراخوان پيرامون نوروز باستان که  27 تن ازقلم بدستان ما در زمينه مقالات علمی و پژوهشی شانرا ارسال داشتند.

 2 ـ فراخوان پيرامون خط ديورند

 3 ـ فراخوان پيرامون هشتاد وششمين سالگرد استرداد استقلال کشور

 4 ـ فراخوان پيرامون موجوديت پايگاههای امريکا درافغانستان

 5 ـ دعوت به ابراز نظر پيرامون نامزدان در ولسی جرگه و شوراهای ولايتی

هرفراخوان آريايی با استقبال وسيع دوستان و همکاران قلمی روبرو شد و مطالب بسيار مفيد علمی و پژوهشی ، بکر و تازه در گنجينه های فرهنگی ما افزوده شد.

ـ  درجريان انتخابات شورای ملی وشورا های ولايتی، مطالب زياد تحليلی و معلوماتی به نشر رسيد و در مورد جلسات شورای ملی ، انتخاب روسا ، گزارش دقيق  تهيه و نتيجه گيری آن بطور وسيع مورد ارزيابی قرار گرفت.

ـ مسايل مربوط به حقوق بشر ، حقوق زنان ، افشای جنگسالاران زن ستيز و بنياد گرايی مطالب باارزشی به نشر رسيد.

ـ  در باره وضع نابسامان اقتصادی ، بيکاری ، اختلاس ، فقر روز افزون مردم مقالاتی درج سايت گرديد و رهنمود های سازنده ارايه گرديد.

ـ به مسايل مربوط به تروريزم در مقالات مختلف و از ديدگاههای متفاوت نظر اندازی شد.

ـ به تعداد 51  جلد کتب علمی ، فرهنگی ، سياسی و تاريخی نقد و بررسی گرديد و تعدادی ازاين کتابها بصورت مکمل دربخش کتاب و يا کتابهای رايگان درسايت گنجانيده شد.

ـ  پخش اخبار روزمره ، آرشيف اخبار، داستان ، شعر ، طنز ، بررسی مسايل سياسی ، اجتماعی و فرهنگی محتوای سايت آريايی را پربار و غنی ترساخته است.

ـ بخش موزيک سايت آريايی با پخش موزيک ام پی ـ 3 و آهنگ های ويديويی جالب و دلچسپ گرديد که مورد استقبال تعداد زيادی از شنوندگان و بينندگان ما قرار گرفت.

ـ فاروم آريايی بحيث مرکز تبادل نظر دوستان و علاقمند در مورد مسايل روز و گالری آريايی که شامل صدها کارتون و تصوير است در سايت گنجانيده شد. بايد ياد آورشد که طرح و ديزاين بخش موزيک ام پی ـ 3  وويديويی و همچنين صفحات فاروم و گالری آريايی به همت سکندر آزادزوی ، يک جوان هموطن ما مقيم آلمان تهيه و ترتيب گرديد. ايشان بدون شناخت قبلی حاضر به همکاری در بخش تخنيکی گرديدند وواقعا کار برزگی را انجام داده اند که قابل قدر و ستايش است.

ـ درين سال سايت آريايی با نهاد بين المللی زنان همکاری را آغازکرد. طرح ، ديزاين و راه اندازی سايت اين نهاد از طرف من ترتيب و تنظيم شد و محتوای سايت نيز روز تا روز غنی تر شده ميرود.

ـ مراسم گشايش نهاد بين المللی زنان بشکل ويديويی در سايت گنجانيده شد و گزارش مفصل از تدوير محفل به نشر رسيد.

ـ گزارش محفل بزرگداشت ازسومين سالگرد وفات پروفيسور داکترجاويد و مقالات قرائت شده در سايت انعکاس يافت.

ـ راديوی پيام زنان مربوط نهاد بين المللی زنان ، از طريق سايت آريايی پخش ميگردد که واقعا شنوندگان بيشماری در داخل و خارج کشور دارد . اميدواريم با کسب تجارب در بخش پخش پروگرام های آديويی بتوانيم سطح نشرات در اين زمينه را بهبود بخشيم.

برپايه همين تنوع مطالب است که تعداد همکاران قلمی و بينندگان ما افزايش يافته  و نشرات ما از نگاه کيفيت بهتر و بهتر شده ميرود. تعداد همکاران قلمی ما در سال گذشته به بيشتر از  دوصد نفر و تعداد بينندگان ما درين سال به در حدود يک مليون وپنجصد هزار نفرو تعداد مجموعی بينندگان ما در طی چهارسال گذشته به دومليون هشتصدو پنجاه هزار نفرميرسد. ما اکنون درهر هفته بين 15 تا 20 مقاله بکر و تازه به نشر ميرسانيم که هيچ نشريه ای تا کنون موفق به پخش چنين تعداد مقالات نشده است.

صفحات آريايی برای تمام کسانی که به آزادی ، مردمسالاری و زندگی انسانی تر باور دارند ، باز است.

برای سپاس از اين محبت ها و کمک های بيدريغ کلمه ای که بتواند امتنان من را بيان کند پيدا نميکنم. و انتظار دارم   انتقادات ، پيشنهادهای خود را برای ما بفرستيد.

با درود های فراوان

عزيز جرئت

صاحب امتياز و مسئول سايت آريايی

*************************

 

چهارسال روشنگری

 

چهار سال از فعالیتهای آگاهانه  باهدف وروشنگرانه ء سایت آ ریایی سپری شد.

طی سالیکه گذشت  شمار همکاران قلمی روزنهء آ ریایی نزدیک  به  از دوصد تن رسید.  سایت آریایی به پیوندگاه  وگهگاه به گرهگاه  خامه بدستان  دارای دیدگاههای متفاوت وگاه متضاد  اجتماعی ملی وسیاسی  مبدل گردید.

فرهنگ  خواندن و شنیدن نظرات واندیشه های ناهمگون  وگونه گون وتفاهم متقابل اندک اندک پدید آمد.

ترکیب همکاران قلمی سایت آریایی با جوانان ، پیران ،زنان و  مردان  مهاجر و ودرون مرزی وشخصیتهای فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی  ، طرفدار دموکراسی ،آزادی ، ترقی صلح وبرابری حقوقی تمامی  گروههای قومی  اقلیتهای ملی مذهبی  بویژه با  فعالان ورهبران سیاسی ، احزاب ونهضتها ی نوظهور کشور غنای بیشتر وتنوع یافت.

درفهرست همکاران قلمی  سایت آریایی  نام استادان  دانشگاهها ،مراکز تحصیلات عالی ، اعضای اکادمی علوم  ،کار آگا هان  رشته های گونه گون دانش وتکنالوزی معاصر هنرمندان ،شاعران ،ادبیات شناسان ، موسیقیدانان ، کارشناسان رو ابط بین المللی ، حقوقدانان ، داستان نویسان ، طنز نویسان، تحلیلگران سیاسی ،ژورنالستان گزارشگران ،  پژوهشگران ، دولتمردان تبعیدی لشکری وکشوری وروشنفکران ملی ومذهبی  بازتاب روشن دارد.

این ثروتهای سرشار واندیشه ورزان مردم میهن مستعد به تکامل ما ،باشناخت نیازمندیها مادی ومعنوی جامعه ء بلادیدهء ما  بویژه نیازهای  فرهنگی وسیاسی  نسل جوان وروینده ء افغانستان  نزدیک به هفتصد مقاله و پنجاه نقد ونتایج پژوهشها تجارب ودست آوردهای فکری علمی ادبی  وهنری  خودرا بدون هیچگونه  دستمزد ومعا ملات سوداگرانه  در اختیار آینده سازان میهن وتشنه گان اندیشه های پیشرو زمان کنونی قرار دادند.  بیک سخن  همکاران  سایت آریایی  با نشر مقالات اجتماعی ، انتقادی، تحلیلهای سیاسی ، تاریخی و آ فرینش  داستانها،غزلها عاشقانه ، عارفانه ،اجتماعی ، قصاید ، نقدهای ادبی ، طنز ها، نگارش سفرنامه ها،زنده گینامه ها ، پیامها ، خاطره ها، برنامه  ها ، آیین نامه های احزاب سیاسی ونهضتهای نوظهور ونشر اعلامیه ها وگزارشها وقطعنامه های، سازمانهای ،اجتماعی ،انجمنها ، کنفرانسها وکنگره ها  نقش فعال سیاسی خودرا در دیگرگونی شرایط ذهنی کشور ایفا کرد وبه این وسایل آموزشی ، پرورشی ، معرفتی ، اخلاقی  وانتقادی حق مردم خودرا اندکی از کثیر ادا  و وجدانهای بیدار اجتماعی خو یشتن را آ رامش بخشیدند.

درنتیجه روشنگری سایت آریایی  ودیگر سایتهای آگاهی بخش وتبلیغات گسترده روزنامه ها ، جراید ، مجلات  وتبلیغات افشاگرانه ء رسانه های گروهی  درون مرزی وبیرون مرزی  طالبگرایا ن درون دولت اسلامی  ودستگاه فسادپرور وبیروکراتیک دولت اسلامی به مقیاس ملی وجهانی تجرید شد. تضاد توده ها با این دولت تک قومی تشدید گردید ، ناخورسندی مردم میهن وسطح آگا هی وانتظارات توده ها  بالارفت. 

در روند  مبارزات  انتخاباتی وپارلمانی گرایشهای واپسگرایی  زن ستیزی مردسالاری وقبیله سالاری محکوم  به شکست عریان و ودراماتیکی شد.

پروسه نزدیکی وهمبسته گی نیروهای دموکراتیک وملی وپیوندهای گسسته ء سیاسی آنان ، آهنگی پر شتاب یافت.                                                                    

ضرورت مبارزات آگا هانه وسازمان یافته ء ملی واجتماعی  بیش از هر زمان دیگر  لمس واحساس شد.

احزاب سیاسی  گونه گون با برنامه های نه چندان ناهمگونی  تشکیل وبنیاد گذاری شد.  آن روز ها و ما هها دورنیست  که این شاخه های پیوندی درخت گشن بیخ  جامعه بلادیده ء ما  میوه های بهتری بار آورد   وکام ستمدیده گان  میهن ما را شیرین کند.

تاجاییکه بیاد دارم  محترم جرأت  گرداننده ء پر تلاش سایت آریایی  از همان اغاز فعالیتهای  روشنگرانه ء خود  اهداف دور ونزدیک  دموکراتیک ملی ترقیخواهانه وصلحجویانه را در برابر همکاران وخامه بدستان این روزنه قرار داد.   این اهداف از خواستهای مبرم وضرورت مبارزه ء دادخواهانه  ء مردم افغانستان برای نیل به آزادی ، دموکراسی ، ترقی ، صلح  و برابری حقوقی تمامی گروه های  قومی واقلیتهای ملی ومذهبی  کشور الهام وسرچشمه گرفته بود.

ـ تبلیغ ، ترویج وروشنگری اندیشه های پیشرو زمان کنونی  بیان ضرورت اشتراک  فعال  همه گروههای قومی  واقلیتهای ملی ومذهبی  درتنظیم حیات  اجتماعی.

- تأمین برابری حقوق زنان با مردان  رعایت بی چون وچرای ارزشهای اعلامیه ء جهانی حقوق بشر، دفاع  ازپروسه  نوسازی وبازسازی  پرشتاب وتأخیر ناپذیر کشور ، پشتیبانی  بیدریغ از  دوستی  همکاری  برابر حقوق افغانستان  با کشورهای همسایه منطقه وجهان                                                                                

- مبارزه ء بی امان ودادخواهانه  علیه تروریزم  بین المللی  القاعده  طاعون طالبان وبنیادگرایی  وافشای دخالت ومداخله  ناهنجار پاکستان ووهابیان کشورهای خاورمیانه ء عربی  فهرست نا مکمل وجوهر اهداف  دور ونزدیک   سایت آریایی بوده است.

سایت آریایی در روشنی این اهداف دور ونزدیک با اطمینان محکم وخوشبینی تاریخی  زمینهً فعالیتهای فکری آفرینشی و روشنگرانه ء همکاران قلمی  خودرا فر اهم ساخت .

درعرصه های  فرهنگ  تاریخ ادبیات زبان  نقد ادبی  اخلاق  سیاست  ومناسبات بین المللی  به روشنگری پرداخت.

در عرصه  ء تقویت منا سبات  دوستانه  میان  تمامی  قبایل وگروه های قومی وپیروان  ادیان مذاهب طریقه ها و وفرقه ها ی اسلامی  ورشد مستقل ملی  دولت سازی ملی وهمبسته گی ملی  تبلیغات بیدار کننده انجام داد .

به نشر برنامه ها  آیین نامه  خطوط اساسی  وقطعنامه ها ی حزب کنگرهء ملی نهضت فراگیر میهنی ، حزب متحدملی ، شورای تفاهم ،حزب ملی ، نهضت آزادی وترقی ، حزب مردم افغانستان  ودیگر احزاب وسازمانهای سیاسی ملی ودموکراتیک پرداخت وبه این وسیله نقش فعال خودرا  در امر تقویت  پروسه ء اتحاد ووحدت سیاسی وسازمانی  نیروهای درون مرزی و بیرون مرزی کشور ایفاکرد.

گرداوری  نشر وپخش اخبار واطلاعات تازه ونو از آ ژ انسهای معتبر بین المللی یکی از خدمات آگاهی بخش گرداننده ء عزیز  سایت آریایی بوده است.

درنتیجه این تلاش پیگیر گرداننده محترم سایت آریایی ، هر فرزند مهاجر وتبعیدی میهن  هر روز وشب در گوشه گوشه ء جهان با آخرین رویدادهای زنده گی اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی ملی وبین المللی کشور خود میتواند وباید آگاهی وبا کار زنده گی ومبارزه ء مردم افغانستان پیوند تنگا تنگ یابد.

نشر وپخش معلومات لازم  درباره نوروز ،  جشن نوروز ،میله های نوروز  داستانهای  اساطیری  آ ر یا ییان   نهضت نوروزی خواجه محمد نعیم قوماندان ومحمد اسماعیل  آغای بلخی  وشکست این نهضت واژگونسازنده ء ضد سلطنتی ازموضوعات مهم سایت آریا یی در سال پار بود در سال گذشته  به پیشواز  هشتاد وششمین  سالگر د استرداد  استقلال سیاسی افغانستان  نیز مقالات بیداری آ فرینی در روزنهء اریایی نشر شد.  درین مقالات دست آوردهای اقتصادی سیاسی  اجتماعی فرهنگی  ملی وبین المللی  نهضت دوران شاه امان لله عو امل خارجی وداخلی شکست نهضت  ودرسهای تاریخی آزادی بازتاب گسترده یافت.

انتخابات ،نظامات انتخاباتی  وانتخابات  برای ریاست جمهوری وشورایملی  وضرورت اشتراک فعال  درمبارزات انتخاباتی  و پار لمانی  ونقش بیداری بخش و افشاگرانه  مبارزات انتخاباتی  ماهیت  سیاسی پار لمان کنونی  تقلب وتزویر  وافشای فرهنگ تقلب وتزویر در روند انتخابات  همه وهمه از مو ضوعات  مهم دیگری بود  که  سال پار درمرکز  توجه  همکاران قلمی سایت آریا یی قرارگرفت.

وپیرامو ن انها  یکرشته مقالات  تحلیلهای سیاسی  وگزارشهای بیداری آفرینی نشر شد.  

سال پار زنده گی وزمان سکوت  کنگ گرفتاری عبد المجید اغای کلکانی را شکست ومحترمه ثریا بها ء  دختر راستین سعد الدین بهاء مبارز فسادناپذیر ضد استبداد سلطنتی  برای نخستین بار پرده از راز گرفتاری  این عیار  تاکستانهای آتشدل میهن آزاده گان برداشت  ومقالت روشنگرانه ای از سوی  اسماعیل پولاد درباره ء جریان تحقیق آن ، انتشار یافت  ولی  آقای پولاد  میتوانند وباید در باره ء سرنوشت این فرزند بیمرگ وطن پژوهش بیشتر کنند  وحقایق  نو تری را کشف  وبه حافظه تاریخ مبارزات آزادی بخش مردم افغانستان  به سپارند.

 پیرامون  این سکوت مرگبار  مقالات وطرحهای پیشنهادی پرباری نوشته شد  ولی مقالت :   " قطرهء از اقیانوس  شخصیت مجید کلکانی " از الهام بخش ترین وماندگار ترین آنها است  این مقاله به قلم محترم نسیم رهرو یکی از همسنگران شایسته واستوار زنده نام  عبد المجید آغای کلکا نی درسایت آریایی باز تاب یافت . در واژه واژه ء این نوشته   عیاری ،جوانمردی ،غرورسالم ملی و وفاداری  مجید آغا  به  اندیشه های عدالت اجتماعی ، آزادی سرنوشت انسان ، تعهد مقاومت، تداوم مبارزهً نسلها  وکینه ء مقدس او علیه دشمنان تاریخی مظلومان میهن تاریخی ما  درخشش وعظمت بسیار انسانی  و واقعا آموزنده  دارد .

مطالعه این  مقالت باورم را به این حقیقت تاریخی بازهم استوار تر ساخت که تاریخ حوصله ء فراوان وضربت قاطع داشته است وکاوه های زمانه ها یکی پی دیگری می آیند نقش خودرا به سود ستمدیده گان ا یفا میکنند  ودر دل توده ها جاودانه  میشوند واین سنت تا پایان سیطره ء سرمایه سالاری جهان بازهم در امریکای لاتین، آسیا و افریقا ودر گوشه گوشه ء  این سیاره ء پرتب وتاب ما  ادامه خواهد یافت  وارمانهای سرکوفته ء قهرما نان  تاریخ  ملتها  روزی بدون ترس از اشتباه  پیروز خواهد شد.

همچنان  پس از نزدیک به سی سال راز قتل  غم انگیز احمد ظاهر یکی ازهنرمندان محبوب افغانستان وحوزه ء فرهنگی ما کشف ودرسی راکه عبدالخالق هزاره به تاریخ آموخت به خامه ء رازق مامون داستان  نویس  وگزارشگر  شایسته ء دیارما برای نخستین بار نوشته وافشاگری تاریخی شد وبر قاتلا ن استعدادهای درخشان مردم ضربات هماهنگ و آهنگرانه وارد آمد .

سال پیش بازهم  ملاستیزی  معلم ستیزی  وشاگرد ستیزی  درکشور ما بیداد کرد زنی در بد خشان ، زیر ریش اد اره ء  دولت اسلامی  ،خلاف ارزشهای اعلامیهء   جهانی حقوق بشر تحقیر  و توسط  بنیادگرایان مردمکش سنگسار شد. کودک بیگناهی درگوشه ء دیگر وطن درصحن مکتبی  در هیلمند، پیش چشمان باز فرزندان مردم مظلوم وطن وحشیانه تیرباران گردید  ومعلمی در زابل بیرحمانه  به شیوه اعراب دوران جاهلیت سرزده شد  ونادیا انجمن و  چراغ انجمن ادبی هرات  باستان  خموش وقربانی  خشونت، تعصب جهل موأقت  وفرهنگ منحط مرد سالاری گردید. 

سایت آریا یی با افشاگری این افراط کاریهای مستبدانه ء تاریخ معاصر در مردابهای پرورش وزایش تروریزم  ،فریاد اعتراض  دادخواهانه ء تمامی  انجمنهای  ادبی وشخصیتهای ادبی حوزه فرهنگی  ما وسازمانهای اجتماعی  جهانرا علیه  اینهمه "غولان آدمروی آفاق " با خشم وخروش انسانی  باز تاب روشن وگسترده بخشید ودرد وداغهای  همه زنان بال وپر بسته  وطن را  یکجا بافریاد دلدوز شمع انجمن ادبی هرات و  با همه تلخی  شیرینکارانه آن بگوش وجدانهای بیدار مردم میهن  وهمه قاره های جهان رسانید  وبه این الفاظ نغز ودلاویز دری  نشر وپخش کرد که:

 

           "    چه بگویم سخن از شهد  که زهراست  بکامم   "

           "    وای از مشـت  ستمگر که    بکوبیده    دهانم    "

           "    نیست  غمخوار مرا  در همه   دنیا که   بنازم    "

           "  چه بگویم  ،چه بخندم ،  چه بمیــرم ،چه بمانم "

         "   یاد  آ  نروز  گرامی  که   قفــس را به   شگافم   "

         "  سربیرون  آرم   ازین  عزلت  ومسـتانه بخوانم   "

           " نادیا انجمن "

درسال  2005 م  ترجمه ء  مثنوی  معنوی  مولوی  بزبان انگلیسی  در ایالات متحده ء امریکا  طبع ونشر شد  واندیشه های عرفانی  خداوند گار بلخ عقول وقلوب بیدار دلان وارسته و هنرمندان  پاکیزه مغز امریکارا  نیز  تسخیر کرد.

سال پیش  پیرامون جایگاه زن  ومقام اجتماعی زنان  درمراحل  مختلف تکامل تاریخ از سوی اسلام شناسان  افغانستان وایران  مقالات دارای درونمایه ها  ، جهان بینیها وبینشهای اجتماعی وسیاسی  متفاوتی در روزنه ء آ ریایی نشر شد  این مقالات در راه سست کردن بنیاد  زن ستیزی  ومردسالاری  درحوزهء  فرهنگی  پارسی گویان منطقه وجهان تأثیر ژرفی بجا نهاد  ونسل جوان را بر ضد  سنن پوسیده ء عصر جاهلیت  عرب  وذهنیتهای قبیله یی بسیچ کرد  وجنبش  مبارزه به خاطر  دفاع از  آزادی زن وارزشهای اعلامیه جهانی  حقوق بشر را  در کشور ما تحرک تازه بخشید واز نقش فعال زنان  در پار لمان   ومبارزه  ء آنان بخاطر  تساوی حقوق زنان با مردان  پشتیبانی بیدریغ کرد .

سال پیش  نگرانیها وتشویشهای  نماینده گان دور اندیش مردم افغانستان علیه پیمانهای ا ستراتیژیک نظامی  ووابسته گی دایمی کشور ما در سایت آریا یی انتشار یافت  ودرباره ء پیشینه ء  مرز استعماری دیورند ، راه حل صلح آمیز  وریشه یی قضیه ء تشنج  آ فرین  دیورند سودوزیان طرح حصار دیورند ودرفرجام درزمینه استقرار مناسبات نوین افغانستان وپاکستان ونقش فعال  آن  در صلح وثبات منطقه دیدگاهها  وپیشنهادهای  کار آگاهان  حقوق بین المللی  مطرح شد .

ابر مردی  از دیار شعر  موسیقی وفرهنگ روز جهانی حافظ  ابوعلی سینا  ابرمردی از دیار علم وصور خیال در کلام بیدل  مقالات پژوهشی انتقادی ادبی وعرفانی  بسیار سودمند  ی بود که  سال پار بخامه ء دانشمند محترم  دیار ما سمیع رفیع  در سایت آریایی نشر وبخش شد  این عارف و دانشمند میهن ما  گهر های  نابی را  بقول  مولوی از " تگ دریای "  معانی  بیدل بیرون آورد  وصور خیال را در کلام بیدل به نقد گرفت.  تشبیهات ، استعارات وکنایه ها و سخنان معما گونه  واشارا ت داستانی وواژه گانی  اشعار بیدل را  واقعا وبحق با " فهم تندی"  شگافت  وبا روشنی  وروانی  شگفتی بر انگیزی  تعبیر وتشریح کرد وکلید فهم تند معانی  بیدل  وصور خیال بیدل را  دردسترس  گهرشناسان  حوزه ء فرهنگی ما  قرار دادند. امید که  گنجینه ء  پژوهشهای این بیدل شناس گرانمایه میهن ما  طبع ونشر شود  ودر دسترس استفاده ء دوستداران  اشعار بیدل قرا ر گیرد وپیشنهاد میکنم که  در مقالات پزوهشی وانتقادی  آینده ء ایشان  چند غزل دارای اوزان نا مطبوع بیدل نیز  معرفی نقد  موشگافی  وتعبیر وتشریح گردد.

زیرا دران سوی مرزهای خراسان تاریخی  به این اوزان پر چین وشکن  وموجدار و بگفته ء عربها "  نا مطبوع بیدل " آشنا یی لازم ندارند .

سال پار به خواست شماری از همکاران قلمی سایت آریایی  گفتگوی اصف خرمی با دکترعلی میر فطروس دانشمند ونظریه پرداز ایران  از نشریه "نی " اقتباس وزیر عنوان  : " میهن واقعی ومشترک ما یک میهن فرهنگی است " نشرشد.

درفرجام به اشعار عارفانه غزلهای عا شقانه ،اجتماعی انتقادی، میهنی مردمی وطنزهای منظوم بیش از سال پارامکان نشر ودرخشش استعدادهای ادبی مساعد گردید.  شاعران نمایشنامه نویسان ونظریه پردازان بزرگ جهان توسط کار آگاهانه رشته های هنر وادبیات جهانی معرفی کارشناسانه وبه ادبیات کودکان درنگی شد وداستانهای  کوتاه قادرمرادی  امکان نشر ودرخشش یافت.

 امید که در سال آینده به زنده گی آموزش وپرورش کودکان وآینده سازان میهن ما بویژه به آفرینش ونشر ادبیات کودکان وطن توجه بیشتر شود.

سال گذشته پیرامون غارت میراثهای فرهنگی افغانستان  واکنشهای دادخواهانه بویژه علیه نصیرالله بابر وزیر داخله  وپرورش دهند ه موریانه های فرهنگ ریشه دار کشور ومنطقه ء ما نشان داده شد وپیرامون جنگ وصلح  دربخشهای  جنوب وشرق کشور بازهم پیشبینی های تاریخی نگران کننده وتشویش آوری بازتاب یافت.

و نقش  کابل پایتخت در جوشش سرنوشت وهمبسته گی ملی  نیروهای دارای زبانها  ادیان مذاهب نژادها ی مردم گوشه گوشه ء افغانستان  برجسته شد وکشمکشهای خونین  دوران تنظیمهای ساخت پاکستان  روبه کاهش نهاد وماهیت قومی ودینی حاکمیت سیاسی افغانستان  وضرورت آزادی دین از تسلط دولت وسیاست،  بروشنی بیان شد.

اینها فهرست نا مکمل  عمده ترین  موضوعاتی بودکه طی سال پار  بزبانهای پشتو ودری توسط سایت آریایی نشر وپخش شد امید که در سال نو  شاهد  ابتکارات ونو آوریهای بیشتر سایت آریایی باشیم.

تاکنون از هنرهای  سایت آریایی  به نیکی یادشد  ولی باید گفت که  درشیوه ء املا ی  واژه ها  صحافت طرح ودیزاین  واصول نشا نه گذاری (                           ) کمی وکاستیهای معینی نیز دیده میشد  ودریکی دومورد کمال عفت قلم  خدشه دار  ولی بزودی اصلاح شد. رعایت دقیق  موازین وپالیسی نشراتی  ازسوی گرداننده سایت آریایی  برای اعتبار ملی وجهانی سایت آریایی  ارزش عالی دارد.

ازنقد  وارزیابی موجز  هنرها وکمی وکاستیهای  سایت آریایی  چنین نتیجه گیری منطقی وعادلانه میتوان کرد  که محترم عزیز جرأت  گرداننده ء این سایت  طی سال پیش تلاشهای پر ثمری  برای بهتر شدن  شکل مضمون  ،تصنیف  وحفظ گنجینه ء مقالات کرده است  ودست آوردهای ایشان به مراتب بیشتر از کاستیها بوده است.

افزایش همکاران قلمی  وافزایش روزافزون  بیننده گان وخواننده گان  سایت اریا یی  دلیل روشن وانکار ناپذیر این داوری است.

درفرجام  برای محترم عزیز جرأت گرداننده وفرزند تاکستانهای وطن صحت سلامت وتوفیق خدمت وکار آگاهانه وبه همکارا ن قلمی سایت آریایی و خواننده گان وبیننده گان گرامی آن  درهرگوشه ء جهان که  کار زنده گی ومبارزه میکنند توانایی آفرینش روشنگری آموزش پرورش وخود آموزی هدفمندانه را تمنا میکنم .

با عرض حرمت

اکادمیسین دستگیر پنجشیر

ایا لت واشنگتن  - امریکا

15فبروری  2006

 

 ************************

برادر عزیز و ارجمند، پرتوان، باحرکت و نترس خود جرأت با جرأت را سلام و احترام است.        

با اینکه حالت صحی بخصوص چرخیدن سرم به من اجازه نمیدهد تا چیزی بنویسم اما چکنم که خوشبختانه سالگرد آریائی است و من باید آنرا تبریک و تهنیت عرض کنم.

 با همین مختصر عرض تبریک خود را بشما ، به همه اندرکاران سایت آریائی ، به همه همو طنان علاقه مند به مطا لعه و تشنه گان تحلیل وقایع میرسانم . امید وارم  هموطنان عزیزم درین قرن بیست ویکم متوجه کمبود بزرکی که دارند و ما همه داریم شوند، و آن سواد و دانش لازم برای حد اقل شناخت ابتدائی امروز جهان است که وطن ما ر ا در صف آخرین  ورده حرکت کند جهانی جا بجا توقف داده و جا داده  است. 

با درودهای فراوان

پولاد

****************************

پیام

 نکوداری ازچهارمین سالگشت

پایگاه فرهنگی انتر نیتی "آریایی "

24 د لو 1384 خ

 

عزم تو شکوهند ه بود ای جرأت

خصم توسرافکنده بود ای جرأت

امروز به فرهنگ خراسان کارت

پرما یه و ارزند ه بود ای جرأت 

***

ازعزم تو" آریایی" آمد به و جود 

هرکس که بدید برتومی گفت درود

الحق که شدی سرورفرهنگ وطن 

این نامه  چارساله ازسعی تو بود  

 

    سرورگرامی

   جناب عزیز جرأت !

                                   درود برشما 

   چهارمین سالگرد پایه گذاری، پایگاه انتر نیتی  ونشریه ی وزین فرهنگی  " آریایی " را از نام خود واز سوی برخی از فرزانگان همدیار و همروزگار در کشور همسایه ( نروژ ) خدمت شما وهمه همکاران وهمراهان در شهر  گوته بورگ- سویدن ،  مبارکباد میگویم.

   قلم نخبگان وقدم شما  بستر بزرگ فرهنگی و آگاهی شده است .  کار شما ومدیریت این بنگاه آگاهی بخش در زمینه ای سیاسی،  اقتصادی ، حقوقی ، اجتماعی و هنری از افتخار آمیز ترین  کوشش ها در برون مرز برای هر فرد افغا نستانی بود وهست  وخواهد بود.

   خدایتان همت بیشتر، توان وطاقت بهتر ومحبت فراوان ببخشاید،  تا این برگ پر گهر را برای ورق شناسی داده های فرهنگ ریشه دار آن مرز پرگهر (  افغانستان )  روشن وبر دوام نگهدارید. 

   مانیز شمارا همراهی می کنیم .  دستهای یاری گران با توانایی و اندیشه های مشترک همه ی ما برای راهگشایی در بستر  پر آشفته ی سر نوشت میهن ، یکی  ویکسان میشود.   با درود دیگر بار  

                                                                                             بیژن پور آ.آبادی  

*****************************

تبريک به سايت آريايی

 

چهارمين سالروز سايت آريايی را به آقای  عزيز جرئت به فرهنگی پُر تلاش، آزاد انديش و وطنپرست از صميم قلب شاد باش می گويم.

 در 4 سال گذشته ما شاهد تاثير و نفوذ فزاينده سايت آريايی در ميان طيف های گوناگون فکری و سياسی هم در داخل و هم در خارج کشور بوديم. صرف نظر از کاستی ها ،نواقص و مشکلات سليقوی، سايت آريايی تا هنوز بحيث يکی از   فراخ انديش ترين و جالب ترين تريبون فرهنگی، سياسی و انديشوی در ميان سايت های افغانی به شمار می آيد که نه تنها محصول زحمات شباروزی گرداننده آن است بلکه در نتيجه سهم و همکاری نويسندگان محترم نيز  بدست آمده است.

يکی از ابتکارات خيلی مهم سايت آريايی در يک سال اخير راه اندازی بخش نشرات راديويی است که شنوندگان عزيز را بی نياز از بحث های آزاد و داغ در باب مسائل ملی و جهانی می سازد.

« راديو پيام  زنان افغانستان» به گردانندگی بانوی فرهنگ دوست و پُر تلاش   فرشته حضرتی رئيس نهاد موسوم به«سازمان بين المللی زنان افغانستان» در سويدن و پخش آن از طريق سايت آريايی در واقع بهترين  موفقيت  بی سابقه است که سايت آريايی يک تريبون آزاد جديد را در اختيار شنوندگان  قرار می دهد.

 سايت آريايی و راديو دو تريبون آزاد  در واقع  در خدمت اهل سيات، فرهنگ، هنر و زنان محروم افغانستان قرار داشته جايگاه برجسته فرهنگی و نشراتی را در ميان رسانه های گروهی افغانی احراز می نمايند .

در پايان  آرزوی موفقيت های بيشتر آقای جرئت و همکاران وی را در امر خدمت به آزادی قلم و انديشه،  شگوفايی فرهنگی ،صلح وثبات پايدار در افغانستان بحران زده آرزو ميکنم.

 

هارون اميرزاده

لندن- 14 فبروری 2006

 

قسمت دوم

بالا
 
بازگشت