Afganistan


Frågeställning:

1.Hur såg kvinnofrågan ut förre tiden i Afghanistan och nu?

2.Hur mycket makt hade kvinnor förr och nu?

3.vilka förbättringar och försämringar har skett?

Geografi:
 

Afghanistan omfattar 637 397 kvadratkilometer. I norr gränsar landet till Turkmenistan, Uzbekistan och Tajikistan. I öster till Kina och Pakistan, i väster till Iran. Afghanistans geografi består av bergskedjor särskild den stora bergskedjan Hindukush. Den högsta toppen och ligger i norra Afghanistan nära gränsen till Pakistan och den är 7485 meter högt. Pamir är den mest höglänta delen av landet 80% av området ligger även 3000 meter snivån.

klimat:
 

 Afghanistan kan delas i sex olika klimatområden:

1. Ökenklimat i sydväst: Genomområdet rinner Helmandfloden som rinner ut sydväst.

2. Tundraklimat i centrala höglandet:Den centrala höglandet, Hazarajat har ett utpräglat tundraklimat.

3. Stäppklimat i norr: De höga bergen ut gör en skiljemur mellan norr och söder.

4. Höglandsklimat i nordost: Området omfattar huvudsakligen Pamir i nordost.

5. Medelhavsklimat i öster: Området består huvudsakligen Nangarhar och delar av Ghazni.

6. Monsterområdet i sydöst: stSydöstra delen av landet får milda sydöstliga mosunvindar mellan juli och september.

Floder:
 

* Amu Daryan, längd ca 1100 km. Floder bilder en naturlig gräns Turkmenistan, Uzbekistan och Tadjekistan och bevattnar det norra slättlandet.

* Helmand, längd ca 1000 kilometer. Den rinner upp i Paghman-bergen nordväst om Kabul löper i sydvästlig riktning, förstärkt av Arghundad-floden , fram till Iranska gränsen.

* Har-i-Rud, längd 850 kiliometer.

* Kabul, längd 460 kiliometer. Flodens källor finns i det centrala höglandet strax väster om Kabul, varifrån den löper österut och rinner ut i Inddul-floden i Pakistan.

Djurlivet:

Det finns olika sorter av vilddjur. Cirka 125 olika däggdjurs arter som är vilt levande har hittills kunnat identifieras i Afghanistan .Där finns t.ex. världens största vildfår , Morco Polo fåret, som har cirka 1,5 meter hornlängd. Där finns stora fåglar som upplor, hökar, falkar, överallt men framförallt på slätterna och i buskskogen. Bland små fåglarna återfinner man lärkor, flugsnappare, törnskator, kråkor, sångare m.fl. Det finns också vilda duvan. Bland överiga fåglar kan nämnas fasaner, papegojor, pelikaner, högrar, svanar, flamingos, storkar, beckasiner, änder och gäss.

Religion:

99% av Afghanerna är muslimer, av denna tillhör 84% islams huvudfåra sunni 15% beräknas vara Shiamuslimer och de återfinns främst bland hazarerna i centrala Afghanistan och i Kabul. Bland sunniterna har kufiska sekter starkt inflytande. Helgondyrkan och tron på magi är vanliga mellan dem. I de större städerna finns små grupper av hinduer och siker. Under den Afghanska monarkin fram till 1973 var det en balans mellan staten och religionen. Efter att kommunisterna tagit makt 1978 började det gå fortare fram med moderniseringen av samhället vilket islamisterna var motståndare till eftersom de med alla medel ville försvara islam så som de uppfattar islam.

Utbildningen:
 

I Afghanistan, liksom i många islamiska länder börjar man förskoleutbildningen i moskéer. Alla barn mellan fyra och sju år måste gå till moskén två gångar om dagen för att få utbildning. Alla muslimer bör vakna före gryningen. Medan vuxna går in i moskén, väntar barnen ute till bönen är slut. Bönen tar cirka en halv timme, så när de vuxna lämnar platsen går barnen in. I moskén är lärarna skäggiga mullor som leder bönen. Muslimer bör bedja fem gånger om dagen. I islam om man är mullor = präst el. så får man inte klippa el. raka skägget. Muslimbarnen bör gå till moskén och lära sig religiösa saker tex. att lär sig saker som står i koran som man inte får göra. Mullor som har röd färg på skägget och huvudhåret, blir mycket "vackra " när de glömmer regelmässigt att färga håret., så med de halvvita och halvröda färgerna och ilskna ansiktena får de åskådare.

De ler inte mot någon och blir ilskna på någon eller över något. När de undervisar sätter de sig framför barnen och tittar inte på dem. Varje barn har olika läxor och när de sätter sig i moskén börjar de att läsa läxorna högt. Mulla börjar att kalla första eleven i kön. Elever måste läsa gårdagen läxor och om man kan inte klara sig det bra annars får man stickande slag med en sticka i ansiktet eller kroppen. Många barn gråter men mulla bry sig inte om det. Proceduren fortsätter oavbruten till sista barnen i kön går till mulla och får sin del. Många barn skickas hem gråtögda och sårskada.

I islamiska länder föds barnen som muslimer. Man bör acceptera islam och lära sig islamiska regler, utan att förstå ett ord från Koranen eller från läxorna som de lär sig. Även många mullor kan inte den riktiga Koranen. De lär sig Koranen utantill. många kan inte förklara islam och barnen får inte att fråga mot. Ett uttalande av ett barn mot islam kan betyda avrättning. Moskéutbildningen deprimerar barnen. Man kan aldrig glömmer dessa bilder i hela livet Förskoleutbildningen är fram till man är sex år och man börjar grundskolan när ,man blir sju år. I de stora städerna finns grundskolor i närheten men i by områden ligger skolorna på lång avstånd. Det finns inte allmänna transportmedel , så barnen promenerar några timmer till och från skolor. Skolans atmosfär är olämplig. Alla måste ha minst två religiösa ämne Koranen och en bok man kan kalla den för Religion . Det är trångt i klasserna. Varje klass har mer än 30 elever. Grundskolor har svarta tavlor i varje klass. Man kan inte jämföra en lärare med en mulla men läraren gör också diktatoriska handlingar. Elever har ingen handlingsfrihet. Läraren ge lektioner och har inte så mycket tid att arbeta med eleverna som behöver hjälp. Elever får prov tre gånger om året. Det är mycket vanligt att slå barn. Läraren kan också få mutor. Om man blir 30 dagar frånvarande från klass och om man misslyckas två gånger i en klass får man inte utbildning i hela livet , så man måste bli arbetare.

Kultur:
 

Afghanistan en mötespunkt för många olika kulturer som förts in i landet av invaderande härer t ex år hunndrandena kring år 1000 blandades hellenistiska drag från norra Indien i bildkonsten då Alexander den store kom med impulser här ifrån .Exempel på detta är två jättelika Buddastatyer i centrala Afghanistan. Landets främsta exempel på muslimsk arkitektur finns i Herat med 1200-tals moskén Masjid-i-Jami och en rad byggnadsverk från den timuridiska epoken på 1400-talet. Minatyrmåleriet blomstrade också under samma epok.

De hand knutna afghanska mattorna har vunnit världsrykte. De finaste mattorna kommer från norra delar av landet. Poesin har varit den viktigaste grenen inom den afghanska litteraturen med traditioner tillbaka till pressen Firdawsi ca år 1000. Det språk som använts har oftast varit persiska(Dari, den klassiska persiskan)

Ekonomi:

Afghanistan har varit ett av världens fattigaste länder men fram till 1970-talet fungerade landet normalt .Efter ett och ett halvt decennium är Afghanistan inte längre bara fattigt utan att saknar praktiskt taget allt normalt ekonomiskt liv. Det skulle inte behöva vara så. Afghanistan har bördiga jordar, även om relativt liten del av marken är uppodlad och ett ganska grymmast klimat. Det finns minralfyndigheter som hittills bara har utvunnits i begränsade omfattning. Man vet inte hur många som är jobblösa och inflationen har varit 47,4% år 1990 och 71,5 år 1989.

Afghanistans viktigaste exportvaror är naturgas, torkad frukt, ull och hudar, mattor( inofficiellt är Afghanistan världens största producent av opium enligt FN:s beräkning 2000 ton om året.

Befolkning:

I Afghanistan finns en rad olika folkgrupper med vitt skilda språkliga, etniska och religiösa tillhörigheter. Det finns ett tjugotal olika folkgrupper.Förre kriget uppskattades den etniska fördelningen till 6 miljoner pashtuner(lika många fanns i Pakistan),5 miljoner tadjiker, 1,5 miljoner uzbaker, 1,5 miljoner hazaraer, 800 000 aimaqer, 300000 turkmener, 100000 nuristaner och 100000 baluchar. I juni 1978 beräknades befolkningen ungefär 15,54 miljoner. Före kriget tillväxte befolkningen 2,5%. 76% av totala befolkningen bodde på landsbygden och 14% i städer. Den bofasta befolkningen lever i byar nära floder och sjö områden. De flesta afghaner som under kriget flydde till Pakistan var Pashtuner. 99% av befolkning är muslimer.

Språk:

Det finns två språk som pratas mest av folk i Afghanistan, som heter Dari och Pashtu. Det finns mycket skillnad mellan de. Pashtu är ett östiranskt språk, talas av pushtuner i landet. Det erkänns sedan1936 som officiellt språk vid sidan av dari, den afghanska dialekten av persiska. Dari med dialekter talas av alla bl.a. tadjiker, hazarer, aimaqer, uzbeker och pushtuner. Dari betyder hovetsspråk och är det traditionella förvaltningsspråket, trots att nästan alla kungar rekryterats från pashtuner. Landets olika folkgrupper lär sig DARI språk för att kunna prata med varandra. Totalt talas omkring 30 språk(inklusive dialekter) i landet.

Politik och olika partier:

I Afghanistan finns det ingen regering nu. Olika grupper krigar för att få makt över landet.

Det finns sju grupper:

SUNNI MUSLIMER:

Talibaner-Fundamentalister- får hjälp av Pakistan Ledare: Maulavi Mohammad Umar Jamiat-i- Islami (islamisk Förbundet)- få hjälp av Tajikstan Ledare:Borhanudin Rabani Ittehad-i-Islami(Islamik alliansen) Ledare:Professor Abdul Rasul Sayyaf Hezb-i-Islami(Radikal Fundamentalist) Ledare: Gulbuden Hekmatyar före premiärminister

SHIAMUSLIMER

Hezb-i-Wahdat(Enhet partiet) Ledare:Khalilli(Hazarer) Harakat-i-Islami(Islamiska rörelse) Radikal Fundamintalist Ledare: Asif Mohseni De två grupper får hjälp av Iran eftersom de är shiamuslimer

Näringsliv:
 

Jordbruket är landets viktigaste näring. Närmare 80% av befolkningen arbetar inom jordbruk och landet var före kriget under normala år i det närmaste självförsörjande på livsmedel. Afghanistan är känd för sina många frukt och grönsakssorter t.ex. vindruvor och russin var viktiga exportvaror före kriget. Det fanns mycket kreatur(stora husdjur). Afghanistan exporterade mycket av sin ull.

Stora delar av landet är inte odlingsbara på grund av höga berg, öken och stäpp. De afghanska regeringarnas investeringar i jordbruket koncentrerades under andra världskriget på stora kapitalintensiva nyodlingar framför allt det så kallade Helmandprojektet. I detta område stimulerades och hjälptes bönderna åt att gå över moderna brukningsmetoder, som bland annat betydde användande av traktorer, förbättrat utsäde och konstgödning. Den ensidiga inriktningen på stora bevattningsprojekt medförde i alla fall att resurserna för att utveckla resten av jordbruket, där den stora majoriteten bönder var satta i arbete, blev helt otillräckliga. Resultatet blev att jordbrukarna i större delen av Afghanistan fortsatte att odla sin jord på samma sätt som man gjorde för i generationer tillbaka.

Historia:
 

Det landområde som idag utgör Afghanistan har sett många kulturer födas och dö. Dess läge mellan främre och bortre Orienten är så att handel och kultur har utvecklats mycket genom historien men på grund av krig och invasioner har landet varit utsatt för världens intresse.

Man vet att det fanns människor i Afghanistan redan under äldre stenåldern. I Badakshan provinsen har arkeologer bl.a. funnit omkring 5000 år gamla lämningar av en människa tillsammans med verktyg . I Aq Kupruk i norr har de även hittat lämningar av en kultur från den yngre stenåldern 9000-6000 f.Kr. På 4000-talet f.Kr. utvecklades stadskulturen Shahr-i Sochta vid Helmandflodens delta till en av de största stadsbildningarna mellan Persien och Indien. Från den tiden har man funnit smycken av halvädelstenarna lapis ,lazuli och karneol. Men Helmankulturen störtades samman på 2000-talet F.Kr,troligen p.g.a. inavsion av indoeuropeiska stammar,s.k indo arier som kom från norr eller nordväst. Cyrus grundade år 559-530 F.kr akemenidernas rike och riket stod på sin höjdpunkt under Darius 1 mellan 522 till 486 f.Kr.

Det sträckte sig från östra Medelhavet till Indus i nuvarande Pakistan.Under denna period utvecklades den berömda Sidenvägen( som egentligen var flera olika väger):

en av dess leder gick över Balkh. Balkh var också hemstad för religionsstiftaren, Zarathustra. I juli 330 f.Kr. blev Afghanistan en provins i det välde Alexander den stora skapade efter kungen Darius den tredje. Under den här perioden blev det ett fruktbart kulturmöte mellan de hellenistiska och buddistiska kulturerna. Från omkring 135.F.kr till 87-30.F.kr var Kushanernas tid. De gynnade konst och under denna period blomstrade den så kallade Gandharakonsten. Ett par av världens största Buddha statyer 38-55m höga höggs ut ur klipporna vid Bamiyan i centrala Afghanistan under 300-400-talet.E.kr. De platsen besöktes av många turister året runt förra kriget började 1979. År 663.e.kr. kom araberna och ville sprida islam men befolkningen betalade höga skatter och fortsatte att vara buddismen. År 871 återkom en arabgeneral som heter shai- doshammshera och tog spred islam. Då började en ny religion även en ny byggnadskonst och diktning och det var Islam. Under 800-900-talet invaderade förfäderna till de turkisk talande folken i nuvarande Afghanistan och bosatte sig omkring Hindukush, Ghor, Ghazni, och Kabul.

I mitten av 1000-talet grundades den Ghaznavidiska dynastin. Mahmud den store företog många erövringståg till Indien och lade under sig riket till Ganges. Ghazni förblev Mahmuds huvudstad och där samlade han många namnkunniga personer t.ex. Abu Ali ibn Sida i Europa känd som Avisera, vars böcker i medicin användes vid läkarutbildning i Europa ändå fram på 1600-talet. Abu Raihan al Biruni är en av inte mindre än 400 kända poeter.

På 1200-talet och 1300-talet invandrades Afghanistan av mongoler under ledning av Djingis Khan och Timur Lenk. Afghanistan förblev en krigsskådeplats för perser, turkar, och mongoler. Timuriderhärskaren Shah Rukhs regerings tid 1405-1447 blev en guldålder för persisk litteratur och konst Moskéer byggdes och många poeter var verksamma vid hovet. Under timuriderepoken byggdes dessutom en rad praktfulla monument i Herat och staden kom under 1400-talet att bli för Orienten vad Florens var för Europa.

I början av 1500-talet erövrades östra delen av Afghanistan av turkmogolen Babur som härstammade på fäderne från Timur Lenk och på mödernet från Djingis khan. Han företog ett flertal fälttåg mot Indien. År 1526 blev han herre över Delhi och Agra. Hans enda önskan var att begravas i Kabul, den stad han hade älskat mest. Babur dog 1530. Från 1526 till 1707 var stormogulernas epok. År 1738 erövrades Kandahar och Kabul av general Nadir Shah som kallats Persiens Napoleon. Han tog Delhi från mogularmen före dettpresidenten. Han mördades 1747 och hans pashtun livvakt Ahmad Shah blev kung. Han betraktas som landets grundare och hans ätt, durrani, styrde Afghanistan fram till 1978.

Ahmad Shah skapade Durrani-riket som sträckte sig från Kashmir till Indiska oceanen och från centrala Persien till New Delhi. Under 1800-talet blev kontrollen över Afghanistan viktig i förhållande som en bufferts mellan stormakterna Ryssland och Storbritannien. Så Storbritanniens styrkor invaderade Afghanistan och ville fortsätta till Iran, Kina och Centralasien men de slogs tillbaka av Afghanska stamkrigare och kung Dost Mohammad lyckades på 1860-talet återförenandet. År1878 gjorde britterna ett nytt försök att inta Afghanistan och Afghanistan förlorade kontrollen över området som idag Och det är Pashtonstan tillhör Pakistan men britterna drevs ut 1880 av Afghanska truppor under Abdur Rahman Khan, som senare blev kung. Under Amanullahs regering(1919) försökte britterna att inta Afghanistan för tredje gången men Afghanistan vann kriget för tredje gången och Afghanistans gränser blev internationellt erkända. Under kungen Amanulla (1919-1929) fick Afghanistan sin första författning och ett modernt, fick religiöst rättsväsen.

Det var kungen Emir Emanullh khan som gjorde att kvinnor fick frihet. De som var kunniga och viste en hel del. Folk fick nu reglar en av de var att kvinnor inte behövde bära på sig stora själar och kunde gå ut med korta kjolar och kort hår. Första kvinnan som gjorde detta var hans fru drottningen Soraya.

Första flickskolan öppnades i Kabul 1921. Eleverna i den första avgångsklassen fick resa till Turkiet för att utbilda sig till sjuksköterska. Flickorna fick bara inte skolutbildning där med fick de också högre utbildning. De reste utomlands och förbrede Sig på en yrkeskarriär och det var oacceptabel för många afghaner. 1920-talet grundades en kvinnoförening, en kvinnotidskrift och ett kvinnosjukhus. Det tog 30 år innan kvinnor visade sig offentligt utan slöja. Regering tillkännagav att nu var det frivilligt för kvinnor att bära slöja eller inte. När regeringen uttalade sitt stöd för att låta kvinnor lämna hemmet var många kvinnor redan utbildade. Snart fanns många kvinnor anställda vid alla statlig myndighet och många privata företag.

Men ännu på 70-talet brukade kvinnorna inte lämna hemmet utan manlig eskort. Det var männen som arbetade på kontor eller i fabriker. Kvinnor viste inte vad deras män gjorde utom hus och männen gav dem inte några information om vad han gjorde el. inte gjorde. Det var inte så mycket kommunikation mellan män och hustru. På landsbygden var förhållandet annorlunda, där kvinnor hjälpte sina män mycket och barnen fick också hjälp till med allt de orkade el. kunde i jordbruket tex. männen plöjer fälten och kvinnor skörar grödor som bör, bomull, meloner Efter en 1933 blev Zahir Shah kung och regerade i 40 år.

Under hans regeringen dominerade den enda familjen, kungafamiljen över den politiska och ekonomiska utvecklingen. Under världskrig 1, 2 var Afghanistan neutralt. År 1953 blev Mohammad Daud premiärminister. Han ville utveckla landet till ett modernt land och han fide sovjetiskt stöd. Han försökte att få tillbaka områden som hamnat i Pakistan på brittisk tid. År 1963 blev Afghanistan ett demokratiskt land, landet fick ny grundlag. Media frihet, elektion och många parti system var tillåten. Under denna period fick kvinnor rösträtt till parlamentet, utbildningen utvecklades snabbt,väger, flygplatser, telefon och radionät byggdes upp. Landet kom mer eller mindre under sovjetiskt inflytande. Många sovjetunionens rådgivare arbetade i många regerings departementen. Under denna tid blandades det Kommunistiska Folkdemokratiska partiet(känt under den engelska förkortnin (PDPA). Efter svår missväxt och hugersnöd i början av 1970-talet störtades kungen 1973 av Mohammad Daud, som utropade republik med sig själv som president.

1970- talet var en tid av politisk oro i Kabul. Vänstern ansåg att regeringens kvinnoreformer var inte tillräcklig. De konservativa som såg kvinnor i korta kjolar på Kabul gator tänkte att landet var på väg mot anarki. De politiska klimat som byggdes under 70 talet slutade med april revolutionen 1978. Den orsakade världen störta flyktingkatastrof som i hög grad förändrade kvinnors liv. Men 95 procent av Afghanistans kvinnor bor på landbygden och de lever ett mycket annorlunda liv, där kvinnor och män var så beroende av varandra. Männen plöjer fälten. De sår och skördar spannmål. Kvinnorna skördar andra grödor som bönor, bomull och meloner. I april 1978 mördades Mohammad Daud med hela familjen under en blodig militärkupp i som förde kommunisterna till makten. PDPAs ledare Nur Mohammad Taraki blev president och premiärminister. PDPA delade i två grupper,Khalq(folket) och Parcham (fanan). Khalq fick makt och parchamledarna sändes i en sorts landsflykt på diplomatiska uppdrag, varifrån de samlades i Moskva efter en tid.

1978 kunde afghanska kvinnor arbeta med nästan vad som helst. De fanns inom polisen ,försvaret, affärslivet, statapparaten. Då hade kabul många exklusiva butiker och damfriseringar. Nu var det annorlunda, det var inte som för. Man fick frihet, flickor tog på sig korta kjolar och klippte sig kort och inget kunde göra något. Det var nästan som Europa. Flickor och pojkar gick i samma klass och kunde till och med sitta bredvid varandra. Inget kunde eller vågade göra någon illa. Man hade trygghet. Innan emot 1975 var det obligatoriska skolgången sexårig, därefter åttaåriga. 1978 gick 37,5% av pojkarna och 8,5% av flickorna i skolpliktig ålder i skolan. Det innebär att två tredje delar av barnen stod utanför det statliga undervisningssystemet, de kan dock ha fått viss utbildning i Koranskolor. Enbart omkring en tredje del av barnen som började studera fullföljande sin skolplikt. Upp emot 90% av Afghanistans befolkning är negativt inställd till utbildning. År1977, 1978 gick 750 0000 elever i 1700 grundskolor, 100000 i 200 gymnasieskolor och 11000 på två universitet.

I december 1979 invaderades Sovjetiska styrkor Afghanistan , Amin dödades och Parchamfraktionens ledare Babrak Karmal gjordes till president. Invasionen orsakade massflykten ut ur landet. 3,5 miljoner afghanska flyktingar bodde i Pakistan. Kvinnorna från landet som var vana att röra sig fritt hemma i byn, fanns sig instängda i tält utan utrymme. Även stadsborna drevs på flykt. Från Kabuls moderna bostadsområden flyttade till trånga överfulla flyktingläger. Så storstadskvinnorna började bära slöja när de gick ut. Då började det Afghanska kriget mot de sovjetiska styrkorna som var över 100000 man. Mer än 3 miljoner människor flydde till Pakistan och mer än 2 miljoner människor till Iran, ett par miljoner blev flyktingar från landet till städerna. Sovjetunions plan var att från Afghanistan tränga vidare mot Persiskariket. Sovjet använde sig av den brända jordens taktik i Afghanistan. Man bombade landsbygden i syfte att slå sönder den motståndsrörelse som fanns på landsbygden. Den sovjetiska markanfallen var ofta direkta hämndhandlingar och svar på motståndrörelsens angrepp. Man jämnade byar med marken förstörde bevattningsbyggnader, brända matförråden och för förgiftade brunnarna. Stora områden kom att tömmas på befolkning som flydde in till städerna eller grannländerna. Detta kom att få omfattande konsekvenser för jordbrukstillverkning. Afghanistan gerillan fick så småningom modernare vapen från främst USA ,och Kina, ekonomiska stöd från Saudiarabien och organisatorisk hjälp av den Pakistanska militära underrättelsetjänsten och regimen blev allt mera isolerad i städerna . Storadelar av landsbygden föröddas både av gerillans sabotage och regimens terrrbombingar mot byar som trodde sig finna gerillasoldater. Skördar brändes, markerna minerades och bevattningssystemen förstördes.

När Michail Garbatjov blev president i Sovjetunion ersattes Babrak Karmal 1986 som PDPAs ledare av Najibulla , som varit chef för säkerhetstjänsten Khad och gjort sig beryktad för hårda metoder men försökte nu ge regimen en snyggare fasad och försökte framstå som en god muslim. Den 15 februari 1989 lämnade Sovjetunions sista soldat Afghanistan men kriget försatte till 1992,då förklarade sig Najibulla redo att överlämna makten till en neutral provisoisk regering men en uzbekisk milisstyrka i norr, anförd av Rashid Dustom , började samarbeta med Ahmad Shah Massoud den tadzikiske kommendanten. De erövrade den viktiga staden Mazar-i-Sharif och Najibulla tvingades avgå men stoppades när han fö rsökte fly från landet och stängdes in på ett FN-kontor till USA och allianser använde afghaner som en instrument för att nå sitt politiskt mål. USA ville att ta hämnden på Vietnamkriget , var stor leverantör av vapen till mujahedin. USA´s förhållande till olika religösa fundamentalister och rebeller är en sant och tydigt historien om hur imperialismen inte drar sig för att understödja dessa så länge som de kan tjäna dess intressen. April 1992 tog mujahedin makten i Kabul och började inbördesstrider mellan olika beväpnade fraktioner. Kriget förstörde allting i Kabul. Konflikten orsakade en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Varje mujahedin utan undantag i namn av islam blev mördare ,tjuvar och banditer. Masoud var en av dem. USA gjorde i praktiken ingenting att stoppa kriget. Tvärtom USA levererade vapen till olika fraktioner för att förlänga kriget och för att få mujahedin nedkämpa varandra. USA behövde inte längre dem. Med Sovjetunionens upplösning blev gårdagens mujahedin och frihetskämpare terrorister och mördare. USA ”födde” talibanerna för att använda dem som en instrument i USA´s geopolitiskt spel i centralasien region. Rörelsen var acceptabel till Washington för att de hoppades att man kunde transportera energistillgångar (energi resurser) från Turkmanistan till Pakistan via Afghanistan. Talibanerna är de mest grymma blodtörstiga människor som landets historia aldrig har sett liknande. Medan de är trogna mot deras härskare, har de sina egna fundamentalistisk tro . Talibanernas inblandning i opiumodling och handel, övertygade hela världen och USA att de är narkos-fundamentalister. De accepterar inte separation mellan politik och religion. De använda staten som instrument för att nå målet. Talibanernas totalitär etnisk plundring politik är mycket farlig till desintegration i Afghanistan Talibanerna är mycket antivästra. De avvisar västern kulturmodell.

Deras vägran att utestänga (fördriva) Osama Bin Ladin och ge asyl till radikala araber i islamist solidaritet namn gör dem till en destabilisering faktor i Afghanistan och i världen. 1996, då tog Talibanerna (islamisk fundamentalister) makt över Kabul, mishandlade före detta presidenten Najibullah och hängde honom sedan. Det gjorde de på en mycket blodig väg. Kriget pågår fortfarande mellan talibanerna som får stöd av Pakistan och förra regimen som den tragiska, med uzbekisk millisstyrka anförd av Rashid Dustom. Talibaner kontrollerar 90% av landet. De tog kabul för fem år sedan.

Talibanerna är en Islamisk fundamentalisk grupp som får direkt hjälp av Pakistan. USA gör ingenting i praktiken att stoppa kriget eller att hjälpa Afghaner för att lösa problemet på rättsätt . Många tror att USA ´födde´ talibanerna för att använda de som en instrument i USA`s geopolitiskt spel i centralasien region Men allting går inte så bra som USA vill och det är därför att dagens frihetskämpare är morgondagens trorister . Det är sant att talibanerna är de mest grymma blodtörstiga människor som landet historien påminner aldrig liknande. Medan de är trogna mot deras härskare, USA´s regional politiskt har de sina egna fundamentalistiska och troristiska tron. De är en del av den kedja som fundamentalisterna byggde från Sudan till Kashmir och från Kaukasien till Indonesien.

Händelserna i Kaukasien har visat sig att de är inte mer än ett imperialismens verktyg Man vet inte på riktigt sätt att USA är verkligen arg på talibanerna eller det är ett del av politiskt spel som politikerna ska spela under presidentval. Men en sak man vet att det händer att härskare och tjänare bråkar med varandra då och då. Afghaner som var jaktbyte under kalla kriget , utsätter till den Amerikanska regionala och inrikespolitisk . Under den fundamentalists regeringen förlorade kvinnor inte bara rättigheter till utbildning utan även alla sina grundläggande mänskliga rättigheter. De drabbades mest av vältäkt och blev tvungen att gifta sigt idigt Talibanerna uttnjutade islam och tolkade koranen på fel sätt. De kräver att kvinnor ska dölja allt utom händer och fötter. De får inte röra sig utanför hemmet och utan manligt eskort. För det allra flesta väntar giftermål i unga år istället för utbildning. De kan inte ens få sjukvård, medicin , preventivmedel, många har inte råd. Kvinnor får inte gå till någon manligt läkare och det spelar ingen roll hur sjuk patienten är. Kvinnor ska arbeta med hushåll och inte ska få utbildning.

Kriget har drabbat de Afghanska barnen hårt. Det är sant att minst att minst vart tredje barn dör före fem årsålder. De som överlever utnyttjas okunnighet av makthavare på olika sätt. Om vi inte rör sig , riskerar att många ska dö av svält i hela lande. Allt är övertygande om att tiden går fort. De har kinstiga lagar som egentligen inte finns i islam te.x. att kvinnor inte får arbeta eller studera. Under den fundamentalists regimen förlorade kvinnor inte bara rättigheter till utbildning utan även alla sina grundläggande mänskliga rättigheter. De drabbades mest av våldtäkt. Talibanerna utnjuter sig av islam och i själva verket tar de gamla klassiska regler, när de kräver att kvinnorna ska bära heltäckande slöja, bara arbeta med hushåll och inte ska få utbildniVi bör protestera mot fundamentalisternas tSvenska kvinnornas roll i samhället och deras kämpe för demokrati, mänskliga rättigheterna och rättvisa är generösa. Man föreslår att FN tar makten över hela landet tills det blir val och en demokratisk regering har blivit tillsatt, men det har dem sagt i många år.

  Glöm inte afghankvinnor under den svåra perioden.

Det var kungen Emir Emanullh Khan som gjorde att kvinnor fick frihet. Folk fick nyreglar en av se var att kvinnor behövde inte bär på sig stora själar och kunde gå ut med kora kjolar och kort hår. Första kvinnan som gjorde detta var hans fru Drotting Soraya.

Men ännu på 70talet brukade inte kvinnor lämna hemmet utan manlig eskort. Det var männen som arbetade på kontor och i fabriker. Kvinnor viste inte vad deras man gjorde utomhus och männen gav inte de något information. Det var inte så mycket kommunikation mellan man och hustru. På landetsbyggden var förhållandet annorlunda. Där kvinnor hjälpte sina män mycket och barnen fick också hjälpa till med allt de orkade eller kunde i jordbruket eller annat tex. männen plöjer fälten, kvinnor sköldar grödor som bör, bomull, meloner. Först flickskolan öppnades i Kabul 1921. eleverna i den första avgångsklassen fick resa till Turkiet för att utbilda sig till sjuksköterska. Flickor fick inte bara skolutbildning därmed också högre utbildning. De reste utomlands och förebrede sig också på en yrkeskarriär och det var Oaccepterad för många afghaner. 

1920 talet grundades en kvinnoförening, en kvinnotidskrift o ett kvinnosjukhus. Det tog 30 år innan kvinnor visade sig offentligt utan slöja. Regering tillkännagav att det nu var frivilligt för kvinnor att bära slöja eller ej.  När regeringen uttalade sitt stöd för att låta kvinnor lämna hemmet var många kvinnor redan utbildad. Snart fanns många kvinnor anställda vid alla Statlig myndighet och många privata företag. 1978 kunde afghanska kvinnor arbeta med nästan vad som helst. De fanns inom polisen, försvaret, affärslivet och statapparaten. Då hade Kabul många exklusiva butiker och damfriseringar . Nu var det annorlunda, flickor kunde ta på sig korta kjolar och klippa sig kort och ingen kunde göra något. Det var nästan som Europa. Flickor och pojkar gick i samma klass och till och med satt bredvid varandra. Ingen vågade göra någon illa, man hade trygghet.  

Tills mojaidinen kom så blev allting annorlunda. De sa: att alla kvinnor ska ha själ och byxor på sig, ingen fick gå utan det. Många hade inte själ hemma och var tvungen att låna från sina grannar och vänner. Men på något sätt var det bättre än nu. Man kunde ha en liten själ och händer och fötter var helt okej att visa. Under den fundamentalists regering förlorade kvinnor inte bara rättigheter till utbildning utan även alla sina grundläggande mänskliga rättigheter. De drabbades mest av våldtäkt och blev tvungna att gifta sig tidigt för att det är inte bra att ha en ung flicka hemma.  

Talibanerna uttnjutar islam och tolkar Koranen på fel sätt. De kräver att kvinnor ska dölja allt utom händer och fötter. De för inte röra sig utan för hemmet utan manlig eskort. För de allra flesta väntar gifte målet i unga år istället utbildning. De kan inte ens få sjukvård, medicin och preventivmedel. Många har inte råd med det och kvinnor får ej gå till någon manlig läkare. Det spelar ingen roll hur sjuk patienten är. Kvinnor ska arbeta med hushåll och inte ska få utbildning.

Jag tycker att det måste vara mycket svår för alla kvinnor som bor i Afghanistan idag. Att inte får gå ut, att inte får gå till skolan eller att inte få utbildning och att täcka hela din kropp från topp till tå. Någon som styr ditt liv. I Sverige kan vi gå ut när vi vill och inte kan acceptera att någon styr vårt liv, vi bestämmer när vi gå och när vi kommer. Man undrar Varför just de? Här bestämmer vi om vi vill gå ut naken eller med kläder. Här kan inte ens våra män bestämma över oss.