گزارش ديدبان رسانه ها
 
faroe *** کنفرانس : چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی در افغانستان
مصاحبه ای ميرحسين مهدوی با معاون آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر
نامه سرگشاده به محمد کریم خلیلی : دریکاولنگ ، من قتل عام کرده ام
گزارش اخير در مورد تخلفات حقوق بشر در افغانستان
warcrimes and crimes against humanity 1978 _ 2001
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر --- پی دی اف
گزارش کميسيون حقوق بشر ـ پی دی اف
ضميمهً گزارش کميسيون حقوق بشرـ پی دی اف
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر
حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان
شکنجه اهالي بيگناه و شرايط زندانهای امريکايي در افغانستان
ملک ستيز : یک تولد دیگر...
ملک ستيز : قربانيان ، پناهندگان ، مهاجرين ، بيجا شدگان و ما
Prevent Genocide
mesaq
dadgah

 
ميثاق های بين المللی

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
2- فراخوان استراسبورگ - نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام
3- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد - مصوبه 16 دسامبر 1966 - قطعنامه آ 2200
4- پروتکل اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
5- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی
6- کنوانسيون حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989
7- پروتکل اختياري حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
8- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984
9- کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) مصوبه 9 دسامبر 1948
10- کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979
11- پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999
12- اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤
13- پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای - بخشنامه اطلاعاتی سازمان ملل - ش 140 - 22 آوریل 1970
14 _ بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي
15 _ خلاصه پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان
16 _ تصور و واقعيت پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره سازمان ملل متحد
17 _ منشور سازمان ملل متحد
18 _ نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يكم

 
 

بالا

صفحة دری