Mer om historia

I Afghanistankriget betalade ryssarna högt pris . Tio år kriget förstörde allting i Afghanistan och lade grunden för Sovjets systemet kollaps . USA och allianser använde afghaner som en instrument för att nå sitt politiskt mål. USA ville att ta hämnden på Vietnamkriget , var stor leverantör av vapen till mujahedin. USA´s förhållande till olika religösa fundamentalister och rebeller är en sant och tydigt historien om hur imperialismen inte drar sig för att understödja dessa så länge som de kan tjäna dess intressen .

 

När man läser Afghanistans senare historia är det viktig att man börjar från Daouds statskupp. I juni 1973 grep kungens kusin , Daoud makten genom en oblodig kupp och utropade republiken. Daouds maktbas för kupp var de vänstra militära styrkor som hade starka sympatier för Sovjetunionen. Tusentals Sovjetisks expertis kom till landet. Handel mellan länderna expanderade och ekonomisk hjälp ökade. Allting visade om Sovjets inflytande i Afghanistan. Iran var missnöjd med händelserna i Afghanistan och försökte att med hjälp av USA och UK bygga en opposition rörelse. Daoud var mycket fientligt mot Pakistan när han blev regeringschef 1953. Daoud ville att pushtunerna i västra och nordvästra Pakistan ska vara en del av Afghanistan.

1955 anslöt sig Pakistan till militärallians med USA ,därför ingick Daoud en militär avtal med Sovjetunionen som byggde på starka förbindelser mellan länderna. Pakistan var naturligtvis skeptiskt och fientligt till Daoud och till det senaste utveckling i Kabul. Svåra oroligheter utbröt i landet . Pakistan skickade en delegation till kungen som bodde i Italien, bjöd honom och hans anhängare att resa till Pakistan där de kunde börja kämpen mot Daoud.                            Zaher Shah, hans anhängare och många patriots intellektuella tackade nej till erbjudanden. Medan vänstra krafter godkände förändringarna i landet kom oro från högre ,islamiska krafter. Svåra oroligheter utbröt i samhället. Islamisterna var de enda verktyg som Pakistan kunde använda som upprorsmakare.Islamister med Rabani som förman , Ahmad Shah Masoud och Gubuddin Hekmatyar som anhängare byggde din första islamisk cell i Peshawer under direkt bevakning av ISI.

1975 försökte de starta uppror i Kunar ,i Panjsher-dalen och i Badakhshan. Försöket misslyckades. Många aktivister dödades , kastades i fängelse eller flydde tillbaka till Pakistan. Efter militär kupp den 27 april ,1978 flydde många mer intellektuella afghaner till Pakistan där de försökte fortsatta att motarbeta regimen. Vid Sovjetunionens invasion den 27 december ,1979 flydde miljontals afghaner till Pakistan. Kungen försökte att komma dit för att bygga en nationalistisk rörelse men misslyckades. Progressiva krafter ville att förena alla patriotiska krafter mot förrädare och Sovjets ockupation styrkor. Men många dödades under terror politik av Zia regimen och tusentals tvingades att flytta till väster länderna. USA och Pakistan behövde inte dem längre. Bara de som accepterade islamisk fundamentalismen kunde stanna i Pakistan ,ha frihet och få hjälp. Pakistan som var ett verktyg till USA´s utrikespolitik , använde afghaner som ett instrument för att nå sitt politiska mål. Islam och fundamentalism framställdes som idealiskt .

USA´s förhållande till olika religösa fundamentalister är en sant och tydligt historia.

April 1992 tog mujahedin makten i Kabul och började inbördesstrider mellan olika beväpnade fraktioner. Kriget förstörde allting i Kabul. Konflikten orsakade en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Varje mujahedin utan undantag i namn av islam blev mördare ,tjuvar och banditer. USA gjorde i praktiken ingenting att stoppa kriget. Tvärtom USA levererade vapen till olika fraktioner för att förlänga kriget och för att få mujahedin nedkämpa varandra. USA behövde inte längre dem. Med Sovjetunionens upplösning blev gårdagens mujahedin och frihetskämpare terrorister och mördare.

1994 planerade kungen att återvända till Kandahar för att bygga en regering som ska vara acceptabel av majoritet av befolkning. USA ”födde” talibanerna för att använda dem som en instrument i USA´s geopolitiskt spel i centralasien region. Rörelsen var acceptabel till Washington för att de hoppades att man kunde transportera energistillgångar (energi resurser) från Turkmanistan till Pakistan via Afghanistan.

Talibanerna var de mest grymma blodtörstiga människor som landets historia aldrig har sett liknande. Medan de är trogna mot deras härskare, har de sin egen fundamentalistisk tro . Talibanernas inblandning i opiumodling och handel, övertygade hela världen och USA att de är narkos-fundamentalister. De acceptera inte separation mellan politik och religion. De använda staten som instrument för att nå målet. Talibanernas totalitär etnisk plundring politik är mycket farlig till desintegration i Afghanistan Talibanerna var mycket antivästra. De avvisar västern kulturmodell. Deras vägran att utestänga (fördriva) Osama Bin Ladin och ger asyl till radikala araber i islamist solidaritet namn gör dem till en destabilisering faktor i Afghanistan och i världen.

Men frågan är : Vad ska man göra?

Bör man lämna landet när många människor dör av svält och sjukdom ?

Ska man fortsätta biståndsarbete när talibanerna kränkar mänskliga rättigheter ?

1981 grundade SAK som en reaktion mot Sovjets ockupation av Afghanistan. Under Sovjets ockupation samlade SAK pengar och skickade till fria och självständiga områden allt vad vi behövde. Medan USA var stor leverantör av vapen , våra svenska vänner hjälpte oss med medicin, utbildning, byggnad material, läkare, expertis osv. SAK var pionjär och framgångare som började en framgångsrik humanitär hjälpverksamhet i Afghanistan. SAK tog aldrig hänsyn till konflikten mellan makthavare och har varit oberoende.

April 1992 tog mujahedin makten i Kabul och upprepade inbordarstrider mellan olika väpnade fraktioner. Konflikten orsakade en av de värsta humanitära katastroferna i världen . Alla mujahedan utan undantag , i namn av islam blev mördare , tjuvar och banditer . Talibanrörelsens ´födelse `, snabb expansion och utgick som segare var en reaktion mot vad som hände under mujahedin makt i två år. Det var tiden att bytta spelaren. Snart blev talibanerna nya makthavaren i Kabul. På mindre än två år kontrollerade de 90 procent av landet. Efter tror attentat mot USA den 11 september 2001, försöker USA att installera andra grupper i Kabul.