کتابهای رايگان

 
 

تارنمای کتابهای فارسی
کتابهای فارسی
خلوت : کتاب ، روزنامه و مجله
کتابخانه حزب توده ايران
کتابخانه مارکسيست ها
رويداد های ايران و جهان درين روز
کتابهای رايگان
  پارس بوک

 
 

نصير مهرين : درنگی برزمينه های استبداد شناسی نادرشاه
يادنامهً محمدطاهربدخشی
حمید نیلوفر : آنسوی وحشت
اکرام انديشمند : ما و پاکستان
محمداسحاق فایز :برای سلام، آزادی
محمداسحاق فایز : اثرات اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ بر شعر معاصرما
محمد اسحاق فایز : دیر و با فاجعه ، گزینه شعر
محمداسحاق فایز : برای مرگ آزادی، گزینه شعر
جنگ و جهانی شدن
بازی شيطانی
  دکتور عبدالواحد خرم : افغانستان ، طالبان وتشکل مراکز تروريستي
  اکرام انديشمند :  جنگ نفت
اکرام انديشمند : سالهای تجاوز و مقاومت
قدرت الله : زمونژ دهيواد وروستيو حلور لسيزومهمی پيشی
غ. ارزگانی : تحقق نظام دموکراسی و حل بحران ديرپای افغانستان
داکترثنا متين نيکپی : شرح زمانی رويدادهای مهم سياسی در افغانستان
پی دی اف
داکترثنا متين نيکپی : افغانستان به اندیشه نو و نگرش نو ضرورت دارد
ا نديشمند : صبح کاذب
انديشمند : امريکا در افغانستان
اکرام انديشمند : کابوس سرخ ،نگاه تحليلی و انتقادی به کتاب جناب کشتمند
شرحی اندرباب گاندی و استالين
فرودستان بی سخنگو


فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني
چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي
بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران

بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه‌ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود

كلمات اميرالبلاد في ترغيب الي الجهاد-عبدالرحمن خان امير افغانستان-1886
رساله موعظه-محمد زاي گل محمد خان

 
  ديوان حافط
فال حافط
گلستان سعدي
سايت بزرگترين مجموعه شعر فارسی
فرهنگ سرا
شاهنامه فردوسي
 
  تعليمات قرآن  
عهد جديد (انجيل)
وعهد قديم(تورات)
گاتها(سرودهاي پاك زرتشت)
 
 
گزيده أي ازآثاراحسان طبري
داستان‌ها و شعرهاي طنز ابوالفضل زرويي
بزرگداشت صادق هدايت
چخوف

 
  كتابهاي كودكان
 
 
كيميا(نفت)
هزارپا غوله
كي از همه قويتره؟
دو دوست
كفشدوزك ودوستانش
جوجه كوچولو
سه قدم دورتر شد از مادر
بره آواز خوان
بادبادك بازي
خر وگاو
فينگيلي وجينگيلي
بهترين باباي دنيا
سلام يادتون نره
سه بچه خوك
مهمانهاي ناخوانده
گربه وروباه
گرگ والاغ
صلح حيوانات
سه ماهي
كلاغ وروباه

اين پيوند ها از سايت های ذيل برگرفته شده است :

 

1 .  سايت کتابهای رايگان فارسی

http://www.farsibooksonline.blogspot.com

2 . سايت کتابخانه گلشن

www.KetabFarsi.com


 
بالا

صفحة دری * بازگشت