Utbildning i landet

När jag pratar om utbildning i hemlandet kommer de två dåliga "tavlor" framför ögonen. Det första minnet är från förskoletiden och det andra bilden kommer från grundskolan.

I Afghanistan, liksom i många islamiska länder börjar man förskoleutbildningen i moskéer. Alla barn mellan fyra och sju år måste gå till moskén två gångar om dagen för att få utbildning.

  Alla muslimer bör vakna före gryningen. Medan vuxna går in i moskén, väntar barnen ute till bönen är slut. Bönen tar cirka en halv timme, så när de vuxna lämnar platsen går barnen in.

I moskén är lärarna skäggiga mullor som leder bönen. Muslimer bör bedja fem gånger om dagen. Muslimbarnen bör gå till moskén och lära sig religiösa saker. Mullor som har röd färg på skägget och huvudhåret, blir mycket " vackra " när de glömmer regelmässigt att färga håret., så med de halvvita och halvröda färgerna och ilskna ansiktena får de åskådare. De ler inte mot någon och blir ilskna på någon eller över något. När de undervisar sätter de sig framför barnen och tittar inte på dem. Varje barn har olika läxor och när de sätter sig i moskén börjar de att läsa läxorna högt. Mulla börjar att kalla första eleven i kön. Elever måste läsa gårdagen läxor och om man kan inte klara sig det bra annars får man stickande slag med en sticka i ansiktet eller kroppen. Många barn gråter men mulla sig inte om det. Proceduren fortsätter oavbruten till sista barnen i kön går till mulla och får sin del. Många barn skickas hem gråtögda och sårskada.

I islamiska länder föds barnen som muslimer. Man bör acceptera islam och lära sig islamiska regler, utan att förstå ett ord från Koranen eller från läxorna som de lär sig. Även många mullor kan inte den riktiga Koranen. De lär sig Koranen utantill. många kan inte förklara islam och barnen får inte att fråga mot. Ett uttalande av ett barn mot islam kan betyda avrättning.

Moskéutbildningen deprimerar barnen. Man kan aldrig glömmer dessa bilder i hela livet Förskoleutbildningen är fram till man är sex år och man börjar grundskolan när ,man blir sju år.

I de stora städerna finns grundskolor i närheten men i by områden ligger skolorna på lång avstånd. Det finns inte allmänna transportmedel , så barnen promenerar några timmer till och från skolor. Skolans atmosfär är olämplig. Alla måste ha minst två religiösa ämnen och Koranen. Det är trångt i klasserna. Varje klass har mer än 30 elever. Grundskolor har svarta tavlor i varje klass. Man kan inte jämföra en lärare med en mulla men läraren gör också diktatoriska handlingar.

Elever har ingen handlingsfrihet. Läraren ge lektioner och har inte så mycket tid att arbeta med eleverna som behöver hjälp. Elever får prov tre gånger om året. Det är mycket vanligt att slå barn. Läraren kan också få mutor. Om man blir 30 dagar frånvarande från klass och om man misslyckas två gånger i en klass får man inte utbildning i hela livet , så man måste bli arbetare.