فايقه جواد

فوزيه رهگدز

کريمه ويدا

ماهرخ نياز

سيما سمأ

رازق رویین

 پرتو نادری

امین الله مفکر

حميرا نگهت

خالده فروغ

ليلی صراحت

راحله يار

معصومی

زبیر هجران

لیمه ولی

عبد الحی ضیائی


ناديه فضل
خالده لهيب نيازی
ثريا واحدی

زرغونه عبيدی

عشـقری

سعد یه دهاتی

تميم مصلح

عارف چاه آبی

منير سپاس

انجیلا پگاهی

حفیظ ا له حازم

حامد فاريابی

همايون بهاء
غلام حيدر يگانه
محبوبه نيكيار

عمرصبوربهار سعيد

رازق فانی

امام عبادی

سيد حسيب مصلحنذ یر ا حمدظفرسید مصطفی سعیدیصابر


روشان


فردا


ماريا داروعبداوکیل کوچی

قهار عاصی رازق فانی هجرانی استاد خليلی نيازی
حميرا نگهت

ديانا صافی

عبدالباري جهاني
سرشار شمالی
ضیا قاری زاده
عظیم شهبال مضطرب باختری
اسحق نگارگر
دريغا ملاعمر كاظم كاظمي
دوکتورقطره

شفیقه اصغر نعمت

محمد اسحاق ثنا
محسن حسن سمنگانی گل چین کیومرس آریا پروين اعتصامی داود فرهام عزيزه عنايت ادریس بقایی قطره امیرخان جوینده
افسر رهبين ناصر طهوری تاثير دعا شريف سعيدی زمری نثاری کوهدامنی عبدالوکیل نایبی
1 : سميع رفيع
2 : در بارة محاسن شعر،علم عروض، تقطيع و اوزان اشعار فارسي
عزيزپور ظهورالله ظهوری استاد صباح کريم شفائی همراز كابلى خلیل الله رووً فی
زردادی محمدشاه فرهود کامجو ياسمين جنا فريبا آتش صادق   سميع حامد فگارزاده
فريدون ابراهيمي رامين انوری شفيقه يارقين عارف پژمان ولی شاکر مؤمنه نیکخو کريم کابلی

دستگير نايل
غفور امينی فضل الرحيم رحيم عزيز آريافر رامين فرارون حيدري وجودي ناجيه کريم


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی