مــــســـايل اجــتـــماعـــی

 • محمد یوسف ايوبی : ریشه های تحجر
 • عبدالو کیل کوچی : فرخنده باد روز جهانی مادر
 • حنيف حریف : دوزخ واقعی و جان گداز زیر پای مادران میهن!؟
 • الحاج اسرار خواجه : اردو را در نظام باید بشناسیم
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : دمور دورځی په منا سبت
 • بلقيس مل : بمناسبت روز مادر
 • زرغونه ولى : گدايی زنان  و اطفال در افغانستان 

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت