شجاع الحق نوری

 

لیگ برتر ششم و نمایش ارزش ها؛

در هر جامعه قشری از شهروندان آن هستند که مردم را یکجا میسازند و نمادهایی از وحدت انسان ها شده و باعث نزدیکی ملت ها میشوند. در کنار آن ارزش های جوامع متمدن را به نمایش میگذارند. مرز ها را می شکنند و نقطه وصل مردم میشوند.آوردن  لب خند ها و خوشی ها به چهره های مردم شاخص مهمتر از آن هست، بدون در نظر داشت، زبان ، نژاد و منطقه افراد شامل در آن، سمبول های وحدت و یکپارچگی جوامع میشوند.

وحدت، همدیگر پذیری، همدلی و صف آرایی مردم با علاقه مندی خاص  در یک مکان، ارزش های انسان های متمدن هست که به مردم هدیه می کنند.

تجارب نشان داده است در یکجا ساختن وخلق خوشی ها به مردم آوردن فشار و مصرف و پول زیاد نمیتواند چندان ثمر بخش باشد. اما آوردن خوشی ها به سیمای مردم با مصرف کم و فکر عالی بدست می آید. چیزی که در ششمین لیگ برتر فوتبال افغانستان به خوبی دیده شد. آفرین به کادر برگزاری این رقابت ها!

قرار گرفتن پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، و مردم از تبار های مختلف در میدان سبز کابل نمایانگر اخوت و نزدیکی است. خندیدن، اشک ریختن و در آغوش گرفتن، نمایشی در جهت ملت سازی است.  

با وجود وضعیت نابهنجار و  تهدید های بلند امنیتی مردم با علاقه فراوان پا به این رقابت گذاشته بودند. طفل، جوان، زن، مرد، کهن سال از چهار گوشه افغانستان با صمیمیت ویژه ای در ورزشگاه حضور داشتند.

  مسابقه نهایی ششمین دور رقابت های لیگ برتر افغانستان، استقبال بیش از ده هزارتن اتباع افغانستان در ورزشگاه را به همراه داشت. مطمینن که میلیون ها تن از افغان ها در داخل و خارج از این کشور تماشاگر این رقابت از رسانه ها بوند. خواندن آواز و بازی جذاب به شور و شعف و سرور مردم افزود بود.

  در کنار سیاسیون هموطنان ما از اقشار مختلف با شوق و علاقه فراوان به دیدن این رقابت آمده بودند. تاجایی که مسوولان برگزاری رقابت ها از کمبود جای و امکانات سخن میزدند.

 مسابقه ای که در شبکه های اجتماعی و رسانه ها نیز پوشش بسیار گسترده داشت. این رقابت که به سود چهار بر سه پایتخت نشینان پایان یافت بسیار جالب و دیدنی متفاوت تر از سال های گذشته برگزار شد.  دیدن مسابقه آنهم در کابل برای نسل پس از جنگ پدیده نو و خاطره انگیز فراموش ناشدنی بود.

تشویق رهبران حکومت وحدت ملی نیز قابل یادهانی است. رئیس جمهور و رئیس اجرایه تیم های قهرمان و نائب قهرمان این دور از رقابت ها را مورد تقدیر و نوازش قرار دادند.

در ادامه چنین روند ها، آینده درخشان در سیمای جامعه ورزشی افغانسان دیده میشود تا به دستاورد های خوبی در آینده برسیم.

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت