فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 7***** 6***** 5***** 4***** 3***** 2***** 1

***********************

      حسین ورسی

دوست محترم جناب جرئت صاحب ، مسئول وگرداننده ء سایت وزین آریایی ، آغاز پنجمین سال نشراتی " آریایی " را به شما مبارک باد میگویم . 

   تقویم سایت آریایی بمثابه بستر فرهنگی جامعه ء افغانی ، یکسال دیگر ورق خورد. آریایی در استمرار این چهارسال همچون مشعل درخشان در خط روشنگری به حرکت افتید واینک وارد پنجمین بهار نشراتی خویش میگردد. در روزهای آغازین برامد آریایی ، تصور نمیگردید که این سایت بتواند ، پیگیرانه و موفقانه پالیسی نشراتی خویش را دنبال نماید. اما تلاش شبا روزی شما توانست بر همه ء این تصورات مهر ابطال بزند و شما قادر شدید که " آریایی " را ازیک سایت عادی به یک سایت جالب ، متنوع و خواندنی در آورید. رسیدن به این نقطه ، کار دشوارگذاری هست که تنها از انسان متعهد ومومن به آرمانهای مردم ومعتقد به عدالت وآزادی و پاسدارفرهنگ غنامند ملی کشور ، متصور می باشد.  شما در خلال این چهار سال همانگونه که همه روزه تازه ترین اخبار را در اختیار خواننده گان خویش قرار میدادید ، در هر هفته مقالات سیاسی ، پژوهشی ، تحلیلی ، تخصصی و هم نوشته های در زمینه های متنوع  فرهنگی وادبی را در اختیار مشتاقان این بخشها قرار داده اید. 

     آگاهی داریم که شما در این چهار سال ، با انواع اتهامات ناروا و برچسپ زدن های نابجا نیز مواجه بودید. اما شما در فروغ دگر اندیشی تان توانستید که این نوع تلقیات ناسفته و تصورات نا بخردانه را از ریشه باطل بسازید. از دید من  دو چیز " آریایی" را از دیگر سایت ها برجسته ساخته وفرازمندی آنرا ضمانت کرده است.    

   اول : پیگیری وعدم انقطاع در خط نشراتی سایت. 

  دوم : متعهد به دگر اندیشی.

   نشر مقالات متنوع برخاسته از اندیشه های موافق ومخالف و حتی گاهی هم متناقض ، بیانگر دید روشن از گرداننده ء سایت است که صفحات نشریه ای خودرا جولانگاه ء این اندیشه ها ساخته و به گونه ای مستمر به این تعهد خویش پابند بوده است. این خود نشانگر آن بود که سایت آریایی به هیچ جریان ویا گروه ء وابستگی نداشته بلکه در خط حرکت خویش از استقلالیت کامل برخوردار می باشد. یکی از بنیادهای قوام گیری دموکراسی در یک جامعه ، تحمل اندیشه های مختلف ومخالف است که به یقین هرکدام از این اندیشه ها مخاطبان خویش را دارا هستند.  شکست جو امع بسته ای مبتنی بر آیدیالو ژی ها ی  "استندرد شده " در همین اصل مضمر بوده که جلو دگر اندیشی را گرفته وصدای مخالفان را در گلو خفه کرده اند که نسل ما خود شاهد شکست چنین جوامع بوده ودر آتیه هم هر نوع آیدیای بسته بندی شده ای از این نوع ، مجال گسترش و تحقق خود را در جامعه ء بشری نخواهند یافت.

   جرئت گرامی در آخر ، برای شما وتداوم سایت وزین شما توفیق مزید میخواهم و آرزو مینمایم که مانند گذشته  صفحات غنی این سایت همچنان به روشنگری خویش ادامه دهند تا ما با این بستر تفکر بتوانیم  ، به حقوق شهروندی ، دموکراسی ، جامعه ء مدنی وعدالت ملی در میهن عزیز خویش ، دست یابیم.

     با احترام

حسین ورسی 

***********************

 

زدیر آمدنم خیلی معذرت خواهم

که راه دور ودرازست وپای ما لنگست

وهم زدسته گل کاغذی که آوردم

چو فصل فصل زمستان ودست ما تنگست...

 

پنجمین سالروز گشایش آریایی را به آقای جرئت ،تمام همکاران ودوستداران این سایت با هدیهء این شعر گونه  تبریک میگوییم:

     آریائی

تا دیده صید روی زیبای آریائیست

سر مست وخوش زبوی مینای آریائیست

خوشترز شاخهء گل هربرگ برگ فصلش

خوشتر زهر بهاری سیمای آریائیست

خوبی وخیرخواهی مضمون حرف حرفش

نیکی ونیکنامی معنای آریائیست

با(جرئت)عزیزش با نیت تمیزش

که درمیان (ویب)ها همتای آریائیست؟!

جاییکه غرق باید شد بین در وگوهر

آنجا بدون تردید دریای آریائیست

جاییکه جام وجمعست پروانه است وشمعست

آنجا بدون شبهه شبهای آریائیست

وآنجا که شعر شاعر نغزست وناب ونادر

(زردادی) است وتنها دنیای آریائیست

درپنجمین بهارش تبریک ما نثارش

توفیق باد یارش هرجای آریائیست. 

 

بااحترام

محسن زردادی

17فبروری 2007

بلاروس - مینسک

 

***********************

 

دوست گرانقدر محترم جرأت صاحب!


سلامهاي صميمانه واحترامات ام را پذيرا شويد.اميدوارم با خانواده محترم عافيت داشته سعادتمند وکامگار باشيد.
من در حاليکه کار فوق العاده ارزشمند تان را در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي،سياسي،اقتصادي،فرهنگي،ادبي وژورناليستيک جامعه مااز طريق سايت وزين وپربيننده آريايئ قدر داني کرده از همکاري هاي هميشگي تان ما همه سپاس گذار استيم.براي شما مؤفقيت ها وتوانمندي هاي بيشتر آرزو ميکنم.

هکذا توجه تان را خواستم به يک اشتباه تحريردر سايت آريايئ معطوف گردانم.در جدول لينکها نام (حزب متحد ملي افغانستان) با يک اشتباه تحرير شده است،اگر لطف
فرموده آنرا اصلاح سازيد.
در اخير يکبار ديگر تجديد احترام کرده سلامتي وخوشبختي برايتان خواهانم.

 با حرمت فراوان                                                                    
عبدالقيوم ميرزاده

 

 


قسمت هفتم ****** بخش نهم


بالا
 
بازگشت