فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 8***** 6***** 5***** 4***** 3***** 2***** 1

*************************

 

محترم آقاى عزيز جرئت: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

غلام همت آنم كه زير چرخ كبود     ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

حضرت خواجه حافظ شيرازى (رح

پنجمين سالگرد تارنماى وزين آريايى را به شما، نويسندگان و خوانندگان محترم آن تارنما تبريك مى گويم و از بارگاه الهى خواستار هدايت همه انسان ها در پرتو قرآن كريم و سنت مطهر نبوى هستم تا باشد كه خانواده ى بشر بر روى زمين اين وطن گرامى ما در پرتو عدل الهى در صلح، امنيت، صفا و رفاه زندگى كند.

اميدوارم كه با حفظ اصل امانتدارى مانند گذشته ها تارنماى وزين آريايى در خدمت اهل فرهنگ قرار داشته باشد تا نويسندگان ديگر با ارسال نگاشته هاى پر محتواى خود به برگ هاى اين تارنما رونق بيشتر بيفزايند. خدا را سپاسگراريم كه تارنماى آريايى با داشتن صاحب امتياز با خدا و آگاهى مثل شما از همه زد و بند هاى ايزم ها دورى دارد و با همت و جرئت خدا داد زمينه ى افهام و تفهيم بين اهل قلم كشور را با حفظ ادب، اخلاق و معيار هاى مقبول گفتمان بين الانسانى آماده ساخته است. انسانيت و اسلاميت دو اصل تغيير ناپذير به شمار مى رند كه يك انسان مسلمان بايد اين اصول را در همه حالات مراعات كند و افكار و گفتار و كردار خود را قربان عرفگرايى مانند تبار سالارى و برترى خواهى زبانى و مذهبى و قومى و ... نه سازد تا انسان كامل يعنى يك مسلمانِ آزاد از چنين قيد و بند ها به اوج رفعت زندگى گام نهد و مصدر خدمت به الله (ج)، خود و خلق الله شود.

بيان حقايق بر اساس عينيتگرايى براى تفكيك حق از باطل و آشكار ساختن و به كرسى نشاندن حق از جمع عبادات به شمار مى روند كه بحمدالله شما داريد در اين مسير گام مى نهيد. من موفقيت شما را در پرتو رحمت و هدايت الهى خواهانم و آرزومندم كه مصدر خدمت بيشتر به ملت مسلمان و آزادى خواه خويش شويد. به اميد برقرارى عدل الهى در سرتاسر جهان

والسلام عليكم

سيد حسيب مصلح

ملبورن – آستراليا 14/02/2007

*************************

پیام تبریک به مناسبت پنجمین سالروز فعالیت سایت وزین اریایی!

دوست وفرهنگی ارجمند جناب عزیز جرئت , انجمن دوستداران فرهنگ آریانا افتخار دارد که امسال نیز مانند چهار سال گذشته یکجا باشما و  جمع کثیری ازدوستداران وحمایت کنندگان خود را درجشن پنجمین سالروز فعالیت پرثمر سایت اریایی  سهیم میداند واین جشن را به شما وهمکاران قلمی گران قدر وهمه علاقمندان مبارک باد میگوید.وباور دارد که این کاروان با ساربان خردمندی چون شما راه انتخاب شده راتا به منزل مقصود خواهد پیمود. وبه این وسیله به شما وهمکاران گرامی سایت موفقیت مزید تمنا دارد.

                  باعرض درود

دکتر دستگیر رضایی رئیس انجمن دوستدارن فرهنک آریانا

14فبروری2007 هالند

 

*************************

 

سایت آريائی مركز تبادل افكار مختلف

 

محترم عزيز جرآت مسئول سايت وزين آريايی! 

بعداز تقديم سلام و احترامات بی پايان به خدمت شما اجازه بدهيد تبريكات و تمنيات نيك و قلبی خود را به مناسبت پنجمين سالگرد آغاز كار و فعاليت ماندگار سايت آريائی به حضور تان به عرض برسانم.

در شرايطي كه منابع اطلاعات جمعی اعم از راديو ، تلويزيون و اكثر روزنامه های مربوط به اخبار افغانستان در اشغال زورمندان قرار گرفته است ، سايت آريائي به مثابه ناشر انديشه هاي عدالت خواهانه قشر پيشرو جامعه در داخل و خارج كشور رسالت خود را در طول پنج سال با حفظ بيطرفی موفقانه به پيش برده است.

كشور ما بعداز سي سال جنگ و برادركشي وارد مرحله جديدي از انكشاف خود شده و تلاش همه جانبه وجود دارد تا وطن غربت زده و قرون وسطي ئي در يك استقامت روشن براي زيستن انساني رهنمائي گردد . در چنين شرايط ، آزادي بيان و عقيده يكي از مفادات عمده و اساسي رسيدن به هدف مشروع است . هدفيكه در آنجا جامعه عادلانه بوده و حقوق شهروندي تآمين گردد.

مسلم است كه سايت آريائي درطول پنج سال عمر خود ناشر عقايد سياسي گروه هاي مختلف كشور بوده و درين سايت از بيطرف ها گرفته تا چپي ها و راستي هاي ديروزه و امروزه افكار خود را طي مقالات و مصاحبه ها بيان ميكنند.

درين راستا اشخاص و حلقاتي در داخل و خارج كشور وجود دارند كه با كمال تعصب در برابر بروز حقايق تاريخی مناسبات سياسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان ، مغرضانه تلاش ميكنند تا مانع  اين روند در جامعه شوند.

درين لحظه حساس جايگاه سايت آريائي به مثابه مركز تبادل افكار و منبع انعكاس عقايد مختلف ، بی نهايت با ارزش بوده و ميتواند همچون به اصطلاح لوكاماتيف در حركت افكار آزاد خدمت نمايد.

اين واقعيت هر شخص آزاد انديش را ملزم ميدارد تا تقدير و سپاس خالصانه خود را در برابر سايت آريائی و زحمات خستگی ناپذير شخص شما محترم جرآت صاحب ابراز نمايد

به آرزوی موفقيت های چشمگير سایت آريائی

مخلص شما داكتر همت فاريابی

15 - 02 - 2007 

 

*************************

 


قسمت ششم ****** بخش هشتم


بالا
 
بازگشت