ظاهر سپاس فرهنگی مردی از ديار جامی و انصاری

 

 

محترم محمد ظاهر سپاس  در ولايت باستانی هرات ديده به دنيا گشوده ، تحصيلاتش اصلی  اش را در رشته تخنيک به پايان رسانيده و سپس به نويسندگی و جمع آوری ابيات بزرگان رو آورده اند.

جناب ظاهرسپاس تاکنون موفق به آفرينش هشت اثرماندگار برای علاقمندان شعر و ادب فارسی شده اند :

 

دست آوردهای فرهنگی و هنری محمد ظاهر سپاس

گنجينه ادب

کتاب گنجينه ادب شامل تک بيتيهايی از غزليات حضرت ابوالمعانی ميزاعبدالقادر بيدل  با خط نفيس نستعليق تحرير يافته است.

اين کتاب در 720 صفحه ، با صفحات ميناتوری ، قطع و صحافت عالی از طرف انتشارات « امامت »  در شهر مشهد به چاپ رسيده است.

مؤلف و گردآورندهً اين اثر گرانقدر ، جناب محمد ظاهر سپاس هستند که با زحمات و جد و جهد 9 ساله موفق شده اند تا آنرا در دسترس علاقمند شعر و ادب دری ،  دوستداران و مخلصان بيدل قرار دهند.  مطالعه و خوانش اين تک بيتی ها بهترين و زيباترين شيوه ، کوتاه ترين و ساده ترين طريق  ، درک احساس و شناخت افکارعالی عارفانه و دلبرانه حضرت بيدل می باشد. و کسانيکه توانايی راهپيمايی در کوه و کوتل پرخم و پيچ غزليات اين عارف بزرگ را ندارند ، می توانند با خوانش اين اثر ، کام تشنهً درخور استعدا شانرا از بحرمواج يک بيت انتخابی آن تری بخشند.

جناب سپاس دراين زمينه می گويد : « بايد بعرض برسانم که يگانه انگيزه جمع آوری تک بيتی های حضرت بيدل همانا هنر نمايی ماهرانهً مرحوم استاد محمد حسين سرآهنک ميباشد که يک زمانی سال دو ـ سه مرتبه از جانب همشهريان ادب دوست و علاقمند به اشعار بيدل و موسيقی غزل به ولايت باستانی هرات دعوت می شدند و عاشقان بيدل را  از لابلای اشعار جانفزايش مدهوش ميگردانيد. اين دعوت ها و شب نشينی ها چهل ـ پنجاه شب را در بر گرفته و شهر هرات رنگ و رونق خاصی  پيدا می نمود.

تا جائيکه خوانندگان گرامی بهتر می دانند زنده ياد استاد گرامی درجريان غزل سرايی که داشتند تک بيتی های حضرت بيدل را که با غزل آهنگ شان تناسب خاصی داشت نيز بهم ميرساندند که مزه و کيفيت آهنگ را صد چندان مينمود و نيزگاهی از فرصت استفاده نموده به تحليل و تجزيهً ابيات حضرت ابوالمعانی بيدل که از برکت همنيشينی بيدل شناس معروف کشور ما جناب قندی آغا نصيب شان شده بود می پرداختند که چنان سکوت و خموشی در محافل حکمفرما ميگرديد که مرا بياد اين بيت بيدل می انداخت :

نزاکت برخموشی بسته اند آئين اين محفل                لب از هم وامکن تا نگسلانی رشتهً سازی

درآنزمان که بنده بيش از 12 ـ 13 سال نداشتم ، پدر مرحومم که خود نيز يکی از علاقمندان بيدل بود و نيز گاه گاهی شعر می سرودند مرا هميشه درچنين محافل باخود برده و تشويقم به ابيات ابوالمعانی و اشعار ديگر شعرا می نمودند . با تاثير پذيری از کيفيت معانی اشعار بيدل مرا به اين انديشه واداشت تا دفتری تهيه نموده ، اشعار بزرگان بخصوص حضرت بيدل را جمع آوری نمايم که اين دقتر هميشه درجمع دوستان چه در حضر و چه در سفر با من بوده است. تا اينکه ده سال قبل درعالم غربت تصميم گرفتم تا تک بيتی هايی را از غزليات ميزا عبدالقادر بيدل به ترتيب حروف الفبا جمع آوری نمايم. بناء هشت سال پراگنده گذشت تا موفق شدم که به تعداد 5170 بيت در 720 صفحه کتابی را به اسم « گنجينه ادب » با خط نستعليق که خوشنويسی آنرا عبدالکريم دانش با حوصله مندی تمام تکميل نمودند بچاپ برسانم. نا گفته نبايد گذاشت که مدت يکسال خوش نويسی و ده ماه را چاپ اين کتاب دربر گرفته است که جمعا 9 سال و 10 ماه صرف اين گنجينه گرديده است.»

ما خوانش اين گنجينه ادبی را به خوانندگان سايت آريايی توصيه نموده ، برای جناب سپاس موفقيت های بيشتری در کارهای فرهنگی شان آرزومنديم.

 

 

 

معلومات بيشتر

 

 

2

  خــــــــمـــــارشــــکــــن دلــــهــــا

همچنين ، جناب سپاس يک مجموعه شعری را بنام « خمارشکن دلها » که شامل ( هزار غزل ، هزار دل ، هزار انديشه از هزار شاعر است ) در770 صفحه با قطع و صحافت فوق العاده زيبا در يک هزار نسخه توسط موسسه نشراتی سروش درايران به چاپ رسيده است. اين مجموعه نيز يک کار بسيار بزرک فرهنگی بشمار ميرود که قابل قدر است.

« خمار شکن دلها  اين مجموعه شامل شعر شاعرانی از هزار سال قبل تا امروز بوده و شعر قديم و جديد را در برميگيرد. جناب سپاس جهت گردآوری اشعار يک هزار شاعر به هزارها کتاب و کتابخانه مراجعه کرده  تا هزار شعر ناب ، نغز و نازنين را ازين شاعران گرانمايه جمع آوری نموده برای علاقمندان شعر زبان فارسی  دری تقديم نمايند.

تهيه اين اثر گرانبها در اثر کارپيگير ، زحمات طولانی و خستگی ناپذير جناب سپاس ميسر گرديده است.

بايد ياد آور شد که انجام اين همه کارهای فرهنگی نه بمنطور منقعت مادی بلکه هدف از آن زنده نگه داشتن آثارفرهنگی وهنری قديم ما بوده است و بس. 

ما ، درحاليکه اين همه موفقيت ها را به دوست اديب و هنرپرور ، جناب سپاس تبريک می گوييم ، از خوانندگان سايت آريايی تقاضا می نماييم تا اين آثارکم نظير و کمياب را بدست آورند .

 

معلومات بيشتر

 

 2 ـ  کتاب « کتاب عشق » شامل غزليات آهنگهای احمد ظاهر با نام شعرا  است. اين کتاب مجموعهً غزليات انتخابی آهنگهای احمدظاهر است که با نام شعرا به ترتيب الفبا با قطع و صحافت بسيار اعلی در 520 صفحه توسط فرهنگی محترم جناب محمد ظاهر سپاس تاليف گرديده است.

 

3

کتاب عشق

 

 

« کتاب عشق» کتابيست که دراين اواخر توسط فرهنگی عزیز و دوست داشتنی کشور، جناب ظاهر سپاس تأليف گرديده است. اين کتاب در 520 صفحه با قطع و صحافت بسيار اعلی به تعداد يک هزار نسخه به چاپ رسيده است.

جناب ظاهر سپاس با حوصله مندی و زحمات فراوان ، تمام غزليات و اشعار آهنگ های احمدظاهر را دراين کتاب بترتيب الفبا جمع بندی کرده است.

« اين آهنگ ها برای تمرين به جوانان و نوجوانان آماده شده تا عزيزان از آن استفاده اصولی نمايند.

اکثر آهنگ هائی که بصورت تصنيف سروده شده بطور واضح در کتاب تحريرشده که قسمت سه ستاره آن نغمه يا موسيقس بوده و قسمت چهار ستاره  ختم آهنگ می باشد و هر جملهً آن طوری که احمدظاهر با آهنگهای خود اجرا نموده تحرير شده است. فقط شما هر آهنگی را که مايل باشيد ميتوانيد از روی کتاب بطور سهل و آسان اجرا نماييد که عين خود آهنگ احمدظاهر اجرا ميشود. اگر جوانان عزيز ما کسانی که آهنگ های احمدظاهر را اجرا ميکنند از روی همين کتاب بخوانند که همه آن بطور دقيق ياداشت شده است بسيار با کيفيت خواهد آمد. فقط کوشش شود که به جای علامت سه ستاره ، موزيک در نظر گرفته شود و اکثر غزلياتی که با تفاوت اجرا شده به پاورقی برای عزيزان تحت عنوان خاطره ياداشت شده است.

و ناگفته نماند که در اوايل اکثر هنگهای خود را زنده ياد احمدظاهر بشکل آماتوری با اکارديون سروده است.

و من وظيفهً خود دانستم که اين کتاب عشق را با چندين سال زحمت که زحمتی برايم نبوده برای اينکه به خود لازم ميدانستم که اين ميراث فرهنگی کشور عزيز خود را که شاهد روزها و شبهای طلايی گذشتهً ان بودم و سرمايهً موسيقی دوران خوب وطن به جان برابرم بوده ، برای هميش يادگار و خاطره ای برای همه دوستان و عزيزان باشد. ...

معلومات بيشتر

 

********************

 

دانه دانه مرواريد هايی از دريای شعر


 

شامل 7000 بیت بر اساس حروف الفبا از 1500 شاعر از خراسان قدیم تا امروز

با قطع و صحافت زیبای طلاکوب در 820 صفحه پالتویی توسط چاپ و صحافی فرهنگ به تعداد هزار نسخه به نشر رسیده

این کتاب نیز دارای مطالب آموزنده و عالی میباشد که مطالعه آن خالی از دلچسبی نیست

 

********************

 

برگزیده غزلهای ناب از گل گلاب

کتابی که تازه از چاپ بیرون شده است بنام " برگزیده غزلهای ناب از گل گلاب "

میباشد. این کتاب شامل ناب ترین غزلهای 72 شاعر خراسان قدیم تا امروز با شرح حال زندگیشان بوده و اکثر شعرای نامی و فراموش شده قرنهای گذشته را یاد اوری نموده و قدرت شعر کهن را بازگومی نماید که در قطع رقعه ای در 1214 صفحه با جلد گلانگور نقره کوب به تعداد هزار جلد توسط موسسه صحافی فرهنگ به طبع رسیده است. 

فرهنگ دوست گرامی جناب سپاس برای تهیه این اثر گرانمایه  چندین سال عمر پر ارزش خود را صرف نموده اند. ما از خداوند یگانه در راه فرهنگ و هنر برا ایشان عمر طولانی و موفقیتهای هرچه بیشتر را آرزو می نماییم.

ما مطالعه این کتاب را به فرهنگیان عزیز توصیه مینماییم.
اسامی شاعران موجود در این اثر به شرح ذیل میباشد:

 

 

ب)  دست آوردهای هنری:

 


کليکسيون آهنگ های احمدظاهر


جناب سپاس همچنين  را دریک البوم که شامل 30 سی دی می باشد همراه با تصویرزیبای  رنگه احمد ظاهر تهیه و جمع آوری نموده است.

 

بايد به عرض برسانم که مجموعهً آهنگهای زنده ياد احمدظاهر که در ستوديو های کشور به ثبت رسيده ازاين قرار ميباشد :

هفتادو پنج آهنگ در ستوديوی راديوی افغانستان به ثبت رسانده و در ستوديوی افغان موزيک به تعداد يکصد و هفتاد و يک آهنگ به ثبت رسانده است.

وهمچنين آهنگ هايی که احمدظاهر در ستوديوی موزيک سنتر ثبت نموده به تعداد شصت و سه آهنگ ميرسد و آهنگ های ديگری که در ستوديوی آريانا موزيک به ثبت رسيده اکثرآنها مخلوط با ساز وطنی مخصوصا رباب و ارمونيه و مندولين و ترومپت و سکسفون بوده که از آن جمله  آهنگهای « خدا بود همراهت » ، « ای رشک گلا» ، «عاشق شده ای

 ای دل » وغيره وغيره که خيلی ناب و ظريف  اجرا شده ، به بيست و سه آهنگ ميرسد. آهنگ های ديگری که زنده ياد احمدظاهر در محافل خصوصی و دوستانه اجرا نموده به شصت و سه آهنگ می رسد که مجموع آهنگهای زنده ياد احمدظاهر به سيصد و نودوپنج آهنگ ميرسد.»

و همچنین دو سی دی دیگر یکی شامل غزلیات مولانا جلالدین محمد بلخی

 و دیگری شامل غزلیات سعدی شیرازی

 و حافط شیرین سخن به آواز ماندگار

 احمد ظاهر با چهار نوع موزیک اجرا شده است تقدیم هنردوستان می نماید.

 

معلومات بيشتر

 

و3 سی دی دیگر بنام

نغمه های فراموش شده ، آهنگهای طلايی قديمی

که سی دی اول آن شامل بیست آهنگ به آواز استاد محمد قاسم و دو سی دی دیگر آن به آواز های  ناوک و خالو شوقی به شرح ذیل می باشد:

جناب سپاس ، آهنگ های استاد قاسم ، خالو شوقی و ناوک را در سی دی های مقبول ، با کيفيت عالی ترتيب و تنظيم نموده اند.

آهنگ های « سپه سالار کوچه خرابات» ، استاد محمدقاسم را دريک سی دی ترتيب داده اند.  اين سی دی ، برای علاقمندان آواز استاد وموسيقی کلاسيک توصيه ميگردد. تعدادی ازاين آهنگها را ممکن بسياری از هموطنان ما قبلا نشنيده باشند.

آهنگهای درج اين سی دی


1 ـ ای صادقان

2 ـ شنيدم مادری

3 ـ ناز دارد بی سرو

4 ـ جهان جنون

5 ـ ليکم ليکم

6 ـ شيرين جان

7 ـ جنس حسن

8 ـ عشق اگر بر جلوه

9 ـ جانان زما

10 ـ زليخا دارم

11 ـ گر بهشتم می سزد

12 ـ باز می بينمت

13 ـ يار می شينواری

14 ـ کاروان حسن

15 ـ دل بی تپشی نيست

16 ـ خوش آن ساعت

17 ـ شاه ليلا

18 ـ پيرم و آرزو

19 ـ روزگاری شد

20 ـ نسيم بهار

 

دو سی دی از ناوک و خالو شوقی

 

دراين دو سی دی آهنگ های ذبيح الله خوشخوان هروی مشهور به « ناوک » و نجفعلی هروی مشهور به «خالو شوقی» گنجانيده شده است.  اين کاريست واقعا بی بديل. انسان تعجب ميکند که جناب سپاس چگونه موفق به جمع آوری چنين آهنگهای فراموش شده گرديده اند. با وصف اينکه ممکن از ثبت اين آهنگها بيشتر ازﭙنجاه سال بگذرد ، ولی کيفيت ثبت آهنگ ها در سطح بالايی قرار دارد.

 

 

 

سی دی اول به آوازهای نجفعلی هروی مشهور به « خالو شوقی» و ذبيح الله خوشخوان هروی  « ناوک» شامل آهنگ های ذيل است :

1 ـ نورچشمان

2 ـ ساقی پر کن

3 ـ می دانم ليلی

4 ـ زعشفت

5 ـ آ ليلی

6 ـ از آن روزی

7 ـ بيا تا گندم

8 ـ ازغم تو

9 ـ چه کنم

10 ـ دختری

11 ـ الهی اگر تو

12 ـ حال که رسوا

13 ـ ليلا ليلا

14 ـ موسم گل شد

15 ـ نازنين

16 ـ اگر زلف تو

17 ـ زغم ای دل

 

سی دی دوم به آواز ذبيح الله خوشخوان هروی مشهور به « ناوک» آهنگ ذيل را احتوا ميکند:

1 ـ ای خدا

2 ـ اگر دانی

3 ـ آمدی جانم

4 ـ عاشق گريان

5 ـ ای خدايا

6 ـ دخترهمسايه

7 ـ ای دل بلايی

8 ـ فرياد دل

9 ـ من که کشته

10 ـ خدا را

11 ـ قسم به

12 ـ رفتم تا شويم

13 ـ رفتی زبرم

14 ـ راه صحرا

15 ـ شده ام

16 ـ سياه جشمک

17 ـ توسفر

18 ـ وه چه خوب

19 ـ زهجران

 

مجموعه آهنگ های استاد محمد حسين سرآهنگ

 شامل شصت سی دی

يک آهنگ زيبا به آواز استاد سرآهنگ

 

 

جناب سپاس دراين زمينه می نويسند :  زنده ياد استاد محمد حسين سرآهنگ ، آوازخوان بزرگ افغانستان بود که علاوه براين کشور ، درکل اين قلمرو فرهنگی ، مقام و اعتبار ويژه داشت. نهاد های هنری افغانستان و هندوستان ، او را استاد موسيقی ، پروفيسورموسيقی ، سرتاج موسيقی ، شيرموسيقی ، با باموسيقی  و کوه بلند موسيقی لقب داده بودند. او هنرمندی بود پرکار و در چند شيوهً آوازخوانی ، يعنی غزل خوانی ، محلی خوانی و کلاسيک خوانی ، آثار بسياری از او برجای مانده است.

آنچه دراين شصت سی دی گرد آمده است ، مجموعهً آثاری است که از استاد سرآهنگ در دسترس گردآورنده بوده و با تلاش و پيگيری بسيار جمع آوری شده است. اين نخستين بار است که چنين مجموعهً وسيعی از آهنگ های استاد سرآهنگ بصورت منظم ومرتب منتشر می شود. با اينهم هيچ بعيد نيست که آهنگ های ديگر از استاد نيز در دسترس علاقمندان او باشد و گردآورنده برای تکميل اين مجموعه ، از آنان ياری می جويد.

آهنگها در چند بخش غزل خوانی ، محلی خوانی ، آهنگهای اردو و فارسی ( شيرو شکر ) و کلاسيک خوانی تفکيک شده است. درپايان نيز مصاحبه ای با استاد همراه با چند برنامهً راديويی بمناسبت درگذشت او، آمده است.

تلاش برای بهبود کيفيت آهنگها و مرتب ساختن آنها براساس نام شاعر ومحتوای اثر ، از ديگر کارهايی است که دراين مجموعه انجام شده است. گردآورنده ، توجه شنوندگان را به متن « معرفی اين مجموعه» که در اولين سی دی گنجانيده شده است جلب می کند.

 

 

بايد ياد آور شد که انجام اين همه کارهای فرهنگی و هنری نه بمنطور منفعت مادی بلکه هدف از آن زنده   نگه داشتن آثارفرهنگی وهنری قديمی ما بوده است و بس. 

ما ، درحاليکه اين همه موفقيت ها را به دوست اديب و هنرپرور ، جناب سپاس تبريک می گوييم ، از خوانندگان سايت آريايی تقاضا می نماييم تا اين آثارکم نظير و کمياب را بدست آورند .

 

 

جهت بدست آوردن اين آثار لطفا با جناب سپاس تماس یگيريد :

 

M.Z. Sepas

Madridweg   309

P.B. 3137      AN. Vlaardingen

Neatherland

مبایل:     0031617644607

 0031, 10, 7856 753   :منزل

email:

 

دوم

سوم

چهارم

پنجم

 

 

 

 

بالا

بازگشت