کارهای تازه جناب ظاهر سپاس  عبارت اند از: مجموعه آهنګهای استاد امیر محمد در ۴۰ سی دی وکتابی بنام جوهر سخن.

 

مجموعه آهنګهای زنده یاد استاد امیر محمد

(غزل خوان نامی افغانستان)

بیش  از چهار-۴۰۰ صد آهنګ شامل پارچه های غزل، محلی، کلاسیک، آهنګهای خانقایی و ایرانی در چهل -۴۰ سی دی به شرح ذیل:

۵ سی دی شامل غزلیات ابوالمعانی بیدل(رح)

 

۳ سی دی شامل غزلیات صوفی عشقری (رح)

 

۷ سی دی شامل غزلیات متفرقه کلاسیک

 

۱ سی دی شامل غزلیات حافظ

 

۲ سی دی شامل غزلیات رهی معیری

 

۳ سی دی شامل غزلیات متفرقه (شاد و پشتو)

 

۲ سی دی شامل غزلیات واقف لاهوری

 

۳ سی دی شامل  غزلیات خانقاهی

 

۸ سی دی شامل آهنګهای محلی

 

۳ سی دی شامل آهنګهای ایرانی

 

۱ سی دی شامل آهنګهای پشتو و اردو

 

۲ سی دی شامل راګهای کلاسیک

 

یادآوری می شود که آهنګهای داخل این مجموعه شامل آهنګهای رادیوی استاد

 و آهنګهایی است که اکثرا در باغها و شب نشینی های دوران بی غمی وطن عزیزما از ۴۵ سال پیش

در شهر باستانی هرات اجرا شده است

   ازجمله ۳ سی دی آن در سال ۱۳۶۵(خورشیدی) و نیز ۳ سی دی دیګر در سال ۱۳۶۶(خورشیدی)

با نوازندګی هارمنیه (استاد امیر محمد)، رباب(غلام محمد عطایی)، طبله(استاد محمدآصف)،

دلربا(امرالدین) و دوتار(غلام حیدر) در منزل محمد ظاهر سپاس اجرا  و ثبت شده است        

 

نامهای شعرای کتاب برګزیده غزلهای ناب از ګل ګلاب

 

۱- رابعه بلخی

۲- حسین منصور حلاج

۳- ناصر خسرو قبادیان بلخی

۴- حکیم سنایی غزنوی

           ۵- عبد الواسع جبلی

۶-انوری ابیوردی

۷- حکیم نظامی ګنجوی

۸-شیخ عطار نیشابوری

۹- صلاح الدین زرکوب

۱۰- مولانا جلال الدین بلخی

۱۱- فخر الدین عراقی

۱۲- سعدی شیرازی

۱۳- سلطان ولد

۱۴- امیر خسرو بلخی

۱۵- خواجوی کرمانی

۱۶- سلمان ساوجی

۱۷- خواجه حافظ شیرازی

۱۸- کمال خجندی

۱۹- شاه نعمت الله ولی

۲۰- مولانا جامی هروی

۲۱- مولانا بنایی هروی

۲۲- هلالی جغتایی

۲۳- وحشی بافقی

۲۴- محتشم کاشانی

۲۵- نظیری نیشابوری

۲۶- کلیم کاشانی

۲۷- محمد دارا شکوه هندی (پسر شاه جهان)

۲۸-ناظم هروی

۲۹- صاَیب تبریزی

۳۰- ابو الحسن حسینی فراهانی

۳۱- زیب النسء بیګم (دختر اورنګ زیب)

۳۲- میرزا ارشد هروی

۳۳- ابوالمعانی بیدل

۳۴- شیخ سعد الدین انصاری

۳۵-مخلص کاشانی

۳۶- قصاب کاشانی

۳۷- شیخ نور العین واقف لاهوری

۳۸-سید احمد هاتف اصفهانی

۳۹-شاه تیمور دورانی (پسر احمد شاه بابا)

۴۰-سیدا مشهور به کروخی

۴۱-نیاز جوشقانی

۴۲- فروغی بستامی

۴۳-محمد داوری

۴۴-عبدالحسین نصرت

۴۵-فرخی یزدی

۴۶-مخفی بدخشی

۴۷-پروین اعتصامی

۴۸- حسین صغیر اصفهانی

۴۹- محمد تقی ملک الشعرای بهار

۵۰-عبد الاحد  فدایی کابلی

۵۱- بی بی محجوبه هروی

۵۲-قاری محمحد بسمل

۵۳-حاجی محمد کاظم هروی

۵۴-رهی معیری

۵۵-غلام سرور دهقان کابلی

۵۶-صوفی غلام نبی عشقری

۵۷-محمد حسین شهریار

۵۸-یغمای خشت مال نیشابوری

۵۹-عبد الحسین توفیق

۶۰-محمد رستم پور

۶۱-تنهای کابلی

۶۲-صابر همدانی

۶۳-عماد خراسانی

۶۴-احمد ضیاء قاری زاده

۶۵-براتعلی فدایی هروی

۶۶-مشفق کاشانی

۶۷-محمد ابراهم زاده (ایما هروی)

۶۸-حیدری وجودی

۶۹-شکرریز

۷۰- ابو القاسم لاهوتی

۷۱-عاشق اصفهانی

۷۲-شاعران ګمنام

 

 

ماخوانش اين افر و  شنيدن اين کست ها را به خوانندگان سايت آريايی توصيه نموده ، برای جناب سپاس موفقيت های بيشتری در کارهای فرهنگی آرزومنديم.


قبلی

 

 بالا

بازگشت