طنز از احمد زاهد رسا                                 

 

                                       قانون بی ا سا س

 

لویه جرگه با رضایت  کامل نمایندگان واقعی مردم، در شرایط کاملا آزاد و دموکراتیک با تصویب قانون اساسی دل خواه ملت با مجاهد ت حضرت صبغت الله مجد دی موفقانه خاتمه می یابد.

 

کار آماد گی برای انتخابات  ریاست جمهوری در تمام ولایات روان است. مردم با شوق و علاقه وافر ایکه به سیاست و اداره کشورشان دارند برای رای دهی درین انتخابات ثبت نام می نمایند.

 

احزاب چپ و راست اعم از شاخه های حزب دموکراتیک خلق افغانستان، گروه های 8 گانه و 7 گانه جهادی و مریدان بابای زحمت کش ملت- محمد ظاهر، شاه اسبق ملت با رعایت تمام نورم های پذیرفته شده انتخابات برای ریاست جمهوری، عاری از هرگونه خشونت برای اشتراک فعال درین انتخابات آماد گی می گیرند.

 

کار صادقانه بخاطر اعمار مجد د کشور سخت در جریان است، تمام اهالی کشور از داشتن برق 24 ساعته بهره مند گردیده اند؛ سرک سازی، تهیه آب صحی آشامدنی، کترول قیم در بازار محوه رشوت، وسیله و واسطه در دوایر دولتی و  ایجاد شرایط کار   ده ها هزار تن  جنگسالاران تفنگ بدوش را صاحب کار،  پیشه و عاید آبرومندانه گردانیده است.

 

بازگشت سرسام آور دواطلبانه مهاجرین باعث انتقال سرمایه های مادی و معنوی در کشور گردیده اند.

با کسب این همه افتخارات، کنون افغان های استقلال منش با یک صدا خواهان خروج قوای خارجی از کشور شان گردیده، که درین روز ها قطعات نظامی امریکا افغانستان را ترک خواهند نمود.

 

استقلال مقدس، صلح زیبا و پیشرفت افتخار است؛ خدایا شکر، خدایا شکر! و با همین شکر گفتن محافظ امریکایی آقای کرزی، وی را از خواب " خر گوش" بیدار ساخته و به انگلیسی به وی می گوید" برخیز آقای پرزدینت، که ملالی جویا  در لویه جرگه   تهد ید به مرگ گردیده است." آقای کرزی که  از چنین  خواب دیدنی،  محروم گردید؛ سرش را جنبانده، خطاب به محافظ امریکایی اش گفت "  ای دوستانم!  نمی گذارید که صلح و صفای وطن ام را حتی لحظه ای در خواب هم ببینم."
بالا

بعدی * بازگشت * قبلی