آثار گرانبها و ماندگار احمد سعيدی


مقالات سال 1396
 • احمد سعیدی : واشنگتن - اسلام آباد مقابله یا معامله
 • احمد سعیدی : اعلان حمایت آقای غنی از تظاهرات پشتونهای آنطرف خط دیورند
 • احمد سعیدی : افغانستان و آینده مبهم آن
 • احمد سعیدی : حکومت سر مست از بادۀ حمایت امریکا
 • احمد سعیدی : با گرگان و درنده گان هم‌پيمان نشويد
 • احمد سعیدی : بوی گند ستون پنجم در نظام افغانستان
 • احمد سعیدی : لباس آتشین
 • احمد سعیدی : در راه وطن همه باهم
 • احمد سعیدی : امریکا درافغانستان پیروزی یا شکست
 • احمد سعیدی : امریکا و پاکستان، مقابله یا معامله
 • احمد سعیدی ; بشنو ای هموطن بتو می گویم
 • احمد سعیدی : وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
 • احمد سعیدی : افغانستان در لبه مرگ و زنده گی
 • احمد سعیدی : عقاید که موجب زایش داعش شده
 • احمد سعیدی : افغانستان داعش و زایش
 • احمد سعیدی : صلح با کي، در کجا و چطور؟
 • احمد سعیدی : اعلامیه بازی با خون و آتش
 • احمد سعیدی : سعودی با این اختاپوت یا تخت یا تابوت
 • احمد سعیدی : مقام وزارت مبارک ‌تان ‌باد
 • احمد سعیدی : خصومت بین افغانستان و پاکستان ریشه تاریخی دارد
 • احمد سعیدی : امریکا تا چند دهه دیگر افغانستان را ترک نخواهد کرد
 • احمد سعیدی : روزنامه آرمان ملي که آرماني مي نويسد
 • احمد سعیدی : جنگ نیابتی و ادامه نا امنی ها در افغانستان
 • احمد سعیدی : رعايت عرف ديپلوماتيک يک اصل است
 • احمد سعیدی : اشک تنهایی بخاطر درد مشترک
 • احمد سعیدی : حضور امریکا در افغانستان و اوج گیری دوباره تروریزم
 • احمد سعیدی : آغاز یک بازی دیگر بخاطر ایجاد فرصت دیگر
 • احمد سعیدی : سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان باید مشروط باشد
 • احمد سعیدی : امید واری نماینده ملل متحد به صلح افغانستان؟
 • احمد سعیدی : پروژه طالبان توطيه‌اي که ابر قدرت ها طراحي وپاکستان آنرا عملي کرد
 • احمد سعیدی : به باور نخست وزیر پاکستان استراتیژی تازه امریکا به موفقیت نمی رسد
 • احمد سعیدی : امیدوارم افغانستان قرباني رقابت هاي جهاني نشود
 • احمد سعیدی : اعلان استراتیژی امریکا و نگرانی های پاکستان
 • احمد سعیدی : این دندان ها ی سفید و براق برای احوال پرسی نیست  بلكه برای دریدن گلوی مظلومان اند
 • احمد سعیدی : سرنوشت افغانستان در دست کمپنی های خصوصی نظامی
 • احمد سعیدی : پاکستان و چالش های آن
 • نواز شریف به دلیل فساد مالی سلب صلاحیت شد
 • به گفته پوتین صبر روسیه دربرابر امریکا ابدی نیست
 • زور آزمایی در جغرافیای افغانستان
 • استراتیژی جدید امریکا به معنی ادامه جنگ در افغانستان
 • فاشیسم یعنی چه و کی
 • حکمتیار و تفاهم ملی
 • مشوره های به رهبران ائتلاف جدید
 • جنبش رستا خیز تغییر در نیمه راه
 • امریکا حضورش را به افغانستان ادامه میدهد
 • شام این ملک را سحری نیست
 • تنها آقای رئیس جمهور این نوشته را نخواند
 • آیندۀ صلح حکمتیار واشرف غنی
 • کابوس پارلمان
 • نگذارید قوت های مسلح ما سیاسی و تنظیمی شوند
 • سرزمینکه هر کی میخواهد رهبر باشد
 • تعصب جهالت است ومعتصب جاهل است
 • رقابت آمریکا و روسیه در افغانستان
 • آیندۀ سیاسی ببرهای کاغذی
 • نشست مسکو صلح ویا ادامه جنگ
 • آماده گی ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری
 • نگاه به تحولات داغ روز
 • آینده افغانستان در رقابت های روسیه و آمریکا
 • تنها آقایان داکتر غنی و داکتر عبدالله بخوانند

 • مقالات سال 1395
 • پاکستان با لغو قانون (FCR) هدف را نشانه گرفت
 • سرنوشت تلخ افغان ها در مهاجرت های اجباری
 • سفر رئیس ارتش پاکستان به کابل
 • چرا افغانستان آماجگاه فتنه ها و آسیب هاست
 • سياست خارجي افغانستان در مقابل پاکستان بجا افتاده است
 • ایجاد تروریزم و ماهیت گروه های تروریستی
 • دیدگاه ها و نگرش ها درافغانستان
 • بعد از فیصله محکمه حکومت زانو خواهد زد یا پارلمان
 • افغانستان و حکومت های مشکل زا
 • زنهار از تبعیض
 • شوفار سقوط
 • پیامد های دوش بین ریاض وقطر
 • نا توانی های مدیریتی عامل بحران اند
 • امنیت منطقوی ارزش ها و معیار ها
 • خفاش مزاجی بزرگان
 • وحدت در سیمائی دو گانگی
 • مزیت ها ومشکلات سیستم تک کرسی در نظام انتخاباتی
 • هر چه شما بگوئید آقا
 • نامه ای به آقای اشرف غنی رئیس جمهور
 • سياست خارجي افغانستان در مقابل پاکستان
 • حکومت وحدت ملی آخرین بازی
 • راه نجات از این گناه
 • روابط افغانستان با پاکستان به شهادت تاریخ
 • نشیب و فراز روابط امریکا و پاکستان
 • در محور صحبت های دو رئیس
 • این ملک را سحری نیست
 • عوامل بحران و نقش سیاست خارجی در جلو گیری آن
 • تحلیلی از سه دهه خونین در افغانستان
 • سیاست مداخله گرانه پاکستان درمقابل افغانستان
 • بحران مولود ماست یا ما مولود بحران
 • مبارزه با فساد اداری؛ از شعار تا عمل
 • بحران افغانستان دامن پاکستان را نیز خواهد گرفت
 • خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سونامی قرن 21
 • رابطه پاکستان با تروریزم
 • آیا دیپلوماسی لبخند و التماسی با پاکستان نتیجه دارد
 • کمک های هندوستان، آتش خشم پاکستانی ها راشعله ورتر ساخته است
 • پاکستان دیگر مورد اعتماد بوده نمیتواند
 • افتتاح بند سلما امید بهتری برای فردا
 • امید و چالش های صلح بعد از مرگ اختر محمد منصور
 • نقش مثبت ومنفی حکمتیار در اوضاع کنونی
 • مذاکرات بی نتیجه یک ضرورت است یا مجبوریت
 • صلح از درامه تا حقیقت
 • آینده مجهول حکومت وحدت ملی
 • البته سرتاج عزیز که برای ما افغانها نه تاج است و نه عزیز
 • شورای امنیت و شکایت نامه افغانستان
 • به یاد سه شنبه خونین در پل محمود خان کابل
 • اگر رهبران حکومت وحدت ملی این نوشته را بخوانند
 • خوش باوری یا غفلت از نگرانیهای آینده
 • انتخابات آینده وآزمون بزرگ مشروعیت
 • تلویزیون ملی که هرگز ملی نشد
 • حکومت وحدت ملی یا ۲ سر در یک بدن
 • مقالات سال 1394
 • در کمپ دیوید کی با کی دید چی گفت و چی شنید
 • برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نوشتم
 • خاموشی مرگ است ما هنوز زنده ایم
 • هیچ افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست
 • ممثل سیاست خارجی کشور وزارت خارجه است نه مراجع دیگر
 • از اعوام زده گی تا اعوام فریبی
 • افغانستان در بین دو تخته سنگ
 • کاهش نما یندگی های سیاسی یا حذف افتخارات
 • آیندۀ حکومت وسر نوشت مبهم ملت
 • حضور فعال پاکستان در افغانستان با کدام ارزش و با کدام معیار
 • تفاهم نامه با اداره آی اس آی پاکستان با کدام ارزش و کدام معیار
 • بازی خطرناک قدرت در افغانستان
 • نامه ای به داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله
 • میخواهم برای کاروان راه گم کرده صلح چند سطری بنویسم
 • با دوام این وضعیت همه بازنده ایم
 • تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال افغانستان
 • پویایی مفهومی تروریزم
 • فاز جدید با ترمینال جدید جنگ در منطقه
 • به ریشه ها نگاه کنید، نه به شاخه های خشکیده
 • مسير آينده مصالحه در افغانستان
 • افغانستان در گرو از بحران
 • استراتیـژی دقیق درسیاست خارجی امنیت ملی را تحکیم می بخشـد
 • کارت بازی طالبان پایان یافت
 • خطاب به آنانیکه برای هیچ جنگید ند وبرای هیچ کشته شدند
 • در مورد حمله بوزینه های جنگل به جان من
 • خطاب به مردم با همت افغانستان
 • قطع کمک مالی به پاکستان یک حقیقت یا فریب
 • دوام این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست
 • از تروریزم تا تروریزم پروری
 • عمده ترین مشکل افغانستان در حال حاضر چیست
 • کمک های جامعه جهانی و آینده افغانستان
 • نباید انتظار کشید، دست آورده های چهارده ساله همه به حدر میروند
 • با این سر نوشت چه باید نوشت
 • تشدید رقابت امریکا و فدراتیف روسیه در افغانستان
 • خاموشی مرگ است ولی ملت ما زنده است
 • آینده افغانستان در تحـــولات سریع منطقه
 • پاکستان بشما پشت کرده ما بغل میکنیم
 • افغانستان از ما چه می طلبد؟
 • داعش از زایش تا همایش
 • اگر حکومت وحدت ملی دوساله شود
 • عامل همه بد بختی ها بیکاری است
 • خون من قطره رنگی ازتابلویی بزرگ درد ملت است
 • بار دیگر مذاکرات صلح با طالبان به بن بست کشیده شد
 • اصلاحات انتخاباتی حقیقت یا افسانه


 •  


  بالا
   
  بازگشت