دوکتورترابی

 

راز های تندرستی

 

دوست عزيز وهمکار قلمی سايت آريايی ، جناب پروفيسور ترابی کتاب تازهً خود را برای ما ارسال داشته اند. اين اثر علمی وپژوهشی بنام « رازهای تندرستی »  شامل 206 صفحه است که با قطع و صحافت خوب درمطبعه « جاپ و نشر مهر»  هرات اقبال چاپ يافته است.

« راز های تندرستی که در واقع تازه ترين دست آوردهای علوم طب در آغاز هزاره سوم ميلادی است ، پنجرهً سلامتی و ضامن طول عمر انسان شمرده ميشود. برای اينکه کشفيات و پژوهش های علمی در زمينهً صحت و تندرستی طی سال های اخير از نطر همسلکان و هموطنان عزيز ما پوشيده نماند برآن شدم تا  رساله و کتاب موجود را که محصول انديشه و کار و زحمات فراوان دانشمندان جهان بشريت است در يک مقطع زمانی مشخص ( سال 2001 تا نيمه سال 2007 ميلادی ) را جمع آوری نموده و به گونهً تاليف و تدوين به دسترس غلاقمندان قرار بدهم. در جمع آوری و تدوين اين اثر زيادتر از داشته های سايت های انترنت استفاده صورت گرفته است.»

دراين اثر دلچسپ و خواندنی ، بخشی از پژوهش های سال های 2001 تا 2007 ميلادی گنجانيده شده است . تعدادی از مطالب مهم دراين کتاب قرار ذيل است :

 

ـ بعضی ادويه ها  رشد الزايمر را کند ميکند

ـ مشکلات روانی به يک چهارم نفوس دنيا صدمه ميزند

ـ برندگان جايزه نوبل سالهای 2001 تا 2007 ميلادی

ـ القاح بدون اسپرم

 

ـ تابليت ها و قرص های ضد اسيد معده ميتواند برخطر ابتلا به سزطان معده بيافزايد

ـ دانشمندان چشم مصنوعی پديد آوردند

ـ حس شامعهً زنان قوی تر است

ـ توليد موفقيت ماده ضد حمل برداشتن از مردان

ـ دانشمندان رموز عمر طولانی را کشف کردند

ـ طول عمر مردم جهان همچنان افزايش می يابد

 

ژن درمانی يا معالجات ژنيتيک

پدران مسن و اختلال استخوانی در نوزادان

رالطه تداوی هورمونی و سرطان سينه

افکار منفی بدن را آسيب پذير ميکند

روغن ماهی به مريضان سرطان کمک ميکند

اطبا يک گام به معالجه امراض قلبی نزديک تر شدند

کاهش نمک غذا جان هزاران نفر را نجات ميدهد

 

کشت جنين شبيه سازی شده انسان در رحم

منزلت اجتماعی بر طول عمر تاثير دارد

زندگی سالم بر طول عمر می افزايد

تابليت و قرص های ضد حاملگی برای سلامتی مفيد است

چشم الکترونيکی برای نابينايان

 

ضرر مسکن ها برای جهاز هاضمی آشکار شد

صدور مچوز برای شبيه سازی جنين انسان در بريتانيا

انس.لين قابل استنشاق تا يک سال ديگر عرضه ميشود

ارتباط رنگ موی با سرطان

داشتن دوستان متعدد بر طول عمر می افزايد

انفلونزای ويرانگر سال 1918 از پرندگان نشئت کرده بود

 

ارتباط تيلفون موبيل و سرطان تکذيب شد

شواهد موثر جديد ژنيتيکی در چاقی مفرط

تولد زود رس بر شخصيت تاثير ميگذازد

اميد تازه برای مريضان قلبی

بزرگترين پژوهش پيرامون ريشه ژنيتيکی امراض

مرچ تند معالج سرطان پروتستانت

کشف عوامل ژنيتيکی سرطان شش

خوردن سبزيجات از تصلب شرائين جلوگيری ميکند

خلق سلول های بنيادی بدون نابودی جنين

اثر کاهش تستوسترون بر طول عمر مردان

چهارمغز با شحميات ناسالم می جنگد

تحقيق برای ساخت دوای عقامت مردان

اميد به معلجه ديابت با استفاده از سلول بنيادی

کشف يک ماده طبيعی ضد درد در بدن

هوشدار در باره تاثيرات ايدز بر نيروی انسانی

وجود ارتباط ميان ملاريا و ايدز

ختنه خطر آلودگی به ايدز را کاهش ميدهد

روعن زيتون ميتواند خطر به سرطان را کاهش دهد

کوشت حيوانات شبيه سازی شده بی خطر است

 

نقش الکهول در کاهش فشار خون

اميد تازه برای مريضان ديبايتی

آزمايش پستردهً واکسين ايدز در افريقای جنوبی

واکسين جلوگيری از انتانات رحم به بازار می آيد

تهيهً واکسين برای معالجه تومور سرطان

مسبب فشار خون بالا در مغز است

عذای های مديترانه ميتوانند از استما جلوگيری کنند

گوشت سرخ ابتلا به سرطان را افزايش ميدهد

سرنخ ژنيتيکی عمر دراز کشف شد

کشف چهار ژن جديد عامل سرطان پستان

شناسايی ژن های هفت مرض عمده

هوشدار در باره کاهش تغذيه با شير مادر

شکلات تيره فشار خون را پائين می آورد

دست مصنوعی پيشرفته وارد بازار شد

هوشدار به مادران در باره تيير وزن بدن

فروش شير خشک در افغانستان ممنوع ميشود

 

و دهها ممطالب جالب ديگر زينت بخش صفحات اين اثر علمی است. ما خوانش اين اثر را به خوانندگان محترم سايت آريايی توصيه ميکنيم.

در اخير بيوگرافی کوتاه پروفيسور ترابی را خدمت خوانندگان سايت آريايی تقديم داشته، برای جناب ترابی طول عمر و صحت کامل ميخواهيم تا با نو آوری بيشتر در خدمت مردم خويش باشند.

 

پوهندوی دوکتورمحمدانور ترابی فرزند محمد اکبر در سال 1318 هجری خورشيدی در قريهً توسان شهرستان انجيل ولايت هرات تولد يافته است. موصوف بعد از آموزش مساجد خانگی ، مکتب کاشفی هرات و ليسهً نظامی کابل را به درجهً عالی به اتمام رسانيد و شامل فاکولته طب کابل گرديد. در سال 1350 خ ازاين فاکولته فراغت حاصل نمود و در شفاخانه های کشور شامل کار شد.

استاد ترابی ديپلوم تخصص را در سال 1355 و ديپلوم دوکتورا ( پی اچ دی ) را در سال 1366 خ از اکادمی طب نظامی  شهر سنت پيتربرگ اتحادشوروی وقت بدست آورد. موصوف اضافه تر از شانزده سال را بحيث استاد در انستيتيوت طب کابل ، فاکولتهً طب بلخ و فاکولتهً طب هرات اجرای وظيفه نموده است. استاد ترابی بنيان گزار فاکولته طب نظامی و مدت زمانی هم بحيث رئيس اين  فاکولته و رئيس خدمات صحی صفحات شمال کشور شامل کار بوده است.

استاد ترابی محقق توانا بوده و تعداد زيادی مقالات علمی ، تحقيقی نگاسته است که برخی از آنها به زبانهای روسی و انگليسی نيز به  چاپ رسيده است. از پروفيسوز ترابی تاليفاتی مانند اورگانيزاسيون و تکتيک خدمات صحی طب در گسترهً تاريخ ، انديشمندان و دانسمندان علوم طب به چاپ رسيده است.

استاد ترابی اديب ، شاعر و فرهنگی شناخته شدهً کشور بوده مدت زمانی عضو هيئات رهبری ، عضو هيئات اجرائيه و منشی هيئات اجرائيه ( انجمن فرهنگ هرات باستان ) بوده است. از استاد يک دفتر شعری همين اکنون آماده چاپ است

ايشان با خانوادهً شان در کشور هالند زندگی مينمايند.

 بالا

صفحة دری * بازگشت