صدايی از خاکستر

رفته ها بر نمی گردند

ســـُرمه و خون

( مجموعهً داستانهای کوتاه قادر مرادی) 

سه جلد کتابهای جناب  قادر مرادی اخيراً بدست ما رسيده است.

مجموعه داستانهای « رفته ها بر نمی گردند» در 234 صفحه  ، « صدايی از خاکستر»  در 212 صفحه و«سرمه و خون» در 62 صفحه با قطع و صحافت باالنسبه مرغوب در شهر پشاور به چاپ رسيده است.

قادر مرادی نويسنده پر تلاش و روشنگر ، يکی از بهترين  داستان نويسان کشور ماست که کار داستان نويسی را از همان آغاز بسيار جدی پی گرفته و خيلی زود خود را به عنوان آفرينشگر مبتکر و زيبانويس تثبيت کرده است.

درکتاب « صدايی از خاکستر» مرادی در بسياری داستاهايش با بيان بدبختی ها و مصيبت های ما که باعث گرسنگی ، قحطی ، ويرانی ، آوارگی ، غارت ، چپاول ، فقر و مرض شده است به تشريح مسايل جنگ می پردازد.

درکتاب « رفته ها بر نمی گردند » مرادی بيشتر به وضع زندگی مهاجران و غربت زدگان پرداخته است.

و«سرمه و خون» رمانی فشرده ايست که مرادی در آن  به مسايل مبرم زندگی اجتماعی ما می پردازد .

تا حال هرآنچه از اين نويسندهء صاحب قريحه و صميمی خوانده ام گيرا و دلپذير بوده اند و بهمين علت اکثر دوستداران داستانهای کوتاه و رمان آنها را پسنديده وستوده اند.

دراين داستانها نويسنده از حد اکثر ساده نويسی و کاربرد واژه های سليس و متداول کار گرفته است که بر زيبايی اين آثار افزوده است.

ما خواندن اين داستان های جالب را به خوانندگانش توصيه می کنيم و پيروزی های بزرگی برای جناب مرادی آرزومنديم.

 

بدست آوردن کتاب های جناب مرادی لطفا به آدرس پوست الکتروتيکی ذيل تماس بگيريد :

qader_muradi@yahoo.com
بالا

صفحة دری * بازگشت