داکتر اسدالله حبیب

 

 

 

 

در سواحل گنگا

داستانی از زندگی عبدالقادر بیدل

نویسنده: داکتر اسدالله حبیب

سال نشر: 2010 . در 279 صفحۀ

محل فروش:

سویدن : بعدأ ابلاغ میگردد

جرمنی:

هامبورگ ، شتاین دم 11 انصارمارکت
     ( Ansar markt, Steindamm 11,Hamburg,Germany )

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور زبان فارسی  دری

نویسنده: داکتر اسدالله حبیب

سال نشر: 2010. در 155  صفحۀ

 

محل فروش:

ستاکهولم ـ سویدن :

 کتاب فروشی فردوسی
Drottninggatan 32

tel. +46 8 344 660,  +46(0) 70 75 94 034

 

خوراکه فروشی انجنیر الیاس
Loppmarknaden i Vårberg centrum - Stockholm

tel. +46 (0) 73 64 40 046

 

 

 بالا

بازگشت