قاضی دادگر

« دروغ 11 سپتامبر » برای ایفای یک  تعهد

 

 

چندی قبل تحت عنوان (( افغانستان و ناکار آمدی های راهبرد نظامی ـ امنیتی در افغانستان)) سلسله مقالات خوبی در سایت پیام آفتاب نشر شد ولی  چون این مقالات با مصاحبه به اصطلاح صاحت نظر جهانی جناب بریژینسکی آغاز شده بود و اتفاقاً این متن اندکی پیشتر هم در سایت مؤقر مذکور انتشار یافته بود ؛ بدواً باعث ناراحتی ی شدید من شد و لا اقل برای تسکین خودم در پای آن نوشتم :

« خوب کردید که اراجیف و لاطایلات این معلم الشیاطین را دو باره نشر فرمودید . معنایش این است که خواستن خواه و شنیدن والا دارد . سعی میکنم یکی از تحقیقات دقیق و معتبری را که در مورد دسیسه 11 سپتامبر صورت گرفته فشرده  ساخته به جواب جناب خالق « تلک خرس » و ابلیس افغانستان برباد ده  و اسلام تباهکن خدمت تان بفرستم . چون آن سخن من نیست یقین دارم نشرش میکنید و مخصوصاً نسل جوان وطن را در فهمیدن راز های دنیای قاورن های زمان و نوکران منافق یا ابله بن لادنی و طالبی  و جهادی و آخوندی و جماعت العلمایی ... لنگی دار و بی لنگی  و ریشدار و بی ریش و نکتایی دار و بی نکتایی مساعدت خیر و امر به معروف و نهی عن المنکر میفرمائید و من الله التوفیق »

از کارکنان محترم سایت پیام آفتاب خیلی سپاسگذارم که فریاد مرا بلافاصله انتشار دادند . ولی وعده ایکه کرده بودم ؛ اندکی دیر شد ؛ چرا دستیاران صاحب سواد و قلم و کمپیوتر من مصروفیت های  پیهم  پیدا کردند  و غالباً  در دشت های سوزان پی جمع آوری رزق و روزی مصروف اند و یگان وقت که می آیند  نیز سخت ذله میباشند و رویم نمیشود به این کار های دیگر زحمت شان دهم .

شاید خداوند مدد کرد که حین گشت و گذار در انترنیت مطلب مورد نظر خود را طور برقی و کمپیوتر شده یافتم ؛ البته در فایل pdf  می باشد ولی تصور میکنم مانعی ندارد و خوب استفاده میشود .

در این متن خواننده گان محترم به وضوح می بینند و می یابند که تمام تبلیغات پیرامون 11 سپتامبر دروغی بیش نیست ولی جهان قارونی فقط  با همین دروغ ها و دسایس است که زنده گی و حکومت و ابر قدرتی میکند .

موضوع اشغال افغانستان به این دلیل پیش نیامد که گویا فاجعهء 11 سپتامبر به وقوع  پیوست و این فاجعه در افغانستان و کوهستانهای قبایلی طراحی شد ... بلکه به منظور اینکه افغانستان اشغال شود ؛ درامهء متأسفانه فاجعه بار 11 سپتامبر طراحی گردید و اجرا شد .  

همچنان به خاطری که پلانهای استراتیژیک ابرقدرت قارونی در افغانستان و منطقه پیاده شود ؛ خدای سرمایه و استعمار قبلاً بن لادن و القاعده و جهاد و طالب را آفریده بود . قبلاً مردم افغانستان را به دست خودشان تباه و برباد و نیمه جان و نیمه دیوانه کرده بود .

من از همه آنانی که تصادفاً سوادی دارند احترامانه تمنا میکنم ؛ بخصوص این موارد را به دقت مطالعه کنند و برای مطالعه و حلاجی مسایل به همدیگر و به جوانان و فرزندان شان مساعدت نمایند . بن لادن عضو و همکار سازمان جهنمی CIA بوده و هست و نقشه های همان مرکز شرارت و شیطنت  را موبه مو اجرا میکند ؛ ملا عمر و ملا سراج الدین و ملا حقانی و ملاگلب الدین و ملا سیاف و ملاربانی و پروفیسور ربانی و پروفیسور مجددی و ملا کرزی و ملا فهیم و ملا خلیلی ...همه و همه  به طریقی در همین حلقه با تاری  و با زنجیری و یا هم طور « بی سیم » وصل بوده اند ، هستند و نبوده هم نمیتوانند .

برای آنکه  به اعماق فاجعه عصر و زمان ما بروید لطفاً « کمیته 300 » اثر باور نکردنی و حقیقی تر از حقیقت دکتور جان کولمن و ضمایم آنرا به غور مطالعه بفرمائید . منظورم از ضمایم « سیاست پردازی و نیرنگ » است و امیدوارم دکتور کولمن توفیق یافته باشد کتابی دیگر را که پیرامون 11 سپتامبر و مسایل پسین وعده کرده بود هم تقدیم بشریت نموده باشد یا در آینده هرچه زود تر تقدیم نماید .

در همین حال « تلک خرس » و سایر تألیفات  قوماندان جهاد افغانستان! در آی اس آی ؛ آثار مصطفی دانش و احمد رشید ژورنالیست های خوب عصر ما جداً خواندنی و مایه عبرت و دانش و رستگاری روحی و ملی و دینی ... است .

القصه احمقانه ترین تلقی این است که ما باور کنیم که اگر ملا عمر ؛ بن لان را تسلیم میکرد ؛ مسأله ای نبود و افغانستان اشغال نمی شد .... و...

این پلان استراتیژیک در کمیته 300 و  A. C.I و مراکز « غیبی !» تصمیم گیری دیگر حتی پیش از تولد بن لادن و ملاعمر ـ حتی حتی حتی پیش از تولد پاکستان ـ فلعهء اسلام انگلیسی و استعماری ـ پخته شده بود و گرفته شده بود .

فقط بخوانید و جستجو کنید . همه چیز را می یابید . فایدهء من در آنصورت این خواهد بود ؛ وقتی از جاهل نمُردن خود مشکور میشوید ؛ حتماً دعای خیری هم به من خواهید کرد .

در غیر این صورت وقتی کفر از کعبه می آید ؛ چگونه میخواهید مسلمان باشید و وقتی آب از سرچشمه خیت و زهر آلود است ؛ انتظار چه چیز دیگر را دارید .

حتی اینکه امروز سخنگوی ملامحمد عمر ـ که گویا خودش وقت برای سخن گفتن ندارد ـ دعوی میکند ؛ که اشغال افغانستان با خروج روس ها طراحی شده بود و چنین و چنان ؛ جزوی همان سناریوی اکبر است .

همه نقش بازی میکنند و فیلم پور می شود . بازهم خواهش میکنم از من نپذیرید ؛ از من تقلید نکنید ؛ بگردید ؛ حقیقت را بیابید . بگذار ؛ این را هم کشف  کنید که قاضی دادگر شما هم نوکر یونیکال و کمیته 300 است و ملای مسجد و اهل کفن و دفن تان هم . اما کورکورانه  نه  فضاوت کنید و نه بر کس چیزی و فکری و اندیشه ای را تحمیل نمائید . 

 

                   لطفاً برای دریافت متن مورد نظر  اینجا کلیک نمائید .

                                                                          

 

درین مورد دعا نمی کنم که خداوند من و شمارا مدد و مساعدت کند و به حقیقت برساند . چون همه چیز و استعداد های کشف و یافتن آن حتی چندین برابر زیاد تر از ضرورت از سوی آفریدگار هستی قبلاً عنایت شده است که فقط یکی از آنها را در سیمای همین انترنیت می بینید و می یابید . لهذا اجازه خود فریبی نداریم  و مانند ابلهانی که می نشینند و از مورین خانه مایده ء آسمانی و رزق و روزی میطلبند ؛ نباید بخواهیم که خداوند همه چیز را هم خود ذره و ذره و کلمه به کلمه آورده  در مغز فرد فرد ما فرو کند و آنگاه خود به تصمیم و عمل هم مبدلش سازد ...

در انصورت ما چه فضیلتی  از آن پاسدار مرزی ابله قصه ها خواهیم داشت که تجاوزگر به مرز را گرفته و بر درخت هم بسته بود و اما از رهگذر ( بلاتشبیه از خدا ) متضرعانه میخواست که :

ـ همین میلتیق ( تفنگ ) را گیر ؛ همین دشمن را کشته تیه !

 

 

 

 

 بالا

بازگشت