معرفی کتاب

( سر نوشت خانواده در جوامع غربی )

 

کتاب (سر نوشت خانواده در جوامع غربی ) سومین اثر و دست آورد معنوی محترم  میر عنایت الله سادات نویسنده توانا و دیپلومات کشور عزیز مان افغانستان است که ذریعه محل طبع   Graphic & Printing IQ در کلفورنیای امریکا در سال 1389 خورشیدی اقبال چاپ یافته است.

   این اثر با یک مقدمه و 14 عنوان درشت در 133 صفحه A5   با  دیزاین و صحافت زیبا وپشتی عالی که روی آن تصویری از کره جهانی وتعمیرات آسمان خراش ها حک شده که درپارگی این تصویر میتوان خانواده شرقی و غربی را مشاهده کرد که بیننده با یک نگاه به عمق کتاب کشانده میشود. با چشم انداز بر مطالب کتاب بیننده درک میدارد که هدف از این ترسیم ارزشها و ضوابط خانوادگی مطمع نظر نویسنده بوده و اضمحلال خانواده شرقی را در اجتماع کشورهای غربی با بسیار کارآیی به کنجکاوی گرفته است که خواننده را در قدم اول مجذوب خود میکند.

من که این کتاب را از روی اشتیاق مطالعه می نمودم چنان پنداشتم که درسالون ( سالن ) نشسته ام و فلمی را تماشا می کنم که با اهمیت ترین پایه ای تمدن بشر و سرنوشت آنان را در جوامع غربی به بررسی گرفته و به تصویر می کشد. البته پیش از آنکه به معرفی این اثر بپردازم نیاز به تذکر است که : قرنهای متمادیست که مردمان اصیل و عزیزما، خانواده را نهاد مقدس و آنرا بهترین مکانی برای آسایش و آرامش جسم و روان و خانواده خود می دانستند . ولی به قول نویسنده کتاب: « پهنا و گسترش ثروت های علمی و مادی روز تا روز وسعت میابد، اما عرصه برای حفظ داشته های اخلاقی محدود و تنگ تر میشود . .. ارزشهای معنوی و ضوابط خانوادگی کاملأ رو به افول بوده و خانواده نیز در معرض اضمحلال قرار دارد .» و در جای دیگر می پردازد که :« .. این سوال مطرح است که چه تدابیری بائیست اتخاذ کرد تا بلوسیله ای آن، ارزشهای پسندیدهء فرهنگی و فی المجموع تمدن بشری را بمقابل انحرافات شتابندهء جوامع غربی وقایه نمائیم و اصل خانواده یعنی منشأ ظهور همه ای تمدنها را از گزند این اثرات منحرفانه، محفوظ نگهداریم .»

   بروز تغییرات سریع تکنولوژی وداشته های سرشارمالی وتخنیکی درغرب، نهاد های اجتماعی این جامعه ها را دچار تغییرات نمود، و خانواده ها نیز دستخوش این تغییرات شد و با هنجار های طبیعی، خانواده نیز در معرض آسیب های فراوان قرار گرفت . مثلاً با بروز انقلاب صنعتی زنان در حیات اقتصادی جامعه نقش بیشتری یافتند، و با بهبودی در موقعیت ظاهری زنان، خانواده رو به ضعف نهاد و در نتیجه طلاق درغرب افزایش یافت که فزونی طلاق درخانواده های مهاجرین به غرب از این بحران منشه دارد.

   در کتاب ( سر نوشت خانواده در جوامع غربی ) بخش {مودل ها و تیوری ها } محترم سادات هشت مول ( 1 ـ تیوری مدرنیزیشن 2 ـ تیوری منفرد سازی 3ـ تیوری سیستم 4 ـ تیوری هویت یا "آیدینتیتیت" 5ـ تیوری ماتریالیستی انتقادی 6 ـ تیوری تاریخی اجتماعی 7ـ تیوری تفاضلی یا انشقاق 8ـ تحلیل از ورای واقعیت ها ) راجمع بندی نموده که در تیوری مدرنیزشن از قول دیتر هوف مایستر مینویسد : « نقل و انتقال در قرب مراکز صنعتی و شهر ها بخاطر نزدیکی به محل کار، زندگی عنعنوی( خانه ) را برهم زد همینطور پا به پای مدرنیزه شدن جامعه، تفکر انفرادی سازی بر شئون زندگی مسلط شد .» را برجسته نموده که قابل دقت است .

   آنطوریکه مبرهن است خانواده  مکانیست برای آسایش و آرامش جسم و روح هر حیوان اجتماعی و همچنان خانواده سنگ بنای جامعه  بوده که برای هر دولتی از اهمیت و ارزش خاصی بر خوردار است . ودر این زمینه نویسنده  در کتاب خویش به صفحه 17 ( سرنوشت خانواده در جوامع غربی ) نگاشته است که : « خانواده را میتوان بمثابه ای اولین تشکیل اجتماعی، پایه و تهداب همه ای تمدنها در طول تاریخ محسوب کرد. به عباره دیگر " خانواده " یا به اصطلاح امروز " فامیل " حجرهء اولین جامعه میباشد ...» نویسنده در این کتاب  در عرصه مخلوقات شبیه انسان "انتروپولوژی" از قول مری لیکی- گفتنی بسیار و آموزنده دارد .

اینک عناوین درشت آن کتاب را برای آگاهی بیشترشما عزیزان، برمی شمارم :

ـــ اجمالی بر پیدایش خانواده .

ـــ ساختار خانواده ها در.( یونان ،روم، جرمن ).

ـــ  خانواده های اروپائی در تحت شرایط فیودالی و تسلط کلیسا .

ـــ گذار از " خانه " به "فامیل" و عوامل موثر بر قواعد ازدواج .( تأثیر رینسانس،تأثیر طرز دید رومانتیک ، اثرات انقلاب صنعتی).

ـــ تکامل تدریجی و یا از هم پاشیدگی تدریجی خانواده .

ـــ  توجیه نا درست از تشکیل اقتصادی فامیل .

ـــ  رشد اقتصاد و دست یابی زنان به حقوق مدنی .

ـــ جنبش زن در کشاکش مباحثه ای تیوریک .

ـــ خانواده در معرض انحرافات جنسی و اخلاقی .

ـــ  قانون ساختن جنایت به جای ریشه کن کردن آن .

ـــ  آزادی یا اسارت جدید .

ـــ اضمحلال خانواده و آینده غرب ( بحران فامیل های معاصر، رشد یکجانبه ای اقتصادی،تاثیر پروگرامهای انحرافی وسایل اطلاعات جمعی،ضعف سیستم تعلیم و تربیه،مضیقه های مالی،تجرید کلان سالان،بر چیدن سفرهء غذا از داخل فامیل، ترویج زندگی تنهایی،گریز از وظایف پدری و مادری،تخدیش مفهوم بزرگ مادر بودن)

ـــ سر نوشت فامیلهای معاصر به کجا خواهد کشید؟؟؟ .

ـــ ماخذ

در فرجام مطالعهء کتاب ( سر نوشت خانواده در جوامع غربی ) را برای نویسنده اثر محترم عنایت الله سادات از طی قلب تبریک گفته  و موفقیت های مزید شانرا در اثار بعدی آرزو دارم  ، و خوانش این کتاب پژوهشی را برای مجموع از جوانان روشنگر و والدین گرامی افغانان پیشنهاد میدارم .

سراج الدین ادیب

http://www.saraj2.blogfa.com/

http://www.rao.ciooc.com/

مسئول و گرداننده وبگاه های « ادیب – و روشنایی »

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  *  میر عنایت الله سادات متولد سال 1945 در شهر کابل است که تعلیمات اولیه را در لیسه حبیبیه کابل و متعاقباً در سال 1965 شامل دانشگاه (پوهنتون ) کابل شده وبه رشته اقتصاد دیپلوم اخذ نموده و بعد از سپری نمودن دوره مکلفیت عسکری ، در سال 1971 م  در پوهنتون شهر " بن " کشور المان در رشته اقتصاد ملی پرداخته. سادات طی سالهای 1978 – 1992 م در وزارت های پلانگذاری، و وزارت امورخارجه اجرای وظیفه نموده  و در سال 1979 زندانی شد و در اخیر دسمبر 1979  از زندان آزاد و در سال 1986 یکجا با چند اعتراض کننده دیگر از وظیفه اش سبکدوش و سه سال بعد در سال 1989 م مجدداً به وظیه اش در عرصه سیاست خارجی گمارده شد و در سال 1992 برای بار دوم در رأس نمایندگی سیاسی جمهوری افغانستان در شهر " بن " ایفای وظیفه نمود . با اختتام ماموریتش موصوف اولاً در شهر بن و بعد در جنوب کالیفورنیای امریکا منحیث مهاجر مسکن گزین شد . محترم سادات، برعلاوه مقالات بیشمارش در جراید وسایتها، کتابی تحت عنوان " افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه به زبان دری " و همچنان " افغانستان – یک نگاه به گذشته، حال و مستقبل " به زبان المانی و اینک اثر دیگرش تحت عنوان " سر نوشت خانواده در جوامع غربی " است که فوقاً در آن مکث داشتیم .

بیشتر : از سایت وزین ( کابل ناتهـ ) بخوانید :

برای دریافت کتاب فوق الذکر ، لطفأ روی ایمیل زیر کلیک نمائید

http://www.ceeuu.com/sadatbook.htm

+

 

 بالا

بازگشت