توریالی رزاقیار

 

روز های دشوار ایران

 

سی وچهار سال از عمر نظام جمهوری اسلامی در ایران می گذرد و این کشور پس از تحمل جنگ خونین با عراق و فراوان فراز و نشیب های دیگر در حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی طی سال های سپری شده ، اینک باردیگر روز های دشواری را تجربه می کند . بحث برنامه هستوی ایران امروزه به منازعه و رویایی جهانی مبدل گردیده است .تحریم ها بر شانه های دولت و مردم ایران سنگینی می کند . بحران اجتماعی و اقتصادی فاصله میان دولت و مردم را بیشتر از پیش گردانیده است. همزبانی ها و همسویی ها میان قوای سه گانه دولت جایش را به جدل ها و تصادم های شدید لفظی خالی کرده است تا آن حدیکه حتی توصیه ها و تهدید های مقام مذهبی کشور نیز دیگر برای حل اختلافات اثر گذاری اش را از دست داده است.قوای مقننه در برابر سیاست ها و برنامه های کادری و انکشافی قوای اجراییوی موانع ایجاد میکند و قوای قضاییه نه تنها مانع بازدید رییس جمهور از بازداشتگاه ها می شود بلکه اطرافیان و طرفداران رییس جمهور را نیز روانه زندان ها میگرداند.

طرفداران محمود احمدی نژاد مانع سخنرانی رییس مجلس در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی می شوند.

آیت الله خامنه یی رهبر مذهبی که در نظام و جامعه از جایگاه ومقام صدور امر ونهی نامحدود نیز برخوردار میباشد وضعیت کنونی در کشورش را خطیر و دشوار خوانده و اختلافات و تقابل ها میان قوای سه گانه دولت را بد اخلاقی و خیانت به انقلاب ، جمهوری اسلامی و مردم ایران عنوان میدارد . آقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهور پیشین و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در حاشیه نگاه داشته شده و اعضای خانواده اش گاه و بیگاه از سوی مسوولین امنیتی مورد بازجویی و بازپرس قرار داده میشوند.بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی رهبران جنبش سبز ادامه دارد. برخی اطرافیان رهبر مذهبی و مسوولین سپاه پاسداران آنها را سران فتنه خوانده و بر محاکمه اوشان اصرار میورزند.

محمود احمدی نژاد نارضایتی اش را ازمداخلات برادران لاریجانی (روسای قوای مققنه و قضاییه ) در امور اجراییوی پنهان نکرده و حتی نسبت به مهندسی پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری از سوی سپاه پاسداران هوشدار میدهد. موصوف به تازه گی واژه بهار را وارد ادبیات سیاسی کشورش نموده و در سخنرانی هایش " زنده باد بهار" را شعار میدهد . هرچند تاکنون واضح نگردیده است که شعار های بهاری احمدی نژاد و طرفدارانش ملهم از " بهار عربی" میباشد و یا بهار سیاسی دیگری ؟

به این صورت دیده میشود که اوضاع ملتهب و بحرانی داخلی کنونی ایران نه تنها تصویر روشن و امید بخشی برای آینده آنکشور نمیتواند ارایه دهد بلکه گویای آنست که مردم ایران نیز در برابر تداوم وضعیت مبهم و دشوار کنونی بی شکیب و بی تحمل شده اند و درست با دریافت نبض جامعه است که محسن رضایی یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران اینچنین هوشدار میدهد : " باید به جای تکرار مباحث دو دهه گذشته ، با مردم آشتی کنیم " آشتی با مردمی که دیگر هرگونه حرکت و فریاد حق جویانه و داد خواهانه شان از سوی نهاد های امنیتی و حلقات تندرو روحانی عمل ضد انقلابی ، ضد اسلامی و فتنه جویانه تلقی گردیده و مستوجب مجازات دانسته میشود.

در عرصه جهانی نیز جمهوری اسلامی با وضعیت ناخوشآیندی دست و گریبان میباشد.تشدید تحریم های فلج کننده و به انزوا راندن بیشتر نظام از سوی کشور های غربی و سازمان ملل متحد ، تیره شدن روابط با کشور های عربی ، بحران لجام گسیخته خاورمیانه ، جنگ سوریه و لرزان شدن پایه های دولت بشاراسد دوست و متحد نزدیک جمهوری اسلامی ، بالا گرفتن گزینه نظامی از جانب امریکا و اسراییل برای متوقف کردن برنامه هستوی آن کشور، همه وهمه این احتمال را قوت می بخشد که اگر اوضاع داخلی و بیرونی پیرامون ایران بشکل کنونی آن انکشاف بیشتر یابد ، بعید نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران را درگیر یک بحران ناخواسته مهار ناپذیر داخلی و تصادم سنگین نظامی بیرونی خواهد کرد که در آن صورت بازنده اصلی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود نه مخالفان آن .

توریالی رزاقیار

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت