محمدعوض نبی زاده

 

شهرکویته قتلگاه ومسلخ انسانها به جرم هزاره بودن

حکمرانان مستبد خاندانی گرچه قبلا سیاست ژینوسید  ,قتل عامها ,کله منا رها,سیاه چالها , زمین سوخته ,کو چ اجباری , پاک سازی قومی و را بالای مردم هزاره  ی افغانستان بصورت بی رحمانه و ظالمانهء آن چندین بارتطبیق نموده بود  ولی گروه قبیله گرا و تحجرگرای طالبی کوشش دارد تا دوباره نها ل استبدا د را از طریق تروروانتحاردرافغانستان و کویته پاکستان ابیاری وافکار برتری خواهی قومی توام با جمود گرایی  طالبانی را بالای مردم عذاب کشیده ی هزاره تحمیل نماید.گروه طالبان  بعد از یکقرن دوباره  سیاست امیر عبدالرحمن خان جابر را برای نسل کشی مردم هزاره در یکاولنگ , مزار شریف وبامیان  نسل کشی مردم هزاره تکرار کرد .

در یازده سال اخیرنیز باوجودحضور جامعه جهانی در افغانستان  مردم هزاره شاهد سر بریدن ده ها تن درمسیر راه ولایات میدان وردک الی بامیان و درولسوالیهای خاص ارزگان و جاغوری و نسل کشی این مردم از طرف گروه طالبان زیر نام کوچی در ولسوالیهای بهسود و دای میر داد ولایت میدان وردک به جرم هزاره بودن می باشند که از زمره ی حوادث استخوان سوزیست که جامعه هزاره رارنج میدهد وهمه ساله صد ها تن از مردم بیگناه  این مناطق  بوسیله طالبان کوچی نما در ان مناطق قتل عام میشوند.

کشتار سیستیماتیک وبیرحمانه ی هزاره ها در کویته ی پاکستان که از چند سال بدین سو توسط لشکر مشرک جنگهوی وسپاه ملحد صحابه ادامه داشته و این تروریست ها جنایات خود ها را  زیرنقاب های چون  مذهب، قوم، زبان، جغرافیا و دیگر ، چهره  های شوم پنهان می کنند که اخیرا با ارتکاب فاجعه خونین به اوج توحش این گروه های آدم کش منجرشده اند. در سالهای اخیر گرچه تقریبا همه روزه مردم بیگناه هزاره ی کویته  قربانی حمله های تروریستی می شوند. درتازه ترین حمله  که دریک کلپ سنوکر در شهر کویته ازسوی لشکر جنگوی انجام شد ، بیش از سه صد تن کشته وزخمی گردیدند و یک فاجعه انسانی و قتل عام انسان های بود که قربانی جهالت و تعصب و تحجر گروه های تروریستی شدند و بار دیگر دستان پلید و شوم دشمنان انسانیت بنام لشکر جنگوی خانواده های هزاره ی شهر کویته  را به عزای عزیزان شان نشانیدند.

گرچه کشتار بیرحمانه ونسل کشی اخیر مردم هزاره  با عدم تدفین و تکفین سه روزه ی وارثین شهدا و تحصن هزاره های شهر کویته ,نهاد های جامعه ی مد نی و احزاب  سیاسی پاکستان,هزاره  ها در تمامی نقاط جهان همراه  با تظاهرات  و اعتراضات خیابانی و تحصن و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد بشدت زیاد تقبیح و محکوم گردیدند که درنتیجه ی این فشار ها حکومت پاکستان مجبورشد برخی از اقدامات موقت   را در باره امنیت نسبی مردم هزاره  ی کویته رویدست گیرد.

 پاکسازی نژادی، پدیدۀ جدیدی نیست بلکه ریشه در تاریخ خونبار و قتل عامهای گذشته در افغانستان دارند.اما حملاتی که علیه  مردم هزاره  ی کویته صورت میگیرد ریشه در تعصبات کور گروه های افراطی و تروریستی در پاکستان دارد که با حمایت برخی ازحلقات  حکومتی پاکستان  از گروه های افراطی و تروریستی عملی میشوند حرکت های سیاسی سالهای اخیرحکومت پاکستان علیه مردم هزاره ی کویته که یک حرکت ضد قومی تحت پوشیش مذهبی صورت گرفته ودر حقیقت مرحله ی دوم هلوکاست علیه مردم هزاره ی کویته  است که دراثر این حرکتهای  فاجعه امیزمشترک حکومت پاکستان و تروریستان تاکنون بیش از صدها تن از افراد بیگناه مردم هزاره کویته به جرم هزاره و شیعه بودن حذف فزیکی شده و بطور جمعی و انفرادی  قتل عام و مورد ترور بی رحمانه قرار گرفته است .

 شهرکویته مسلخ و قتلگاه انسانها به جرم هزاره بودن،نمایش صحنه تراژید حکومت حامی تروریسم در پاکستان است  که انعکاس جنایت بر انسان هزاره  است . قاتلان بد نام  شهدای کویته ، زندگی جهنمی ولعنت ابدی خلق الله را نصیب خواهند شد شهرکویته اکنون بارها ، به کربلای  نسل کشی گروه طالبان تبدیل شده است. تداوم کشتارجمعی و تصفیه ای قومی مردم هزاره ی کویته تداوم نسل کشی گذشته  را درذهن جامعه ی هزاره تداعی میکند که  شهر کویته پاکستان  دیگربرای هزاره های این شهر مصونیت ندااشته وگروه های تروریستی افراطگرا برای کشتار جمعی مردم هزاره ی کویته دوهدف را دنبال مینمایند ترسانیدن و مجبورنمودن مردم هزاره به کوچ اجباری زهرچشم نشان دادن برای هزاره های داخل افغانستان را مدنظر قرارداده تا مناطق با امنیت هزارستان مرکزی راازطریق  تهاجم کوچیهای طالبی وعوامل دیگری از گروه های تروریستی نیز نا امن سازند . سکوت ,اهمال و تعلل در مبارزه با چنین پدیده نه تنها از بار مسئولیت انسانی و ملی در حمایت از قربانیان بیگناه در مبارزه با دهشت افگنی نخواهد کاست بلکه بر دامنه بحران خواهد افزود.

تراژیدی کشتارهزاره های کویته ی پاکستان، بار سنگینی است که وظیفه دولت، احزاب و گروه های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، سازمان های بین المللی را بیشتر می سازد.جامعه هزاره در تمامی نقاط جهان باید ازطریق  کشور های اسلامی وسازمان ملل متحد ومجامع حقوقی وبین المللی بالای حکومت های پاکستان و افغانستان فشاروارد نمایند تا بیشتر ازین به این تروریست ها اجازه کشتار دسته جمعی هزاره هاراندهدواامنیت فزیکی مردم هزاره را در شهرکویته  و در داخل افغانستان حکومتهای این کشورها اتخاذ نمایند وباید لانه های این گروه افراطی وتروریستی را هرچه زودتر نابود کرده وعاملین این فاجعه ی خونباررا به چنگال عدالت بسپارند. جامعه ی جهانی دیگر نباید اجازه دهند که  هزاره بودن  در افغانستان و پاکستان جرم باشد وازکشتار جمعی مردم هزاره در  کویته ی پاکستان و در مناطق هزاره نشین افغانستان جلوگیری نمایند.

-         سوم - ماه – فبروری – سال -2013

 

 


بالا
 
بازگشت