(یاداشت دوم)

کمباور کابلی

 

سفره  ها پر از نان شد ، بیست و دوم بهمن!

 مرحوم خمینی وقتی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی در نوفل لوشاتو پاریس بود، به ملیون ها  جمعیت ایرانی که در خیابان های تهران و شهر ها ی دیگر ، علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی، دست به تظاهرات زده بودند ، پیام داد ، « شاه خاین را از مملکت بیرون کنید، تا مزه اسلام ناب محمدی را بچشید، تا  نفت و گاز برای همه ، مجانی شود ، تا پول نفت ، آخر هرماه، به در خانه هر ایرانی ، آورده شود! تا هرنوع آزادی ، بخصوص آزادی بیان ونوشتار  برای هر عقیده ای،حتا برای کمونست ها،تضمین شود ! تا دسترخوان ایرانی ها، رنگین تر شود و....»

ایرانی ها حرف خمینی را گوش کردند، شاه را  اخراج کردند و سفره های شان  ،  درین سی سال، پراز میوه و اطعمه شد ! این صف های طولانی ، صف های نیم کیلو متری ، برای تهیهء آرد و برنج و ر وغن و گازوییل ، که از ایرانیان، هه روزه، در رسانه ها ی جهان، نمایش داده میشود، دروغ دروغ است ! به حضرت عباس کذب محض است! شعر کمباور که در بزرگداشت ۲۲ بهمن ، ساخته شده ، آسایش  ایرانیان را مهر تایید زده ، اینک شعر :

 

سفره  ها پر از نان شد ، بیست و دوم بهمن

 

عشق آتشين من ، افتخار مرد و زن

در افق نمايان شد، بيست و دوم بهمن

عصر آريا مهری ، دوره گرانی بود

مرغ و ماهی ارزان شد ، بيست و دوم بهمن

نصف ملت ايران، شب گرسنه ميخفتند

سفره ها پر از نان شد بيست و دوم بهمن

پول نفت ايرانی شد به جيب ايرانی

خانه ها چراغان شد بيست و دوم بهمن

ماه منعکس فرمود صورت خمينی را

معجز فراوان شد بيست و دوم بهمن

دوش بو فضولی گفت « بيست و دوی بهمن رفت

خاطرم پريشان شد بيست و دوم بهمن

بعد سی و اندی سال ، رحمت خدادادی

ازچه رو پشيمان شد بيست و دوم بهمن

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت