(یادداشت یکم)

                                       

کمباور کابلی 

جلالتمآب کرزی: ایران اسلامی، قربانی تروریزم  است!

 

 

نقل قول :

  »تروریزم بین المللی امروز در صدر تمامی چالش های عصر ما قرار داشته و به عنوان جدی ترین تهدید در برابر صلح، امنیت و ترقی جهان اسلام مطرح است.   در بسیاری از نقاط جهان اسلام، از افغانستان تا پاکستان، ایران تا الجزایر، تروریزم باعث رنج بیشماری شده و قابلیت ما برای توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاه و سعادت را تضعیف میکند

تفسیر بیانات گهربار رییس جمهور « خپلواک» و زعیم ملی «!» افغانستان

یعنی  ، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، هر سه بطور مساویانه، مورد تجاوز تروریزم بین المللی واقع شده اند ، پاکستان هرگز محل صدور تروریزم نبوده است بلکه « قربانی » تروریزم است ! اینکه گفته میشود، پاکستان، به کشور مان، تروریست انتحاری و بمبگذار خیابانی ، روان میکند، شایعه است و گزافه!

براساس بیانات حکمت آگین زعیم ملی افغانستان ، جمهوری اسلامی ایران، گرگ دهان آلوده و یوسف ندریده است، یعنی ایران اسلامی، هرگز و هیچگاه،  به صدور « ترور و خرابکاری» دست نزده است، نه « شاپور بختیار» را کشته، نه « عبدالرحمن قاسلمو» را ، نه « فریدون فرخزاد» را

رژیم اسلامی ایران، در هیچ کشوری ، حتا دول استکباری، قصد خرابکاری نداشته است، سپاه قدس( وابسته به سپاه پاسداران) به منظور دفاع و حمایت از مستضعفین جهان« !» ایجاد شده وبس!

رژیم های خمینی و خامنه ای بخاطر رعایت حقوق بشر ، مورد حسادت و دشمنی جهانیان بوده است

ایران انقلابی  که به کسی کاری ندارد و هرروز مرتکب یک اختراع علمی میشود، و اینک،پس از سپری شدن  موفقانه مرحله ارسال میمون،  آقای احمدی نژاد ، را به فضا میفرستد، همواره، قربانی تروریزم بین المللی بوده است!

واقعا، آینده بشریت  به بقای همین رهبران کنفرانس اسلامی،  یعنی کرزی و احمدی نژاد  ، وابسته است  حیف شد که دوره ء ریاست جمهوری، این دو نابغه دهر، رو به اختتام است!

 

 


بالا
 
بازگشت