داکتر غلام محمد دستگیر

 

ملای انگلیسی, شورای منافق و فتوای شیطانی

 

داکتر غلام محمد دستگیر, برومفیلد, کولورادو, امریکا

روز شنبه دوم مارچ 2013 از طریق رادیو کلید, کابل افغانستان, خبری دریافتم که هیچ انسان ,هیچ شیخ, هیچ علامه, هیچ مذهبی , هیچ لا مذهب, هیچ یهود, هیچ نصاری و هیچ صابئین نیست که این فتوای بی ایمانی جواز انتحار را که این علامۀ نام نهاد این انگریز این خادم آی اس آِی پاکستان طاهر اشرفی به اطلاع جهانیان رسانیده است جائیز بداند و حمایت کند الا اینکه پیروان خبیثۀ آل استخبارات پاکستان دشمن قسم خوردۀ افغانستان ویا انگریز دشمن عنعنوی ما باشد.

این مرد که رئیس شورای علمای پاکستان معرفی شده است,  روزنامۀ پشتوزبان ویسا خبری را که بتاریخ یازدهم مارچ 2013 در کابل بطبع رسانیده چنین شایع ساخته است که این لعنتی مسلمان نما تابعیت انگلیس را داشته به بیرق و سلطنت و طول عمر ملکۀ انگلستان قسم یاد کرده است. هویداست که از جاهلی بیش نبوده به یقین که از تعلیمات دینی و اسلامی کاملأ بیخبر مانده  و یا اینکه به اثر امر باداران انگلیسی و استخباراتی خود, خود وپیروان خود را بصوب غیر مستقیم پیشوائی میکند. این علامه که بجز علامت شیطانی لفب دیگرلیاقت ندارد امروز جهان بشریت, انسانیت و اسلامیت را به گداز در آورده است. این قصیر العقل کثیر الشحم خبیث الکلام گفته است که:حملۀ انتحاری در افغانستان, فلسطین, و کشمیر جائیز است. زیرا افغانستان از سوی امریکا,کشمیر از سوی هند,و فلسطین توسط اسرائیل اشغال شده است. این فتوای جواز حملۀ انتخاری بر افغانستان به اساس آیت متبرکۀ قرآنی که: کسیکه مؤمنی را بقصد بکشد جزاء آن جهنم بوده همیش در آنجا باقی میماند, غضب و لعنت خدا(ج) به ایشانند و برایشان عذاب عظیم آماده کرده (النساء) و حدیث مبارکی که ترمذی از ابی هریره(رض) روایت کرده اینست که علامۀ نیکی یک شخص پیرو اسلام آنست که ترک سخنانی کند که سود ندارد؛ کاملأ ضد اسلامی است. باالاخص که فرمان الهی والصلح خیر(النساء) را نا دیده میگیرد.

این مریض القلب کذاب والخناس که بجز وسوسۀ در دلهای پاک مسلمانان و ایمانداران علمای افغانی چیز دیگرخلق نکرده بلکه افغانان دیندار خطۀ شهدای والصالحین را سخت رنجانیده نکات ذیل را که بارها از لابلای رسانه ها و توسط چیز نویسان و خطبگان افغانستان می خواندیم و میشنیدم بر کرسی راستی و صداقت نشانید. علاوتأ, مقولۀ که: وقتیکه اجل مورچه میرسد بال میکشد آنرا بر بربادی خود اطلاق میدهد.

این علامه با علامت شیطانی دروغگوست. افغانستان هیچوقت از طرف امریکا اشغال نشده و هیچگاه زیر یوغ بیگانگان سر خم نکرده است. اگر باور ندارد از بادار خود انگلیسها بپرسد که بعد از بار ها تجاوزاتش به افغانستان و شکستهای پی در پی بچه بی آبروئی های منطقه را تر ک گفت اما متاسفیم ازینکه خلف نا روایی چون پاکستان برای نا آرامی منطقه و جهان از خود بعقب گذاشت. اگر باور ندارد از ابر قدرت منطقه روسیۀ سابق که بعد از تجاوزش بر افغانستان پارچه پارچه شد بپرسد. اگر باور ندارد تا سکندر مقدونی به پشت بر گردد و از یکا یک شان بپرسند که آیا افغانستان را اشغال کرده توانسته اید یا نه؟

این علامه با علامت شیطانی حقپوش و دوروی است. با یک روی طرف افغانستان به نفرت وواهی پرانی مینگرد و جایز میداند که چون بم اتم ندارد از انتحاریون برای نا آرامی و فتل زن ومرد و پیر و جوان و اطفال معصوم افغانستان استفاده کند اما این افعال منحوس انتحاریون را درخود پاکستان نا جائیز میداند در حالیکه پاکستان خود از لندن کنترول میشود, بلیونها پوند انگلیسی بر بودجه اش افزود میگردد ودر معاملات دیپلوماسی و حربی باید از ماستر خود مشورت و اجازه بخواهد. وجود قوای نظامی امریکا وناتو را که جهت قلع و قمع ساختن تیروریستهای که پاکستان و آی اس آی آن آنها را تنظیم وتربیه و حمایت نموده جهت بی امنیبتی در افغانستان بدانصوب سوق داده اند ومیدهند اشغال قلمداد میکند, در حالیکه از پایگاه نظامی امریکا در عربستان سعودی که دورون ها برای کشتار مسلمانها میفرستند آن روی دیگر خود را بصوب جهنم و اسفل السافلین 180 در جه دور میدهد.

این علامه با علامت شیطانی خدعه کار و فریب دهنده است. اطفال و کاهلان معصوم و نادان و فامیلهای جاهل و خوش باور شان را عوض صراط امستقیم تدریس انحرافی و ضد قرآنی داده آن بیگناهان را از روشنی بتاریکی رانده رهنمون جهنم میسازد. به آنها کپسول هلوسینوجن میدهند تا گوارا حس کنند و باغهای  زیبا و پر از گل که اصلا آتش است و سوزش, حمیم است وغساقا و چشندۀ اند ازعذاب جهنمی , مغشوش و بیحس ساخته, مفعول پلانهای شوم خود و آی اس آی خود بسازد.

این علامه با علامت شیطانی ستمگار است و ظالم. این ظلم است که از جهالت و ناندانی و بیچارگی یک فامیل استفاده کرده با فتوای انتحاری و مرگ فرزند ویا فرزندانش نسل آیندۀ وی را نا بود ساخت. این ظلم است که در افغانستان, پاکستان, کشمیرودیگر ممالک اسلامی ویا غیر اسلامی یمردمان و والناس بیغرض, اطفال معصوم, حمله کرد و تار وپود شان را بهر سو پاشان ساخت. این ظلم است که مادر را بی فرزند, خانم را بی شوهر و طفل را جهت بر آوردن مقاصد شوم خود بی پدر ساخت. این ظلم است که با انتحاریون خانمان یک مسلمان زحمت کش وپیداگر نان و پوشاک حلال را برباد داد و بخاک وخون نشانید و غلطانید. این ظلم است که از 2005 به اینطرف اضافه از 600 نفرهزاره های سنی و شیعه بیگناه را آی اس آی تان و فتواهای شیطانی شما ملاها در کویته بقتل رسانید. این ظلم است که مسیحیون اقلیت و بیگناه پاکستان را که ایمانأ و وجدانأ باید حمایت کرد به آتش کشانیده دارایی شان را  در لاهور تاراج کرده اید7. این ظلم است که خدام صادق مملکت جمهوریت اسلامی افغانستان و مجاهدین راه حق وی را به نا حق ترور نمود و ازبین برده اید. و غیره وغیره.

این علامه با علامت شیطانی جاهل است ومغرور. از غروریکه دارد به فتوا ومشورۀ علمای اسلامی , خطیب مکۀ مکرمه و اساتیذ متبحر جامعته الازهرو دیگر ممالک اسلامی که گفته اند عمل انتحاری غیر اسلامی بوده به نفع اسلام ومسلمانان نیست وقعی نگذاشته هنوز هم فتوا میدهد که عمل شنیع انتحاری جائیز است.  ایات متبرکه و متعدد قرانی بما تعلیم میدهد  که خداوند ظالم را جزا میدهد(الانبیا), از باعث ظلم شان خانه هایشان خراب می گردد (النمل), کسیکه از شما ظلم کند وی را عذاب کبیر می چشانیم (الفرقان), مگردان مرا با قوم ظالمین {(الاعراف), دعای حضرت موسی هنگام پرخاش با برادرش هارون)}, خدواند قوم ظالم را هدایت نمیکند (الانعام, بقره, آل عمران, الاحقاف و الجمعه) به تحقیق که الظالمون  رستگار نمی شوند(الانعام), پس بریده شد بنیاد گروه ستمگران (الانعام), و هرکه حکم نکند به اساس آنکه خداوند فرستاده پس آن گروه ایشان الظالمون اند (المائیده), خداوند الظالمین را دوست ندارد(آعمران دو بار, الشوری دو بار), خداوند ظلم را به عالمیان نمی خواهد ( آل عمران), خداوند را بیخبر ازآنچه الظالمون عمل میکنند مپندارید(ابراهیم), و من نیستم بظلام (ظلم کننده)  برای بندگان من (ق), ,هر آئینه شرک ظلم عظیم است (لقمن), و الله نمی خواهد ظلم را برای بندگان(ا لمؤمن), روزیکه نفع نمیرساند الظلمین را معذرت ایشان, برآنها لعنت است وبرای شان دار (سرای) بد است (المؤمن), رب توهیچ ظلام بر بندگان خود نیست (حم السجده), و به تحقیق برای ظلمین عذاب دردناک است (الشوری), آگاه باش که لعنت خداست بر ستمگاران (هود) , ظلم وستم نمیکند پروردگار تو بر هیچکس (الکهف) و هر آیئنه کسیکه انتقام کشد بعداز مظلوم شدن وی, پس به این گروه هیچ الزام و گناه نیست , به تحقیق راه ملامت بر کسانیست که بر مردمان یظلمون (ظلم میکنند) و به ناحق فساد میجویند بروی زمین, برای این گروه عذاب الیم است  (الشوری) . علمای کرام در داخل و خارج افغانستان باید به استناد این آیات متبرک قرآنی و حدیث سرور کائنات حضرت محمد(ص) ( چند سطر پایانتر تقدیم میگردد) به دولت اسلامی افغانستان فتوای انتقام گیری میدادند. درست است که اگرعفو کنیم بهتر است. متأسفانه وقتیکه ظلم دوامدارو بلا توقف در سرتاسر مملکت دوام یافته اما بآنهم از طرف رئیس مجهور مملکت عفو شدند تا کمی بعد دوباره بعملیات شروع کرده و بیشترحیات که موهبت خدواندیست ازخورد و کلان و پیر و جوان ولیدران ما با انتحاریون خود که این  اکبر الجاهلین جائیز دانسته است  , ربوده اند, چگونه میتوان عفو کرد این حق العبد است ما عفو نمی توانیم.

 و اینک چند حدیثی مبارکی از گفتار پیشوای اسلام و عالمیان در بارۀ ظلما حضور تان تقدیم میدارم:

الدیلمی از ابن عباس(رض) روایت میکند که رسول لله(ص)  فرموده است:آفت دین سه کس است فقیهه فاجر, امام جابر و ظالم و مجتهد جاهل. بناء این امام که با فتوای خود بر مسلمانان افغانستان امر ظلم ومسلمان کشی داده است یک علامه نه بلکه یک آفت برای دین است.

ترمذی از ابی سعید روایت میکند که: کسیکه رحم نکند بر مردم, خداوند(ج) رحم نمی کند بر وی. این آفت دین که بر اسلام و ممسلمانان افغانستان رحم نکرد خداوند هم بر وی رحم نکرده تمام علمای حقگوئی اسلامی بضد وی برخواستند فتوابش را لطمۀ بر دین اعلان کردند  و وزارت خارجۀ افغانستان فتوایش را مضحک خواند.

بخاری از عبدالله بن عمر(رض) روایت میکند که کسیکه هم پیمانشرا قتل کند رایحۀ جنت را نمی بوید. این آفت دین بحیث یک مسلمان با مسلمانان افغانستان و دیگر مسلمانان جهان به اثر فرمان خدواندی(ج) و سنت نبوی(ص) پیمان براداری داشته اند,اما به آن احترام قایل نبوده مسلمان کشی افغانستان را پیشه ومسلک خود ساخته با دیگر ملاهای پاکستانی از طالبان خونخوار حمایت میکنند , بناء رایحۀ جنت را نصیب نمی شوند. قتل هزاره ها و نقص مالی اقلیتهای مسیحیون هم خلاف هم پیمانی بوده میتواند.

 در بخاری و مسلم از عبدالله بن دینار از عبدالله بن عمر(رض) روایت است که پیامبر کرام(ص) فرموده: ظلم سبب تاریکیهای روز رستاخیز است یا ظلم در قیامت تاریکی است. این آفت دین بیقین که در روز رستاخیز در یک هیولای تاریک در تپ وتلاش خواهد بود .

در بخاری آمده است که: از اعمال صالحۀ ظالم بقدر ظلمش اخذ و به مظلوم اعطا میشود واگر حسنات نداشت از گنهان مظلوم اخذ و به گناهان ظالم افزود میگردد. مسلمانان رنجبرده وستمدیدۀ افغانستان در ظرف سالهای اخیر آنقدر با صبر و حوصله و از خودگزری در مقابل پاکستان و آی اس آی منحوس آن کار گرفته اند که الحق در روز قیامت مستحق اعطای اجرعظیم برای مظلومیت هایشان اند.

از ابن عباس(رض) روایت است که گفت , پیامبر(ص) معاذ(رض) را به یمن فرستاد و فرمود: از دعای مظلوم بترس همانا میان وی و میان خداوند حجابی نیست. چقدر راست است و چقدر بجاست. این دعای نیم شب همین یتیمان و مادران داغدیده و زنان بیوه بود که پرده از روی نابکاریها و دغل کاریهای پاکستان و طالبانش برداشت ووعده خلافی و دروغگوئی های پاکستان بجهان آشکار گردید.

از ابی موسی(رض) روایت است که پیامبر(ص) فرموده: مسلمان برای مسلمان مانند بنائی است که اجزای آن یکدیگر را محکم میکند و( در هنگام گفتن) انگشتان خود را بهم آورد. بنگرید که این آفت دین چگونه بضد این گفتار پیشوای اسلام رفتار دارد. بعوض یکجا ساختن اجزای اسلام وی انتحاریها را روا میدارد تا تار و پود افغانها این اجزای اسلام را به هوا تیت و پاشان سازند.

 از سالم از ابن عمر(رض) روایت است که رسول الله(ص) فرموده:  مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم نکند. و اورا بهلاکت نیفگند و کسی که حاجت برادر خودرا روا میدارد خداوند حاجت اورا روا میدارد و کسیکه اندوه و مشقت مسلمانی را دور میگرداند خداوند از اندوه ها و مشقت های او در روز قیامت دور میگرداند و کسی که از مسلمانی (صادق و راستگار نه منافق) پرده پوشی کند خداوند در روز قیامت از وی پرده پوشی میکند. متاسفانه, امکان دارد که این آفت دین ازین حدیث متبرکه اطلاعی نداشته باشد ورنه هیچگاهی این فتوای ملعونی را بضد مسلمانان افغانستان نمیداد.

از بهی از عروه از عایشه(رض) روایت است که گفت پیامبر(ص) به او گفت : از ستمی (که بر تو واقع شده) خود را باز دار و دفاع کن. از همینجاست که من این آیات متبرکه و احادیث قیمتدار را حضور شما خوانندگان گرامی عرضه نمودم تا بتوانید به خاطر جمع به استفاده از فرمودۀ الهی(ج) و ارشادات نبوی(ص) برخیزید و از خود و از دین خود به دفاع اقدام کنید و این آفات دینی را از صحنۀ بذل گوی و تظلم شان درسی دهید که به باداران شان انگلیسهای ابلیس صفت داده بودید.

در بیهقی آمده است که: کسیکه ظلم ظالم را میداند و با آنهم برای تقویت وی میکوشد از دائرۀ کمال اسلام برآمده است. متأسفانه یک تعداد ازعلمای دینی ما با یکتعداد از مسلمانان مردینه و زنانۀ ما و حتی بعضی از اعضای کابینۀ جمهوریت اسلامی افغانستان ازین گروپ طالبان بد کردارکه به رئیس شان بد نامی دنیا نصیب و در آخرت در هیولای  تاریکی رستاخیز ته و بالا میرود حمایت میکنند و بطرفداری شان گفتار ها و حطابه ها و پروگرامها سرمیدهند.

در بیهقی آمده است که: از دعای بد مظلوم احتراز کن چراکه مظلوم حق خودرا از خدا(ج) میخواهد و خداوند(ج) مانع اخذ حقوق هیچ صاحب حقی نمی شود. من بدعای بد مظلوم باور مطلق دارم وهم می دانم که خداوند حقبین مطلق است و حق مظلومان افغانی را ازین طالبان بی ایمان و ازین علامه با علامت شیطانی گرفتنی است.

از علمای جید و کرام داخل و خارج مرز افغانستان طلب عفوو معذرت دارم که من در ساحۀ تخصصی شان تشبث ورزیده نکات بالا را در میان گذاشتم. چکنم منحیث یک مسلم مؤمن و مسوول دیگر منتظر نماندم که از شما ها بشنوم و آنچه شنیده ام یک یا دو کلمه بوده است که نه قناعت من و نه قناعت دیگران را بار آورده است. آخر تاکی و تا چه وقت ما گوشهای خو دراکر, چشمهای خودرا نابینا و زبان خود را گنگ نگه داریم. من که این گناه عظیم را بدوش تحمل نمی توانم, ربنا و لا تحملنا ملا طاقت لنا به.

پاکستان برای افغانهای ما مشکلات بیحد در ساحه های امنیت , اقتصاد, بربادی زیر بنا , قتل جوانان و لیدر های ما و حتی ربودن علامات قبرها , حفریات غیر قانونی وغیره خلق کرده مردم و دولت با صبر و بردباری تحمل کرده اند. اما این فتوای نمایندۀ آی اس آس در لباس یک عوام فریب بنام علامه طاهر اشرفی بی نهایت زجر دهنده و غیر قابل تحمل است وو قت آن رسیده که از دین خود دفاع وبه این آفات دینی جوابی که مستحق شان است سنجید. در اخیر یک پارچه شعری از شاعر شیوا بیان ما محمد نسیم اسیرکه متاسفانه یک قسمت آن از نزدم زدوده شده حضور تان تقدیم میدارم:

 

                 گاه پنجاب و گهی سندیست                    در حقیقت به اصل و نسل هندیست

                 رهنمایش ملای دیوبندیست                    چون  مداری  مدار او     رندیست

                                                    چقدر بی حیاست پاکستان

                 سر زمین به فتنه مشهور است                                 که  بنایش  ز راستی دور است

                 میزند نیش, همچو زنبور است                                 بر سر او مگر جهان کور است              

                                                    همه را راهنماست پاکستان

                 ظاهر اگرچه حامی دین است                                   منبع  و لانۀ   شیاطین   است

                 با من و باتوبر سر کین است                  طینت او سیاه و چرکین است

                                                    مرتد و بیخداست پاکستان

                 دشمن بد نهاد  افغان  است                     نی خدا دوست نی مسلمان است

                 نوکر خاص انگلستان است                    فتنه  انگیز همچو  شیطان است

                                                    کان ریب وریاست پاکستان

                 نام  او  پاک, لیک  ناپاکست                   همچو ابلیس رند و چالاکاست

                 دل ما از عداوتش چاک است                  دورازفهم وعقل وادراک است

                                                    در خور ناسزاست پاکستان

                 مرض انتحار از و آمد                                           طالب فتنه کار ازو آمد

                 جمع بی بند وبار ازو آمد                      بوی گند هزار ازو آمد

                                                    مرکز فتنه هاست پاکستان

                 آتش   انداخته   بدامن     ماست                                دوست ما نیست بلکه دشمن ماست

                 رهروخوب نیست رهزن  ماست                               دزد نام  و  نشان  میهن     ماست

                                                    نطفۀ نا رواست پاکستان

                 چه  زبون افتاده  دولت  ما                     موجب  خفت و    مذلت ما

                 یاد ازآن سر فراز, ملت ما                     درجهان شهره بود همت ما

                                                    این زمان پیشواست پاکستان

 

در اخیر این نوشتۀ تحقیقاتی خودرا با گفتاری از سید المرسلین سرور انبیاء حضرت محمد(ص) پایان میببخشم8:

از سعید از ابو شریح روایت است که پیامبر(صلی الله علیه و سلم) فرمود: "بخدا سوگند که ایمان نمی آورد, به خدا سوگند که ایمان نمی آورد, به خدا سوگند که ایمان نمی آورد", گفته شد که اوکیست یا رسول الله؟ فرمود: کسیکه همسایه اش از عذابش ایمن نمی باشد.

 

مآخذ:

1-    قرآن پاک ؛ سوره های االانبیا, النمل, الفرقان, الاعراف, الانعام, المائیده, آل عمران, النساء,

البقره, ابراهیم, الاحقاف, ق, الجمعه,لقمن, المؤمن, الشوری, هود و الکهف.

2-    محمد یونس حیران؛ سه صد (300) حدیث رسول(صلی الله غلیه والسلام)  با ترجم, فارسی و پشتو چاپ تاج محل کمپنی, بازار قصه خوانی پشاور (برندۀ جایزۀ مطبوعاتی کابل).

3-    ابرالاسفار علی محمد البلخی ؛ چهل(40) حدیث با ترجمۀ فارسی

4-    صحیح البخاری ؛,محمد بن اسماعیل بخاری جلد سوم ,46- کتاب المظالم. مترجم فارسی , استادعبدالعلی نور احراری.

5-    شعر محمد نسیم اسیر؛ فرانکفورت, جرمنی 6 جون 2011.

6-    قرآن مجید, ترجمه و تفسیر بفارسی (تفسیر کابل) جلد اول تا جلد ششم

7-    پروگرام فارسی بی بی سی 18 فروری و شنبه 9 مارچ 2013

8-    صحیح بخاری 28- باب وصیت در بارۀ همسایه, خدیث 6016 صفخۀ 505ک مترجم احراری

 

 


بالا
 
بازگشت