فلم های مستند از جریان بخشی از کودتای ۱۳۷۱

 

فلم های مستند از جریان بخشی از کودتای ۱۳۷۱که توسط ائتلاف شمال، علیه دولت جمهوری افغانستان راه اندازی گردیده بود. درین فلم ها معین آن وقت وزارت امنیت، آقای باقِـــر فرین( فعلا فرين محسنيان) و قوماندان گارد ملی (خاص) اقای سید اعظم سید و...و .... و ووو     را میتوان دید که بعد از پذیرایی جانیان «شورای نظار» در میدان هوایی کابل، آنها را به نقاط مختلف شهر کابل اعزام و رهنمایی میکنند. آیا انها در قبال خون شهیدان کابل که بعد از سال ۱۹۹۲ بیجهت ریختانانده شد، و «شهدای گلگون کفن» که جانهای شان را در دفاع از وطن در جنگ با همین «جهادی ها» از دست دادند، هیچ مسئولیتِ ندارند؟ خود قضاوت کنید!

 

ویدیو ها را میتوانید با کلیک بر لینکهای ذیل مشاهده نمائید:

 

قسمت اول

 

قسمت دوميک ويديو کليپ خاص


اول

دوم
سوم
چهارم

 


بالا
 
بازگشت