روانشادعلی احمد شیرزوی

 

د شهید کلیزه

 

په دغه شپه له  ننگ  ناموس  شوی قهرمان شهید ه

 روح دی شاد  اوســه دی ویا ر لی  قهرمان شهیده

هغه اتل   ستا میرانی   ءحنی   نـــــــــــشی   انکار

له  استبداد  سره  جـگروکی   دی    طوفان  شهیده

د وطن مینه  درسره   په زند انـــــــــــونو  کی  وه

تل  زولنی  دی شــــــــــــرنگولی  د زندان  شهیده

چه مقبره دی زیارتـــــــگاه  دخاص وعام  دی نن

دخدای رحمت درته پــــیرزو شی له آسمان شهیده

دسرشند نه   د شرف  نامـــــــــــــــوس   په  دفاع

لکه  زمـری وی  ،جنگید لی  پهلــــــــوان   شهیده

خوشــاله اوسه مـبارک دشهــــــــــــــــادت  کالیزه

گیدی گلان دی مـــــــــزارته  ارمغـــــــــان شهیده

دجمعـــــــــی شپه خو هر مزار رنا   رنا   غوندی

خوستا   مزاروی تل رنا  او  چـــــــــراغان شهیده

  شهیده  کال دی مبارک شه دشیر زو هیله د ا

 هرحاجت مند ته دی مزار  وی خیر رسان شهیده

 

باعرض سلام حضوردوست عاليقدر، عزيزگرداننده سايت وزين آريائي جناب محترم عزيز جرآت !

 

خواستم از نام خانواده شهيد جنرال خيرمحمد شيرزي بمناسبت نشر غمنامه تحت عنوان ( د شهيد کليزه) که توسط کاکاي بزرگوارم روانشاد علي احمد شيرزي که در سالهاي قبل تحرير گرديده و بواسطه جناب محترم داکتر حسن شيرزي کاکاي مهربان مان جهت نشر به شما ارسال گرديده است ابراز سپاس و امتنان عميق نموده و از لطف و مرحمت شما به آدرس خانواده مان قلبآ تشکر نمايم. خداوند شمارا در تمامي عرصه هاي زندگي موفق وسرفراز نگهدارد.
برادر بزرگوار و عاليقدر !
ميخواهم خدمت حضور شما مختصرآ روي يکي دو موضوع که دربخش يادداشت ارائه شده سايت دوست داشتني آريائي که درادامه سروده مذکور بنشر رسيده است چنين عرض و پيشنهادنمايم اينکه :
با لطف بي پايان از جانب شما ، متن کامل غمنامه سروده شده روانشاد علي احمد شيرزي را با حفظ تغيرات محدود در اصل مضمون يادداشت سايت وزين آريائي با متن پيشنهادي خانواده مان مجددآ با امانت داري کامل که جزلاينفک کار هميشگي مطبوعاتي شما خوشبختانه ميباشد چنين بنشر سپرده، ما را از قبل ممنون سازيد.
يادداشت آريائي!
اين غمنامه توسط روانشاد علي احمد شيرزي در سالهاي کشمکشهاي خونين بين تنظيمهاي بنيادگرا در باره سالگرد شهادت جنرال ارکانحرب خيرمحمد شيرزي برادر شهيدش سروده شده است .
ارکانحرب(دکتر) خيرمحمد شيرزي يکي از تحصيلکرده گان آگاه اردوي منظم ملي افغانستان بود که در جريان جنگهاي ذات البيني تنظيمي همزمان با راکت باران شهر کابل در نتيجه سئوقصدبر عليه اش از طرف نيروهاي مسلح (شوراي هماهنگي) مانند هزاران هموطن بيگناه مان در منطقه مکرويان اول شهر کابل به شهادت رسيد و درهمانجاها از سوي تعدادي از وطن پرستان در تحت آتشباري شديد راکتي در مجاورت زيارتگاه مقدسي بخاک سپرده شد .
همان غمنامه منظوم را محترم داکتر حسن شيرزي نطاق مشهور و ورزيده راديو افغانستان و برادر ديگر جنرال دکتر خيرمحمدشيرزي در دسترس تارنماي آريائي قرار داده است.
اينک با سپاسگزاري فراوان ، اين غمنامه را نشر و اندکي کثير دين خانواده هاي شهيد پرور کشور را ادا ميکند.
با عرض حرمت
. . . . . . . . . )
با اغتنام از فر صت به تجديد خوبترين تمنيات نيک حضور شما دوست بزرگوار جناب عزيز جرآت پرداخته، سلامتي کامل براي شماو تمامي اعضاي خانواده شريف تان از خداوند بزرگ خواهانم.
با عرض حرمت
فريد شيرزي
فرزند شهيد خيرمحمد شيرزي

قبلی

 


بالا
 
بازگشت