روانشادعلی احمد شیرزوی

 

د شهید کلیزه

 

په دغه شپه له  ننگ  ناموس  شوی قهرمان شهید ه

 روح دی شاد  اوســه دی ویا ر لی  قهرمان شهیده

هغه اتل   ستا میرانی   ءحنی   نـــــــــــشی   انکار

له  استبداد  سره  جـگروکی   دی    طوفان  شهیده

د وطن مینه  درسره   په زند انـــــــــــونو  کی  وه

تل  زولنی  دی شــــــــــــرنگولی  د زندان  شهیده

چه مقبره دی زیارتـــــــگاه  دخاص وعام  دی نن

دخدای رحمت درته پــــیرزو شی له آسمان شهیده

دسرشند نه   د شرف  نامـــــــــــــــوس   په  دفاع

لکه  زمـری وی  ،جنگید لی  پهلــــــــوان   شهیده

خوشــاله اوسه مـبارک دشهــــــــــــــــادت  کالیزه

گیدی گلان دی مـــــــــزارته  ارمغـــــــــان شهیده

دجمعـــــــــی شپه خو هر مزار رنا   رنا   غوندی

خوستا   مزاروی تل رنا  او  چـــــــــراغان شهیده

                 شهیده  کال دی مبارک شه دشیر زو هیله د ا

             هرحاجت مند ته دی مزار  وی خیر رسان شهیده

 

یاد داشت آریایی

این غمنامه   توسط  روانشاد  علی احمد شیرزوی  درسالهای کشمکشهای خونین بین  تنظیمها بنیادگرا ، درباره ء سالگرد  شهادت  جنرال خیر محمد برادر شهید ش سروده شده ا ست  دکتر خیر محمد  یکی  از تحصیلکرده گان آگاه  اردوی منظم ملی بود درجریان راکت  باران شهرکابل ازسوی  شورای هماهنگی  در مکروریان اول  به شهادت رسید  ودرهما نجا  ازسوی تعداد انگشت شماری ازوطن پرستان به هنگام راکت باران  حزب اسلامی حکمتیار برشهر کابل   به خاک سپرده شد .

همان غمنامه ء منظوم را  محترم  دکتر حسن شیرزی نطاق مشهور رادیو  افغانستان و  برادر دیگر  جنرال  دکتر خیرمحمد  شهید در دسترس تارنمای آریایی  قراردا ده  ا ست   اینک  با سپاسگزاری  فراوان ، این غمنامه را نشر  واندکی از کثیر دین  خانواده های شهید پرور کشور را ادا میکند.

            با عرض حرمت

           عزیز الله  جرآت

 

 


بالا
 
بازگشت