گفت وشنود فضل الر حیم رحیم ، خبرنگار ازاد با بصیرحید ر ، سینما گر موفق کشور ما

 

بصیر حید ر ، 44 سال قبل از امروز در شهر کابل دیده بدنیا گشوده ، بعد از به پایان رسانیدن تحصیل در لیسه نادریه کابل برای کسب تحصیلات عالی عازم اتحاد شوروی  گردیده.از اتحاد شوروی با دیپلوم در رشته ء ادبیات لسان روسی وعلوم سیاسی به وطن برگشته  اما بنا بر وضع نا مساعد سیاسی و امنیتی کشور،  راه  غربت را به پیش می گیرد .مدتی چندین سال است که با فامیلش در شهر لندن بریتانیا به صفت پناهنده زندگی می کند.

با این هنر پیشه ، سینما گر و کارگردان موفق کشور گفت وشنود را انجام داده ام که توجه عزیز خوانده را به ان معطوف میدارم .

 

- چگونه به هنر سینما رو اوردید ؟

-  من از دوران  جوانی بسیار علاقمند  کار در سینما بودم . اما بنا بر مشکلات  در ان زمان نتوانستم به هنر سینما بپر دازم . زمانیکه به لندن امدم ، اساسات  هنر تمثیل وسینما را به مصرف شخصی ام  فرا گرفتم .

- از اولین کار های سینمائی تان بگوید ؟

- اولین  کار سینمائی ام فلم بود بنام شتاب و شکست ، که در شهر لندن تهیه شد و نقش مرکزی  انرا خودم به عهده داشتم من در این فلم با یکی از پیشکسواتان سینمای افغانستان  محترم  سلام سنگی نقش بازی کرده ام واز تجارب و ی استفاده بسیار نموده ام این فلم  در سالهای  2003 و 2004  کار فلمبرداری ان تمام واماده ء نشر شد.

- زمانیکه شما به سینما رو اوردید ، ممکن نزد شما رویا های وجود داشت،  ایا با نقش افرینی های تان در این چند سال در سینما بیرون مرزی  کشورما به ان رویا ها دست یافته اید ؟

- بی تردید هر انسان  در زندگی خود رویا های دارد ، هنر مند هم رویا های نزد خود دارد وتلاش می کند تا به این رویا ی  خود برسد . انچه در زمینه برایم ارزش داشت و دارد قضاوت  مردم ما در مورد افرینش های هنری ام است .من فکر می کنم  بهترین  رویا من در زندگی هنری ام  ارایه بهترین کار هنری در عرصه سینما است  که مورد پسند مردم ما قرار گیرد .

- تا به حال در چند فلم نقش بازی نمود اید ؟

-  من تا به حال در چندین نمایشنامه تلویزیونی ، برنامه های نمایشی که به مناسبت های مختلف در شهر هامبورگ المان ، بر گذار گردیده بود ، در فلم شتاب و شکست ، در فلم بنام برای تو و فلم پروفیسور نقش بازی نموده ام .

- از کار های که رو دست دارید لطفا بگوید ؟

- من قسمت اول  فلم کمیدی و انتباهی  سلمان تا سلطان را نوشته ، تهیه و نشر نمودم .حالا بالای قسمت دوم این فلم  کارجریان دارد و تقربیا اماده نشر است . ضمنا انچه رو دست دارم فلمی است بنام  گریه های خنده دار و خنده های گریه دار که امید وارم کار ان بدون مشکل به پایان برسد .

- شما در پذیرش نقش سخت گیر هستید و یا هر چه بیش امد و خوش امد ؟

- برای من  خواندن  سناریوء  فلم بسیار مهم است .من پیامد های انسانی نهفته در فلم و مفید بودن  فلم برای وطن ومردم کشورام ، از همه جهات نهایت ارزش دارد.پذیرش نقش به شکل  کور کورانه  در فلم  کار کسانی است که به ظاهر شدن  شان در پردهء سینما علاقمند باشند . اما هنر پیشه ء اگاه سینما بیشتر ترجیع میدهد  در فلمی که نقش بازی  می کند این فلم چی پیام انسانی را ارایه میدارد و نقش  او در این  فلم  کدام قسمت این پیام را تکمیل  میکند.

- پیام شما برای سینما گران کشور ما چیست ؟

- تهیه و نشر فلم های که واقعیت های عینی جامعه ما را منعکس کند یکی از مسوولیت های اساسی سینماگران کشور ما است. و ضمنا سینما و ارایه های ان زمینه ساز اشنائی مردم ما با روند پیشروندهء دنیا و نجات یخن مردم ما از چنگ تعصب کور باشد .دشواری های جدی در پیش پای سینمای جوان کشور ما وجود دارد که نیاز به پشت کار وقف و تلاش بی پایان و از همه مهم تر صداقت در کار هنر سینما است که می شود در ارج گذاری به کوچکترین و برزگترین کار هنری امروزه ء سینما گران کشور ما زمینه رشد و تعالی  هنر سینما در کشور ما گردد.

محترم بصیر حیدر ، از شما جهانی سپاس که به پرسش هایم پاسخ گفتید .

                                            فضل الرحیم رحیم 

 


بالا
 
بازگشت