رازق رویین

 

مر گ آمد و چیره گشت در گلشن

 

 

به یاد استاد ضیا قاری زاده

کابلی زادۀ بیدار دل

 

استاد ضیا قاریزاده  حق بزرگی بر گردن رهروان شعر وموسیقی کشور دارد . مردی که در میان شاعران معاصر کشور  جایگاه ویزۀ خودش را داشت  . اشعار پخته و نغز استاد قاریزاده  سالیان درازی بر زبانها جاری بود و در دلهای هوا خواهان شعر وترانه  نشسته . ادب پروران این خاک با نام نامی او آشنا بودند  وهمه هنر وران کشور ، این مرد خوشقلب و مجلس آ را را دوست می داشتند .

این غزل آبدار استاد  که آقای زلاند آوازخوان خوش صدای کشور آنرا کمپوز نموده بود و خوانده بود ، در قالب غزل سنتی ما  چه متین و استوار سروده شده  است بخوانیم :

شانه دو دسته میزند طرۀ تابدار را                       ماه دوهفته می درد پردۀ شام  تار را

جلوۀ دلکش قدش ، جوش طراوت خدش                می کشد از چمن برون سرو و گل و بهار را

عشق زند به بیستون  تیشه به فرق کوهکن             لاله به خون  گرفته است  این همه کوهسار را

ساقی نو نهال من رحم نما به حال من                   یک دو پیاله می بده  عاشق بیقرار را

چون زیکی دو ساتگین رفع کسالتم نشد                 به که چو توبه بشکنم این سر پر خمار را

ذوق وصال او ضیا مایۀ هستی من است                بر دو جهان نمی دهم  لذت انتظار را

یا این مطلع زیبا :

پاییز رسید و برگ ریزان شد                                  گل جامه درید و باغ عریان شد ....

از اوست .

او باری دریکی از غزلهایش سروده بود :

 

محبت همه کس در دلم نمی گنجد

دل است این به خدا خانۀ کرایی نیست .

غم بینوایان تا آخرین لحظات حیاتش با او بود . باری هم سروده بود :

غلام همت والای بابه خارکشم                          که بار غم کشد و منت خسان نکشد

زبار خار ازان شانه اش نشد خالی                    که بار منت دونان پی دونان نکشد

قد خمیده او را به چشم کم منگر                         که  تیر خار به جز پشت این کمان نکشد  ...

بنا به قول دکتر اکرم عثمان  این ابیات بازماندۀ  روز های پسین این هنرورز صاحب دل ما بود که در آرایۀ خوش طبعی وصیتی چنین نوشته بوده است :

ما که مردیم های وهو نکنید

هیچ در مرگ من غلو نکنید

بیصدایم به خاک بسپارید

مرگم اعلان رادیو نکنید ....

..... و او بود که در سراسر زنده گی غنا مندش ، فقیرانه  زیست و بار منت دونان  را پی دو نان نکشید . زهی بر او !

کانون فرهنگی افغانستان در بلغاریا  مرگ  این کبوتر شاعر را برای همه  هنر مندان و جامعه فرهنگی کشور تسلیت می گوید .

 

 


بالا
 
بازگشت