انجيلا پگاهی

گفتم که زخویش گاه بیرونم کن

از خستگییم رهان ممنونم کن

تا آخر خوابکوچه ِ سبز نگات

ای معجزه گر ببر دگرگونم کن

باران ِ بهارِ سینه ِ غنچه گیها 

گلباغ-بهشت یک شبیخونم کن

موسیقیی دلنواز ای روح غزل

بیتاب همان سرود موزونم کن

*********

آزادم کن فقط ز دلتنگیهام

با مهرت ، آسمان ِ مدیونم کن

اکتبر ۲۰۰۷

 

 


بالا
 
بازگشت