از مولانا تا نيچه

 

                                 

كتاب "از مولانا تا نيچه"، نوشته داكتر سيد حسن اخلاق از چاپ برآمد

 

اين كتاب حاوي هفت فصل، 180 صفحه، در قطع متوسط، با ديزايني ظريف و صحافتي متناسب با كتابهاي علمي مي باشد. هر فصل كتاب، بيانگر يك سخنراني و مقاله نويسنده است كه در مجامع معتبر آكادميك وعلمي ارائه گرديده است.

از ميان اين هفت مقاله، دو اثر به تطبيقِ روح انديشه هاي حضرت مولاناي بلخ با بنيادهاي مدرنيته و حقوق بشر مي پردازد. نويسنده اذعان دارد كه اين تطبيق از باب ضرورت اجتناب ناپذيرِ زيستن در جهان مدرن بر مي خيزد. مقاله سوم به تطبيق انديشه هاي مولانا با نيچه (فيلسوف پرآوازه آلماني) مي پردازد. سه مقاله بعدي در باب تطبيق انديشه هاي نيچه با شهاب الدين سهروردي، ايمانوئل كانت و مارتين هايدگر مي باشد.

نويسنده كوشيده تا از خلال رويارويي متفكران بزرگ با يكديگر، دغدغه هاي خويش را پي گيرد. فصل آخر نيز به تبيين نسبت وضع كشورهاي توسعه نيافته با آموزه هاي مارتين هايدگر(نيچه شناس بزرگ) پرداخته است.

چنانكه نويسنده در مقدمه كتاب متذكر مي گردد در كنار هم قرار گرفتنِ مقالات فوق، به نوعي نشانگر سلوك معنوي و فكري نگارنده را نشان مي دهد.

اين اولين اثر فلسفي و علمي است كه توسط يك متفكر و فيلسوف افغان، در باب فلسفه تطبيقي و متناسب با جان وجهانِ يك حقيقت جوي افغان، با دقّت وظرافت خاصي به نگارش آمده و نشر مي گردد. همزماني انتشار آن با سال مولانا جلال الدين بلخي مي تواند خود به فال نيك گرفته شود. به اميد آنكه نشر اين اثر بتواند زمينه بحث وكنكاش فلسفي را در جامعه ما زنده سازد و از غربتِ تفكر بكاهد.

گفتني است كه ديگر اثر همين نويسنده با عنوان گفتمان فلسفي اسلام و غرب در پروسه چاپ قرار دارد.

زينب حسيني

 


بالا
 
بازگشت