قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم

به تـا رنمـــا ی خـوا نـد ني  (  آ ریـــــا ئي )

          

                هرچـــند شمــــا ا زکســـا نکـــه ا زیـن تـا رنمـــــا ا ســــتفــا د ه میـبرند خـوا سـته بـود ید ، پیـــا م تبـریکـیه ا رســا ل ندا رند. فـقط میگویــــــم:

             

                                                            خــــوا نیـــــــم تـــرا هـمــــه ي مـــــا : آ ریـــا ئي   

                                                            د رنـیـمـــه ی روز، نـیمـــه ی شـب ، صبگا هي 

                                                            مــمـــنون زتــــــو، بـلـي بـــرا ي مـــــــــا یـــــا ن

                                                            گشــته ی بــه حــق  ســرچــشـمـه ی ، آ گا هـــي       

                                                                                           ا صـغـر( عـبـا د ي)

                                                                                        فبروری- 2008 - کا نـا د ا

 

 

***************

 

غ. سخی ارزگانی

 

چند انتقاد و پیشنهاد میهن دوستانه

 جهت بهبود بیشتر کیفیت سایت وزین آریایی

قبل از همه من به عنوان پائین ترین همکار قلمی سایت وزین آریایی ششمین سالگرد «آریایی» را به حضور دانشمند گرانمایه، پرچمدار تبلیغ فرهنگ سازنده کشور و ترویج نخبه های خرد دموکراتیک آقای انجنیرعزیزجرأت، سایر دست اندرکاران و کلیه همکاران دانشمند و محترم قلمی این نهاد فرهنگی از صمیم قلب تبریک گفته و از ایزد متعال صحت، خوشی و کامگاری هرچه بیشتر همه ای مسؤلین گرانقدر و همکاران محترم سایت وزین آریایی را تمنا می دارم.

من در طی این چند سال اخیر تقریبا هر هفته یک ( بعضی وقت دو ) نبشته را به ویژه برای سایت وزین آریایی فرستاده ام. هرچند که در این اواخیر مسؤلیت سایت «کاتب هزاره» هم بدوش من می باشد؛ ولی با آنهم در نوع همکاری صادقانه قلمی من با خیلی از سایت وزین انترنتی کشور و به خصوص با آریایی تغییر نکرده است؛ که اگر مبالغه نکرده باشم، این یک کار «استثنایی» می باشد که من بدون هر گونه تعصب با یک تعداد نهادهای فرهنگی داخلی، بیرون مرزی و همچنان با چند سایت انترنتی حزبی، قومی، چپی، اسلامی، مستقل و دموکراتیک مربوط افغانستان تا حال انجام می دهم. این پالیسی و عملکرد من به مقصد نایل شدن مردم به همبستگی دینی- مذهبی، همپذیری فکری، همنوایی تشکیلاتی، ایجاد پایه وحدت ملی، دولت سازی عصری و ملت سازی لازم برای آینده کشور از راهی همکاری مشترک فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، حزبی، سمتی، اخلاقی، هنری و... تحت رهبری خردمندانه مردم در افغانستان می باشند که من یکی از مبلغین آن می باشم. یعنی تحقق آرمان های والای انسان و انسانیت، منافع ملی، حاکمیت یک قانون مدنی- عصری، یک پارچگی افغانستان، بنیانگذاری وحدت ملی، دولت- ملت سازی مدرن و... پایه گذاری نظام مردم سالاری در رأس خواست و آرمان من قرار دارد و بس.

هموطنان گرامی، خوانندگان عزیز ما و به خصوص همکاران محترم قلمی سایت های مختلف کشور ما می دانند که رقابت های گوناگون چه پسندیده و یا ناپسند میان سایت ها وجود دارند. و کسی که مسؤلیت یک سایت را داشته باشد، او گرهز با سایت های دیگر همکاری نکرده و نمی کند. بلکه تمام قوای خویش را متوجه بهبود کیفیت سایت خود می کند که کاملا مستحق نیز می باشند. اما من یک سیاست و عمل «جدید استثنایی» را اختیار کردم که با خیلی از نهادهای مدنی- ملی خویش همکاری بی دریغ را کرده و می نمایم و مرزها را شکستانده ام. من بدون تعصب تا حال با یک عده از سایت وطنی و به ویژه سایت وزین آریایی همکاری انسان دوستانه، ملی و صادقانه قلمی را کرده و بعد از این هم در حدود توان خویش ادامه خواهم داد. همان طوری که خود را همکار صادق قلمی همین سایت های میهنی خویش و به ویژه آریایی می دانم از سایت «کاتب هزاره» نیز می دانم.

من خود را به مثابه همکار وفادار در «نقص و مفاد» همه نهادهای فرهنگی وطنی و خاصتا سایت وزین آریایی صادقانه شریک می دارم. فلهذا، اینک من هم بناء بر تقضای محترم مدیر مسؤل سایت آریایی آقای انجنیر عزیز جرأت چند انتقاد و پیشنهاد مختصر را جهت بهتر شدن کیفت صفحه انترنتی آریایی به صورت شتباناک و احترامانه تقدیم می دارم:

1- برخی از مقالات منتشر شده در آریایی از لحاظ اشتباهات تایپی، گرامی، ویراستاری، پاراگراف بندی، مبتداء و خبر وغیره قابل تأمل می باشد. مسؤلیت این چنین کاستی ها بدوش شخص نویسنده مقاله می باشد، نه مدیر مسؤل سایت. اگر این گونه کمبودی ها توسط خود نویسنده محترم مقاله رفع گردد، آنگاه نه تنها صاحب قلم مورد انتقاد قرار نمی گیرد بلکه کیفیت سایت آریایی نیز برازنده تر می گردد. از طرف دیگر، این چنین مقالات اصلاح شده به قلب ها نیز چنگ خواهند زد.

2- در بعضی مقالات، جملات آن خیلی طولانی و نامفهوم می باشند که درک مطلب را برای خوانندگان مشکل می سازد. در این صورت است که خواننده از چنین مقالات روی گردان گردیده و از آن به طور دایمی دوری می جوید. کسانی که در این زمینه مشکل دارند، اگر اندکی لطفا توجه نموده و اصلاحات ضروری را در این زمینه به وجود آورند به نظرم هم برای نویسنده و هم برای غنامندی سایت خوب تر خواهد بود. چنانچه گفته اند که: « کم گوی و گزیده گوی!»

3- ترکیب جمله بندی در برخی از مقالات چه طولانی و چه کوتاه بوده، خیلی «خشک» می باشد که خواننده را متأثیر می سازد که قابل غور می باشد. و اگر در این زمینه سروران که مشکل دارند، اگرلطفا عطف توجه نمایند هم برای خودش و هم جهت بهبود کیفیت سایت آریایی مفید خواهد بود. برعکس ترکیب جمله بندی تعداد از مقالات هرچند طولانی هم است؛ ولی برای خواننده ملال آور تمام نمی شود و با آنهم خوانندگان آنرا با علاقه مندی می خوانند.

4- بعضا طرح ها و جنگ های ایدولژیکی گروهی، شخصی وغیره در برخی از مقالات به مشاهده رسیده اند. هرچند که کار برد ایدولوژی ها در طی سه دههء اخیر و اکنون نیز در کشور ما نتائج مثبت نداده و مردم ازایدولوژی های کمونیستی، اسلامیستی، شؤنیستی و هر شکل دیگری از راست و چپ آن استقبال نکرده و نمی کنند. علاوه بر آن در باور این قلم، هر کس حق دارد که دارای ایدولوژی خاص خودش باشد. اما مسآله اینست که با توجه مسؤلانه و خردمندانه نسبت به شرایط خاص عینی و ذهنی بافتار جامعه افغانستان چگونه از این ایدولوژی ها در جهت رشد سالم سطح فکر و فرهنگی جامعه بهره برداری لازم صورت گیرند؟ وقتی که چنین ایدولوژی ها به حال جامعه مفید نیستند، بهتر خواهد بود که صاحبان محترم آن وسایل دیگری را در جهت آگاهی دادن زود حاصل برای مردم شان سراغ نمایند. اگر در این زمینه هم مسؤلین آریایی برخورد مسؤلانه و دوراندیشانه نمایند، خیلی خوب خواهد شد که آریایی به مرکز جنگ ایدولوژیک و شخصی مبدل نگردد.

5- در بعضی مقالات هویت اصلی نویسنده آن معلوم نمی باشد و به نام مستعار می نویسد. از جمله این سوالالی شاید پیش آید کسانی که هویت های خویش را پنهان می نمایند حتما دارای «سوابق جنایی» هستند که اگر با هویت علنی خویش بنویسند، بیشتر افشاء خواهد شد. این بار چنین کسان به نام مستعار بار دیگر در پی تحقق مرام های خاص فردی، سیاسی و شؤنیستی شان می باشد که تا حال باعث بدنامی آریایی نیز گردیده اند. در این راستا مسأله ناامنی هرگز مطرح نیست که چنین اشخاص به نام مستعار و آنهم در اروپا و سایر کشورهای صنعتی  می نویسند. امروز حتا در داخل کشور اشخاص، نهادهای تصویری، شنیداری، نوشتاری و... آزاد هستند و به صورت علنی عقاید مختلف بیان می گردند و در این راستا  نسبت به گذشته خیلی امنیت وجود دارد. اگر این اشخاص برحق بوده و نظریات شان به حال مردم مفید هستند، بهتر خواهد بود که اینها با هویت اصلی و علنی خویش ظاهر گردند. و اگر بازهم آریایی در این راستا عطف توجه لازم نکند، بالاخیره آریایی به مرکز فعالیت کسانی بی هویت تبدیل گردیده و مرجع بازتاب نظریات افراد عقده ای، ایدولوژیکی، شخصی و شؤنیستی خواهد گردید.

حتا به مشاهده رسیده که یک شخص با چندین نام مستعار مقاله نوشته و عقده های ایدولوژیکی، فردی، قبیلوی و سیاسی غرض آلود خود را علیه این قوم و یا آن قوم و یا افراد مشخص و گروه های مورد نظرش تبارز داده که باعث «بدنامی» آرایی نیز گردیده است. خیلی دانشمندان و اربابان سخن مخالف این گونه برخورد تفرقه آمیز این چنین فرد و یا اشخاص بی هویت هستند و از آریایی انتقاد دارند که بعضی همکاران قلمی آریایی بدان اشاره دوستانه نیز نموده که بازهم قابل قدر می باشد. این چنین افراد بی هویت با نبشته غیر مسؤلانه و غرض آلود خود آریایی را مستقیما با عمل خود «شریک» می سازد و اگر قضیه به همین منوال ادامه پیدا کند؛ آنگاه آریایی محبوبیت خود را از دست خواهد داد.

6- اگر آریایی مقاله که به نام مستعار می آید از نشر آن امنتاع ورزد؛ نه تنها از نگاه «حقوقی» خوبست، بلکه برای بهبود کیفیت آریایی نیز ضروری می باشد. آن عده از همکاران محترم آریایی  که با هویت آشکار خود تا حال مقاله نوشته و می نویسند قابل تقدیر می باشد. پیشنهاد می گردد که اگر آریایی زندگی نامه، عکس، نمره تذکیره و هویت دقیق همکاران قلمی  را حاصل نمایند که از منظر حقوقی و امنیتی نیز لازم است و در غیر آن آریایی خساره مند خواهد گردید.

7- فرد و کسانی هم از جمله همکاران آریایی هستند که علیه مؤرخین، دانشمندان، فرهنگیان و شخصیت های مستقل ملی فحش و تهمت را روا داشته و عقده های فردی، ایدولوژیکی و طایفوی خویش را خالی می کنند که امر باعث بدنامی آریایی نیز گردیده است. از این جهت خیلی از صاحب نظران و نخبگان مستقل می ما از این ناحیه از آریایی انتقاد دارند. و اگر این مسأله تکرار گردد؛ یک عده کسان، مسؤلین آریایی را در این قضیه «ذیدخل» می داند و به این وسیله شهرت آریایی پایین خواهد آمد.

8- آن عده از همکاران محترم قلمی که با هویت علنی خویش با صداقت، ابتکار، مسؤلیت انسانی، رسالت ملی، عفت قلم  نظایر آن مقالات ارزشمند تحلیلی، تحقیقی، ادبی، هنری، عملی و... را در بخش های مختلف نوشته اند و یا در آینده می نویسند؛ واجب می دانم که  با انواع مختلف از سوی ادارهء محترم سایت آریایی مورد «تشویق خاص» قرار گیرد.

9- در بعضی مقالات گاه مستقیم و گاهی هم تلویحا به نفاق های قومی، زبانی، سمتی و مذهبی میان اقوام نجیب کشور به صورت شعوری و یا غیرآگاهانه دامن زده می شوند. اگر دفتر سایت آریایی از نشر چنین نبشته ها جلوگیری نمایند به نفع ملی ما خواهد بود. آن عده از نویسندگان مسؤل  و با رسالت آریایی که در مقالات شان محور اهداف رشد مایه های «انسانیت»، ایجاد «وحدت ملی»، زمینه سازی «همبستگی دینی- مذهبی» ، شکل دهی نهادهای «دولت سازی مدنی»، عبور خردمندانه و تدریجی از میکانیزم قومی و قبیلوی به «ملت سازی عصری» و اخیرا  تحقق «نظام مردم سالاری» در آینده افغانستان می باشد، انعکاس یافته اند؛ باید آنها در رأس تشویق و امتیاز از سوی مدیریت آریایی قرار گیرد و «تصدیق نامه تبلیغ و ترویج وحدت ملی» برای شان داده شود.

پیروز باشید.

روز چهارشنبه 24 دلو 1386 خورشيدی برابر با 13 فبروری 2008  ميلادی/ آلمان

 

*****************

 

ششمين سالکرد اريايی مبارک باد

 

اين سالگرد را به تمام دوستان و همکاران قلمی و بخصوص به پدر بزرگوارم تبريک ميگويم.

ما همه شاهد زحمات شباروزی ايشان هستيم که در طول شش سال با تلاش ها و زحمتکشی زياد ، اکنون اين سايت ازجملهً بهترين سايت ها بشمار ميرود.

ازپدر بزگوارم تقا ضا مينمايم تا به همکاران قلمی  تفهيم نمايند که  در شرايط کنونی که نيروهای ارتجاعی و عقب گرای جهادی برتمام شئون زندگی مردم ما مسلط اند ،  تعدادی از روشنفکران و قلمبدستان ما اهداف ميهنی را زيرپا نهاده ، آگاهانه و يا نا آگاهانه در خدمت اين تنظيم و يا آن تنظيم ، اين باند و يا آن باند قرار گرفته اند . آنها مسايل قومی ، زبانی و سمتی را دامن ميزنند که باعث افزيش کدورت ها و دشمنی های بی مورد در بين اقوام  و مردم با هم برادر کشورميگردد. بناء تقاضای ما ازين نحبگان فرهنگی  اينست تا مورد استفاده و تحريکات قصدا پلان شدهً مرتجعين و فاشيست های حرفوی قرار نگيرند.

با احترامات بی پايان

بلقيس جرئت

 

********************

                          

 

استقبال از ششمین سالروز سایت اریایئ

 

 سالروز گهر بار و پر درخشش فراگیر فعالیتهای رسانه ئئ ، روشنگرانه ، سایت وزین اریایی که واقعآ ازین طریق اندیشه های والای مشعل داران ، را ه ازادی و بیان که خواست اکثریت مردم زحمتکش افغانستان عزیز ما در ان نهفته است.

ازین طریق بنشر میرسد.

این سایت پر محتوا  با رسالت انسانی و  به ، ابتکار و زخمتکشی ،  فرهنگی نستوه و فرزند صدیق کشور، انجینر عزیز( جرئت ) با متانت و حوصله مندی متداوم در خدمت هموطنان خویش قرار دارند.

که اکثرآ مطالب سیاسی، اجتماعی، خبری ارسال و بیشتربنشرمیرسد.

درین رابط پشنهاد میدارم. اگر بی حرمتی نشده باشد.

·       نویسندگان محترم فاضل و با درایت کشور ما چه در داخل وچه درخارج از کشورقرار دارند. ازینکه سرمایه فرهنگی کشورو چراغ راه اینده برای نسلهای فردا کشورما اند.  مطالب علمی و بعضی مطالب ویژه ایکه  دست اول باشد .  ازین طریق بنشر برسانند. برای جوانان ما مفیدخواهد بود.

·       در رابط به تربیه اطفال ونو جوانان که نسل اینده کشور ما بوده و میباشند مطالب با ارزش نیز در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

·       اکثر مطالبی ایکه قابل استفاده میباشد بعد از مدتی دریافت ان مطالب مشکل بوده وقت زیاد را در بر میگیردد. بخاطر دریافت هرچه زودتروبهترموضوع اگرامکان داشته باشد. مضامین با اسم نویسندگان محترم با حروف الفبا فهرست گردد  دریافت مطالب مورد نظر اسان خواهد بود.

یکبار دیگر این روز، خجسته فرهنگی را به شخص جرئت صاحب ودست اندرکاران همیشگی ، یاران، علاقمندان فرهیخته ، خوانندگان و هموطنان عزیزدر داخل و خارج کشوراز صمییم قلب تبریک و تهنیت عرض داشته موفقیت های هر چه بیشتر شان را بخاطر وحدت و همبستگی مردم افغانستان، سعادت و پیروزی، صلح و ارامی همیشگِِِِِِِِِِِی درکشور ما افغانستان خواهانیم.

 

با عرض حرمت و ارادت

 

فضل الحق ( ملک زاده )

دنمارک 2008میلادی

 

 

 

 

بعدی

بالا
 
بازگشت