بنام خداوند جان و خرد

 

زندگی نامه کوتاه سید مصطفی سعیدی:

 

 

 

 

سیدمصطفی سعیدی در 27 جوزای سال 1358 خورشیدی در باغ علیمردان شهر کهنه کابل در یک خانواده مسلمان ، روشنفکر و متوسط الحال تولد گردیده دروس نخستین را در خیرخانه فرا گرفته و در سال 1376 خورشیدی از لیسه عالی غلام حیدرخان به در جه عالی فارغ گردیده است . همواره در صنوف مختلف به درجه های اول و دوم پیروز میگردید و چندین تحسین نامه های اداره مکتب را ازآن خود کرده است . بعد از فراعت از لیسه از سال 1377الی1382نخست در وزارت عودت مهاجرین و پس از آن در اداره امور ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده و انستیتیوت دپلوماسی وزارت خارجه را فرا گرفت.

در سال 1382 شامل دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی دری دانشگاه کابل گردیده و در سال 1385 هجری خورشیدی به درجه لیسانس فارغ گردید.

تحصیلات و آموزش ها :

1.     از سال 1387 الی اکنون ادامه تحصیل به سطح ماستری در رشته زبان و ادبیات دری به شکل داخل خدمت در دانشگاه کابل .

2.     از سال 1382 الی 1385 تحصیلات دوره لیسانس در رشته ادبیات دری .

3.     مدت هژده ماه فراگیری انستیتوت دپلوماسی وزارت امور خارجه .

4.     مدت یک سال فراگیری کورس انگلیسی در وزارت امور خارجه .

5.     مدت چهل و پنج روز فراگیری کورس اساسات ژورنالیزم در اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان .

6.     مدت ده روز آموزش مدیریت منابع بشری در انستیتوت خدمات ملکی افغانستان .

7.     مدت دوهفته آموزش اداره ، سیستم های حقوقی ، ارتباطات ، رهبری و... در انستیتوت بین المللی علم اداره در کشور دوست ترکیه .

8.     مدت چهار ماه کورس اساسات کمپیوتر شامل (19) برنامه دفتر در انستیتوت کابل مایکروتک .

9.     مدت سه ماه فراگیری کورس آموزشی کمپیوتر در کورس (پی اس ای )

 

10.                   فراگیری آموزش های اساسی انترنت برای مدت شش ماه در مرکز آموزشی استار.

11.                   فراگیری آموزش مدیریت ارتباطات برای مدت یک هفته در انستیتوت خدمات ملکی افغانستان .

12.                   فراگیری برنامه آموزشی توانمند سازی مدیریت تغییر توسط ترینر امریکایی در موسسه ( GTZ)برای یک هفته .

فعالیت های فرهنگی :

  1- ایجاد هفته نامه نوای قلم درسال 1382 و صاحب امتیاز و مدیر مسوول این نشریه.

  2-ایجاد ماهنامه طنزی قتقتک در سال 1385.

  3- ایجاد هفته نامه تبلیغاتی ارتباطات در سال 1385 .

  4- ایجاد فرهنگستان قلم ( اکادمی پژوهش های ادبیات معاصر فارسی دری )سال 1386 هجری خورشیدی .

  5- ایجاد کتابخانه صوفی عشقری در منزل به کمیت حدود (1000) جلد کتاب .

  6-  نوشتن بیشتر از 200 مقاله علمی،پژوهشی،  فرهنگی ، هنری ، سیاسی ، اجتماعی ... در روزنامه های آرمان ملی ، صدای بامداد ، امید فردا ، انیس ، صدای جمهوریت ، هشت صبح ، نخست ، ماندگار، راه نجات ، اصلاحات، مجله خراسان ،مجله عدالت ، آغاز تغییر ، پیک عدالت  انیس کودک، پایگاه انترنتی خبر پرس و سایت آریایی .

7- نوشتن تقریظ به کتاب های "مشق دموکراسی " و " آزادی و نقش آن در ساختار جامعه اسلامی " .

تجارب کاری :

1- مدت دو سال به حیث مامور اداری و عضو مدیریت نشرات وزارت عودت مهاجرین.

2- مدت سه سال به حیث آمر پلان ، احصایه ، مراقبت از پروژه ها ، جوازنامه ها و ارتباط خارجه در اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی.

3- مدت چهار سال به حیث مسوول اداری دفتر غیر حکومتی شبکه انترنتی استار ( در جریان تحصیل دوره لیسانس ) .

4- بیشتر از دوسال به حیث کارشناس بخش تقنین ، نظارت از تطبیق قانون و انسجام پالیسیهای منابع بشری در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .( تا امروز )

دستآورد ها :

1- توزیع جوازنامه سرمایه گذاری به بیشتر از 1000 شرکت کوچک ، متوسط و بزرگ در سطح مرکز و ولایات کشور .

2- مراقبت دوامدار از کار و فعالیت بیشتر از 400 پروژه فعال در مرکز .

3- تدویر دو نمایشگاه تولیدات داخلی در مرکز نمایشگاه های وزارت تجارت که توسط رییس جمهور کشور گشایش یافت .

4- سهمگیری در طرح ، انکشاف ، بازنگری ، تعدیل ، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی مربوط به کارکنان خدمات ملکی مانند قانون کارکنان خدمات ملکی ، مقرره های امور ذاتی ، حقوق تقاعد ، تنطیم معیار بست ها و...

5- اشتراک در جلسات تقنینی در وزارت های عدلیه ، معارف ، کارواموراجتماعی و.. به نماینده گی از کمیسیون .

6- کار با مشاورین بین المللی در مورد اسناد تقنینی و پالیسی های منابع بشری از کشورهای ایالات متحده امریکا ، انگلستان ، استرالیا ، هندوستان ، ایتالیا و...

7- انجام گفتگو های اختصاصی به حیث کارشناس مسایل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رسانه های شنیداری ، دیداری و نوشتاری مانند رادیو آزادی ، رادیو کابل ،رادیو ستاره، تلویزیون ملی ، طلوع ، نور و نشریه های آرمان ملی ، امید فردا ، اصلاحات و...

8- درخواست عضویت افتخاری اکادمی علوم افغانستان با ارایه آثار چاپ شده ( در جریان قرار دارد ) .

نوشته های نشر شده :

1- داستان بلند (مجبور ) روزنامه ملی انیس

2- مقاله تحقیقی مقایسه سیرالعباد الی المعاد با منطق الطیر در روزنامه انیس.

3- مقاله پژوهشی تمثیل در مثنوی در مجله تحقیقی خراسان ارگان نشراتی اکادمی علوم.

4- چاپ و توزیع اشعار در قالب های کلاسیک و شعر نو به شکل بروشور.

5- چرا بالای زبان فارسی دری کار صورت نمیگیرد ؟ روزنامه آرمان ملی .

6- عشق و درد در اشعار صوفی عشقری . مجله پیک عدالت .

7- مقاله های پژوهشی معنی حقیقی و مجازی در زبان ، زبان خوارزمی ، وصف طبیعت در شاهنامه ، وصف عدل و داد در شاهنامه ، وصف طبیعت در خسرو وشیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی ، تحشیه و تعلیق برخی بخش های طبقات ناصری ، تحشیه و تعلیق برخی بخش های تاریخ جهانگشاه و...

بلدیت به زبانهای خارجی :

1- انگلیسی به سطح متوسط .

2- عربی به سطح نیمه متوسط .

مهارت های کمپیوتر و انترنت :

1- اشنایی با پروگرام های ( ورد ، اکسل ، اکسس ، پاورپایت ، پبلشر و پکچرمنیجر ).

2- آشنایی با برنامه های انترنت در سطح پژوهش و ایجاد وبلاک .

اشتراک در سیمینار ها و ورکشاپ ها :

1- اشتراک در سیمینار بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی با حضور داشت محققین ، ادبیات شناسان و مولانا شناسان بیشتر از چهل کشور جهان .

2- اشتراک در سمینار علامه اقبال لاهوری در کابل .

3- اشتراک در ورکشاپ نقش رادیو در زندگی مردم رادیو بی بی سی کابل .

4- اشتراک در ورکشاپ ساختن پلان های استراتیژیک .

5- اشتراک در سیمینار بین المللی علی هجویری.

مطالعات اساسی :

1- در بخش های اسلام شناسی ، علوم اسلامی ( عقاید ، فقه ، تفسیر و حدیث ) ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، ادبیات ، فرهنگ ، حقوق و قانونگذاری ، ارتباطات ، مدیریت ، تاریخ ، روانشناسی ، نقد و تیوری ادبیات و...

2- مطالعه آثار امام محمد غزالی ، علی شریعتی ، پوپر ، کریم سروش ، دکتر غزالی ، یوسف قرضاوی ، دکتر عماره ، کریم زیدان ، مصطفی طحان ، زرین کوب ، کدکنی ، شمیسا ، دیل کارنگی ، جان دیویی ، فروید و....

آثار ونوشته های مطرح :

1- آیا امریکا بالای پاکستان حمله خواهد کرد ؟ ( آرمان ملی ).

2- مقایسه سیرالعباد الی المعاد با منطق الطیر غرض انجام یک سیر روحانی .( انیس)

3- چرا بالای زبان فارسی دری کار صورت نمیگیرد ؟( آرمان ملی ).

4- تاثیرپذیری گویته از حافظ شیرازی .(روزنامه ماندگار).

سفر های خارجی :

1- جمهوری اسلامی پاکستان چندین مراتبه .

2- جمهوری ترکیه یک مرتبه برای دوهفته .

تقدیر و تحسین نامه ها :

1- دریافت ( 10 ) تحسین نامه از دوره مکتب الی دوره های مختلف ماموریت .

2- دریافت (1) تقدیر نامه درجه سوم .

3- دریافت (3) تشکر نامه در جریان خدمت .

آثار چاپ شده :

  1-  ( مجموعه مقالات سیاسی – اجتماعی )

  2- جایگاه عشق در عرفان اسلامی ( اثر پژوهشی )

آثار آماده چاپ :

  1- قواره شناسی آدم ها ( مجموعه طنز )

  2- اسلام ، جوانان و غرب ( اثر پژوهشی )

  3- اسلام ، دموکراسی و سکولاریزم "  "

  4- مدیریت سالم                        "   "

  5- وقتی ما کودک بودیم ! ( ادبیات کودک )

 

 

آثار که هنوز آماده چاپ نیست :

  1- مجموعه داستانهای کوتاه

  2- برخی از ویژگیهای شعر صوفی عشقری

  3- کنایه ها و شگون ها ( در گستره فلکلور )

  4- کودک افغان ( بررسی ناهنجاریهای سه دهه پسین )

  5- کابل در میسر تاریخ

  6- سخنوران کابلی

سایر فعالیت ها :

  1- عضو انجمن قلم افغانستان .

  2- عضو اتحادیه ملی ژورنالیستان و روزنامه نگاران .

برنامه های بعدی :

1- ادامه تحصیلات  در سطح داکتری در یکی از کشور های خارجی.

2- پژوهش در گستره ادبیات فارسی دری

3- ادامه فعالیت های فرهنگستان قلم و نشریه های نوای قلم و قتقتک.

4- انجام فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی .

5- ارتقای ظرفیت علمی از طریق برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت در داخل یا خارج کشور.

6- مطالعات استراتیژیک در عرصه های ادبیات ( نقد ادبی ، تیوری ادبیات ، شعر ، داستان ، طنز و... ) ، سیاست ، حقوق و قانونگذاری ، جامعه شناسی ، فلسفه ، روانشناسی ، علوم اسلامی ، عرفان و تصوف ، مدیریت ، ارتباطات ، تاریخ ، ژورنالیزم .

 

تماس و نشانی :

1- کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی / ریاست عمومی اداره خدمات ملکی / ریاست پالیسیهای منابع بشری و تقنین / کارشناس حمایت از فعالیت های منابع بشری / محوطه صدارت عطمی / کابل افغانستان  .

2- شماره تماس : 0700217101 / 

3- نشانی برقی: smsaiedy448@yahoo.com / nawaqalam@hotmail.com

 

آزادی

باناله های غمین و آه سرد

گفتا

مرد جوانی

که  آزادی

آزادی ،چرا

از ما رخت بستی؟؟

ما، باتویار ویاور

توبا ما قار و قار و قار

مردا ؛ هشیار باش

آزادی ، مایه هستی

و دژخیمان ربوده اند

آزادی

نه ازما

از عراق و ویتنام و فلسطین

از سوریه و کیوبا و چیچن

از سرخ و سیاه وسفید

از خوب و زیبا و سعید

ربوده اند

آزادی !

ربوده اند

آبادی !

 

خواهم رفت

باتوشب های تار خواهم رفت                     باناله ودرد بسیار خواهم رفت

سیه دلان جرم دانند همه را                   در چمن وباغ وگلزار خواهم رفت

در شهربی وفایی سرگشته همه               با قافله عشق به دیدار خواهم رفت

سالار دلداده گان توبودی وبس            با اشک خون از نزد یار خواهم رفت

حسن زیبای تو عالمگیر و شهره شد       از بهر وفای تو با اغیار خواهم رفت

سرگشته روزگار دور افتاده ام هنوز           با جرم وفا به پیکار خواهم رفت

 

غزل عشق

به تو غزلی عاشقانه خواهم سرود                    سروپای تو عارفانه خواهم سرود

به ناز چشم سیاه و آهوگونه ات                    ده ها قصیده ی عابدانه خواهم سرود

به گیسوان مشکین و لبان ناز                          ردیف عشق عالمانه خواهم سرود

به قد سرو و قامت موزون تو                            هزارخیال جاودانه خواهم سرود

به کرشمه ی چشم و خال هندویت                 مصرع ها شعر و ترانه خواهم سرود

به وفای انوشه جاوید تو قسم                         غزل عشق را شاعرانه خواهم سرود

 

به کابل زیبا

در شهر بوی انتحار باقسیت               سایه ی تفنگ و آیه ی کشتار باقیست

کابل در خون غمدیده گان خفته           به بی خردان این همه افتخار باقیست

 

تا دزد و رهزن رهبر ما باشد                     در نزد ملل هر آن خبر ما باشد

ترور و کشتار هدیه دادند مارا                در تقویم نشاید روزی اثر ما باشد

 

جوان ما دردمند و پیر ما بیمار                روز وشب در شهر ما فریب بسیار

جنگ و کشتار دوامدار شد به ما               آینده ما تاریک ولی جوان ما بیدار

 

میهن تورا آباد خواهم کرد                            درودیوار تو آزاد خواهم کرد

جفای که نامردان رواداشتند بتو              اهریمن صفتانت نامراد خواهم کرد

 

کابل کوچه های تو خون گرید               شیردروازه و بالاحصارت چون گرید

به دامان کهنه شهر و خراباتت                 هزار مرد تا سحر چو مجنون گرید

 

کابل جانانه را  ویران کردند                   جوان نامراد و پیر او حیران کردند

فدای آسمایی ، چته و جاده                  بجای برف عشق سیل غم روان کردند

 

آشوبگه امروزی

سلام جنگلهای سبز آزادی

که مرد از آن ایمان آموخت

اما

دریغ ، درد ، اندوه

که صلابت در کوه

عشق در خورشید

غمزه در نگاه ماه

خرام در ابر بهار

و جلوه در باران ثور

هرگز نماند ؟؟

تلخ است آشوبگه امروزی

ما را همه

نه ، غمین نه درد آلود

هوسباز و نا آشنا

در خواب خوش خفته

هر دیو و دد و دشمن !

امروز نه فردا

بیدار گاه ، انسانیت

این ملک خدا !

باشد !!

 

اینده بیمار

هزار بار انسانیت را

نفرین کرده ایم

در وادی عاشقانه امروز

جنگ سگ بینیم !!

قاچاق ، عشق و هوس ما را ؟

تریاک ، هوش و نفس ما را

ترور د رمغز ما

جایگاه خرد دارد

و جدل در کارگه عقل ما

پایگاه همت دارد

نفاق در اوج فلک

منزلگه اصلی ما

جهل و هیولا هرگز

رخت نبسته از کنار ما

آخر چه باشد ؟

آینده بیمار ما ؟

دشمن

 

تا دشمن بیدار و ما خفته ایم

درد دل خود به بیمار گفته ایم

تا جوان ما بیکار ، پیر ما مست بود

آب  در آسیاب دشمن ریخته ایم

سود و زیان چو کودک نشناسیم

آرزو ها همه در قمار باخته ایم

جوان مابه رقص و قمار دلبسته

به فکر آزادی رویا ساخته ایم

دین رفت زما ، زمانه بیزار شد

  آسمان رسیدند ما لاف گفته ایم

بس باشد غفلت گناه همه کردیم

پول را چو بت هنوز پرستیده ایم

 

دل تنگ

هنوز سایه ی جنگ باقیست

در لانه ها دود تفنگ باقیست

عاشقان خفته در خواب وفا

به تار تار زلف یار نیرنگ باقیست

هوس هیولای زندگی بافته

به دماغ کرگس صفت رنگ باقیست

شراب نفاق نوشیده بود دشمن

به مغز و کله دوست بوی بنگ باقیست

دوست با ما حرف ریا بگفت

همه رفت از ما ، دل تنگ باقیست

گرچه ز یار مکار بیمار شدیم

مرد را ایمان و خوی پلنگ باقیست

هوشیار! جوان وقت بیداریست

غفلت کنی به تو تبنگ باقیست

زتلاش ، آب بحر توانی  کشید

کنار تو هزار دیو زرنگ باقیست

به پای بتان خمیدن نشاید تورا

بجای کتاب رقص و شرنگ باقیست

تلخی زمانه ز تو شیرین میشود

تاریکی جهل و بیم فرنگ باقیست

اوج امید

سنــگ باران از آسمـــــان در رسیـد

جور و جفا بهر دل دلبران در رسید

 

ما وشکســـته اندیـــشه های روز

آبله های قلب زار هر جوان در رسید

 

تا تــنگ شــود زلف ســیاه روزگار

در اوج امید بهار سیه دلان در رسید

 

هجوم سایه دشمن به بنا گوش خفته است

شــیون و ناله جنــگ به باغبان در رســـید

 

گل های   نوروزی خشکیده است

بیم آزادگی به گوش مرد میدان در رسید

 

امید شکست در دل روزگار خفته است

تا دست دشمن سفاک به ایــمان در رسید

شکست سرخ

جویها باید از خون جاری شدن

تا سرخ شود

سرزمین آزادی

همچون میدان و

قشون کرملین

کوه ها و دشت ها و آسمان

خون در خون پیر وجوان

اشغال اشغال

گفتن چی آسان

عمل چی با توان

چنین گفت ، طاغوت قرن

چوف و ژنف و اهریمن  ... (1)

 

آن لاله که آزادست امروز

با خون شهید پروردست دیروز

کودک یتیم در کوچه

با ناله و آه پر درد

زمزمه میکرد ، همی

خیال من یقین من

جناب کفرو دین من

از آنسو ، رستم نژاد جوانی

بر سر رخش آزادی سواری

با ناله ی بلند

و با نعره ی شکوهمند

الله و اکبر

پیام میداد ز فتح

شکستیده شد روس

وبرلین ، تا ابد بی دیوار

تاجک و ازبک و قفقاز ... (2)

آزادی گرفتند از یمن قدم ما

 

زنان قریه با دف و چنگ ونی

در زیر چشمه ی ، آبش چو می

با دایره و مستانه زمزمه یی

با شور وشعف همی

اسیا پیکری از آب و گل است

ملت افغان در آن پیکر چون دل است

 

ان جوان که شهید شد دیروز

بر مزار او لاله ها رویید امروز

مادر غمین و بابای با عصا

در سوگ جوانمرد یگانه فرزند

و در خوشی شهادت دلبند

گریستند زار زار

 

آن بیوه زن با فرزند کوچک

دو نان قاق خشک بهر سه کودک

آب آزادی در شکسته چوشک

نشسته در سر بی پنبه توشک

به یاد نامراد همسر

باناله و روزها دربدر

 

همه و همه

در کنج خلوت و ساده

جشن شکست سرخ را

در میله نشسته !!

 

 

 

 

1- مراد گربچوف و برژنف رهبران شوروی سابق

2- مراد کشور های آسیای میانه مانند تاجکستان ، ازبکستان و...