آقای جرأت ودیگردست اندرکاران صفحه انترنیتی آریایی،

 بهترین شاد باشها وتبریکات خود وهمکاران دویچه ویله صدای آلمان را به مناسبت چهارمین سالگردانتشارصفحه انترنیتی آریایی تقدیم می دارم .

انتقال ،تبادله ، و پخش اطلاعات یکی ازارکان  تامین صلح ،ثبات ، دموکراسی وبازسازی افغانستان است . صفحه آریایی درچهارسال گذشته به سهم خود دراین را ه کوششهای شایسته ای به عمل آورده است.امیدواریم درآینده موفقیت های بیشتری نصیب شما گردند.

با احترامات فائقه

داکترسیدموسی صمیمی

سردبیر برنامه های افغانستان

دویچه ویله صدای آلمان

 

*********************

 

دوست فرهیخته فرهنگی آقای عزیز جرئت !

     کمیته فرهنگی افغانستانی های مقیم اکراین مراتب تبریکات صمیمانه خویش را به مناسبت چهارمین سال روز فعالیت سایت آریائی به شما و کلیه همکاران تخنیکی ، قلمی و خواننده گان آن سایت ابراز میدارد. تردیدی راه ندارد که این سایت با واقعبینی و آینده نگری در بزرگداشت فرهنگ دیرپا سرزمین خراسان و جلوه های اصیل مزایای راستین آن و دادن آگاهی اهتمام درخور هرنوع ستایش بعمل آورده است.

         ناگفته پیداست که تعقیب خط منافع علیای کشور با شکستاندن افکار اصحاب قبیلوی مستلزم الوی همت و مقاومت را مینماید که اگر به همان اندازه پر افتخار است مسئولیت آفرین نیز است زیرا آنچه که این سایت را عزیز و قابل توجه همگان ساخته و ملیونها هموطن ما چشم براه آن است، همین راز و رمز است که بایست در مسیر همین پالیسی و خطوط فکری دوام داده شود. زیرا شما با بکارگیری معیارهای پایدار، مبرا از تعصب و تحجر در فضای سرشار از صمیمیت بدور از ناسزا و افترا، قادر شده اید تا این سایت را از یکسو بحیث محور تعاطی افکار برای روشنفکران مبدل سازید و از سوی دیگر در بخش اگاهی تاریخی ممد و موثر واقع شده اید، که این خود زایشگر موفقیت استثنائی سایت آریائی بشمار میرود.

        امروز فاشستان افغان ملیتی در داخل کشور ما با زر و زور اربابان خارجی خود میکوشند تا با پخش اکاذیب نام طالب کری را بزبان نمی آورند و ازهمه میخواهند تا طالب تبهکار را فراموش کنند و کوشش دارند همه را بار دیگر در قید سیطره اساطبل افکار قبیلوی فرو برند. زیرا آنها روی تمامیت خواهی و با بد آموزی از گذشتگان خود از حق دادن و حق گفتن به سایرین هراس دارند آنها بحیث کور مادرزاد و معوج عمل شنیدن حقیقت را ندارند حتی آنها به  تاریخ منصفانه و واقعی کشور و راویان آن کینه میورزند چون حامیان قبیله توانستند تاریخ تحقیری را به مردمان بومی کشور وتاریخ تجلیلی چند شاه بدکنش و سردار بدسیرت را بخود اختصاص دهند.

لذا پاسخ این هیولای سیری ناپذیر آماده گی فرهنگی و مقاومت علیه بیدادگری را بیشتر از پیش می طلبد. میخواهم در یک سخن به همان مقوله رایج خلاصه کنم:  وجهه نیکو و متمایز سایت آریائی اینست که سیاه را سیاه و سفید را سفید می نمایاند که درخور هر نوع تمجید و ستایش فراوان است.

     با افتخار اذعان باید داشت که در سال پار آنچه زیاد چشمگیر بود و توجه هزاران هموطن ما را در داخل و خارج کشور جلب نموده، نشر مقالات پیرامون معرفی رادمردان برومند تاریخ کشور هریکی زنده یاد عبدالمجید کلکانی و زنده یاد محمد طاهر بدخشی بود. در فرجام باید گفت یکی از بزرگترین آموزه های سالیان تجاوز و جنگ به همه این است که راه دو بیش نیست یکی طریقان مستقیم و دیگری راه اعوج! وظیفه شما و تمام نیروهای امید آفرین فعال و سازنده این خواهد بود که در عرصه تفاهم عمومی آنطریقه مستقیم را برگزینیم و این سایت را کماکان یاری رسانیم  . زیرا خود را یگانه تریبون آگاهی بخش در مبارزه علیه بیداد گری تثبیت کرده است. موفقیت مزید شما را از بارگاه ایزد متعال متمنی ام.

عبدالقدیر رسولی

رئیس انجمن فرهنگی افغانستانی های مقیم اکراین

**********************

 

اســـــتا د   پــرويــز « نيــك آ يــين »

چهارمين سالگرد آريايي مباركباد

برادر معزز عزيز جان جرأ ت ! به شما و همكاران گرامي تان سلامها و احتراماتم را تقديم ميدارم .

جاي بس خوشي است كه فضاي نا متوازن نشرات افغاني بنا بر خرابكاريها و جنگهاي دوامدار، در طول دو دهه نصيب مردم ما گرديده بود ، شما و امثال شما ، با همت والا، عزم صادقانه و جرأ ت موزون به مسير توازن و پيشرفت قرار داده و مصدر خدمات انساني ا ز اين عملكرد تان ميشويد .

مبرهن است كه هر كاري به انجام برسد ، مطابق به كميت و كيفيت كار ، متوازن به آنها صرف انرژي بكار دارد . براي تهيهء همچو انرژي مصارف مادي وتلاشهاي معنوي نيز نياز ميباشد . شما از وراي سايت زيبا و بزرگ آريايي كه مرجع گنجينه هاي معنوي و معلوماتهاي ارزشمند ميباشد ، با تصميم قاطع و عزم راسخ شما و همكاريء بي شايبهء نويسنده گان و دانشمندان بزرگ و شناخته شدهء كشور محبوب ما كه اين حقير كوچكترين همهء شان است ، خيلي مؤفق بوده و هستيد. اميد واريها از يك جانب وشيوهء كار وعلاقه مندي شما از سوي ديگر، نشاندهندء  مؤفقيتهاي بيشتربر شما خواهد بود .

رساندن اينچنين سايت با عظمت ومقبول خاطره ها ، با وصف موجوديت احتمالات سنگ اندازيها به پاي چار ساله گي ، كار بسيط وساده اي نيست . رسيدن به همچو يك هدف معقول و با ارزش ، زحمتكشي ها ، بيدار خوابيها و پشت كار فراوان نياز دارد . معلوم است كه شما همهء آنها را بكار برده وبه اين توفيق رسيده ايد .  

در اين خلاصهء عرض ارادت ، با تمناي عمر طولانيء شما و سايت آريايي ، پيروزي و كاميابي شما را در امور زنده گي و پيشبرد اهدا ف انسانيء تان از مجراي اين سايت با افتخار مي طلبم . آنچه گفته آمدم نه تنها نظر شخصي ام است ، بلكه اكثر دوستان مقيم در كانادا وديگر كشور هايي جهان كه با اين ارادتمند تماس دارند ، همواره از سايت آريايي و نشرات آن در تهيهء مضامين سياسي ، اجتماعي ، علمي ، ادبي ، تاريخي و معلوماتي و ترتيب گالري زيبا ، به خصوص تهيهء تازه ترين خبر هاي دنيا و كشور ما ، نشركارتونها و غيره  پيشقدم ميباشد ، صفت ها نموده اند .

در انجام لازم ميدانم تا از نويسنده گان محترم و عزتمند همكاران قلميء تان كه هر كدام شان به نوبهء خود ، زيبا مينويسند وبا مفهوم و از نوشته هاي هر كدام شان به معلوماتم مي افزايم ، ارادتمندانه تقاضا نمايم  تا در وسعت بخشيدن اين سايت ، همكاريء بيشتر شانرا دريغ نفرمايند . به دعاي سلامتي همهء شما !

                                                     با تقديم حرمت مزيد . 

                                                     نيــك آ يــين   

**************

ګران او محترم جرأت صاحب سلام !

ستاسو د پاڼی د څلورمي کليزي مبارکي  تاسو او ستاسو درنو همکارانو ته وايم او  تاسو ته دداسي ليکنو په خپرولو کې چې زموږ افغاني ټولنه  د ملي روغي جوړي و بهير ته روانه  او هغه ته نوې سا ورکړي، لا زيات بری غواړم .

ستاسو په پاڼه کې د درنو ليکوالانو اوښاغلو همکارانو علمي او څېړيزي ليکني او شنني د ډېري  ستايني او قدر وړ دي . په دې کلنو کې دې ليکنو او ستاسو ښه سازماندهي په نړيواله کچه ستاسو پاڼې ته خاص وزن ورکړی دی . زه يقين لرم چې تاسو جناب به همدا د بري لاره وهۍ او ددې پياوړو پوهانو او ليکوالانو د قلم په برکت سره به مخي ته پرتې تيارې روښانه کوی .

باور لرم چې تاسو ښاغلی به د هغه چا د ليکنو د خپرېدو  مخه  هم نيسۍ چې غواړي خداې مکړه ستاسو پاڼه  د ملي يووالي پر ضد په يوه  تريبيون واړوي او يا هغه دي په دې جهت کې   وکاروي  . تاسو پوهېږۍ چې دداشاني مطالبو  خپرېدل نفرت زېږوي او کرکه پاروي او دا زموږ د وطن د لانجو د حل افغاني نسخه  نده او پرتې ويجاړي هم  نسي سمبالولاې .

په افغاني ټولنه کې د ملي يوالي د ټينګېدو په هکله ستاسو د پاڼي دونډي په اړه تاسو ته د زياتو برياوو غوښتونکی يم .

په درنښت

هدايت الله هدايت

دفبروري شلمه ۲۰۰۶

**************

هوالباقي

سميع « رفيع »

 

برادر ارجمند و فرهنگي فرهيخته جناب جرئت را سلام و ادب:

بهترين شادباش خود را بمناسبت چهارمين سال فعاليت هاي پيگير فرهنگي، سياسي و اجتماعي سايت وزين « آريايي» بشما و به خوانندگان ارجمند تقديم ميكنم.

خداوند شما را در ارايهء گزارش هاي سالم و آموزندهء فرهنگي، علمي، سياسي ، حقوقي و اجتماعي،  قوت گرمروي بيشتر نصيب كند.

موفقيت و بهروزي تان را از پروردگار يكتا تمنا ميكنم.

ارادتمند تان، سميع « رفيع »

**************

پيام شادباش

اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند

فرهنگی فريخته عزيز جرئت مدير مسئول سايت وزين آريائی !

 بيوروی اجرائيه و هيأت رهبری اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند ، بهترين تبريکات وتمنيــا ت نيک خويشرا به مناسبت چهارسالگی سايت وزين آريائی که با نقش روشنگرانه خويش در ترويج ،تعميم وگسترش انديشه های پيشروانه عصر ما سهم شايسته شانرا علی الرغم دشواری های ناشی از مهـــــاجرت ودوری از ميهن ، در سطح کمال مطلوب انجام داده اند ، تقديم ميدارد.چون شماری از فرهنگيان ، قلم بدستان و همکاران ودوستان "آريائی" هريک طور مفصل کارکردها وزوايای گوناگون کار فرهنــــــگی اين سايت را  به بررسی گرفته اند، نياز به تکرارآن  نيست .در حاليکه از همکاری های تان در بازتاب مطالب ارسالی اتحـــاديه ما ابراز امتنـــــان ميداريم ، اميد وارهستيم تا در آينــــده نيز بتوانيم با کار ومساعی  مشترک مان از خواسته ها ومنافع حقوقی و قانونی  پناهنده -گان و مهاجران افغان در اروپا حمايت نمائيم و در راستای تأمين صلح،عدالت و دموکراسی در کشور جنگ زده ما  با متانت و استواری گام برداشته و بنابر نياز وُحکم زمان در عرصه تحکيم وحدت ملی افغانها و گسترش فرهنگ همگرائی ملی دست بدست هم داده و مصدر خدمتی به وطن دوست داشتنی ما شويم.

به آرزوی کاميابی های مزيد تان

انجنير حفيظ الله حازم

رئيس اتحاديه

**************

دوست عزیزومحترم جرأت صاحب!

بدین بهانه تجدید احترام کرده چهارمین سالروز تأسیس سایت وزین آریایی را به شما دوست محترم وهمکاران قلمی تان تهنیت میگویم،موفقیتهای مزید شما رادر راستای خدمت به وطن ومردم آرزو دارم. طول عمر،خوشبختی وصحتمندی نصیب تان باد. 

                                                               عبدالقیوم میرزاده

                                                             مسئول سایت "مهر"

 

**************

پیام شاد باش بمناسبت چهارمین سالگرد( سایت اریائئ )       

برادر گرانقدرجناب جرئت صاحب!     

بمناسبت سالروز فعالیت رسانهء گروهی ( سایت اریائئ ) که انعکاس دهندهً نظريات مترقی ، افکار و عقاید ميهنپرستانه ، وحدت ملی ، دموکراسی ازادی بیان است ونظريات و خواستهای طبقات و  اقشار مختلف جامعه ما را بنشر میسپارید شادباش های خود را به شما و تمام همکاران قلمی تان عرض ميکنم. اين همه کار و فعاليت سايت آريايی به اهتمام ، ابتکار ودرایت  شخص انجینرصاحب (جرئت) بوده که وظیفه ایمانی و وجدانی و رسا لت تاریخی و انسانی  خود را در برابر مردم خود صادقانه ، با متانت و باحوصله مندی انجام ميدهد. که برای ما مایهء افتخارو خوشیست.

 

این سالروز خجسته را برای ( جرئت )عزیز و تمام دانشمندان  و روشنفکران، قلم بدستان، فرهنگیان کشور محبوب ما افغانستان و دوستداران و علاقمندانيکه  روند باز گشائئ  فضای سیاسی جامعه را تسریع مینمائند، تبریک و تهنیت عرض میدارم. سایت اریائئ  واقعاء یک سایت ازاد و روشنگری بوده که وابستگی  به هیچ یک از سازمانهای سیاسی نداشته ، انعکاس دهندهء اندیشه های مترقی و واقعیت های عینی و  تاریخی افغانستان می باشد.

دراثرجنگ تباه کن چندین ساله در کشور ، تعدادی از روشنفکران،  نویسندگان ، شعراء ، قلم بدستان و فرهنگیان میهن ما را  در مهاجرت و دور از دیارو محبت (مادر وطن  ) بکشور های اغیار ، بیگانه و سایر کشور های جهان  در حالت تبعید و بی وطنی قرار دارند که خوشبختانه مشعل فرهنگ کشور را فروزان نگه داشته اند در غير آن  ما حتاء  نام و اثار بعضی روشنفکران میهن را به فراموشی می سپرديم.

خوشبختانه که از طریق همین سایت یکتعداد از دانشمندان کشور خود را  شناسائی و مطالب با ارزش علمی ، مسایل مهم و حیاتی را ازینطریق اين منبع فرهنگی مطالعه مینماييم .

 

نظریات ، اثار علمی و طرحهای   دانشمندان و تحلیلگران سیاسی مختلف درین سایت بنشر میرسد که در نتيجه سایت اریائئ را واقعاء بمرکز و گنجینه ئئ از اثار پر ارزش  علمی ، ادبی ، فرهنگی  و تاریخی فرهنگیان کشور ما مبد ل گردیده است.

دانشمندان وروشنفکران ما در ديار غربت مسايل مهم سياسی ،اجتماعی  ، فرهنگی و علمی را بررسی  می نمايندو دراختيار رسانه های گروهی از جمله سايت آريايی قرار داده ، خدمت بزرگی را برای وطن انجام ميدهند که  کاری بس بزرگ و قابل تمجيد است . همت  والای اين  فرهگیان وازادی خواهان نيک انديشی،  درایت و دور اند یشی نزدنسل امروز و فردای کشورپوشيده نخواهد ماند.

  و با امید به یاری خدای بزرگ و با ارزو برای پایندگی و سر بلندی ملت  رنجدیدهء افغانستان در راه بازسازی ودموکراسی واقعی و وحدت ملی ، بخاطر شکوفانی وطن ویرانه خویش بايد متحد ویکپارچه عمل نمایم.  

 

با عرض حرمت.

 

زنده و جاویدان باد  افغانستان واحد مستقل و ازاد * همیشه وپایدار باد صلح در سراسرافغانستان

    

   فضل الحق( ملک زاده )

 

قسمت پنجم ****************** بخش هفتم


بالا
 
بازگشت