شجاع الحق نوری

شکست کانون توطیه؛

ظاهرن معلوم میشود که کانون  توطیه حکومت در حال شکست است. روز دو شنبه اکثر نماینده های مجلس با استعمال رای شان جهت ابقای وزیر انرژی و آب پاسخ روشن در برابر توطیه گران داشتند.

استیضاح و رای گیری از سوی مجلس معلومدار بود که  طرح حذف علی احمد عثمانی از وزارت انرژی و آب نیز از سوی کانون توطیه ریخته شده بود ، ولی این طرح به ناکامی انجامید. انصافن از ایجاد وزارت انرژی و آب در دستگاه حکومتی افغانستان، فعال ترین و موفق ترین وزیر آقای عثمانی است که در این اداره اجرای ماموریت می کند.

دسیسه ترور او نیز شباهت زیادی به حذف جنرال دوستم، عطامحمد نور، احمدضیاء مسعود، محمد محقق، جنرال تاج محمد جاهد، همین گونه ده ها تن از سیاستگران دیگر دارد که در حلقه تیم حاکم قرار نداشتند.

از حرف های برخی از  وکلای مجلس روشن بود،  تعدادی از نماینده هایی که همنوایی و ممکن همدستی با تیم دستگاه توطیه دارند، طرح استیضاح و سلب صلاحیت آقای عثمانی را ریخت بودند، که این تصمیم شان به موفقیت نرسید.

اگرچه در گذشته انتقاد های جدی در مورد عدم استفاده درست رای نماینده های مجلس موجود بود که کارکرد ایشان را زیر سوال میبرد.اما اکثریت این نماینده ها در رای گیری روز دو شنبه انصافن استقلالیت خود را به تمثیل گرفتتند. در ضمن دستگاه دسیسه سازان را ناکام ساختند.

 معلوم نیست که رای دادن دیروز بر اساس فعالیت های نیک وزیر انرژی و برق بود یا هم ایستادن در برابر دستگاه توطیه؟ چون نماینده های مردم از این توطیه ها به احتمال زیاد که بیخبر نمیمانند. بسیاری از مشکلات بوجود آمده میان ارگ و وزارت انرژی و اب رسانه ای نیز شده بود. با آنهم نماینده های ملت به همان ارزش های که مسوولیت های شان به آن پیوند خورده است، رای شان را استعمال نمودند.

اگر به کارنامه وزیر ابقاء شده انرژی و برق نظر اندازیم میتوان گفت؛ علی احمد عثمانی از وزرایی است که از طرف ریاست اجرایه به پارلمان معرفی و رای بدست آورده است.  عثمانی سر سازگاری کمی با افراد نزدیک به رئیس جمهور دارد. تا جا ای که از سخنان گذشته  وی معلوم است او شخصی نیست که در حلقه ارگ قرار داشته باشد و هفته گذشته از بهبودی این روابط نیز سخن گفت.

 صحبت های او در مورد کارکرد اداره تدارکات ملی بیشتر بیانگر این مئسله است. افرادی اداره تدارکات را رهبری می نمایند که قابل اعتماد رئیس جمهور و محبوب ال قلب وی هستند.  حرف زدن در مورد ایشان از دید رئیس جمهور گناه میباشد. پس با نظر اندازی به کارنامه دستگاه توطیه، میتوان گفت اشخاص ای که مورد اعتمار رئیس جمهور نیستند با طرح دسیسه های مختلف ایشان را از قدرت خلع میسازد. اگرچه در بسیاری موارد که در بالا به آن اشاره داشتیم این کانون به موفقیت های دست یافته بود. اما در مورد  وزیر انرژی و برق و برکناری والی بلخ دیده میشود که این دسیسه سازی ها مواجه به شکست شده است.

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت