فتح سامع

 

هموطنان گرامی سلام

 ندای همگانی افغانستان (نها )یک نهاد ملی - مدنی و مستقل بوده که  ندای برحق  مردم افغانستان را به گوش جهانیان  می‌رساند. 

این نهادپس از کسب نظریات و خواسته های مشروع کافه مردم افغانستان لازم دید تا درخواستنامه ی  پیرامون علل اصلی‌بحران در افغانستان وراه  بیرون رفت ازآنرا ترتیب  نموده و به توجه شخص رییس جمهور  امریکا  برساند. 

 تایید این درخواستنامه ایجاب امضای شهروندان  را در داخل و خارج کشور می نماید.خواهشمندیم تا تاریخ 25 فبروی 2018  در پای ضمیمه درخواست نامه  مذکور‌امضا‌کنید 

پس از جمع آوری امضای‌شهروندان  اسناد مذکور را  به ایمیل  نهاد ندای همگانی افغانستان  الی تاریخ  28 فبروری‌سال جاری‌  ارسال‌ نمایید.  

پس از جمع آوری امضای‌ همه شهروندان  درخواست نامه به آقای ترامپ رییس جمهور امریکا ارسال میگردد. از همکاری و توجه تان در زمینه قبلا اظهاز امتنان می نمایم . خلاصه در خواست نامه به زبان انگلیسی و فارسی‌ـ دری‌‌‌‌  وهمچنان نامه مفصل عنوانی ‌اقای دونالد ترامپ ،‌ رییس‌جمهور‌امریگا‌ر‌را برای خواننده ها و شهروندان گرامی تقدیم می دارم. د ر‌آینده نزدیک متن کامل ‌ترجمه دری‌درخواست نامه نبز‌برای شما تقدیم می‌شود. 

فتح سامع

مسؤول امور نهاد ندای همگانی افغانستان (نها)

 

لطفا به لینک های زیر کلیک کنید

 

To: Donald John Trump - The President of the United States of America,

PETITION : To: Mr. Donald Trump – The President of the USA


 

PETITION (درخواستنامه)

UNITED VOICES FOR AFGHANISTAN (UVA)

ندای همگانی افغانستان (نها)

به: آقای دانول جان ترامپ – رییس جمهور ایالات متحده امریکا

 

ما نمایندگان نهاد ها، انجمن ها، گروه ها، اتحادیه ها و سایر نهاد های که در داخل و خارج از افغانستان فعالیت دارند به شمول:

استادان دانشگاه ها؛ علمای کرام و روحانیون؛  جوانان؛ زنان؛ نویسندگان و روزنامه نگاران؛ ورزشکاران؛ دانشجویان؛ فرهنگیان؛ هنرمندان؛ کارمندان خدمات صحی و اجتماعی ؛ موسسات خیریه  و امدادی؛ پیشه وران؛ تاجران و سرمایه داران ملی؛ جوامع مدنی؛ رسانه ها؛ کارگران و دهقانان؛ کارشناسان و تحلیل گران امور سیاسی – اجتماعی – اقتصادی؛  احزاب سیاس؛ و سایر نهاد های موجود در داخل  و خارج از  کشور توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم:

1.     اتخاذ رویکرد غیرجانبدارانه در برابر تمام احزاب سیاسی مشروع در افغانستان؛

2.     احترام به حیات سیاسی، منافع ملی، اراده ملی- سیاسی، استقلال ملی-سیاسی و خواست همگانی مردم افغانستان؛

3.     حمایت قاطع از مردم، ارتش ملی و تمام نیروهای امنیتی افغانستان بدون در نظرداشت هیچگونه تمیز و تمایز قومی و تباری؛

4.     مبارزه صادقانه و واقعی علیه همه گروه های دهشت افگنان بدون هیچ گونه استثنا؛

5.     محو مراکز دهشت افگنی و  تاسیسات آموزشی دهشت افگنان در داخل و خارج از مرزهای افغانستان؛

6.     حمایت از آزادی بیان و عقاید؛

7.     قطع قرارداد ها با بازرگانان، شرکت ها، قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط به مافیای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی و همچنین صاحبان بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی؛

8.     راه اندازی یک عملیات جنگی واقعی علیه کشت و تولید، گسترش و قاچاق مواد مخدر؛

9.     حمایت از ایجاد یک دولت موقت؛

10.   حمایت از تعدیل  قانون اساسی افغانستان؛

11.   کمک به دولت موقت برای مبارزه علیه دهشت افگنی، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و مالی به طور واقعی و قطعی؛

12.   حمایت از تغییر نظام مطلقه ریاست جمهوری موجود در افغانستان به ریاستی شورایی غیر متمرکز یا صدارتی شورایی غیر متمرکز (نظام فدرالی) بر اساس خواست اکثریت مردم افغانستان؛

13.   حمایت از تاسیس نه (9) استان در چارچوب اداره امور ایالات؛

14.   حمایت از توزیع تذکره های برقی در طی شش ماه اول پس از تاسیس حکومت موقت؛

15.   حمایت از برگزاری سرشماری نفوس با توجه به تامین امنیت سرتاسری  که به عنوان یک پیش شرط برای اجرای عملیات ساحوی سرشماری، جهت صحت جمع آوری ارقام و آموزش سرشمار ها محسوب می شود؛

16.   حمایت از دایر کردن جرگه ملی (لویه جرگه) برای تصویب قانون اساسی جدید افغانستان؛

17.   حمایت از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ی ریاست جمهوری، شورا های محلی (ولسوالی)، ولایتی و شورای ملی (پارلمانی) عاری از هرگونه تقلب و جعلکاری  در مدت یک سال پس از تاسیس اداره موقت. این انتخابات باید موازی با برگزاری همه پرسی پیرامون  انتخاب رنگ پرچم ملی، نشان ملی، زبان ملی، اصطلاحات ملی و نام رسمی افغانستان انجام شود؛

18.   کمک های مالی و نظامی که توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان آن به رژیم های حامد کرزی و به رژیم به اصطلاح وحدت ملی غنی - عبدالله داده شده است باید با دقت و شفافیت تام ارزیابی شود تا ریشه های اصلی فساد شناسایی شود؛

19.   حل منازعه ی ادعای ارضی و مرزی (خط دیورند) افغانستان علیه پاکستان از طریق دیوان عدالت بین المللی؛ و

20.   حمایت از حکومت منتخب جدید در افغانستان برای تامین صلح و امنیت سرتاسری، ثبات سیاسی، توانایی مالی و نظامی برای فراهم کردن زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان.

 

لطفا این فورم را خانه پری نموده و به آدرس ما بفرستید :

United Voices for Afghanistan Mobile: 04 5050 3201 Email: uvfa2018@gmail.com

 

 

 

مهر/امضا

نشانی تماس

نام کامل/ سازمان/نهاد/انجمن/اتحادیه/گروه

شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Voices for Afghanistan Mobile: 04 5050 3201 Email: uvfa2018@gmail.com

 


بالا
 
بازگشت