محمد الله وطندوست

 

از یادداشت های روزانه

24/7/2017

2/5/2017

وضع کشور و خوشبینی رییس جمهور در تامین صلح

دیروز در حالیکه دو ولسوالی بدست طالبان افتیده ،تلفات عظیم انسانی را نظامیان و غیر نظامیان متحمل شده  حتی اطفال ، زنان ، پیرمردان و مریضان در شفاخانه نیز بی رحمانه به قتل رسانیده شده اند، رییس جمهور متفکر کشور ما در سمینار توریزم در برابر تروریزم؟! از تامین قریب الوقوع صلح مژده می دهد و مردم را به خوشبینی و امید واری دعوت می کند.

معلوم نیست که رییس جمهور این خوشبینی را روی چه فاکت ها و حقایق  می خواهد به مردم تلقین نماید.

در حالیکه مخالفت ها در برابر حکومت به اصطلاح وحدت ملی نه تنها از جانب نیرو ها و محافل بیرون حکومتی ،بلکه از میان کارمندان عالی رتبه دولتی نیز هر روز دامن گستر می گردد. فقر ،بی امنیتی،اعتیاد به مواد مخدر که شاخصه های اساسی و اسفبار وضع موجود است ، روز تا روز عمق وپهنا می یابد.

ساحه حاکمیت در دو سال اخیر نه تنها گسترش نیافته بلکه بی نهایت محدود گردیده و در اکثر ولایات ،ولسوالی ها و قریه ها ،هراس افگنان مردم را به گروگان گرفته اند.

فساد اداری ،بی عدالتی و تبعیض ملی . تنظیمی ،و سمتی چنان سایه گسترده که منافع ملی  و وحدت ملی به مفاهیم غیر قابل فهم و تحقق نا پذیر تبدیل شده اند.

معلوم است که در چنین وضعی پایه ها و اساسات خوشبینی رییس جمهور، نه منفعت و خواسته های مردم ،بلکه خواست ها و تحقق پلان های دشمنان مردم می تواند تلقی شود.نشود که رییس جمهور ما از تحقق پلان های امپریالزم جهانی در کشور چنان هیجان زده است همه پدیده های منفی وزشتی که در حیات روزانه مردم ما سایه افگنده برایش امید آفرین است و شادی آور؟!

25/7/2017

3/5/1396

جلالتمآب محترم عبدالله عبدالله رییس اجرائیه چندی قبل حتی از عدم امکان ملاقات با رییس جمهور و خود کامگی بی حد و حصر وی شکایت داشت. موصوف از اینکه موافقتنامه حکومت وحدت ملی در هیچ شاخصی تحقق نیافته گله مند بود و می گفت که در آینده نزدیک چهره دیگری از خود تبارز خواهد داد . اما امروز او می گوید که سیاستگران حق ندارند در برابر دولت نام نهاد وحدت ملی ناشی از تقلبات انتخاباتی اعتراض نمایندو عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. جناب محترم رییس اجرائیه به یکی از مدافعین منافع ملی تبدیل شده دیگران را هوشدار می دهد که نباید منافع شخصی شان را بر منافع ملی تر جیح دهند.

آیا مردم حق دارند از جناب شان بپرسند که چه معجزه یی در عملکرد ارگ و شخص رییس جمهور بوقوع پیوسته که جناب رییس احرائیه چهره مطیع و فرمان بردار بر خود گرفته و بر همه عملکرد های وی صحه می گذارند. آیا بخشی از موافقتنامه عقد شده به استثنایی تقسیم کرسی ها  بین دو تیم انتخاباتی عملی گردیده است؟

آیا لویه جرگه تعدیل قانون اساسی که یکی از نکات اساسی توافقتنامه را تشکیل می داد و تا دوسال باید دایر می گردید،در حالت دایر شدن است؟

آیا معضله شناسنامه های برقی که در دیگر گشور ها ساده ترین مسئله را تشکیل می دهد ، اما در حکومت به اصطلاح وحدت ملی به مسئله حاد تبدیل شده است،راه حل منطقی و مورد قبول پیدا کرده است؟ ده ها سوال دیگر به ارتباط کار کرد ها و عملکرد نادرست و منفی حکومت ساخت جان کری می تواند در ذهن خطور کند، اما از آن جائیکه سردمداران حکومت وحدت ملی منفعت های گروپی و تیمی خود را منفعت ملی تصور می کنند به چنین سوال ها نمی توانند جوابی ارائه نمایند و مردم را در اقدامات خود قانع نمایند. لهذا چاره یی جز ماستمالی و کتمان حقایق ندارند.

26/7/2017

4/5/1396

در پهلوی اخبار ناگوار جنگ و خون ریزی و نا امنی و سقوط ولسوالی ها و مناطق ، خوشبختانه در عرصه فرهنگی و ورزشی اخبار خوشآیند و غرور آفرین نیز به نشر می رسد.

کار نامه افتخار آمیز شش دختر ربات ساز سرزمین علم پرور هرات باستان و کسب جوایز در مسابقه بین المللی نمایش ربات ها در ایالات متحده امریکا یکی از این خبر های خوش آیندیست که باعث افتخار مردم ما و مایه امیدواری به فردای وطن است. همچنان سیزده جوان مبتکر دیگر قرار است در مسابقه ربات سازی در تهران در هفته آینده اشتراک ورزند که یقینا با افتخارات دیگری بر می گردند.

دستاورد های جوانان در بازی های کرکت،فتبال و ورزش های رزمی نیز باعث مباهات هر افغان بوده بایست این جوانان افتخار آفرین بیدون تبعیض و تعصب مورد تشویق  و تحسین قرار گیرند و زمینه ابتکار و خلاقیت شان بیش از پیش مهیا گردد.

27/7/2017

5/5/1396

          وضع بغرنج فاریاب و موضیعگیری های متفاوت

          حلقات روشنفکری و سیاسی آن ولایت

ولایت فاریاب اگر نه همیشه ،حد اقل در سه دهه اخیر ، منحیث دروازه ولایات شمالی کشور ، مورد توجه نیرو های داخلی و خارجی قرار گرفته ،نفوذ و غلبه در این ولایت غلبه در همه ولایات شمال را در قبال داشته است.

طالبان منحیث پیشقراولان و مزدوران پاکستانی دو بار در دهه نود قرن گذشته با گذشتن از خط دفاعی فاریاب موفق به شکست نیرو های جنبش ملی اسلامی افغانستان و دیگر نیروها در جوزجان،سرپل،بلخ ،سمنگان و بغلان گردیدند و حتی قندوز ، تخار و بدخشان نیز از همین طریق مورد هجوم آنان قرار گرفت.

صرف نظر از علل و عوامل شکست فاریاب در گذشته و نقش نیرو ها وافراد خائن به منافع مردم،مسئله اساسی اینست که بعد از سقوط فاریاب هیچ ولایت دیگری تاب مقاومت در برابر هراس افگنان طالبی را که از جانب جرنیل ها و کرنیل های پاکستانی سوق و اداره می گردیدند، نداشت و یکی بعد دیگر با سقوط مواجه شد.

چون اهمیت استرایژیک این ولایت امروز نیز، هم به نیرو های دولتی و هم به اپوزیسیون مسلح اعم از طالب و داعش و غیره معلوم است ،مخالفین مسلح دولت بیشترین توجه را به این ولایت معطوف داشته در دو ،سه سال اخیر همه نیرو و امکانات خود را در سقوط این ولایت بسیج نموده اند .مقاومت مردم سلحشور فاریاب و نیرو های مستقر در آن ولایت و حضور معاون اول رییس جمهور در سنگر های داغ نبرد در گذشته نه چندان دور ، چندین بار این ولایت را از سقوط حتمی نجات بخشید. اما نیرو های مرموزی که سقوط این ولایت را بدستور روز قرار داده اند،شب وروز تلاش دارند تا با برهم زدن وحدت مردمان آن ولایت و ایجاد شکاف میان نیرو های دفاعی آنجا ،زمینه سقوط ولسوالی ها را یکی بعد دیگر مهیا سازند و دهلیزی را که از پاکستان به ولایت هلمند و از آنجا به ارزگان و غور و سرپل و بالاخره به فاریاب کشانیده می شود،به هر شکلی که ممکن است باز و نیرو های هراس افگن را از این طریق به سرحدات ترکمنستان برسانند .

معلوم است که پاکستان بیدون همکاری ستون پنجم در حاکمیت و حتی بیدون همکاری نیرو های خارجی مستقر د رافغانستان ، به کشایش این دهلیز یا کوریدور موفق شده نمی تواند. از این دیدگاه توطئه بر کاروان معاون اول رییس جمهور،انتقال مشکوک سلاح و مهمات به هراس افگنان،پرواز طیاره های مشکوک در منطقه می تواند زنجیره بهم پیوسته یی باشدکه دشمنان داخلی ،منطقوی و فرامنطقوی برای  تحقق اهداف شان  متحدانه به آن دست یازیده اند.

در چنین وضعی بیدون در نظر داشت اهداف استراتیژیک امپریالزم جهانی ، نیروهای مردمی ،سازمان ها ،تنظیم ها و شخصیت های محلی را عامل این وضع دانستن و مسوولیت سقوط ولسوالی ها و مناطق را به نیت فلان شخص و یا گروه مربوط دانستن یقینا اگر سوءنیت نباشد ،اشتباه جدیست که آب به آسیاب دشمن می ریزد.

درست است که در رقابت های سیاسی،تنظیمی و حزبی می توان حریف را مورد انتقاد قرار داد،  اما در وضع بغرنج و حساس کنونی به اختلافات منطقوی و محلی دامن زدن ، گناه عظیمیست که مرتکبین آن در برابر تاریخ و مردم جوابده خواهند بود. ایجاد سوء تفاهم بهیچ صورت به نفع مردم فاریاب نخواهد بود.

با در نظر داشت نکات یادشده ،از همه همدیاران عزیزم، مخصوصا روشنفکران قلم بدست تقاضا می کنم بجای دامن زدن به اختلافات ، به وحدت و اتحاد مردم تلاش ورزیده، مبارزه خود را بر ضد دشمنان رنگارنگ هراس افگن و حامیان داخلی و خارجی آنان معطوف دارند تا مردم به یاری قوای مسلح قهرمان کشور بتوانند در برابر دشمنان هراس افگن متحدانه ایستاده گی نمایند  و از چپاول و تجاوز به مال ، جان ، وناموس شان جلوگیری نمایند.

 

 


بالا
 
بازگشت