شجاع الحق نوری

 

تغییر معادله جنگ  افغانستان:

پس از اعلان راهبرد تازه دولت ایالات متحده آمریکا در برابر تروریزم و حامیان آنها دیدگاه های متفاوت در این مورد ابراز گردید.بعضی از تحلیلگران و سیاسیون با خوشبینی به این راهبرد حرف زدن و بعضی هم گفتن پاکستان حامی گروهای ترورستی، ممکن نیست حزف سیاسی شود، بلکه به هر شکل ممکن پی متحدان سیاسی دیگری خواهد رفت و تروریزم را بیشتر از گذشته تقویت خواهد نمود.

با توجه به تصمیم های گذشته آمریکا پیرامون کشورهای جهان میتوان گفت که معادله به نفع افغانستان و مرگ تروریزم تغییر نموده است. با نتایج بدست آمده پس از این راهبرد دیده میشود که صفحه نو در حیات سیاسی افغانستان باز شده است و تروریزم و حامیان آنها کم کم در حال انزوا قرار گرفته اند.

حریفان آمریکا در همجواری افغانستان از سالیان درازی است که از عدم حمایت گروهای ترورستی که مایه تشنج و خونریزی انسان ها اند حرف زده اند.  این حرف ها در بسا موارد در شعار دیده شده اما در اخبار و کتاب ها وارونه آن پخش و نشر شده است.با توجه به دخالت های کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان و آمریکا درچهل سال سیاست افغانستان، دست آمریکا در پیروزی ها بیشتر از همه بوده است. به همین اساس امیدواری ها بیشتر از گذشته میباشد.

بر اساس نتایج همین سیاست ها میتوان گفت برنده، بازنده و تصمیم گیرنده نهایی در افغانستان دولت های روسیه و آمریکا بوده اند. پس از سرنگونی حکومت ظاهر شاه تا شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و بوجود آمدن نظام نوین،‌به قدرت رسیدن هر زمامدار افغانستان بستگی به دخالت روسیه و آمریکا داشته است.

شکست ارتش سرخ ، حزف فزیکی سردمداران کمونست ، عدم موافقت احمد شاه مسعود با آمریکا، روی گرداندن طالبان از آمریکا، کشته شدن رهبران القاعده و طالب نمونه بارز آن است.

کشته شدن روساء جمهور حکومت کمونیستی نمونه روشن از عدم سازگاری ایشان با آمریکا بود که بصورت بسیار بی وقار از این دنیا رفتند. پس از آن عدم موافقت احمد شاه مسعود با امریکایی ها نتیجه چنان شد که طالبان آمده و مسعود هم به شهادت رسید.در این دوره هم که طالبان با گذرنامه های پاکستانی و ویزای ایران پی متحد شدن با روسیه و ایران شدن مرگ خود را به دست خویش طراحی نمودند.

از افغانستان اگر فراتر روییم، سرنوشت معمر قذافی و صدام حسین که مخالفت با آمریکا را پیش گرفته بودند چگونه بی عزت به حاکمیت هایشان خاتمه داده شد . تازه این سیاست با پاکستان آغاز شده است در آینده نه چندان دور این کشور به انزوا خواهد رفت و وضعیت بد تر از افغانستان را تجربه خواهد کرد

حالا که وضعیت تغییر نموده و تقریبن اجماع عمومی در برابر گروه های تکفیری و دهشت افگنان جهانی به وجود آمده است، آینده افغانستان امیدوار کننده است.رسانه های داخلی افغانستان در این روزها ها کمتر از درگیری رویاروی های شورشیان با نیروهای دولتی گزارش پخش می کنند. این حالت قبل از اعلام راهبرد تازه آمریکابرعکس بود. روزانه از ولایت های ، کندز، بدخشان، هلمند، ننگرهار، فراه، سرپل، بغلان و فاریاب حد اقل هفته چند مرتبه از درگیری نیروهای افغان با شورشیان گزارش میشد. پس از آغاز حملات هوایی نیروهای خارجی نظر به گزارش ها آنها در لانه هایشان سرکوب میشوند.این وضعیت نه تنها به نفع افغانستان بلکه به سود تمام کشورهای منطقه و مردم جهان است.

در اخیر! تقاضاء ما از نیروهای خارجی، داخلی و سیاست بازان افغانستان آن است که این راهبرد را بصورت جدی تعقیب نموده و شورشیان را پیش از این که دست به کاری بزنند سرکوب کنند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت