شجاع الحق نوری

از حرف های حکمتیار بوی خون می آید؛

هر چند مردم کابل از هیچ گروه تنظیمی خاطره  خوش در حافظه تاریخی خویش ندارند. هر یک از تنظیم های جهادی پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب در گیر جنگ گردیده و کارنامه خوب بجا نگزاشتند. اما با آنهم سرنوشت افغانستان حدود 26 سال است که به دست گروه های جنگ سالار و تنظیم های جهادی گره خورده است. پس از سرنگونی طالبان، آمریکایی ها از غرب یک تعداد افراد و اشخاص را بنام تکنوکرات وارد میدان نموده و با بامجاهدین یک حکومت تشکیل دادند.

مردم با تحمل همه کارنامه خوب و بد این تنظیم ها، ایشان را خواسته یا نا خواسته قبول نمودند و تحت حاکمیت آنها تا کنون زندگی می کنند. حکومت تحت رهبری حامد کرزی و محمد اشرف غنی بدون در نظرداشت خواست مردم به هر جریان سیاسی صدای صلح را بلند نمودند. مردم هم که خسته از جنگ و خونریزی اند انتظار صلح را دارند و آرزوی دیرینه شان رسیدن به این واژه مقدس است. با آنهم اکثر جریان های سیاسی از دوره پسا طالبان  از کارهای خشن دست بردار شده- چهره نو از خود تبارز دادند و صاحب سرمایه های فراوان و مقام های بلند بالای دولتی شدند و به سهم خویش در بازسازی کشور اشتراک نمودند.

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نه تنها که در جریان 16 بازسازی کشور سهم نگرفته برای سرنگونی این نظام جنگ می نمود. سر انجام این  حزب بعد از یک و نیم دهه جنگ و مبارزه با دولت وحدت ملی کنار آمد. بدون شک خواست مردم  از رهبری حزب اسلامی نیز چنین بود؛ چون از جنگ و کشتار دیگر خسته شده اند. با این همه،  پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح ،  در آغاز کنش ها و واکنش هایی را به همراه داشت.  

بعضی از سیاسیون و نویسندگان داخلی و خارجی از آمدن آقای حکمتیار اظهار خوشبینی نمودند. شماری هم با شک و تردید به این جریان ابراز نظر نمودند. تعدادی از دوستان میگفتند که هرچه هست فرصت بدهین که قصاب کابل  به پروسه صلح یکجا شده و دست از کشتار و خونریزی برداشته است. باور های مردم بر این است که با نادیده گرفتن جنایت های ایشان فضای همدلی ایجاد شود و مردم در آرامی زندگی کنند. مردم  با دید امیدوارانه خاموشی اختیار نمودند.  بعضن هم با ابراز نظر های فردی در رسانه های اجتماعی نظاره گر صحنه شدند.

مخالفین سیاسی حزب اسلامی نیز حرف و حدیث هایی داشتند. آنها میگفتند که فرصت دهین معلوم شود که چرا حکمتیار با یک و نیم دهه جنگ مبارزه برای سقوط این نظام و صرف وقت و مصرف اعضایش حال با این حکومت یکجا شده است؟

بعد از چندین سخنرانی حکمتیار و پیام های اعلام شده، بد گمانی ها بیشتر شد. از شریر خواندن رسانه ها تا ابراز نظر های زبانی،حال هم استاد شدن در کنار داعش و حرف هایی در تقابل با با بعضی از جریان های سیاسی نمونه های از نگرانی مردم است . معلوم میشود که آمدن امیر حزب اسلامی گپی را در پشت پرده دارد. در تازه ترین خبرهای منتشر شده از آدرس این حزب آمده است در جنگ با طالب در کنار داعش خواهد ایستاد. همه شاهد اند زمان ایکه طالبان ظهو نموده و افغانستان را تسخیر نمودند مناطق ای که تحت حاکمیت حزب اسلامی بود بدون کدام در گیری به طالبان واگزار گردید. پس چطور شد که امیر این حزب به گروه طالبان پشت گردانیده و با داعش روی آورده است. سوال هایی است که انسان را کنجکاو میسازد..

در ضمن داعش نیز از همان گروهای است که برنامه و مبارزه آن با اسلام در تضاد میباشد. پس چرا از طالبان روگردان شده و از این گروه تکفیری اعلام حمایت می کند؟.  شما در کجای قران دارید که انسان را با شمشیر حلال نمایید کار ای که هر روز داعش از آغاز فعالیت آن در صدر برنامه هایش قرار داد؟!. نمونه هایی از اعمال ضد بشری طالبان در بیست سال اخیر در کشور ما بیرقی معلوم است. انصافن طالبان و داعش از گروهای تکفیری اند که به هیچ وجه برنامه ای برای حکومت داری و سازکار جنگی اسلامی ندارند. اگر این مسله مطرح باشد که طالبان برای بقای اسلام و ارزش های اسلامی جنگ می کنند در کجای قرآن آمده است که انسان را با تار موچی(پینه دوزی) حلال کنید؟! کار ای که طالبان به مراتب آن را بالای افراد ملکی و نظامی  تکرار کرده اند.

با این همه! طالبان بیشتر برنامه هایشان را بر اساس مسایل قومی طرح و عملی می نمودند. خاستگاه آنها سمت جنوب افغانستان و مناطق پشتون نشین بود. بدبختانه داعش گروهی که نبشته های زیادی برای دامن زدن به مسایل فرقه ای و مذهبی دارد. برنامه آنها تفرقه قومی و ایجاد اختلاف میان پیروان مذهب شیعه و سنی میباشد. جنایت هایی آنها در این روز ها معلومدار است که آنها در بسا نقاط کشور ما که دست شان رسیده است چه جنایتی را که انجام نداده اند. در ضمن  چه رازی نهفته است که آقای حکمتیار با پیروانش از داعش حمایت می کنند؟ در حالیکه طالبان یک گروه افراطی و دارای قدامت تاریخی بیشتر و کارنامه جنگی موفق تر نسبت به داعش می باشد. چرا در زمان مقاومت حزب اسلامی با طالبان جنگ نکرد؟

 از  این حرف او معلوم میشود که آمدن امیر حزب اسلامی بدون کدام برنامه نیست. هرچند آمدن او کدام تاثیر مثبت بالای امنیت نداشت. به هرصورت ما به اینده  کشور خود خوشبین هستیم. اما  از این حرف ها بوی خون می اید. همه میدانند که داعش گروهی که در پی راه اندازی تفرقه مذهبی در بعضی کشور های مشخص است . بهاء آن برای ملت رنجدیده افغانستان که سالیان درازی است که درد و رنج را میکشند سخت زیان بار است.

در حال حاضر ملیشه های حزب اسلامی در  ولایات ای که حضور دارند با مردم درگیر اند. از گپ های امیر حزب معلوم میشود که پروژه عملی سازی برنامه های داعش را آقای حکمتیار با اعضای حزب بدوش گرفته است.  از حکومت افغانستانان خواهان هستیم جلو همچو برنامه های شوم چنین جریان هایی را بگیرد و اجازه ندهد که دیگر افغانستان به پرتگاه نابودی سوق داده شود .

با حرمت

شجاع الحق نوری

افغانستان- کابل

0744372737

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت