غلام سخی ارزگانی

 

آزادی منشای عدالت و آبادی

چو آزادگی نیست کشور مباد

زن و مرد ما زنده یک سرمباد

چو آزادگی نیست دنیا مباد

ز فرش زمین تا ثریا مباد

«خلیلی الله خلیلی»

انسان طبیعتاً آزاد خلق شده و نیاز دارد تا آزادانه به قله های عدالت اجتماعی، مادی و معنوی خویش نایل گردد؛ زیرا بدون آزادی نمیتوان از داشتن حیات عادلانه انسانی آبرومندانه مدنی مستفید شد و به کاروان آبادی رسید. بنابراین اگر مردم ما به طورهوشمندانه، خردمندانه و تصمیم قاطعانه خویش سکوت مذلتبار کنونی را نشکنانند و با اراده عاشقانه به تعیین سرنوشت عاقلانه و دموکراتیک خود دست نیازند، آزادی شان از«غیب» رقم نخواهد خورد. پس این دیگر عامل عمده مردم اند که خود را از زیر اسارت زمامداران کنونی افغانستان و تروریسم نجات داده و الهام آور صلح، امنیت، عدالت، مدنیت و آبادی برای یک افغانستان تجزیه ناپذیر گردند.

در همین رابطه این «نوای آزادی» را به نام «آغاز کن» ذیلاً به خوانش شما سروران و عزیزان شفته آزادی، عدالت و آبادی وطن ویرانه همه هموطنان خویش تقدیم می دارم:

بشکن دیگر مهرسکوت ای هم وطن، لب باز کن

حال از قفس بیرون برآ، بالی بزن، پرواز کن

بر تو نزیبد زیستن، با ذلت و بیچاره گی

ای ملت آزاد منش، از برده گی اعراض کن

شمشیر عزت را بلند، مثل نیاکانِ دلیر

در کف بگیر وصف شکن، ازعین وغین آغاز کن

گرکلبه ات آتش گرفت ازدست خونخواران، توهم

آتش بزن بر قصر شان، از بیخ و بن انداز کن

ای ملت رنج آشنا! از روبهی کن اجتناب

رزم آوری را پیشه ات، مانند شیر و باز کن

«حداد» می خواهد ترا چون پاسدار آهنین

با قوت ایمان خون درب سیادت باز کن

«مسعود حداد»

16 / 9/ 2017 میلادی

 


بالا
 
بازگشت