سیدداوود مصباح

‏سه شنبه‏، 10‏ اکتبر‏ 2017

دوروی یک سکه

 چکیده: « درافغانستان علاوه بر ده ها مشکلات ، سه موضوع منشأ تمام بد بختی های میهن است . یکی آن است که دین و اعتقادات مردم در انحصار سیاست و قدرت ملی وبین المللی قرار گرفته و از جانب دیگر سیاست امپریالیست های امریکا و ناتو هم نیروهای به اصطلاح دولت نام نهاد افغانستان رارا کمک(!) می کند و هم پول و سلاح و مهمات را به جبهات بنیادگراترین گروهای جنگی قرارمی دهند و در عمل کرد خود « دوروی یک سکه اند » که اهداف شان نا امن نگاه داشتن کشور و غارت و چپاول منابع پرارزش معادن افغانستان وتحت کنترول در آوردن نفت و گاذ ترکمنسان و اسیای میانه و ایران  می باشد . »

     تمام مصیبت های افغانستان از آن است که سرنوشت کشور ومردم بدست ناپاک اختاپوس جهانی رقم می خورد . بدون تردید تا زمانی که این اختاپوس دست از سر افغانستان بر ندارد نا امنی و نفاق ملی و بازی با دین و باورها ادامه می یابد .                                                                         این که منشأ ادیان و باورهای دینی چه بوده ، موضوع بحث این مقال نیست . دانشمند گرانقدر میهن جناب « عالم افتخار » که افتخار ما است در زمینه اثرهای پر معلومات و خردمندانه دارند و عمر شان و صحتمندی شان مستدام باد ! که خواهند نوشت . تنها می توان گفت که ده هزار سال قبل در تمدن ماورای قفقاذ باورهای وجود داشته ( توتم ) که هیچگاهی مورد منازعه و اختلاف و جنگ قرار نگرفته و مردمان از هزاره هشتم تا 1700پ م روی اختلاف و تفاوت های عقیدتی باهم نجنگیده و در کاوش های باستانشناسی استقرارهای شانزده گانه « کوپت داغ »آلتین تپه، چوپان تپه ، بچیک تپه و جیتون و همچنان شهر سوخته سیستان هیچ گونه معبدی کشف نشده که ناشی از عمده بودن باورهای دینی باشد . در آق کپروک مجسمه سنگی سر انسان با قدامت 16 هزار سال قبل کشف گردید ، لکن اثری از معبد دیده نشده الی در استقرا مندیگگ اولین آثاری از معبد کشف گردیده . در استقرار شهرسوخته که در 1700پ م حریق گردید و در آتش سوخت که ممکن به اثر حمله « اوغوز خان » مغولستانی که مدت 15 سال در مناطق غربی افغانستان کنونی در تاخ و تاز بوده . آثری از معبد نیست . و در این استقرار کمون برقرار بوده. خوب بهر صورت این موضوع خارج از بحث است. موضوع بحث این است که جنگ های خونین صلیبی در گذشته و فتح و فتوحات اسلام در زمان خلافت اموی ها و عباسی که آن را در دوجلد کتاب عبدالحسین زرین کوب بنام « دوقرن سکوت » می توان مطالعه کرد که روی چنگیز خان را سپید می کند . دراین کتاب مستند تذکر یافته است که در لشکرکشی هاو فتوحات اسلامی در ماورای شمال افغانستان و بخارا و سمرکند ( سمرقند) 900شتر بار زرو زیورات و 600 زن « خمس » حق دارالخلفه رسیده بود . 2                       اما در قرن بست که عصر ساینس و تکنالوژی است ، چطور قدرت های ضد مردمی دین و باورها واعتقادات مردم را در اختیار خود قرار دادند و باعث قتل و غارت وویرانی و آوارگی مردمان منطقه و افغانستان گردید .گرچه بخدمت گرفتن دین توسط دولت های استبدادی فیودالی و ماقبل آن برده داری و اکنون تکنوکرات های وابسته به جهان سرمایه داری امپریالیستی یک موضوع متداول بوده ، اما به شکل تنظیمی مسلحانه بر اساس طرح مارشال دوگل که اساس طرح از مشاور امنیتی و اطلاعاتی وی « کینت دمورانش » همان شخصی که با « ویلیام کیسی » ریس سی.آی.ای در تنگه خیبر آمده جنگ نیابتی را توسط تنظیم های به اصطلاح جهادی با فیر اولین مرمی به سوی افغانستان افتتاح نمودند . مارشال دوگل بر اساس تجارب دولت انگلیس بعد از اشغال هند اموخته بودند که استعمار انگلیس در لشکر کشی های خود در اطراف هند و افریقا از جوانان هندی در جنگ استفاده می کردند . او می گفت : « جنگ با سربازان اجیر این منفعت را دارد که برای قتل آنان هیچ خانواده خودی اشک نمی ریزانند ...» 3  بنا برآن کانون توطئه های ضد بشری یعنی محافل مغز های متفکر سرمایه داران امریکایی در وال استریت در اواخر قرن بستم اولین مرکز تشکیلاتی عقیدتی را در عربستان سعودی بنام « القاعده » به سال 1988م باز نمودند . که این مرکز اطلاعاتی و تشکیلاتی بود که « اسامه بن لادن » راجذب و موظف به گروهای مسلح نمودند تا علیه اتحاد شوروی و کشورهای ملی دموکراتیک به جنگ های نیابتی بپردازند . این گروه تروریستی سلفی در 1990م به پاکستان منتقل و در کنار تنظیم های جهادی ساخت « سیا » امریکا و « ایم 16انگلیس» با میزبانی « آی.اس.آی » پاکستان قرار گرفتند تا علیه دولت ملی دموکراتیک افغانستان بجنگند . بکارگیری نظامی و سیاسی از باور های دینی و عقیدتی مردم به یک مسئله جهان شمول تبدیل گردیده و دولت های امپریالیستی امریکاو اروپا برای فضا سازی های مورد نظر و نا امن نمودن کشورهای مورد نظر و جنگ های نیابتی از دین و باورهای مردمی استفاده می نمایند . می بینید که در سوریه چگونه از داعش ودیگر گروه های تروریستی حمایت می نمایند و حتی در این اواخر تلاش دارند که منطقه پرواز ممنوع که یک چطر هوایی است که ساحات تروریستان را محافظت می کند ، زمینه سازی می نمایند. در افغانستان علاوه بر آن که در این مدت 16 سال دولت نام نهاد بدست ناپاک گروه های ارتجاعی و مزدور به غرب افتیده ، ده ها گروه تروریستی را تمویل و تجهیز نموده برای ادامه اهداف ضد بشری و غارت گرانه شان در نقاط مورد نظر جابجا نموده و نا امنی را ادامه می دهند .                 با دردو تأسف که چنان رمینه سازی گردیده که مردم بجای این که از خود ارادیتی داشته با شند از همان جنایت کاران جنگی وتکه داران قومی حرف شنوی دارند و هما ن مزدوران امریکا و غرب را رهبر خود می دانند . تا زمانی که مردم بخود باوری وخود ارادیت عقلی و بلوغ نسبی سیاسی نرسید باشند ، دین و باورها و مقدسات شان را بخانه برنگردانند واز دست تکه داران دینی و خارجی باز نستانند  افغانستان به امنیت و آرامی نمی رسد .                                                                            موضوع دیگر عمل کرد دوپهلوی امریکا و ناتو است که بطور علنی مجبورند تا حدودی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را کمک کنند و از جانب دیگر بطور مخفی نیروهای جنگی داعش و طالب و دیگر گروه های مخالف دولت نام نهاد افغانستان را اکمالات نموده و بهترین سلاح و پول در اختیار آنان قرار می دهند و توسط هلیکوپتر به آنان سلاح و مهمات و غذای بسته بندی شده، لباس، پتو و خیمه دیسانت می نمایند. سلاح و تجهیزات داعش و دیگر گروه ها ساخت امریکا است . دولت امپریالیستی امریکا و پیمان تجاوزکار ناتو در افغانستان چنان بی شرمانه و عریان باندیتیسم دولتی وداعشی و طالیبی را در اختیار خود دارند که حتی در امور جابجایی موره ها و افرادو اشخاص دستور می دهند . این افرادو اشخاص و مهره هاست که در ازای کسب امتیاز از جنایات امریکا و ناتو صدای خود را در نمی آورند و از تاراج معادن افغانستان توسط هلیکوپتر های چهل تنی بدون پیلوط حرفی نمی زنند ودارایی های نسل های بعدی این آب و خاک را مورد تاراج کشورهای امپریالیستی دشمن به مردم افغانستان قرار داده اند . در این زمینه مقالات ارزشمند و روشنگرانه ای نویسنده میهن عارف عرفان را باید مطالعه کرد و آنانی که در داخل کشور اند مطالب آن را به مردم توضح و شرح فرمایند ، تا مردم بخواب رفته و خمار زده از غارت خانه ای شان آگاهی یابند . باید درک کرد که امپریالیست ها جز منافع شان به هیچ چیزی دیگر از قبیل اخلاق، انسانیت، شرافت، رحم و مروت ، بشر دوستی ، حقوق انسانی و صلح و دموکراسی باورمند نیستند . دولت امپریالیستی امریکا به حقوق شهروندی ملت امریکا پایبند نیست . پس چگونه ممکن است که در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و یمن به حقوق انسانی مردمان آن تمکین نمایند ؟ ! نه هرگز ممکن نیست . در ایالت های طوفان زده ای امریکا تا کنون مردم برق و آب آشامیدنی ندارند ، چطور ممکن است که دولت ضد بشری امریکا ملیارد ها دالر را صرف به اصطلاح صلح و امنیت افغانستان نمایند ؟؟ ! خیلی احمقانه است که کسی به حرف های دروغ و تبلیغات بی پایه و اساس امریکا و ناتو باور نمایند .امریکا و ناتو حساب خود را دارد . دراین معادله ( 2+6= 8 ) پایگاه های نیابتی یعنی دولت نام نهاد افغانستان و افراد مزدور وفادار شان ( سران جهادی و تکه داران قومی و روحانیون اجیر ) را دارند وششم : گروهای تروریستی طالب، حقانی ، داعش ، القاعده ، مافیای مواد مخدر و کاوش گران معادن افغانستان را دارند که توسط امپریالیست های امریکا وغرب تمویل می گردد. به گفته یک طالب ساده که می گفت : « سلاح دست اول به ما می رسد و دوم آن به عساکر دولتی ووو » بلی در واقع چنین است . گروه طالبان خود رو های زرهی امریکایی را از کجا آورده اند ؟ سلاح سبک و راکت انداز های سر شانه ای و تجهیزات ساخت امریکا را کی برای شان داده اند ؟؟ . درواقع دولت نام نهاد افغانستان و گروهای جنگی هردو برای امپریالیست های امریکا و ناتو دو روی یک سکه می باشد . فقط کسانی که در این بازی های خطرناک شیطانی جان می بازند ، مردم و جوانان افغانستان است . گروهای داعشی و فامیل های شان را کی از عراق و سوریه به پاکستان و از راه چطرال به شمال افغانستان انتقال داده و می دهند ؟ بدون تردید به هدایت دولت امپریالیستی امریکاوامکانات مالی و تجهیزاتی امریکا و ناتو و دولت وابسته و متعهد پاکستان . بلی دولت باندیتیسم پاکستان .به اعتراف مقامات پاکستانی که در آن کشور سی وسه گروه مسلح تروریستی و بنیادگراووهابی فعالیت دارند . دولت امپریالیستی امریکا و هم پیمانان اروپایی آن خوب سوژه برای تخریب تمدن و اساسات بنیادی فرهنگی و در هم کوبیدن اقتصاد کشورهای آسیایی و شمال افریقا را پیدا کرده اند و این انگیزه بنام اسلام جهادی ریشه ای همه هستی مادی و معنوی و فرهنگی کشورهای که داشت قدم به رشد و انکشاف می گذاشت از ریشه خشک می کند و این کشورها را به آشفته بازار کالاهای تولیدات غربی تبدیل و منابع اولیه صنایع و تولیدی و زراعتی را غارت می نمایند .

     نتیجه :

         ترفند های امپریالیستی غرب بقدر کافی برای همه دست اندر کاران اندیشه و حتی برای مردمانی که اخبار و رخ داد های جهان و میهن شان را شنود و مطالعه می نمایند بقدر کافی روشن گردیده که غرب این همه ترفند ها را بخاطر منافع استعماری و غارت گری شان بکار می گیرند . پس وظیفه نیروهای سیاسی و چیز فهم منطقه و منجمله افغانستان چیست ؟ ! صرف روشنگری ؟! پشت سر هم این همه احزاب ! در افغانستان سی تا جهل حزب ، در ایران بشتر از آن تنها چندین حزب کمونیست و سوسیالیست و کارگری، در عراق ، سودان ، لیبی و منطقه پر از احزاب ترقی خواه و کارگری می باشد . بازهم مردم به دنبال خر دجال ( امپریالیست های امریکا و غرب ) اند ؟؟؟!!!                           باید راه اساسی را دریافت و رفت از گفتار به عمل . این کار عوام نیست کار کنیش گران انسان دوست و ترقی خواه منطقه و افغانستان می باشد . اگر احزاب همسو نمی توانند با هم مدغم گردند می بایست در یک جبهه واحد باهم متحد گردیده توده های مردمی را سازماندهی و به راه رهایی سوق دهند . اهداف اولیه هر کشور منطقه و افغانستان ایجاب می کند که کشور های شان را از تسلط امپریالیست های جهانخوار رهایی ببخشند . در این هدف احزاب و سازمانها و اتحادیه های کارگری و دهقانی و اتحادیه استادان و معلمین و نویسندگان و ژورنالیست ها و سایر تشکل ها شریک اند و باید طوری سازماندهی گردد که همه تشکل ها در یک تشکل ملی برای اهداف ملی بسیچ گردد ، تا به صورت یک قدرت منطقی ملی برای خود ارادیت ملی ظهور نمایند . زمانی که این همبستگی بوجود آید ، زمان آن فرا می رسد که برای تشکیل یک دولت ملی « مجلس موئسیسان » انتخاب و برای تشکیل دولت ملی کار نمایند . این که دولت ملی بوجود آمده چه راه کارهای اقتصادی و ساختاری و سیاسی را تعیین نماید مرحله ای بعد از گذار یک دولت دست نشانیده امپر یالیست هابه یک دولت کامل ملی می باشد .

          به امید روزی که همه با هم در راه رهایی                

                            .     ----------------------------

منابع :                                                          

 1 -  تاریخ آسیای میانه ، مقالات دانشمندان ، فارسی ، انتشارات یونسکو ، چاپ تهران ، در دوجلد  

2 – دوقرن سکوت ، عبدالحسین زرینکوب ،

3 -  کینت دمورانش ، ترجمه فارسی ، چاپ تهران 

 4 -  دفتر شماره نهم ، یاد داشت های نگارنده     

   

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت