عارف عرفان

 

ناگقته های از برنامه حمله امریکا برکوریای شمالی

به دنبال مهندسی همیشه سبز سناریوی آشنا و تجاوز کارانه امریکا برای بسترسازی تهاجمات آنکشور،غرض دست یابی به اهداف ژیو‌پولیتیک، ژیواستراتیژیک و ژیو اکونومیک  وهمراستا با اوج بحران اقتصادی آنکشور، اخیرآ سران کاخ سفید وپنتاگون به طرز جنون آمیز با تحرکات گسترده نظامی درنظر دارند تا بالای کوریای شمالی حمله نمایند، هکذا اوضاع بحرانی موجود در ماورای کوریای شمالی، حول اهداف آزمندانه امریکا،سیاره مارا در پرتگاه نیستی ودر آستانه جنگ سوم جهانی قرار داده است.

اما ببینیم که درعقب پرده هیاهوی ناوگان های تبلیغاتی غرب در خصوص گویا تهدید سلاح هستوی کوریای شمالی چه حقایقی خوابیده است؟ روی این مبحث بهتر است تا برتازه ترین نگرش ها ویافته های« انتی نیوز نیتورک »تمرکز نموده وبر اهداف اصلی برنامه تجاوز امریکا برکوریای شمالی آگاه شویم.

مجله درآغازین بخش کلام خویش برتازه ترین اظهارات ولادیمیرپوتین رییس جمهور فدراتیف روسیه در محور بحران کوریای شمالی تمرکزجسته بیان میدارد.

ولادمیر پوتین: کوریای شمالی ‌دارای سلاح هستوی نه ، بل مالک مواد معدنی به ارزش تریلیون ها دالر میباشد. (۱)

 به گزارش منبع« نیونتل » رییس جمهور روسیه ولادمیر پوتین در خصوص بحران کوریای شمالی ، به تازه گی از حقایقی پرده برداشت که به طرز واقعی جهان را در پرتگاه جنگ تمامعیار هستوی قرار داده است .

به قول ولادیمیر پوتین این داستان جعلی بوسیله « رسانه های اصلی» غربی ریکلام می گردد تا مردم را متقاعد سازند که کوریای شمالی به حیث یک ملت عزلت نشین تهدید ایست برای جهان.

پوتین درمحفل پرسش وپاسخ در سوچی، به طرز هیجانی پاسخ  ارایه نموده افزود:

کوریای شمالی به هیچ وجه دارای سلاح هستوی نمی باشد.این یک دروغ محض است که بوسیله شرکت های که رسانه ها را درکنترول شان دارند ساخته شده وتلاش دارند تا مردم را برای پذیرش این امر وادار نمایند.

پوتین اظهار داشت:« آنها می دانند که کوریای شمالی را به آسانی تحریک می توانند،اما داستان تهدید کوریای شمالی یک دروغ محض است.من برای شما این حقیقت را  گفته می توانم که کوریای شمالی دارای بمب هستوی نمی باشد.»

پوتین ادامه داده افزود« کوریای شمالی بانک های تحت کنترول غرب نداشته و آنکشور به دالر امریکا وابسته گی ندارد ،آنچه که کوریای شمالی دارد سرزمین پُراز ثروت های معدنی مرغوب وپربها میباشد.»

برقول دیمتری پسکوف سخن گوی کرملین ، رییس جمهور پوتین اوقاتی را در اختیار داشت تا در خصوص منازعات کوریا- امریکا فکر نموده وسیاست خویش را بازتاب میداد اما او معتقد است که «حال دیرشده است.»

پوتین خاطر نشان ساخت:کیم جونگ  اون هرگز حمله واقعی را براه نخواهد انداخت ،چرا که این حمله در حکم خودکشی است.پینوگ یانگ به خوبی این رامی داند، لذا این واشنگتن است که این حمله را انجام می دهد.

دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا در را بطه به مقاله واشنگتن پست اظهار نظر نموده وبرآن مهرتایید گذاشت.درگزارش واشنگتن پست آمده است: «  کوریای شمالی به طرز موفقانه کلاهک های کوچک هستوی را که قابلیت جابجای درداخل موشک های مربوط را دارد،تولید نموده واین مبین آنست که کوریای شمالی بطورکلیدی درآستاته تبدیل شدن به یک قدرت کامل هستوی میباشد.این ارزیابی بطور مطمین توسط منابع اطلاعاتی امریکا صورت گرفته است‌.

ایالات متحده امریکا طی ماه گذشته برآورد نمود که به تعداد (۶۰ )عدد سلاح هستوی تحت کنترول رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون قرار دارد.»

شواهدی مربوط به داشتن سلاح هستوی کوریای شمالی  ،جریانیست که فقط توسط رسانه های اصلی ساخته شده وبه گردش می افتد.

به گفته پوتین «این همان چیزیست که در عراق ولیبیا اتفاق افتید.در تحت چنین شرایط هردو کشور عراق ولیبیا مورد تجاوز غرب قرار گرفتند و رهبران شان بدون هیچ مدرکی بخاطر جرایم جنگی اعدام گردیدند.» این مجله براظهارات ودلایل پوتین مبتنی برحمله امریکا بر کوریای شمالی صحه گذاشته خاطر نشان میدارد: سیستم بانکی کوریا در کنترول صندوق بین المللی پول قرار نداشته وآنکشور وابسته به دالر بانکی امریکا نمی باشد.

براساس گزارش ها کوریای شمالی به ارزس ۶ تا ۱۹تریلیون  دالر امریکایی منابع دست نخورده طبیعی در اختیار دارد.

بر اساس گزارش مجله« کوارتز » در زیر سطح اکثر کوه های آنکشور ذخایر معدنی بزرگ شامل آهن، طلا، مگنزیت، روی، مس، آهک، مولیبدن، گرافیت و دیگر مواد مربوط به ۲۰۰ نوع مواد معدنی خوابیده است‌.

همچنین در حال حاضر مقدار زیادی از فلزات خاکی کمیاب درین کشور موجود است که کارخانه ها در کشورهای اطراف نیاز به ساخت موبایل های اعلی، گوشی های هوشمند و دیگر محصولات با فناوری بالا دارند برآوردهای مربوط به ارزش منابع معدنی کشور در طی سالها به میزان قابل توجهی متغییر بوده است، که به دلیل محرمانه بودن و عدم دسترسی به آن دشوار است.

تبصره:

با توجه‌ به چشم انداز تجاوز امریکا در افغانستان ‌واشغال این سرزمین میتوان بوضاحت داوری نمود که چنین اهداف مشابه و چپاولگرانه،مزید بر موقعیت ژیو استراتیژیک افغانستان سبب شد تا آسمان خراش های نیویارک در تحت یک درامه مصنوعی به خاک بغلطد وتحت نام «جنگ با تروریزم »اسباب تجاوز امریکا در افغانستان را فراهم ساخته واین مادر وطن در اشغال ایالات متحده امریکا درآید.

درد این قلم از تغافل روی این حقیقت انکارناپذیر وسکوت مرگبار حول سرنوشت این وطن خونبار است.میهنی که در زیر رگبار جنگ نیابتی کشور گشایان استعماری وبخاطر منافع آنها درآن، دریای خون روان بوده و برای استحکام پایه های تجاوز، در میان سکانداران قدرت، هرسو مسابقه در جریان است، دولتمردان مان با خاک افشانی برچنین راهبرد غارتگرانه و بخاطر ابقای اقتدار بی مقدار شان همسفر اهریمن شده وشعار استقلال و آزادی در جامعه رنگ باخته است

منبع:

۱ـ انتی نیوز نیتورک ،مورخ ۱۲ اگست۲۰۱۷ 

 

 


بالا
 
بازگشت