شریف بها

 

استراتیژی امریکا و پیامد های آن در افغانستان

اخیر ایالات متحده امریکا استراتیژی جدیدش را در قبال افغانستان اعلام داشت . دراین استراتیژی حضور امریکا مشروط به چگونگی وضعیت در افغانستان تاکید شده است . همچنان در استراتیژی بیشتر بر مبارزه علیه تروریزم پا فشاری صورت گرفته و هوشدار های مبنی بر حمایت انکشور ازمحو تروریزم داده شده است . موضوعات قابل بحث که نگرانی را بیشتر ساخته است همانا مساله عدم توجه به راه حل سیاسی در افغانستان است که به آن در استراتیژی پرداخته نشده است.

 ضمنا دونالد ترامپ هنگام اعلام استراتیژی تاکید داشت که ملت سازی در افغانستان مسوولیت امریکا نیست . بنا، از این گفته ها بر میاید که تمرکز بیشتر امریکا بر رویکرد جنگی در افغانستان است. که با این حال جنگ در افغانستان بیش از این به درازا خواهد کشید . از جانب دیگر پیرامون مبارزه با فساد اداری و موضوعات حقوق بشری در افغانستان  اشاره نشده است که در کشوری چون افغانستان با این ګونه حکومت ضعیف و ناکارا ، مبارزه در امر مبارزه با فساد و تامین حقوق بشری کار بسا مشکل خواهد بود.

دراین شکی نیست که امریکا منحیث یک کشور حامی و استراتیژیک افغانستان برای کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا افغانستان در موقعیت قرار گرفته است که از سه جهت ، کشور های همسایه تلاش دارند تا حضور امریکا در این کشور را به چالش کشیده و موانع ایجاد نمایند. با اعلام استراتیژی جدید امریکا کشور های منطقه چون پاکستان روسیه چین و ایران واکنش های نشان داده اند که اکثر این کشور ها  در حال حاضر به حمایت طالبان پرداخته اند. به گمان روسیه و ایران ، گروه داعش از سوی کشور های غربی وحامیانشان تجهیز و حمایت میشوند و این نگرانی انان باعث شده است تا بر حمایت طالبان بپردازند.

 بدون شک پاکستان از جمله حامی جدی تروریزم در منطقه است و پاکستان با پول های که از امریکا دریافت میدارد قسمت انرا در تقویه طالبان و داعش به مصرف میرساند. به این معنی که نیروهای امریکا و حضور امریکا در افغانستان از سوی پاکستان توسط پول های کمک شده امریکا به چالش کشیده میشود که علاوه برآن با درنظرداشت استراتیژی امریکا و روابط نزدیک اسلام اباد با مسکو و همزمان حمایت روسیه از طالبان میرساند که جنگ افغانستان برای دیر زمانی ادامه خواهد یافت ونیز تا جایکه شناخت از پاکستان وجود دارد ، تلاش خواهد کردتا دوباره روابط با امریکا را احیا نماید .

در عین زمان فساد اداری در کشور یک معضل جدی پس از جنگ است ، زیرا این فساد است که حاکمیت را تضیف ساخته و فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر ساخته است  که با این حال حکومت امریکا هم چندان توجه یی در امر مبارزه با فساد اداری نداشته و در استراتیژی اش به آن توجه نکرده است بناء اکنون بر حکومت افغانستان است که در این راستا به صورت صادقانه تلاش نماید تا سطح فساد را در نهاد های دولتی کاهش و عرضه خدمات به ملت را در محور توجه اش قرار دهد.

نتیجه:

بدون شک که بدون حمایت امریکا و غرب افغانستان به مشکلات بیشتر از دید امنیتی و اقتصادی مواجه خواهد شد. اما با در نظرداشت استراتیژی جنگی امریکا در قبال افغانستان و عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان ، کشور به یک مرحله جدیدی از جنگ روبرو خواهد ، واکنش های کشور های همسایه که حامی طالبان اند و عملکرد هوایی نیروهای خارجی بر محلات مسکونی از عواملی است که مردم در این راستا حساس تر شده وممکن حلقاتی وجود داشته باشد که  این حساسیت ها را شعله ور سازند.اکنون بر دولت است افغانستان است که با دیپلوماسی داخلی و خارجی اش چگونه خواهد توانست که از استراتیژی امریکا استفاده موثر نموده و نیز نیروهای خارجی را متقاعد سازد که درحملات هوایی از دقت بیشتر به خرچ داده ونیز در عملکرد تبلیغاتی و غیره مسایل که باعث ایجاد حساسیت میان مردم میشود توجه نمایند.

همچنان مسوولیت دستگاه دیپلوماسی کشور خواهد بود تا کشور های متقاعد سازد که این استراتیژی فقط محوتروریزم در کشور بوده و کدام پیامدی متوجه آنان نخواهد بود .

چندی قبل یکی از سناتوران امریکایی با یکی از رسانه ها اظهار داشته بود که جنگ افغانستان برای پنجاه سال اینده ادامه خواهد بناء با در نظرداشت استراتیژی جدید امریکا و موجودیت کشور های مغرض چون پاکستان وایران در منطقه و عدم توجه به راه حل سیاسی میان دولت افغانستان و گروه طالبان یک امر مهم است که با درنظرداشت استراتیژی امریکا ، انکشور چندان مصمم نیست که در افغانستان برای پروسه صلح و یا دریافت راه حل سیاسی تلاش صورت گیرد.

بناء دولت افغانستان مکلف خواهد بود که با در نظرداشت اوضاع کنونی کشور و پایان جنگ به دریافت راه حل سیاسی تلاش جدی بخرچ دهند ، زیرا طالبان در تلاش گفتگو با امریکا اند نه دولت افغانستان .

 بناء برای توقف یا کاهش جنگ و خونریزی در افغانستان راه حل سیاسی یگانه گزینه یی معقول شمرده میشود . وبرای اعاده مسایل فوق دولت افغانستان باید تلاش های همه جانبه را برای تامین صلح، کاهش فساد اداری و احیای روابط با کشور های منطقه را مورد باز نگری قرار داده و اقدام بر اساس روابط کثیر المحوری با کشور های همسایه را انجام دهد.

نوشته : شریف بها

تاریخ/1396.6.29

 

 

 

  


بالا
 
بازگشت