سید داوود مصباح  

‏سه شنبه‏، 25‏ آوريل‏ 2017

 

اول می

اول می روز همبستگی کارگران جهان ، در سال جاری درحالی مراسم های گرامیداشت روز همبستگی کارگران جهان برگزار می شود که امپریالیسم جهانی به سردم داری امپریالیسم امریکا این دژخیم سفاک صف آرایی های جدیدی را علیه بشریت آغاز نموده اند . دراین بازی خطر ناک تسلیحاتی زروی و بیولوژیکی و شیمیاوی پنتاگون با افراز پایگاه های نظامی و تشدید جنگ های نیابتی توسط باند گروپ های تعلیمات دیده و مسلح ساخته شده توسط « سیا» به نام های داعش ، القاعده ، جبهت النصر و احرام الشام وغیره یک بخش وسیع مشرق زمین را به آتش کشانیده اند . این که دولت امپریالیستی امریکا بانی و اساس گزار ترویزم است جای تردید نیست و اسنادو مدارک قابل توجه و انکار ناپذیری وجود دارد که یک بخش آن در رسانه های اطلاعات جمعی منتشیر گردیده است . در افغانستان کانتینر سلاح و مهمات به قرارگاه طالبان توسط چرخ بال پیاده شد . وقتی که سروصداها بلند شد گفتند که اشتباهی فرود آمده . در پارالمان افغانستان مطرح شد که شبانه توسط هلیکوپتر های دولتی طالبان اکمالات می شود و گروه های تروریستی داعش به شمال کشور منتقل می شود که وزیر دفاع هم بر آن اعتراف کرد ، سکوت مرگ بار فضای ارگ و برگ را فرا گرفت . وقتی زرهدارهای امریکایی در مسیر هرات متوقف شد و از رانندگان لاری های حمل کننده سوال شد ، گفتند که به مولوی طالب می بریم باز هم سروصداها خوابید و سکوت برقرار شد. به تاریخ 27جدی 1395خ سه افسر امریکائی در منطقه « صیاد » ولایت سرپل باپنج صد هزار دالر امریکایی و مقدار قابل توجهی سلاح های سبک و سنگین در جریان فروش آن به داعش و طالب توسط یک کمین پلیس دولتی دستگیر شد و بلا درنگ توسط ارتش امریکا آزاد و پول و سلاح را با خود بردند .« نوشته شده توسط صادق دولت آبادی 10/2/2017م  » 1

  باز هم خاموشی مرگ بار و اسارت بار ارگ و شرکت سهامی مزدور امریکا در کابل. خلاصه امسال در حالی به پیش واز روز جهانی کارگران جهان می رویم که دشمنان کارگران در آستانه بردن جهان بسوی زمستان اتمی اند . با تحریکات امریکا و ناتو اگر شکیبایی چین و فدراتیف روسیه نمی بود ، اکنون جنگ جهانی سوم آغاز گردیده و نیمی از بشریت بکام مرگ رفته بود . اقدامات و تحرکات نظامی امریکا در سال جاری به ویژه با ورود دونالت ترامپ در کاخ سفید کانون توطئه های ضد بشری نیوکنسرواتیف ها به تحرکات نظامی در دریای چین و عقب درهای فدراتیف روسیه و صف آرایی ناتو در اروپای شرقی و اجرای مانور نظامی امریکا وجاپان و مانور مشترک امریکا و کوریای جنوبی نشان می دهد که امپر یالیست های امریکا آماده جنگ است .

* -  افزایش بودجه نظامی امریکا تا سقف 54میلیارد دالر .

* -  اعزام دو هزار وسایط جنگی به اروپای شرقی .

* -  شلیک 52موشک نوع کروز ( تامهاوک) به پایگاه هوایی الشعیرات در سوریه  در 17 اپریل بدون مجوز سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان .

 * -  به بهانه آزمایش موشک های کوریای شمالی ، اعزام ناوهای جنگی امریکایی به شبه جزیره کوریا و با تهدید چین که « اگر چین جلو از مایش های موشکی کوریای شمالی را نگیرد ، امریکا به تنهایی عمل می کنیم » ( ترامپ)  

  * -  پرتاب بمب ده تنی را بنام « بمب مادر » در منطقه اچین ولایت ننگرهار که عواقب ناگواری در قبال دارد ، مورد آزمایش قراردادند . ریزگرد های این بمب سال ها در محیط انفجار باقی می ماند که فوق لعاده زهری و سرطان زا است و به محیط زیست و نباتات ومزارع اسیب می رساند و در زنجیر غذایی مردم وارد می گردد . سالها مردم از آسیب آن در امان نیست .

 امپریالیست های امریکا از زمان ایجاداولین لانه های باند گروپهای تروریستی در 1978م در پاکستان به اصطلاح تنظیم های جهادی افغان ، جغرافیای افغانستان را بحیث منطقه استراتیژیک خود علیه اتحاد شوروی وقت تشخیص داده بودند و با طرح برنامه دراز مدت با همکاری عربستان سعودی و به نوکر نوازی از پاکستان از تاسیس باند های سلفی و بنیادگرا آغاز کردند . بدون شک که جنگجویان مفت و مجانی بهترین گزینه جنگ نیابتی با هزینه کم بوده می تواند . «سیا » القاعده را برای پوشش دینی و اسلامی به پاکستان دعوت کرد و سرانجام رخ دادهای براندازی نظام اتحادشوروی و کودتای یلسن و شرکا ، فصلی دیگری را در منطقه رقم زد که به برنامه های امپر یالیست های امریکا ومتحدین شان کمک کرد تا به عمق اهداف منطقه استراتیژیکی بشتر تمرکز  نمایند . بعد از کودتای سیاسی درون حاکمیت دموکراتیک افغانستان و آوردن خود فروخته شدگان تنظیم های جهادی ، مدتی که یلسن در قدرت قرارداشت پیمانکاران و دلالان سرمایه داری امریکا در روسیه فروریخته مشغول تاراج بودند ، تروریستان جهادی را درافغانستان بحال خود شان رها کردند . بعد از این که خلق های فدراتیف روسیه از شوکی که دیده بودند بیرون آمدند و به یلسن نه گفتند و به پوتین رای دادند و پوتین چپاولگران روسی را به زندان انداخت و دست به اصلاحات زد  امپریالیست های امریکا درک کردند که فدراتیف روسیه بار دیگر قد راست کرده و به سکوی ابر قدرت شدن می رود و پیمان بریست و شانکهای خواب امپریالیست ها را آشفته ساخت . و گروهای جهادی در زدو خورد وکشمکش های ذات البینی هستند و دیگر نمی شود از این افزار زنگ زده علیه فدراتیف روسیه استفاده کرد ، گروه تازه نفس دیگری را بنام و آدرس طالبان شامل گود کردند و به قدرت رسانیدند . شش سال امپریالیست ها با این گروه بازی کرد و دید که این گروه هم از محور خود بالاتر نمی رود و برنامه ای علیه فدراتیف روسیه و ایران ندارند . امپریالیست ها خود داخل گود شدند و بااشغال مستقیم افغانستان به تأسیس پایگاه های نظامی ، تسلط کامل بر اوضاع افغانستان برقرارکردند و دست پرورده های سازمان « سیا » را بر گرده مردم افغانستان تحمیل نمودند . گروه طالبان را که منزوی شده بودند دوباره دست سرشان کشیده و به صحنه آوردند تا با جنگ و گریز برای اذهان جوامع بشری مصرف تبلیغاتی داشته باشند و چنان وانمود کنند که گویا در افغانستان القاعده و طالبان به شدد علیه دولت افغانستان می جنگند . امپریالیست های امریکا در خاورمیانه عربی بعد از اشغال عراق و ساقط نمودن دولت لیبی اقدام برا ی براندازی دولت سوریه نمود که با استفاده از تجارب ایجاد باند گروپ های تروریستی در افغانستان ، در سوریه به تشکیل باندهای خطرناک تر یعنی « داعش » ، جبهته النصر و احرار الشام پرداختند . پوتین با چهره آرام ولی مصمیم قاطع دست به ابتکار زد و درمقابل تجاوزات لجام گسیخته امپریالیست ها امریکا و متحدین آن در سوریه به سرکوب ترورستان ساخت امریکا پرداخت . امپریالیست ها تعدادی از داعشی ها را از سوریه به افغانستان منتقل کرد و گروه های جنگجوی ازبک و تاجگ را از نوارمرزی پاکستان به شمال افغانستان انتقال دادند تا جنگ نیابتی را به تاجکستان ، ازبکستان به راه اندازند . بااین حرکت و جابجایی افغانستان دیر یازود به میدان جنگی تبدیل می شود که مخوف ترین و کشنده ترین سلاح در آن بکار گرفته می شود . به گفته وزیر دفاع فدراتیف روسیه که « این وسایل ووسایط جنگی ما بازیچه نیست و...» امپریالیست های امریکا با اجرای مانورهای نظامی با جاپان در نزدیکی های دریای چین باعث برآشفتگی و در نهایت آمادگی چین گردیده است . اگر امپریالیست های امریکا بار دیگر دست به موشک پراگنی در سوریه بپردازد به پاسخ نظامی سخت مواجه خواهد شد و این از سخن ملایم و آرام والادیمیر پوتین معلوم می شود که گفت « ما موشگ های دفاعی سوریه را تقویت می کنیم .»

بشریت مترقی اول می ، بزرگداشت همبستگی کارگران جهان را در حالی جشن می گیرند که سه منطقه انفجاری و خطرناک ضد بشری بوجود آمده است و امپریالیست های امریکا و متحدین با مانورهای نظامی خطر تصادم را بوجود آورده اند . مانورنظامی امریکا و کوریای جنوبی در شبه جزیره و دریای جنوب ، مانورهای نظامی امریکا و جاپان در نزدیکی دریای چین و مداخله و حمایت از تروریست هادر سوریه . بهر صورت جنگ از هر کجا آغاز شود بر اساس صف آرایی های امریکا و ناتو افغانستان یکی از میدان جنگ خواهد بود که بسیار خطرناک و درد آور است . گرچه در چنین جنگ امریکا بازنده خواهد بود ، لکن خرابی وویرانی مناطق جنگی غیر قابل جبران می باشد . تلفات جانی بیش از تلفات جنگ دوم جهانی خواهند بود .

در این گیرودار وتحریکات امپریالیستی امریکا و شرکا ، بسیاری فکر می کنند که همه ای این جنایات کار ترامپ است ، درصورتی که ترامپ با این زمان کوتا نمی تواند با زاویه 360درجه بچرخد قدرت بدست استراتیژیست های نیوکنسر واتیف ها است که تمام ماشین دولتی امریکا را رهبری و هدایت می کنند . موقع شلیک راکت ها به سوریه ترامپ با مهمان چینایی خود در ویلای تفریحی مشغول صحبت بود و 48ساعت پیش از حمله موشکی امریکا به سوریه یکی از سخن گویان کاخ سفید گفته بود که « درمورد سوریه باید مردم سوریه تصمیم بگیرد »2  پس کی دستور حمله را صادر کرد ؟ ! بدون تردید « کانون استراتیژیست نیوکنسرواتیف های امریکا که هم «سیا » و پنتاگون را در اختیار خود دارند . ترامپ درمصاحبه انتخاباتی خود با « دیویدسنگر» در مورد بشار اسد چنین گفته بود : « ما باید قبل از اسد از دست داعش خلاص شویم » 3 در مورد جنگ دونالدترامپ در یاسخ « دیویدسنگر» چنین گفته بود : « ما مبالغ عظیمی صرف مصارف نظامی می کنیم تا    800 میلیارد دالر کسری موزنه تجاری داشته با شیم ؟ ! ما مانند چهل سال پیش نیستیم ، ما اکنون بیست تریلیون دالر مقروض هستیم و دیگر توان ادامه این کار ( جنگ ) را نداریم . »

- « دیوید» می گوید که « ما باید از حقوق مدنی تمام کشور های جهان دفاع کنیم ! »

- « ترامپ » پاسخ می دهد : « وقتی که ما از حقوق مدنی جهان دفاع می کنیم ، ما در کشور خود مشکلاتی ازین فصل داریم . ما مسائل کشور خود را تشخیص نمی دهیم . پولیس ها در خیابانها کشته می شوند ، در خیابانها شورش داریم ، فرگیسون داریم . ما باید مشکلات خود را حل کنیم و دنیا مارا می بیند که ما در داخل چقدر بد هستیم ، پس برویم روی حقوق مدنی دنیا موعظه کنیم ؟»

- دیوید ، تکرا تاکید می کند که ما باید بخاطر دموکراسی ، حقوق مدنی و عدالت اجتماعی در جهان مداخله کنیم و برویم از آزادی دفاع کنیم .

 – ترامپ : « فکر نمی کنم که ما حق داشته باشیم که به دیگران موعظه کنیم . نگاه کن در این کشور چه رخ می دهد ، در خیابانهای خود ما پلیس کشته می شوند ، رفته به دیگران موعظه کنیم و درس حقوق مدنی بدهیم . وقتی که این همه شورش و آشوب در شهر های ما است ، چطور می توانیم دیگران را نصیحت کنیم . ما در وضعی نیستیم که حالت تهاجمی داشته باشیم .»  4

 به این ترتیب دیده می شود که تحرکات جدید علی رغم اراده ترامپ صورت می گیرد . نقش ریاست جمهوری امریکا تشریفاتی است و بس و بدتر از عین و غین شرکت سهامی خود ما .

در انتهای سخن اول ماه می ، روزهمبستگی کارگران جهان را به تک تک اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان که حزب پیش آهنگ طبقه کارگر میهن است و به همه کارگران و زحمتکشان کشور و جهان و احزاب مترقی طرازنوین طبقه کارگر جهان و میهن شاد باش عرض میدارم .

زنده  باد جنبش های کمونیستی و کارگری جهان و همبسمگی انترناسیونالیستی رهایی بخش !

منابع :

  1 -  تارنمای « مخزن کلام » نوشته صادق دولت آبادی

 2 -  تلویزیون دموکراسی شورائی – نشریات فدائیان خلق ( اقلیت ) 2017/4/ 12 ، بهروز فراهانی

 3 -  از متن مصاحبه دویدسنگر خبرنگار امور امنیت ملی نیویورک تایمز با دونالت ترامپ – ترجمه : دکتر مرتضی محیط – در برنامه دکتر محیط در تلویزیون پیام افغان ، 6جولای 2016م

 4 -  همان

 5 -  یادداشت های نگارنده

 

 


بالا
 
بازگشت