بصیرهمت

بصیر همت

مانچستر – انگلستان

مارچ – 2017

بحران اتحادیه اروپا

European Union

                                 TIME برگردان :از مجله تایم                                 

 

اتحادیه اروپا امسال به شصت سالگی خویش قدم میگذ ارد ، ایا این اتحادیه بر این بحران که روبرو است غالب خواهد امد؟

 یک چهارم قرن قبل ، 25 سال قبل، نماینده گان 12 کشور اروپایی در شهر "ماستریکت" هالیند جمع شدند و پیمان را بنام" پیمان ماستریکت"یا " ماستریکت تریتی" بامضا رسانیدند ،که مطابق این پیمان ، جامعه اقتصادی و سیاسی واحد با سرحدات باز و پول واحد عرض وجود نمود و اتحادیه مدرن اروپایی تولد یافت.

دریور 36 سا له  جرثقیل هالندی  ، فر سیهان،که از مرکز کار یابی به منزلش روان بود ، لستی از شکایات را در مورد این اتحادیه به پیش کشید،از جمله:

- بحران اقتصادی بعد از ایجاد اتحادیه اروپا ،در 2002، دامنگیر این کشور ها گردید. - منازل دولتی قبل از شهروندان هالندی  برای مهاجرین توذیع میگردد .

- پول تکس هالندی ها  به بانک  یونانی ها میریزید،در حالیکه ،" اولین چیزی که باید انجام شود بهتر است نخست برای مردم هرکشور انجام شود."

سال 2017 تنها بیست و پنجمین سالگرد پیمان ماستریک نیست، علاوتا امسال شصتمین سالروز معاهده روم نیز است، معاهده ای که باعث ایجاد اولین مارکیت مشترک اروپایی گردید و ایدیای ایجاد یک اتحادیه اروپایی را به واقعیت تبدیل کرد. امسال زمان است که اتحادیه اروپا که اکنون به 28 عضو توسعه یافته است ،و این اتحادیه جایزه نوبل رابرای  چند دهه در جهت جلوگیری از جنگ  مستحق شده است، بایداز ایجاد خویش با شرکت وسیع از مردمان عضو این اتحادیه تجلیل نماید،مگر شادی و تجلیلی قابل ملاحظه ای در میان اکثریت کشور های این اتحادیه دیده نمیشود. زیرا این اتحادیه اکنون در برابر چالش های زیادی از جمله سیاست های پاپولیست های ضد فدرالیزم رو برو گردیده است.

مشکل کنونی اتحادیه اروپا به سال 2009 بر میگردد، زمانیکه بحران اقتصادی جهانی باعث ایجاد فاصله میان کشور های ثروتمند در شمال اتحادیه اروپا و کشور های دامنگیر بحران عمیق اقتصادی در جنوب اروپا گردید. که در نتیجه منجر بر اعمال  پالیسی تضیقات اقتصادی، رکود رشد اقتصادی و رشد روز افزون  بیکاری در میان کشور های این اتحادیه گردید .  بخصوص تشدید بحرا ن در کشور های  ایتالیا ،یونان و هسپانیه باعث نارضایتی بیشتر مردمان این کشور ها گردید. با هجوم سیل اسای  مهاجران در سال 2015 به اروپا، دسته بندی، اختلاف و تفرقه میان کشور های عضو این اتحادیه را بیشتر ساخت . طوریکه مردمان اروپای مرکزی و اروپای شرقی در رابطه با اسکان و پذیرش سیل از مهاجرین اختلافات  و رویا رویی بیشتر گردید.

در پهلوی همه این مشکلات ،امنیت و زنده گی صلح امیز و ارام این کشور ها را حملات مرگبار و دوامدار تروریستی بخصو ص در فرانسه و بلجیم که از جانب بنیاد گرایان  اسلامی براه اندخته شد، به لرزه در اورد. همه این عوامل باعث گردید که شهروندان اروپایی از اتحادیه اروپا روی گردان شوند.  یک نظر سنجی معتبردر جون  سال 2016 نشان میدهد که 51 فیصد از ده کشور شامل اتحادیه اروپا نظر مثبتی در برابر اتحادیه اروپا داشتند.که در مقایسه با سال گذشته این نظر مثبت در برابر اتحادیه اروپا 17 بار در فرانسه و 8 باردر جرمنی سطح پایین را نشان میدهد.

در همان جون سال 2016، بریتانیا طی ریفرندمی خواستار خروج از اتحادیه اروپا شد و رهبران پاپولیست با مخالفت در برابر نهاد های حاکم سیستم لیبرا ل، کمپاین مستقیم در بین مردم در سراسر اروپا  را ترجیح دادند.انها وسیعا نا کارامد  بودن اتحادیه اروپا  و ادامه این وضع در اروپا را  وسیعا تبلیغ نموده و شیوه کاری و تبلیغاتی دونالد ترامپ در امریکا را حمایت نمودند.

 در انتخابات پارلمانی 15 مارچ هفته گذشته  در هالیند، در حالیکه سایر کشور های اتحادیه اروپا بخصوص جرمنی و فرانسه که انتخابات پارالمانی و ریاست جمهوری را در پیشروی دارند شدیدا نگران پیروزی حزب اراستگرای افراطی هالیند ، حزب ازادی، برهبری گیرت وایلدرز بودند ( این حزب شعارش ضدیت با مسلمانان مهاجر هالیند و در مجموع مخالفت با روند مهاجرت و بودن در اتحادیه اروپا است و  اعلام نمود  که  در صورت پیروزی مساجد را مسدود خواهد نمود )، مگر این حزب با کسب 20 کرسی در پارالمان در موقعیت دوم بعد از حزب حاکم قرار گرفت .که گرچه توانست عدم پیروزی حزب افراطی ازادی باعث تسلی خاطر لیبرال ها در اروپا گردد ،مگر این حزب با نیرومندی بیشتر در پارالمان هالیند عمل خواهد کرد .

فرانسه در بهار امسال بسوی انتخابات میرود و لیبراهای اروپا از پیروزی مارلین لیپین نگران اند. لیپین شعارش برگشتاندن فرانسه به فرانسوی ها است و در صورت پیروزی خواهان رفراندم جهت خارج شدن از اتحادیه اروپا گردیده است . پارالمان بریتانیا رسما نتایج ریفرندم سال 2016 را مورد تصویب قرار داد و به حکومت این کشور وظیفه سپرد تا پروسه خروج از اتحادیه اروپا را رسما اغاز نماید. نخست وزیر بلجیم ، چارلز مایکل،در مورد چنین ابراز میدارد "در طی 10 ، 15 سال گذشته زمانیکه ما از اروپا سخن میزنیم سخن ما درمحور بحران میچرخد،بحران مهاجرین، بحران اقتصادی"، "چگونه و چه زمانی ما خواهدبتوانیم ارزوی ارپا را بر اورده سازیم".

در 25 مارچ 1957 ،رهبران بلجیم ،هالیند، فرانسه، المان غرب، ایتالیا و لوکسیمبورگ در روم،  مرکز ایتالیا ،جامعه اقتصادی اروپا را ایجاد نمودند. با ایجاد این  جامعه اقتصادی ، زون تجارتی ایجاد گردید  که اتکا متقابل اقتصادی را میان این کشور ها بوجود اورد تا  از بازگشت به نیشنلیزم نظامی که باعث دو جنگ جهانی گردید جلوگیری نماید. معاهده روم در حقیقت اساس یک اتحادیه با هم متحد را برای مدتها گذاشت.و معاهده ماستریکت که در 7 فبروری 1992 بامضا رسید، در حقیقت دید تخیلی را در یک ساحه جیوپولیتیک متنوع و ناهمگون  تنظیم نمود که متکی بر ان کشور های دارای اقتصاد و فرهنگ متنوع را در یک زون دارای پول رایج واحد ،سیاست خارجی و حقوق شهر وندی واحد و داشتن حق کار و فعالیت اقتصادی در سراسر کشور های عضو این اتحادیه متشکل ساخت.

با گذشت 25 سال، اکنون چنین به نظر میرسد که این رویای تخیلی در عمل واقعیت پیدا نکرد. دستگاه قانونگذاری اتحادیه اروپا در بلجیم پا لیسی سختگیرانه ای  را، روی افکار و رویاهای تخیلی تمام عیار برای اینده ، بر کشور های عضو تحمیل نمود  که امروز نادرست ارزیابی میگردند.

اروپای که با ایدیای اقتصاد واحد در سراسر این قاره در 1999 ایجاد گردید در عمل ملت های دارای فرهنگ های مختلف ،سیستم های پولی مختلف را با پالیسی یکسان سازی پولی با بهره و سود واحد و مبادله پولی دارای نرخ واحد، متحد نمود که این ایدیا انطوریکه پیشبینی شده بود به واقعیت نپیوست و باعث بدترین بحران اقتصادی در عصر حاضر گردید.

پالیسی امور مهاجرین و پناهنده گان که توسط قانون گذاران این اتحادیه بر همه اعضا این اتحادیه طور یکسان قابل اجرا دانسته شد ، هریک از اعضا این اتحادیه را مکلف به اجرای این پالیسی بشمول تامین محل رهایش و سایر ضروریات پناهنده گی نمود .مگر در عمل در سال 2015 ،زمانیکه صد ها هزار پناه جو خود را در تعداد از این کشور ها، بخصوص در یونان، بدون محل رهایش ، غذا و دوا یافتند،این پالیسی غیر عملی ثابت گردیدو نشان داد که برای همه کشور های عضو این اتحادیه نمیتواند یکسان مورد اجرا باشد. یقینا ایجاد یک سیستم متکی بر قوانین و قواعد قابل اجماع و توافق میان کشور های که دارای طیف وسیع از تاریخ ،عقاید و باور ها و فرهنگ های متفاوت باشند، کار اسان و کوتاه مدت نبوده و تحقق عملی ان زمان دشوار و طولانی را نیازمند است.

امروز اتحادیه اروپا از یونان که نیمی از جوانانش بیکار اند تا جرمنی که رقم بیکارانش در سطح نازل ، 6%، قرار دارد،ودر  پولیند که 86 % از مردمانش اعتقاد مذهبی و ایمان به خداوند دارند و بر عکس  در سویدنی که در حدود 2/3 تن از مردمانش اعتقادات دینی ندارند،دشوار بنظر میرسد تا هماهنگی در همه سطوح میان این کشور ها بوجود اید. 

این ایدیا های وسیعا از هم متفاوت، فرصت مناسبی را برای سیاستمداران پاپولیست میسر ساخت تا در میان مردمان عادی این کشور ها نفوذ نمایند و بر علیه سیاست های اقتصادی ، پالیسی پناهنده گی و سایر فعالیت های اجتماعی مختلف که از جانب قانونگذاران و پالیسی سازان اتحادیه اروپا در بروکسیل بالای اعضا این اتحادیه تحمیل میگردد و سیاست های اقتصادی پناهنده گی، امنیتی ومارکیت تجارتی واحد که باصطلاح تورید کیله را به این کشور ها دیکته و تحمیل می نماید ،کمپاین های وسیع تبلیغاتی را سازمان دهند.

گیرت وایلدرز رهبر راست افراطی هالیند میگوید "هویت و حاکمیت ملی ما را از ما گرفتند ." و ادامه میدهد"  ،" پایان نزدیک است ، چنانچه امپراطوری روم از بین رفت."

رهبری اتحادیه اروپا از این اگاه است که در بروکسل،مرکز رهبری این اتحادیه، چیز های نا کار امد و پوسیده ای و جود دارد.جان کلاد جنکر، مسیول بخش قانونگذاری کمیسیون اروپا به مجله " تایم" میگوید،" وی به این باور است که بدنه سیستم خیلی ها و بیش از حد گسترده شده است ."."اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا با تمرکز همه چیز ، به مردم این احساس را داده است که ما همه چیز را قومانده میدهیم."  وی ادامه میدهد ، ما تلاش کردیم تا این نگرانی مردم را درک کنیم و مداخله در امور روزانه کشور های عضو نداشته باشم "

رهبری 27 دولت اروپایی در تلاش اند تا در جلسه مورخ 25 مارچ در نشستی در روم با تهیه پیش نویسی جهت بهبود این حالت بحرانی تغیراتی بمیان اورند. ایدیای قابل بررسی رهبران اتحادیه اروپا در روم که بیشتر قابل حمایت است ،اینست که باید به این  بدهند، بدین معنی که گروپ های کوچک این اتحادیه بتوانند multispeedاتحادیه مدل

ایتلاف ها و هم اهنگی های لازم را در عرصه های امنیتی ، دفاع و سایر اموراجتماعی بوجود اورند تا از جدایی کشور های عضو بخصوص کشور های اروپای شرقی در  اینده جلوگیری نمایند. 

بنا بر اضهارات نخست وزیر بلجیم ،موجودیت اتحادیه اروپا برای مدت طولانی ،مستلزم این اصل است که " ما بتوانیم برای مردم نتایج دقیق را ارایه نماییم "، بخصوص در مورد مسایل عمده ای که اتحادیه اروپا به ان روبرو است ، از جمله تامین امنیت مردم،امور مهاجرت و پناهنده گی و رشد اقتصادی.

البته ریفورم بنیادی تنها با تغیرات عمیق درونی سیستم اتحادیه و نهاد ها ی نیرومند که قادر به تغیرات باشند ، امکان پذیر است . در صورتیکه رهبری اتحادیه اروپا راه های عملی را که بتواند عملکرد این اتحادیه را با نظم نوین جهانی هم اهنگ سازد ،در یابد ، در غیر آن این اتحادیه در اینده نزدیک یا دور نخواهد توانست بحیث یک اتحادیه فعال و نیرومند و متحد باقی بماند. پایان 

 

 

 


بالا
 
بازگشت