سنجر غفاری

 

روسیه به دنبال شکست کیست؟

روسیه بداند که طالبان  وسیله ای دست چهارضلی است که در فروپاشی شوروی ، آبدیده و جهان شمول گردیدند ، از رحم  مادر شان(ای.اس.ای.)متولد شده اند !

  بدون شک افغانستان و مردمش طی قرنها ست که برای روس ها در مقابل اهداف انگلیس و متحدین ناتو و امریکا علیه روس ها دیوار مطمین دفاعی قرار گرفته ، قربانی داده و بلاخره دست بدست بازیگران استراتیژیک قدرتهای منطقه و جهان  قرار گرفته ، این  بازی بزرگ ادامه دارد  .

 از شکست امپراطوری انگلیس تا امروز روس ها  موفق نگردیدند  تا تعادل میان اهداف خود و مردم افغانستان را با در نظرداشت اهمیت جیوپولوتیک ، و جیواستراتیژیک افغانستان در منطقه بیلانس دقیق نمایند ، از سقوط نظام امانی ، (شکست نهضت مترقی) تا امروز فقط وفقط به منظوردستیابی به اهداف کوچک و مقطعی ، ویا لجاجت و انتقام گیری از رهبران حکومات مختلف در افغانستان تن به سازشهای خونین داده و بزرگترین ضربه های مهلک را به نظام سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ماوارد نموده ، سقوط نظام شاهی بوسیله کودتای نظامی تحت قیادت شهید سردار محمد داود در دهه هفتاد، سقوط جمهوری سردار محمد داود، که در اپریل ۱۹۷۸ ، ایجاد شگاف عمیق سلیقوی و تضاد ایدیالوژیک ، زبان و اندیشه  میان رهبران حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بعد از پیروزی قیام نظامیان این حزب که با داشتن تشکیلات حزبی خلق و پرچم یکسال قبل از پیروزی قیام باهم وحدت تشکیلاتی نموده بودند ، فراهم آوری زمینه های حضور نظامی اتحاد شوروی ، که عامل عمده تضاد های شگرف و برهم خوردگی تعادل میان ابرقدرت های وقت را در افغانستان و منطقه به همراه داشت ، بزرگترین اشتباه تاریخی رهبران شوروی وقت را، بعداز بیرون کشیدن نیروهای نظامی شان از افغانستان ثابت نمود که این ناعاقبت اندیشی های رهبری وقت شوروی عامل فروپاشی شوروی ، اضمحلال پیمان سیاسی و نظامی وارشاو( کمپ سوسیالیزم یا بلاک شرق ) در جهان گردیده .          در شرایط کنونی کشور و مردم ما  انچه مهم وعامل ادامه ای  مصیبت ها ، گسترش جنگ ، مبدل شدن کشور ما به لانه ای دوم تروریزم و افراط گرایان بین المللی  گردیده است ، همانآ ، فروپاشی شوروی ، سقوط نظام توانمند دولتی ، قدرت مطرح دفاعی و توانايی های نظامی ،اقتصادی و سیاسی مردم و کشور ما بنآ بر ناعاقبت اندیشی ها و معامله گریهای پشت پرده و مقطعی با رقبای منطقوی و بین المللی روسیه که وارث اتحاد شوروی دیروز می باشد ارتباط می گیرد.

 مردم افغانستان هیچگاهی همکاریهای موثر ، سرمایه گذاریها، پروژه سازیهای اقتصادی ، نظامی ، علمی وتخنیکی اتحادشوروی را در عرصه های مختلف آن به خصوص تربیت کادردر عرصه های مختلف رشد اجتماعی ، اقتصادی کشور ما هرگز فراموش نکرده و نخواهند نمود، ولی این ناعاقبت اندیشی ، انتقام گیری از رهبران سیاسی و دولتی ، مصیبت آفرینی هارا که از شهادت سردار محمد داود گرفته ، اختلافات سیاسی میان رهبران جناح های خلق و پرچم ، شهادت شادروان نورمحمد ترکی ، کشتار مرموز حفیظ الله امین ، سازماندهی اختلافات میان رهبران جناح پرچم ، با عقد توافقنامه  خونین و زمینه ساز خروج نیروهای شان به اشاره و فشار سیاسی  ای.اس.ای پاکستان ، اغاز پروسه مصالحه ملی بوسیله شهید داکتر نجیب الله ،  بلاخره ناکام سازی پروسه  صلح ملل متحد با نظام تحت رهبری شهید داکتر نجیب الله ، با اشاره و سازش با ای.اس.ای پاکستان  که منجر به سقوط حاکمیت قانون در کشور ما الی امروز گردیده ، بعدآ که افغانستان وارد مرحله یک جنگ داخلی و نیابتی میان ، مثلث هند ، ایران و روسیه قرار گرفت ، فرصت آن مساعد گردیده تا چهار ضلی متحد و سوگند خورده جهت رسیدن به اهداف بلند شان بسوی جمهوریت های آسیای میانه شتافتند ، ظهور طالبان را شرط اساسی  ادامه جنگ ، گرم نگهداشتن تنورجنگ در افغانستان علیه روسیه دانسته ، روسیه همچنان در دفاع از جمهوریت های آسیای میانه تلاش نمودند تا جنگهای داخلی در افغانستان حتمی و دوامدار بماند ، با ای.اس.ای از سر سازش و تعاملات پشت پرده پیش رفت تا اینکه در سپتامبر ۱۹۹۵ طالبان شهر کابل را تصرف نمودند و اهداف مشترک روسیه ای.اس.ای در ترور مرموز داکتر نجیب الله در خانه ملل متحد ، جنگ به شمال کشور ما رسید و مشاهده نمودیم که ای.اس.ای خلاف میل امریکا و انگلیس از قلمرونیروهای  شهیداحمد شاه مسعود که در حمایت  مثلث ایران ، روسیه و هند قرار داشت گذشته ، با شکست پادشاهی جنرال دوستم و فتح قلعه جنگی به سرحدات جمهوریت های آسیای میانه لنگر انداختند ، در این موقع روسیه درگیر جنگهای داخلی با جدايی طلبان چچینی کشانیده شد، جمهوریت های گرجستان ، تاجکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان ، مناطق و کوهستانات قفقاز روسیه بوسیله چریک های  پرورش شده در ای.اس.ای  پاکستان ،حمایت سعودی ، امریکا و انگلیس برای روسیه درد سر بزرگ شده بود ، بلاخره بازی در سطح بین المللی به نفع امریکا وناتو قرار گرفته بود ، جنگهای یوگوسلاویا، عراق ، لبنان ، مصر ، عقب نشینی قوت های نظامی روسیه از یوگوسلاویا ، المان ، و جمهوریت های آسیای میانه به خصوص تاجکستان ، ازبکستان ، جنگ های خونین میان باکو و ارمنستان ، بحران اقتصادی و سیاسی  در روسیه  ، رهبرای کریملن را وحشت زده نموده ، فرصت آن مساعد گردیده تا رهبرمقاومت شمال که  تحت  حمایت نظامی مثلث روسیه ، ایران و هند قرار داشت مرموزانه ترور گردد، بعدآ بازی بزرگ با سقوط بلند منزل های نیویارک و حملات تروریستی به وسیله آنچه القاعده توصیف گردیده بود ، صفحه  خونین دیگری برسرنوشت سیاسی و کشوری مردم افغانستان با حضور نظامی امریکا و اعلان حمایت و همکاری قاطع و همه جانبه ای روسیه از عملیات نظامی امریکادر افغانستان باز گردید.  اینکه روسیه چگونه وارد این  بازی گردید، تا کدام اندازه دید منافع ملی خویش رادر این معادله شامل نموده و محاسبه داشت خود حاصل اش را دیده و چشیده است ، اما در برابرسرنوشت ملی مردم ما به تعقیب بیرون کشیدن پای همکاری و تغیر در شکل بازی اش با امریکا ، شامل شدن به اهداف خونین ای.اس.ای پاکستان درحمایت از تروریزم طالبانی وداعش نباید علیه کشور و مردم ما به دنبال اهداف و استراتیژی های مقطعی خویش شامل تعامل با دشمنان سوگند خورده و اشکار کشور و فرزندان مردم ما در تعامل و سازش قرار بگیرند ، یکبار دیگر تکرار اشتباهات دهه هفتاد، نود، و ۲۰۰۱ اش را که برای نابودی تروریزم ، بازسازی افغانستان ، نجات  زنان و اطفال کشور ما از چنگال بنیاد گرایان و جلوگیری از گسترش و نفوذ تروریزم به جمهوریت های آسیای میانه با هم پیمان استراتیژیک اش امریکا وناتو داشت ، نباید تروریزم و طالبان رادر آغوش کشیده ، تحت پوشش مذاکره و صلح ، ریشه ای نوبنیاد تکامل روشنگری و بقایای اندیشه ای ملی و مترقی فرزندان مردم افغانستان را ، با حمایت وگسترش بنیاد گرايی ، مبدل شدن  شمال کشور ما  به میدان مقابله و جنگ جهت رسیدن به اهداف خویش با رقبای استراتیژیک منطقوی و بین المللی اش به آزمایش قرار بدهند. هر افغان و روشنفکر کشور ما  دین  ملی ، مسولیت انسانی و افغانی دارند تا نباید به تکرار حوادث خونین گذشته تماشاگر و ساکت بمانند، باید صدای اعتراض برحق خویش را به گوش رهبران و تصمیم گیرنده گان این بازی کاذب و مصالحه خونین، که طرح شده ، شبکه ای.اس.ای . ، دشمن شناخته شده مردم ما می باشد ،از هر وسیله ممکنه  استفاده نموده و به گوش مقامات کریملن برسانند که مردم افغانستان هیچگاه دوست دشمن فرزندان شان را دوست تاریخی و همسایه خویش نمی دانند

.سنجر غفاری

 

 


بالا
 
بازگشت