دوازدهمین جشنواره نقاشی با اشتراک نقاش افعان استاد زمر برگزار گردید

 

دوازدهمین ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻧﻘﺎشی ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ صرﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﮐﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ بیشتر ﺍﺯ شصت ﻧﻘﺎش ﺍﺯ 24 کشوﺭ ﺟﻬﺎﻥﺩﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺍﺯ ﺗﺎﺭیخ اول الی دهم نومبر ادامه داشت ، ﮐﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼﻧﻘاشی ﺍﺯ ﻃبیعت ،ﺍﯾﺟﺎﺩﮔﺭﯼ ﺁﺛﺎﺭ ، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺩ ﺍﺯ ﮔﺍﻟﺮی ﻫﺎ ،ﺍﻣﺎکن ﺗﺎﺭیخی ﻭ ﻓﺮهنگی ، ﮐﻧﺴﺮﺕ ﻫﺎ ﻭﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻣﻬﺎﯼ ﺗﻔﺮیحی ﺑﻮﺩ .

ﺍﺳﺘﺎﺩ سید قطب الدین ﺯﻣﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ، ﺩﺭ ﻧﻤﺎیشگاﻩ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺯﯾﻭنی ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥﮐﺷﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺮﮎ ﮐﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺯﯾﺑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ی طبعت افغانستان واغاز شگوفانی ﻫﻨﺮ نقاشی و تجسمی را به عصر دولت یونان باختر قبل ازمیلاد بیان داشته و ادا مه اوج انرا مربوط دوره کوشانی ها و شاهکار مجسمه های بودا یاد آوری نمود . همچنان هنر نقاشی مینیاتوری عصر تیموریان و بخصوص مکتب استاد کمال الدین بهزاد هروی ، که در جهان بنام مینیاتور فارس شهرت دارد . و ا ثار این عصر، به صفحات رنگین وطریف تاریخ هنر جهان ، غنا وزیبایی خاص میبخشد اشاره نموده ، که مورد علاقمندی خاص ، واستقبال صربستانی ها و نقاشان کشور های اشتراک کننده قرارگرفت .

نقاش افغان استاد سید زمر علاوه بر شام معرفت در تلویزیون (sat) و روزنامه (ریچ نروده ) مصاحبه نموده ونقش فعال افعانستان را در جشنواره هنری رنگین تر ساخت .

.ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﺍﻟﺮﯼ« ﮐﻭﺩﮐﺱ» ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﺭﺯ و ﺧﻠﻘﺖ آﺛﺎﺭﻫﻨﺮﯼ ﺍﯾﺟﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩه ﮐﻩ ﺩﺭاین مدت ﺳﻪ ﺍﺛﺮ : ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮﯼ ، ﯾﮏ ﭘﻭﺭ ﺗﺮﺕ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ (ﮐﻭﻩ ﺍﺭﺷﺎﻥ ﻭ ﻭﻧﻌﺮﻩ ﮔﻭﺯن)ﮐﻩ مورد علاﻗﻤﻨﺪﯼ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺭﻓﺘه ، ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺍﻟﺮﯼﮐﻭﺩﮐﺱ استاد سید زمر مورد تحسین و حایز تقدیرنامه گردید.


بالا
 
بازگشت