استاد صباح

 

توليد وترافيک مواد مخدرچگونه ووسيله کيها انجام ميشود؟؟؟

" پژوهش مستند درمورد کشت ، توليد وقاچاق موادمخدر"

بخش دوم

 

افغانستان بیش ازنود درصد تریاک غیرقانونی که درجهان مصرف می شود را تهیه می کند. تریاکی که خود مادۀ اصلی برای تولید هروئین است. ارزش این کشتزارهای خشخاش به نوصدوپنجاه میلیون دالرمی رسد؛ ارزش کلی صادرات خشخاش به طرز قابل توجهی بیشتر ازاین است – چیزی بین سه بیلیون تا چهار بیلیون دالر؛ این رقم برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن چیزی در حدود هجده بیلیون دالرمی باشد، رقمی فضایی است.

ازسال های هفتاد میلادی، افغانستان طعمه جنگ ها و شورش های متعددی بوده که در برخی از برهه ها به یک جنگ تمام عیار داخلی مبدل گردیده است. طی این دهه ها نظام سیاسی درافغانستان ناپایدار و نا کارآمد بوده است.تمامی دولت ها، زودگذر بوده و وجه مشترک همه آنها در این مدت این بوده است که هیچکدام از آنها نتوانسته اند کنترل کامل و کافی بر تمام کشور داشته باشند.

به موازت این ناپایداری سیاسی، به تدریج طی دهه های گذشته ازاشتراک منافع دولتمردان و مسئولین دولتی ، ایالتی و ولایتی با قاچاقچیان مواد مخدر، یکی از بزرگ ترین شبکه های تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر دراین کشور شکل گرفته است. شبکه ای بسیار پرقدرت که در شطرنج سیاسی افغانستان همانند دولتی دردولت عمل می کند. این شبکه قدرتمند که خود دولتی است دردولت بر بسیاری ازمناطق استراتژیک در سرزمین های قبیله ای ، خصوصاً مناطق همجوار با مرز پاکستان کنترول و تسلط دارد. فقط در یک دوره دوازده ساله، بین سال دوهزارودو ودوهزارچهارده میلادی، به طورمتوسط سالانه بيش ازیک نيم میلیون هکتاراززمین های زراعتي زیر کشت خشخاش بوده است. در همین مدت، افغانستان بزرگ ترین تولید کننده تریاک جهان بوده است.

افغانستان بیش ازشصت نو هزار تن تریاک خام تولید میکند.  طی دوسال گذشته، یعنی سال های دوهزارچهرده وپانزده میلادی تولید تریاک درافغانستان یک رکورد تاریخی داشته است. در حالی که کنترول بسیاری ازمناطق استراتژیک افغانستان ازکنترول دولت مرکزی خارج است، این شبکه دولت مانند، با همکاری گسترده مسئولین حکومتی، ایالتی و ولایتی، خصوصاً آنانی که خود مسئولیت نظارت و کنترول بر کشت و تولید مواد مخدر را ازسوی دولت دارند، بر قسمت های وسیعی ازمناطق استراتژيک افغانستان تسلط یافته اند. این تسلط، به رغم تمامی تلاش ها و بودجه های قابل توجهی بوده که ازسوی جامعه جهانی برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر دراختیار دولت افغانستان گذاشته شده است. این شبکه، نیروها ی مسلح خود را دارد که از بهترین تجهیزات نظامی و عملیاتی بهره مند است. همچنین با گروه های شورشی و مخالف دولت کابل، مانند طالبان اشتراک تاکتیکی دارد. خلاصه کلام اینکه در بسیاری از مناطق افغانستان که تولید کننده عمده تریاک است، آنها حرف آخر را میزند. طی سيزده سال گذشته، تلاش ها برای مقابله با نیروی های این شبکه قدرتمند، برای کنترول مناطق مهمی از افغانستان نافرجام مانده است.

مواد مخدر ماده افیونی است که در بیشتر موارد کشت و قاچاق آن درجهان از طریق افغانستان صورت می‌گیرد.

کشت این مواد نیز درسال هاي گذشته روند صعودی را پیموده که این خود معضلی جهانی برای افغانستان محسوب می‌شود، زیرا دولت کابل با افزایش کشت این مواد همه ساله تحت فشارهای جهانی قرار می‌گیرد.

گزارش‌هایی وجود دارد که با گرم‌شدن هوا در ولایت‌هایی که مواد مخدر در آن کشت می‌شود، زمان نیشتر زدن آن فرا رسیده و بدون شک در این گزارش‌ها زمزمه‌هایی نیز شنیده شده که افغانستان در سالنودوچهارخورشيدي  نسبت به سال گذشته شاهد افزایش کشت این مواد افیونی خواهد بود.

با توجه به اینکه کشت مواد مخدر همه ساله روند صعودی داشته و خود زمینه‌های سلامت‌زیستی افغانستانی‌ها و ملت‌های جهان را به مخاطره می‌اندازد در زیر به دلائل افزیش کشت و قاچاق این مواد در افغانستان اشاراتی داریم.

تمام دهقانان افغانستان با توجه به اینکه مسلمان هستند و با آموزه‌های اسلامی آشنایی دارند، می‌دانند که کشت این مواد زیانبار از نگاه اسلام حرام مطلق است و خداوند بزرگ مجازات شدیدی برای آن در نظر گرفته است، اما دلیل موجه این کشاورزان فقر اقتصادی آنها است. با توجه به اینکه دهقانان سایر کشورهای جهان از کشت این مواد مبادرت می‌ورزند، مواد مخدر نسبت به اکثر نباتات بها و قیمت بیشتری دارد و دهقانان افغانستان برای به دست آوردن پول بیشتر و خروج از فقراقتصادی و تنگدستی، آن را راهی برای نجات خود و خانواده خود می‌دانند.

سي سال جنگ، ناامنی‌ها، خشونت‌ها و درگیری‌های داخلی زیربناهای اقتصادی افغانستان را تخریب کرد و دولت کابل با توجه به اینکه سالها از عمرش می‌گذرد نتوانسته در این سال‌ها زیرساخت‌های اقتصادی را بازسازی و نوسازی کند و به این صورت مانع کشت مواد مخدر توسط دهقانان شود.

افغانستان با آغاز سال دوهزاروچهاریکبار دیگر شاهد افزایش درگیری‌ها و نبردهای سبک و سنگین با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در این کشور بوده که همزمان با افزایش این جنگ‌ها، کشت و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است. کشت زیاد و نبود مصرف‌کنندگان داخلی، دهقانان رامجبور به صادرات مواد مخدربه کشورهای همسایه و ازآنجا به سایر کشورها کرده که ناامنی‌ها در کشور زمینه قاچاق بدون دغدغه و هراس را برای آنها فراهم کرده است.

با توجه به گزارش‌های مواد مخدر افغانستان، این مواد در مناطقی کشت می‌شود که ناامنی‌ها و حضور شبه‌نظامیان بیشتر است و به هر اندازه که طالبان حضور قوی‌تر داشته و ناامنی‌ها را دامن زنند، حجم کشت این مواد افیونی نیز افزایش پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد که حمایت‌گران مواد مخدر خود زمینه ناامنی را در اکثر ولایت‌های افغانستان ایجاد می‌کنند تا از این طریق از کشاورزان پول بیشتر گرفته و قادر به تداوم اهداف ضد بشری خود شوند.

همانطوری که دربالا اشاره شد، مواد مخدر نسبت به سایرمحصولات درآمد بیشتری برای دهقانان دارد و به همین دلیل است که دهقانان  حاضر به کشت این مواد می‌شوند. دولت درسال‌های گذشته کوشید تا محصول جایگزین مواد مخدر را به دهقانان معرفی کند که در نتیجه آن زعفران در برخی مناطق که از امنیت نسبی برخوردار است، جایگزین کشت مواد مخدر شد، اما اکثر ولایت‌هایی که کشت مواد مخدر در آن رایج بوده از کشت زعفران بی‌بهره ماندند.

ولایت‌های ناامنی که کشت مواد مخدر در آنها ادامه دارد، تحت کنترل دولت کابل نیستند و این تروریست‌ها هستند که به کشاورزان دستور کشت داده و از آنان حمایت می‌کنند. دولت در این ولایت‌ها نتوانست از کشت زعفران که جایگزین مواد مخدر بود، حمایت کند و به همین دلیل کشت مواد مخدر با حمایت بیشتر از سوی طالبان ادامه پیدا کرد.

براساس جدیدترین گزارش‌ها مواد مخدردرمناطق تحت تسلط دولت نیز کشت می‌شود وبه دلیل فساد گسترده اداری و نبود روحیه مبارزه جدی با مواد مخدر در میان مسئولان، کشت این مواد همچنین ادامه پیدا کرده است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که مأموران دولتی با اخاذی ازدهقانان اجازه کشت مواد مخدر را می‌دهند.

بدون شک، این گزارش‌ها نشان می‌دهد که فساد گسترده اداری و نبود روحیه مبارزه با مواد مخدر میان مأموران دولتی نیز در روند افزایش کشت و قاچاق این مواد اثر گذاشته و تاحدی زمینه افزایش آن را نیز فراهم کرده است.

یکی دیگر از دلائل افزایش کشت مواد مخدر توجه ناکافی دولت کابل و کشورهای همکار است که سبب شده افغانستان بیشترین مواد مخدر جهان را تولید کند. به دلیل نبود نیروی کافی، دست‌کم در مناطق تحت کنترول دولت برخی زمین‌های کشاورزی بررسی‌ نشده و به این صورت کشاورزان بدون دغدغه به کشت و سپس به قاچاق آن می‌پردازند.

در این میان کشورهای خارجی به‌ویژه نظامیان آنها طی سال‌های گذشته از مواد مخدر حمایت کرده و در انتقال و کشت آن دهقانان را یاری رساندند. حمایت از مواد مخدر توسط خارجی‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست و بارها مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که سود آنان از مواد مخدر بیشتر از هزینه‌ای است که واشنگتن برای افغانستان می‌کند.

طی سال‌های گذشته مواد مخدر به دوصورت توسط خارجی‌ها حمایت شده است. نخست؛ به طور مستقیم به کشت و قاچاق مواد مخدر می‌پرداختند و دوماً با حمایت توسط تروریست‌های دست‌پرورده خود این سود را به جیب می‌زدند.

درماه دسامبر، سازمان ملل متحد گزارش کرد؛ ازسال دوهزاريک، زمین‌هایی که برای کشت تریاک استفاده می‌شود، شصت درصد گسترش یافته است و به دوصدونوهزار هکتار رسیده است. هروئین و مورفین افغانستان که ارزش آن سه میلیارد دالر تخمین زده شده است، حدود پانزده درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل با توجه به رشد در کشت تریاک، باید فرض بر آن باشد که درآمد طالبان از تجارت غیرقانونی مواد مخدر یک عامل مهم در ایجاد دارایی برای این گروه باقی مانده است.

در همان ماه، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان هشدارداد که با پایان یافتن جنگ و فرار پول‌های کمکی از کشور، تجارت تریاک قطعاً افزایش خواهد یافت. با این حال، وی اظهار داشت که پروژه‌های آمریکا در زمینه‌ بازسازی، به‌‌ویژه پروژه‌هایی که به « بهبود آبیاری، جاده‌ها و کمک‌های دهقاني» اختصاص یافته بودند، احتمالاً انفجار در کشت تریاک را رهبری می‌کردند. تا زمانی که بانکداری بین‌‍‌المللی میلیاردها دالرازتجارت مواد مخدر سود می‌برد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که «جنگ با مواد مخدر» مانند «جنگ با تروریسم» سودآور است.

 

 

+++++++++

بخش اول

باحضوريکنم دهه نیروهای خارجی درافغانستان کشت وتولید تریاک درکشور به رشد قابل ملاحظه ای رسیده است .  درحدود ۲۲۴ هزارهکتار زمین درسال دوهزاروپانزده زیرکشت خشخاش بوده که درمقایسه با سال گذشته ۷ درصد افزایش را نشان می دهد .  درحدود ۷۱هزارهکتارزمین ازسال ۱۹۹۴ زیرکشت تریاک خالص درافغانستان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ بیش ازسه برابر رشد داشته است که با این حال افغانستان بزرگترین مرکزتولید کننده تریاک درجهان محسوب می شود . درولایت هلمند درحدود ۱۰۳۲۴۰ هکتارزمین درسال ۲۰۱۴ زیرکشت تریاک بود که این ولایت به بزرگترین مرکزکشت و تولید مواد مخدر تبدیل شده است .
۹۸ در صد کشت و تولید تریاک درولایات جنوبی ، شرقی وغربی  صورت گرفته است .

بعدا زسال نوزده صدوهفتادنو ميلادي بخشی ازفعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد يك شبكه بنياد‌گرای اسلامی بود كه به آن نام جهاد وجنگ مقدس برعليه شوروی داده شد. اين شبكه ازطرف ايالات متحده وعربستان سعودی پشتيبانی مي شد. اما بخش اعظم كمك مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدردرمثلث طلايی (منطقه توليد ترياك درآسيای مركزی وافغانستان.) تامين مي شد. درسال نوزده هشتاد پنج ريگن رييس جمهوروقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی را امضا كرد. براساس اين دستورالعمل بايد كمك نظامی را به مجاهدين هرچه بيشترتقويت نمود تا به از هم پاشی قوای شوروی وخروج آنان ازافغانستان منجر شود. كمك های نظامی به شدت افزايش يافت، به طوريكه درسال نوزده هشتاد هفت سلاح های تحويلی به مجاهدين به شصت وپنج هزار تن رسيد. درطی اين مدت سيل متخصصان سيا و پنتاگون به طور پنهانی و بی وقفه راهی دفترمرکزسازمان اطلاعات پاكستان - ای.اس.اي-  واقع درشاهراه اصلی روالپندی شد. درهمين محل كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان برعليه قوای شوروی با آي اس آي  پاكستان ديدارمي كردند. سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتی پاكستان نقش كليدی در تربيت نظامی مجاهدين افغانستان داشت. مدارسی كه توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك های جنگ های چريكی سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند. ايالات متحده آمريكا ازديكتاتور پاكستان جنرال ضياالحق درتاسيس هزاران مدرسه افراطي درپاكستان پشتيبانی كرد، مدارسی كه ازآنان طالبان سربرآوردند. بدينسان سازمان سيا تلاش خود را بر ترويج اين انديشه گذاشته بود كه از اسلام يك ايده سياسی اجتماعی بي سازد. 

سازمان سيا عمليات براندازی حكومت افغانستان را آغاز كرده بود. اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی درافغانستان بود، جنگی كه تااکنون ادامه دارد. برژينسكی مشاورامنيت ملی دولت كارتر دريك مصاحبه مطبوعاتی درنوزده نودهشت حمايت ازمجاهدين توسط سازمان سيا را به اين شكل تاييد كرد: برژينسكی: براساس اطلاعات رسمی، سازمان سيا كمك به مجاهدين را ازسال نوزده هشتاد ميلادي يعنی بعد از حمله نظامی شوروی به افغانستان دربيست چهاردسامبر نوزده هفتاد نوآغاز كرد. اما حقيقت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده است. واقعيت اين است كه درسوم جولاي نوزده هفتاد نوكارتر رييس‌جمهور دستورالعملی را امضا نمود كه برطبق آن بايد به مخالفان دولت طرفدارشوروی به صورت مخفی كمك مي شد.

منابع خبری با تاکید به اینکه مزارع بزرگ خشخاش درکنار پایگاههای نظامیان خارجی در افغانستان کشت می شوند، سود امریکا از تولید و قاچاق مواد مخدر درافغانستان بسیار بیشتر از هزینه های واشنگتن در کشور است.

به گزارش خبرگزاری (شفقناافغانستان)، به نقل ازتحلیلگران، سود آمریکا را ازتولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، بسیار بیشتر از هزینه های واشنگتن درافغانستان دانست و نوشت: پایگاه اینترنتی ˈگلوبال ریسرچˈ یکی از پایگاه های خبری - تحلیلی که مرکز آن در کانادا است و روزانه نزدیک به يکصدوسي هزار بازدید کننده دارد، دریکی از گزارش هایی که اخیراً به قلم « شروود رز» منتشر کرد، نوشت که امریکا سالانه پنجاه میلیارد دالرازکشت و قاچاق موادمخدر درافغانستان کسب درآمد می کند. زمانی که طالبان بر سر قدرت بود، سخت گیری بیشتری بر تجارت موادمخدر صورت می گرفت؛ اما اکنون اوضاع پس از تهاجم امریکا به افغانستان بسیار بدتر از گذشته شده است.

اریک والبرگˈیک روزنامه نگارسرشناس کانادایی نیزدرمقاله ای با عنوان ˈامپریالیسم پُست مدرنˈ نوشته است: تولید مواد مخدر درافغانستان ازصدوهشتاد پنج تن در سال دوهزاريک تقریبا سي سه برابر شد و در سال دوهزارشش به ششهزاروصد تن افزایش یافت و درسال دوهزاروهفت، افغانستان تقریبا نودسه درصد هروئین جهان را تولید کرد.

روزنامه ˈهوفینگتون پستˈ به نقل از ˈرون پلˈ نماینده سابق جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا نیز می نویسد این موضوع کاملا بدیهی است که سیا در معاملات قاچاق مواد مخدر عمیقا فعالیت داشته است.

جنرال گاریف از فرماندهان سابق ارتش روسیه هم به تلویزیون ˈراشا تودیˈ گفته است: ˈامریکا قصد متوقف کردن تولید مواد مخدر در افغانستان را ندارد؛ چرا که با آن، هزینه حضور نظامی خود را در این کشور تامین می کند.

وی با بیان این مطلب که امریکایی ها خودشان پذیرفته اند که مواد مخدر اغلب با هواپیماهای امریکایی از افغانستان خارج می شود، گفت:ˈقاچاق مواد مخدر در افغانستان برای آنها سالانه حدود پنجاه میلیارد دالر درآمد دارد که به طور کامل هزینه های نظامی آنها را در افغانستان تامین می کند جای تردیدی نیست که تولید موادمخدر درافغانستان نسبت به سال دوهزاروشش که ششهزاروصد تن تخمین زده شده، تا سال دوهزاروسيزده افزایش چشمگیری داشته است. آخرین آمار تولید مواد مخدر هشتهزاروسه صد تن گفته شده، که افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

بازار مصرفی این مقدار عظیم مواد مخدر کجاست؟ بیشترین سود از قاچاق موادمخدر نصیب چه کسانی می شود؟ می نویسد: اگر فرض را بر این بگیریم که از مجموع  هشتهزاروسه صد تن مواد مخدر تولید شده درولايات جنوبی و ناامن،هزارتن، از طریق مرزهای زمینی افغانستان قاچاق می شود یا به مصرف داخلی معتادین افغانستان می رسد، یا توسط پلیس و وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان نابود می شود و یا به مصارف طبی می رسد؛ سرنوشت مابقی این مواد مخدر که بالغ برهفت هزار تن است چه می شود؟!

براساس این گزارش، حامد کرزی رییس جمهورقبلي، چندسال قبل دریکی از سخنرانی های خود گفت که درآمد کشورهای خارجی از کشت خشخاش درافغانستان سالانه در حدود شصت میلیارد تا صد میلیار دالر است. گزارش جدید گلوبال ریسرچ نیزبیانگر سود حداقل پنجاه میلیاردالری سازمان اطلاعات امریکا (سیا) از محصول خشخاش تولید شده در افغانستان است. برخی از تحلیلگران افغان، سود امریکا از مواد مخدر را بسیار بیشتر از این رقم می دانند، اما اگر همین رقم فعلی را نیز بپذیریم، درآمد امریکا از موادمخدر بسیار بالاتر از مصارف آنها در افغانستان است.

هزینه های امریکا در افغانستان اعم از کمک به دولت، کمک به برخی نهادها، تدارکات نظامیان امریکایی، تامین هزینه های پایگاه ها و... بسیار کمتر ازپنجاه میلیارد دالر درآمد آنها از قاچاق مواد مخدر است.

همگان آگاه هستند که یکی از منابع مهم تدارکات طالبان، کشت وسیع موادمخدر در جنوب کشور است؛ مزارع بزرگ خشخاش که خریداران ثروتمندی دارد و بطور تضمینی به فروش می رسد، سبب شده که مواد مخدر، با خیالی آسوده کشت و برداشت شود و به فروش برسد و سود سرشاری را نصیب سازمان سیا و گروه طالبان کند و نتیجه آن شود که جنگ در افغانستان همچنان تداوم یابد. تولید موادمخدر در افغانستان، پیامد زیانباری برای مردم، دارد. گسترش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آن، ایجاد شکاف طبقاتی حاصل از کشت و فروش موادمخدر، تقویت مافیای اقتصادی و سیاسی که با مواد مخدر ارتباط دارند و... همه باعث ایجاد مصائب اجتماعی جدیدی برای مردم شده که نتیجه ی فرصت طلبی طالبان، مافیای اقتصادی، سازمان سیا و زمین داران بزرگ خشخاش، می باشد. مبارزه پلیس ملی و وزارت مبارزه با موادمخدر که گاهی با چوب به جان مزارع کوچکی از موادمخدر می افتند هرگز راه به جایی نخواهد برد. کشتزارهای وسیع خشخاش، هرگز با این سیستم، از بین نخواهد رفت. مزارع بزرگ خشخاش در کنار پایگاههای بزرگ نظامی خارجی قرار دارند و در سایه همین پایگاهها کشت می شوند؛ پایگاههایی که هیچ نهاد ملی و دولتی افغانستان به آنها دسترسی ندارند و از متن و مبنای آن، اطلاع دقیقی در دست نیست. دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور، به درستی به این مسئله واقف هستند و انتظار می رود با جدیت، پیوند عمیقی که میان کشت کنندگان موادمخدر، سازمان سیا، طالبان و قاچاقچیان بزرگ وجود دارد را پاره کنند.

اين سياست تفرقه اندازونفع ببرتااکنون به شدت ادامه دارد وافغانستان رادرکام نابودي کشانده است واين اهداف پيامد هاي منفي بسياري رابه کشوربارآورد ویکی از تاثیرات منفی آن این است که نام افغانستان آلوده وخدشه دارشده است وما به فاسد ترین کشور دنیا تبدیل شدیم وازلحاظ درجه شفافیت جزسه کشورپایین دنیا هستیم. این تبلیغ نامطلوبی برای افغانستان است هیچکس با این وجود نمی آید درافغانستان سرمایه گذاری کند. مساله حایز اهمیت این است که بی باوری در بین مردم به وجود می آید وقتی اعتماد مردم به دستگاه دولتی که بعنوان خدمتگذاران مردم هستند تغییر کند فاصله بین مردم ودولت ازبین می رود بنابرین تخریب وویرانی ایجاد می شود.اگرما فساد را ازبین ببریم فساد ما را از بین نمی برد. درافغانستان یک اراده قوی سیاسی واخلاقی درازبین بردن فساد وجود ندارد.

یکی ازعوامل اصلی ونخستین عامل دروجود مزرعه ی تریاک وگسترش این مزرعه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر است. این مافیا ازسه بخش داخلی، منطقوی وبین المللی تشکیل میشود.  هیچگاه نه درگذشته ونه امروز، دهقانان وزارعین کوکنار به وجود آورنده ی مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر نبودند ودرآینده هم نخواهند بود. این قاچاقچیان وتاجران قدرتمند مواد مخدرچه درداخل وچه درخارج افغانستان هستند که کشت وزرع تریاک را درافغانستان به وجود آورده اند وعامل گسترش وزرع تریاک میشوند. آیا تریاک ومواد مخدررادهقانان وزارعین تریاک ازافغانستان به بیرون کشورمی برند؟ آیاازهرده گرام هیروئینی که درکوچه ها وجاده های لندن دردست نوجوانان انگلیسی قراردارد با مرکب وقاطر توسط دهقانان هلمندی، ننگرهاری، قندهاری، وبدخشانی انتقال داده شده است؟ مسلماً که پاسخ منفی است. اگرمافیای قدرتمند تجارت وقاچاق داخلی مواد مخدردرافغانستان تریاک وهیروئین راتا آنسوی مرزها می برند، مافیای قدرتمند ترازآنها آنرا تا کوچه ها وپس کوچه های لندن ، واشنگتن ، نيويارک ، برلين ، مسکو، تاشکند ... میرسانند. ازاین رو باراین شرمساری را نباید مردم ودولت مادربرابرخارجی ها به تنهایی بکشد. بلکه قسمت اعظم آن بار را بدوش خارجیها بگذارد. تقسیم بارازاین زاویه نیز قابل توجیه ومنطقی است که اگردرجامعه که فقیر، عقب مانده، جنگ زده، ویران ودارای پایین ترین سطح سواد وتعلیم وتربیه است کشت تریاک وتجارت تریاک ومواد مخدرمایه ی شرمساری وخجالت باشد، درجوامع مدرن، پیشرفته ، مرفه، دارای فرهنگ ومدنیت عالی غربی ودرلندن وواشنگتن مرکزترقی، دموکراسی وپیشرفت اجتماعی واقتصادی جهان قاچاق واعتیاد مواد مخدربیشترمایه ی خجلت وشرمساری است. ازاین ها که بگذریم پرسش این جااست که چرابا قاچقچیان وتاجران مواد مخدربه عنوان یک عامل اصلی زرع وتولید تریاک با شدت وقاطعیت بیشترازمبارزه علیه زارعین تریاک ومزرعه ی تریاک برخورد نمی شود؟ .

 چرا به همان پیمانه ای که تصویرتخریب مزرعه ی تریاک توسط پولیس ونیروهای امنیتی افغانستان درپرده های تلویزیون به نمایش گذاشته میشود ازدستگیری ومحاکمه ی تاجران وقاچقبران مواد مخدردرتلویزیونها تصویری به چشم نمی خورد؟ درحالی که آنچه را دهقان گفت وآنچه را که بارنت روبین امریکایی با صراحت اظهار داشت وروزنامه ی امریکایی آنرا با صراحیت بیشتر نوشت، وزیرداخله پيشين ( جلالي ) نیزمی گفت. ازدخالت ومشارکت افراد دولتی درتجارت وقاچاق مواد مخدرصحبت میکرد وآنها را به افشاء کردن ومحاکمه تهدید مینمود. اما چشمها هنوزدرانتظاراین افشاء ومحاکمه باقی مانده اند. تا زمانیکه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدرفعال وقدرتمند باقی بماند ، مشکل تولید وزرع تریاک هم درافغانستان حل نمیشود.

 

 

 


بالا
 
بازگشت